ALDI Komunikaty prasowe

Przedstawicieli mediów zainteresowanych działalnością firmy ALDI, zapraszamy do przesyłania zapytań na adres: biuroprasowe@aldi.pl Pozostańmy w kontakcie!

Komunikaty prasowe

24.08.2017 r.
Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord oraz ALDI SÜD jako pierwsze sieci dyskontowe przystąpiły do Inicjatywy United Nations Global Compact (UNGC), największej na świecie i najważniejszej inicjatywy działającej na rzecz zrównoważonego i odpowiedzialnego zarządzania przedsiębiorstwem wspieranej przez Organizację Narodów Zjednoczonych.
14.07.2017 r.
Dokładnie rok temu ALDI Nord oraz ALDI SÜD opublikowały swoje pierwsze raporty zrównoważonego rozwoju przedstawiając różnorodne obszary tematyczne oraz ambitne cele. Postępy dokonane od tamtego momentu zostały udokumentowane w raportach ewaluacyjnych, które obie Grupy Przedsiębiorstw opublikowały 14.07.2017 r.
06.09.2016
  • Pierwsze transparentne sprawozdanie obejmujące międzynarodowe zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju.
  • Status quo i zarys przyszłych działań
31.03.2015
ALDI rozszerza swoje zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju w obszarze produkcji tekstyliów i obuwia. Razem z Greenpeace opracowano obszerny katalog kryteriów, w którym zdefiniowaliśmy wysokie wymagania ekologiczne. Ambitny plan działania przewiduje, by stopniowo do roku 2020 przy produkcji tekstyliów i obuwia zrezygnować z określonych chemikaliów stosowanych - biorąc pod uwagę stan na dzień dzisiejszy - ze względów techniczno-produkcyjnych.
08.07.2013
Porozumieniem dotyczącym ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa budynków, przedsiębiorstwa zobowiązały się do poprawy bezpieczeństwa w zakładach produkcyjnych w Bangladeszu.

* Oferta ważna w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów.

*
Oferta ważna w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów.