1. Strona główna
  2. Test serologiczny na Covid-19
Test serologiczny na Covid-19

Test PRIMA

PRIMA HOME TEST

Już od czwartku 1.04.2021 w sklepach ALDI dostępny będzie PRIMA COVID test do samodzielnego i szybkiego wykonania w domu. Ten test serologiczny pozwala na jakościowe wykrycie przeciwciał IgG i IgM przeciwko SARS-COV-2. Co to oznacza?

Sprzedawany test nie pokaże, czy aktualnie jesteś chory, ale pozwoli Ci sprawdzić, czy Twój organizm już wyhodował odpowiednie przeciwciała, będące wynikiem przechorowania zakażenia jakimś wariantem SARS-COV-2.

Ważna Informacja wynikająca z zastosowania testu

Zostań w domu

Jak wykonać test PRIMA HOME TEST? 

To bardzo łatwa procedura, która absolutnie nie jest bolesna, a wykonanie samego testu zajmie Ci nie więcej niż 5 minut. Co ważne, będący w naszej sprzedaży test jest testem serologicznym, to oznacza, że w przeciwieństwie do szybkiego testu antygenowego na obecność SARS – COV – 2, test PRIMA HOME TEST potrzebuje próbki krwi do podania wyniku.

Instrukcja wykonania PRIMA HOME TEST

Zanim otworzysz test, porządnie umyj dłonie ciepłą wodą z mydłem. Poświęć na to czas. Następnie, o ile to możliwe, pozwól na to, by Twoje dłonie wyschły naturalnie (o nic ich nie wycieraj). Jeśli już musisz wytrzeć dłonie, użyj do tego celu jałowej gazy lub gazika, załączonego w opakowaniu z testem. Po wyschnięciu rąk postępuj według poniższych wskazówek.

Jak wykonać test 1
Jak wykonać test 2
Jak wykonać test 3
Jak wykonać test 4
Jak wykonać test 5
Jak wykonać test 6
Jak wykonać test 7
Jak wykonać test 8
Jak wykonać test 9

Ważne!

Końcówka nakłuwacza automatycznie cofa się po użyciu. Jeśli nakłuwacz nie działa prawidłowo, wyrzuć go i użyj drugiego dostarczonego nakłuwacza. Jeśli drugi nie jest konieczny, można go zutylizować bez zachowania szczególnych środków ostrożności.

Jak czytać wyniki testu PRIMA HOME TEST?

Wynik testu 1

DODATNIE IgG* W oknie odczytu obok znaków C (Kontrola) i G (IgG)

pojawiają się dwie zabarwione linie. Oznacza to, że test wykrył obecność immunoglobulin klasy G (IgG) w próbce. Wynik ten nie wskazuje, że uzyskano ochronny poziom przeciwciał. Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem i zgłosić ten wynik.

Wynik testu 2

DODATNIE IgM* W oknie odczytu obok znaków C (Kontrola) i M (IgM)

pojawiają się dwie zabarwione linie. Oznacza to, że test wykrył obecność immunoglobulin klasy M (IgM) w próbce. Wynik ten nie wskazuje, że uzyskano ochronny poziom przeciwciał. Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem i zgłosić ten wynik

Wynik testu 3

DODATNIE IgG ORAZ IgM* W oknie odczytu obok znaków C (Kontrola) i G

(IgG) pojawiają się trzy zabarwione linie. Oznacza to, że test wykrył obecność immunoglobulin klasy G (IgG) w próbce. Wynik ten nie wskazuje, że uzyskano ochronę odpornościową. Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem i zgłosić ten wynik. *UWAGA: Intensywność zabarwienia linii testowej może być różna w zależności od stężenia przeciwciał SARS-CoV-2 obecnych w próbce (jak widać na obrazkach). Dlatego każdy odcień koloru w rejonie linii G i M należy uznać na wynik dodatni. Wyniki fałszywie dodatnie mogą wynikać z przebytych lub aktualnych infekcji spowodowanych innym koronawirusem lub innymi substancjami interferującymi.

Wynik testu 4

NEGATYWNY

Przy znaku C (Kontrola) pojawia się pojedyncza zabarwiona linia (o dowolnej intensywności). Przy znakach G (linia testowa IgG) i M (linia testowa IgM) nie pojawia się żadna linia. Test nie wykrył obecności immunoglobulin klasy G ani M w badanej próbce. Są one albo nieobecne, albo występują w bardzo niskich stężeniach, niewykrywalnych przez ten system diagnostyczny. Jeśli masz objawy, które można przypisać COVID-19, i tak skontaktuj się z lekarzem.

Wynik testu 5

NIEDIAGNOSTYCZNY

Obok znaku C (Control) nie pojawia się linia. Niewystarczająca ilość próbki lub nieprawidłowe techniki przeprowadzania procedury są najbardziej prawdopodobnymi przyczynami braku linii kontrolnej (nieprawidłowego wyniku). Sprawdź procedurę i powtórz test przy użyciu nowego wyrobu medycznego i nowej próbki.

Najczęściej zadawane pytania:

1. JAK DZIAŁA TEST SEROLOGICZNY NA COVID-19?

Test wykrywa obecność przeciwciał IgG i IgM przeciwko SARS-CoV-2 za pomocą specyficznych przeciwciał i nanocząsteczek złota koloidalnego osadzonych w pasku testowym.

2. KIEDY MOŻNA SKORZYSTAĆ Z TESTU "TEST SEROLOGICZNY NA COVID-19"?

Test ten można wykonać o dowolnej porze dnia. Test może wykonać każdy, kto miał lub podejrzewa, że miał kontakt z osobami zakażonymi, osobami z objawami COVID-19, osobami mieszkającymi w okolicach, znajdujących się w pobliżu ewentualnych miejsc wybuchu epidemii lub każdy, kto chce być świadomy ewentualnego zakażenia. W przypadku narażenia na kontakt z wirusem, przeciwciała IgG i/lub IgM przeciwko SARSCoV-2 można zaobserwować w ciągu 19 dni od wystąpienia objawów (60% przypadków w ciągu pierwszego tygodnia i 90% w ciągu drugiego tygodnia). Jeżeli test zostanie wykonany zbyt wcześnie, uzyskane wyniki mogą nie dać właściwego wyniku i dlatego zaleca się wykonanie badania 10-20 dni po wystąpieniu objawów. Jeśli jesteś leczony farmakologicznie, sprawdź u lekarza, czy przyjmowane leki (np. leki immunosupresyjne, kortykosteroidy) mogą zmienić poziom krążących przeciwciał. TEST SEROLOGICZNY NA COVID-19 nie jest przeznaczony do stosowania w sytuacjach nagłych.

3. CZY TEST SEROLOGICZNY NA COVID-19 WYKRYWA INNE PARAMETRY?

Nie. TEST SEROLOGICZNY NA COVID-19 wykrywa jedynie obecność przeciwciał IgG i/lub IgM w próbce krwi, która wskazuje na zakażenie wirusowe i odpowiedź immunologiczną na nie. Test niekoniecznie wykrywa trwające zakażenie SARS-CoV-2. 

4. CZY WYNIK MOŻE NIE BYĆ PRAWIDŁOWY?

Wynik jest prawidłowy, pod warunkiem ścisłego przestrzegania instrukcji. Wynik może być jednak nieprawidłowy jeżeli: wyrób wejdzie w kontakt z innymi płynami przed użyciem, ilość krwi i/lub rozcieńczalnika będzie niewystarczająca, liczba kropli dozowanych do okienka będzie nieprawidłowa lub nie zostanie zachowany czas odczytu wyniku. Dostarczona pipeta plastikowa pozwala mieć pewność, że objętość pobranej krwi jest prawidłowa. Wyniki fałszywie dodatnie mogą wynikać z przebytych lub aktualnych infekcji spowodowanych innym koronawirusem lub innymi substancjami zakłócającymi. Możliwe reakcje krzyżowe można zaobserwować z IgG RSV, IgG ludzkiego koronawirusa NL63, czynnikiem reumatoidalnym (RF), Mycoplasma pneumoniae IgG/ IgA i IgM. Ze względu na obecny brak próbek o bardzo wysokim stężeniu przeciwciał, producent nie może wykluczyć możliwości, że bardzo wysokie stężenia przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2 w próbce krwi mogą prowadzić do fałszywie ujemnych wyników (efekt haka).

5. JAK INTERPRETOWAĆ TEST JEŻELI BARWA I INTENSYWNOŚĆ TESTU I LINII KONTROLNYCH SĄ RÓŻNE?

Barwa i intensywność linii nie są ważne przy interpretacji wyniku. Aby prawidłowo ocenić wynik, proszę sprawdzić wskazania i ilustracje w sekcji „Interpretacja wyników”.

6. CZY WYNIK ODCZYTYWANY PO 20 MINUTACH JEST WIARYGODNY?

Nie. Test należy odczytać 10 minut po zakończeniu procedury i nie później niż 20 minut po. Wyniki odczytywane po 20 minutach mogą nie być prawidłowe (mogą pojawić się wyniki fałszywie dodatnie).

7. CO NALEŻY ZROBIĆ, GDY WYNIK JEST POZYTYWNY?

Jeżeli wynik (IgG i/lub IgM) jest dodatni (pozytywny), oznacza to, że przeciwciała IgG i/lub IgM przeciwko SARS-CoV-2 są obecne w próbce krwi. Należy skonsultować się z lekarzem i zgłosić wynik uzyskany za pomocą tego testu. Wynik dodatni nie jest wystarczającym wskazaniem rozwoju COVID-19 lub obecnego zakażenia SARS-CoV-2, jednakże zaleca się, aby omówić to ze swoim lekarzem, który zdecyduje, jak kontynuować badanie diagnostyczne. Wynik fałszywie dodatni może być uzyskany w wyniku skojarzenia z istniejącymi wcześniej przeciwciałami przeciwko innym patogenom (takim jak inne koronawirusy) lub z innych możliwych powodów. Możliwe reakcje krzyżowe można zaobserwować z IgG RSV, IgG ludzkiego koronawirusa NL63, czynnikiem reumatoidalnym (RF), Mycoplasma pneumoniae IgG/ IgA i IgM.

8. CO NALEŻY ZROBIĆ, GDY WYNIK JEST NEGATYWNY?

Jeżeli wynik jest negatywny (ujemny), test nie wykrył obecności przeciwciał IgG lub/ani IgM przeciwko SARS-CoV-2. Wynik ten może oznaczać, że zakażenie SARS-CoV-2 nie wystąpiło lub znajduje się we wczesnym stadium, w którym specyficzne przeciwciała nie zostały jeszcze wytworzone. Ponadto opisywano przypadki braku odpowiedzi ze strony przeciwciał u pacjentów z reakcją dodatnią metodą PCR SARS-CoV-2, co sugeruje, że nie u wszystkich osób zakażonych powstają przeciwciała. Jeżeli więc masz objawy takie jak gorączka, suchy kaszel, zmęczenie, tkliwość i ból mięśni, ból gardła, biegunka, zapalenie spojówek, ból głowy, utrata smaku lub węchu, wysypka, skontaktuj się z lekarzem, nawet jeśli wyniki testu są negatywne.

9. CZY POZYTYWNY WYNIK TESTU TYLKO NA IgG WSKAZUJE NA ODPORNOŚĆ NA SARS-COV-2?

NIE, naukowcy zgadzają się, że w przypadku narażenia na kontakt z wirusem, przeciwciała IgG i/lub IgM są produkowane do 19 dnia od wystąpienia objawów, ale nie wiadomo jeszcze, jak długo te ochronne przeciwciała pozostają w organizmie i czy mogą chronić przed przyszłymi infekcjami.

10. JAKA JEST DOKŁADNOŚĆ TESTU SEROLOGICZNEGO NA COVID-19?

Test jest bardzo dokładny. Raporty ewaluacyjne wskazują czułość 98,92% (95% Cl: 94,2-99,8%) dla IgG i 92,98% (95% CI: 83,3-97,2%) dla IgM w porównaniu do metody referencyjnej (ELISA). Swoistość łączna IgG i IgM wynosi 98,3% (95% Cl: 95,2 - 99,4%).

Wszystkie dane zaprezentowane na stronie pochodzą z ulotki dodanej do testu PRIMA HOME TEST, TEST SEROLOGICZNY NA COVID-19 firmy PRIMACOVID™

ALDI Newsletter

Nie przegap żadnej oferty!

Przypomnienie o

Błąd! Przepraszamy, wystąpił błąd. Spróbuj ponownie później.

Czy chcesz aby Cię powiadomić, kiedy przedmiot będzie dostępny? *

Potwierdzenie przypomnienia *

Dzień przypomnienia
Dwa dni wcześniej
Jeden dzień wcześniej
W dniu oferty
Godzina
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

Uwagi
  • Aby skorzystać z naszej bezpłatnej usługi przypominania, prosimy najpierw o Twoje potwierdzenie. W tym celu prosimy podać adres e-mail i / lub numer telefonu i kliknąć „Aktywuj przypominanie". W zależności od wybranej formy kontaktu (e-mail, SMS), otrzymasz link aktywacyjny. Aby aktywować usługę przypominania, prosimy kliknąć w link w otrzymanej wiadomości. Potwierdzenie to nie będzie wymagane ponownie w przyszłości.
  • Prosimy uzupełnić pola oznaczone *.
  • Aby przesłać ten formularz, prosimy zaakceptować pliki cookie w ustawieniach zabezpieczeń przeglądarki.
  • Wysyłanie SMS-ów jest możliwe tylko w krajowej sieci komórkowej.
  • Przypomnienie może być wysłane tylko wtedy, gdy wybrana data jest w przyszłości i po pomyślnym uwierzytelnieniu Twojego adresu e-mail lub numeru telefonu.
  • Twój adres e-mail i numer telefonu komórkowego są wykorzystywane w celu wysłania powiadomienia o wybranym artykule i przechowywane, aby zachować potwierdzone uwierzytelnienie przy korzystaniu z tej usługi przez Ciebie w przyszłości. W dowolnym momencie możesz zrezygnować z subskrypcji / usunąć dane poprzez „ formularz rezygnacji z usługi przypominania”. Pamiętaj, że aktywacja usługi przypominania jest dozwolona tylko w przypadku, gdy sam jesteś odbiorcą.
div>

Niedostępne

Oferta już wygasła

Aktywacja przypominania!

Potwierdzenie przypomnienia

Otrzymasz przypomnienie w dniu ${date} o godzinie ${time}.

Wymagana aktywacja wiadomości (e-mail)

Wymagana aktywacja wiadomości (SMS)

Wymagana aktywacja wiadomości (e-mail / SMS)

Na podany adres e-mail została wysłana wiadomość, aby potwierdzić Twój adres e-mail. Prosimy kliknąć w link w wiadomości.

Na podany numer został wysłany SMS, aby potwierdzić Twój numer telefonu. Prosimy kliknąć w link w wiadomości.

Na podany adres e-mail i numer zostały wysłane wiadomości, aby potwierdzić Twój adres e-mail i numer telefonu. Prosimy kliknąć w link w wiadomości. Jeśli strona z potwierdzeniem się nie otworzy, prosimy skopiować link i wkleić go w przeglądarce.