Raporty Zrównoważonego Rozwoju

Nasz raport ewaluacyjny: na naszym słowie można polegać

W rok po opublikowaniu pierwszego raportu zrównoważonego rozwoju Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord publikujemy nasz raport ewaluacyjny za rok 2016, w którym przedstawiamy postępy dot. naszego zaangażowania w zrównoważony rozwój. Kluczowe wskaźniki i szczegółowe informacje na temat naszych postępów znajdą Państwo również na stronie: cr-aldinord.com.

 













ALDI Nord przejmuje odpowiedzialność - Raport zrównoważonego rozwoju 2015 Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord

Prosto i przejrzyście: właśnie tak przedstawiamy w naszym pierwszym raporcie zrównoważonego rozwoju 2015 nasze działania, wyzwania i perspektywy odpowiedzialnego, zrównoważonego rozwoju naszej Grupy Przedsiębiorstw. Jako międzynarodowe przedsiębiorstwo handlowe jesteśmy świadomi wpływu naszej działalności na otaczające nas środowisko i społeczeństwo. Odpowiedzialność i zrównoważony rozwój są stałym elementem codziennej działalności ALDI Nord. Dlatego angażujemy się w istotnych dla nas obszarach działania: szacunek wobec pracowników, odpowiedzialność w ramach łańcucha dostaw, oszczędzanie zasobów, zaangażowanie społeczne i wspieranie dialogu. Nasze rozumienie odpowiedzialności przedstawia nasza polityka CR „Po prostu odpowiedzialnie".

 

Nasz Raport Zrównoważonego Rozwoju jest kamieniem milowym w historii ALDI Nord

W raporcie zrównoważonego rozwoju 2015 po raz pierwszy w historii informujemy naszych interesariuszy o naszym podejściu do odpowiedzialności czy o wyzwaniach jakie podejmujemy. Oprócz kluczowych informacji raport zawiera także wiele wskaźników oraz przejrzysty wykaz celów, których realizację będziemy poddawać ocenie. Publikacja niniejszego raportu jest dla ALDI Nord kamieniem milowym w historii przedsiębiorstwa i jednocześnie punktem wyjścia do dalszego dialogu z naszymi interesariuszami.

 

Opracowanie niniejszego raportu poprzedziła szczegółowa analiza istotności poszczególnych tematów dla naszych interesariuszy. Ponadto raport został sporządzony w oparciu o zasady i wytyczne G4, uznanej na całym świecie instytucji Global Reporting Initiative, dzięki czemu nasz raport spełnia istotne wymagania tego standardu (opcja „Core") oraz uwzględnia dodatkowy protokół dot. przemysłu spożywczego.

 

Na naszej stronie internetowej www.cr-aldinord.com znajdą Państwo wszystkie treści naszego Raportu Zrównoważonego Rozwoju 2015. Wchodząc na niżej zamieszczone odnośniki do stron internetowych dowiedzą się Państwo jak postrzegamy kwestie odpowiedzialności, co osiągnęliśmy do tej pory oraz jak wyobrażamy sobie nasz dalszy rozwój.

 



Pierwsze miejsce dla raportu zrównoważonego rozwoju

Grupa Przedsiębiorstw ALDI Nord została wyróżniona w międzynarodowym konkursie Corporate Responsibility Report Award (CRRA) 2017. Nasz raport zrównoważonego rozwoju za rok 2015 zajął pierwsze miejsce w kategorii „Best First Time Report" („Najlepszy pierwszy raport zrównoważonego rozwoju"), natomiast drugie miejsce uzyskał w kategorii „Best Report" („Najlepszy raport").

best_first_winner.png best_report_1st_ru.png

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronach:

* Oferta ważna w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów.

*
Oferta ważna w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów.