Polityka zakupowa
dotycząca dobrostanu zwierząt

Identyfikowalność po fermę przemysłową

Naszym Klientom oferujemy świeże jaja z: zakładów objętych certyfikatem KAT (Kontrolowanego, alternatywnego chowu zwierząt), z chowu na wolnym wybiegu oraz z chowu ściółkowego. W ofercie posiadamy również jaja z chowu klatkowego, przy czym naszym celem jest wycofanie ze sprzedaży tego typu jaj najpóźniej do 2025 r.

 

Utworzone w 1995 roku „KAT - Stowarzyszenie na rzecz kontrolowanych, alternatywnych form chowu zwierząt" jest najważniejszą instytucją kontrolującą zapewnienie pochodzenia i identyfikowalności jaj z alternatywnych systemów hodowli kur w Niemczech oraz krajach objętych certyfikacją KAT. W kompleksowych wytycznych KAT uwzględniono wytyczne niemieckiego rozporządzenia dotyczącego chowu kur, a także aspekty ochrony zwierząt związane z chowem ekologicznym, ściółkowym i na wolnym wybiegu. Kryteria KAT wykraczają poza przepisy prawa i są regularnie kontrolowane przez akredytowane instytuty badawcze.

 

W bazie danych KAT rejestrowane są wszystkie ruchy jaj. Dzięki dziewięcio- lub dziesięciopozycyjnej kombinacji liter i cyfr zamieszczonej na jajku konsument może dowiedzieć się na specjalnej stronie internetowej, z jakiej formy chowu, jakiego kraju i jakiej fermy zakładu pochodzi jego jajko.

 

W przypadku jaj importowanych z Niemiec mogą Państwo znaleźć więcej informacji na:

 

* Oferta ważna w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów.

*
Oferta ważna w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów.