ALDI Komunikaty prasowe

Komunikaty prasowe

06.09.2016
  • Pierwsze transparentne sprawozdanie obejmujące międzynarodowe zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju.
  • Status quo i zarys przyszłych działań
31.03.2015
ALDI rozszerza swoje zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju w obszarze produkcji tekstyliów i obuwia. Razem z Greenpeace opracowano obszerny katalog kryteriów, w którym zdefiniowaliśmy wysokie wymagania ekologiczne. Ambitny plan działania przewiduje, by stopniowo do roku 2020 przy produkcji tekstyliów i obuwia zrezygnować z określonych chemikaliów stosowanych - biorąc pod uwagę stan na dzień dzisiejszy - ze względów techniczno-produkcyjnych.
08.07.2013
Porozumieniem dotyczącym ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa budynków, przedsiębiorstwa zobowiązały się do poprawy bezpieczeństwa w zakładach produkcyjnych w Bangladeszu.

* Przypisy i wskazówki prawne

*
Prosimy o wyrozumiałość, ponieważ pomimo starannego planowania może się zdarzyć, że cieszące się dużym zainteresowaniem artykuły akcyjne zostaną wyprzedane już pierwszego dnia.