Stopka redakcyjna

Najważniejsze informacje o nas

ALDI Sp. z o.o.
ul. Niedźwiedziniec 10
41-506 Chorzów

Podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS 249820

Kapitał zakładowy: 1.250.000.000,00 PLN

Zarząd: Guido Meyer

Numer Identyfikacji Podatkowej: PL 1070002973 jako podatnik VAT UE

Kontakt

* Przypisy i wskazówki prawne

*
Prosimy o wyrozumiałość, ponieważ pomimo starannego planowania może się zdarzyć, że cieszące się dużym zainteresowaniem artykuły akcyjne zostaną wyprzedane już pierwszego dnia.