Informacje o ochronie danych osobowych

Szanowni Klienci,

Ochrona danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Ochronę Państwa danych traktujemy bardzo poważnie. Z tych względów chcemy Państwa poinformować, jakie dane i do jakich celów zostaną wykorzystane.

Wstępne informacje o ochronie danych

Podstawa prawna

Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 (Dz. U. Nr 133 poz. 883) chroni dane osób fizycznych. Osoby prawne nie podlegają tej ochronie. Dane osobowe to w rozumieniu prawa pojedyncze informacje lub zbiór informacji, które można przyporządkować danej osobie (np. nazwisko i numer telefonu lub adres E-mail).

Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim

Zapewniamy, że Państwa dane nie są przekazywane w celach reklamowych osobom trzecim.

Co się dzieje, gdy odwiedzacie naszą stronę internetową?

Dane dotyczące wejścia, próby wejścia na naszą stronę internetową, wywołania lub próby wywołania plików z naszego serwera są zapisywane w pliku Log.

Zapisowi podlegają następujące informacje:

 • Numer identyfikacyjny komputera/adres IP
 • Nazwa wywołanego pliku
 • Data i godzina wyświetlenia
 • Wielkość pobranych danych
 • Informacja o wynikach wywołania
 • Ewentualna przyczyna błędu wywołania
 • Użyty system operacyjny i rodzaj przeglądarki
 • Rozdzielczość ekranu
 • Język przeglądarki
 • Informacje o głębi kolorów ekranu
 • Użyte wtyczki przeglądarki
 • Adres strony, z której miało miejsce wywołanie

Powyższe informacje są wykorzystywane jedynie do celów statystycznych i po analizie statystycznej są kasowane.Użycie Cookies

W celu zapewnienia Państwu najwyższego komfortu użytkowania oraz zwiększenia atrakcyjności naszej oferty internetowej na naszych stronach wykorzystujemy tzw. „Cookies"

Cookies to dane tekstowe, które są kodowane przez przeglądarkę w Państwa komputerze i zawierają informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej. Cookies wykorzystywane są przykładowo, by dodany do wirtualnej listy zakupów artykuł czasowo zapisać. Możliwość użytkowania Cookies upływa po 24 godzinach. Dodatkowe Cookies wprowadzane są w celach statystycznych i pozostają w Państwa komputerze aż do momentu ich skasowania. W żadnym przypadku za pośrednictwem Cookies nie są przetwarzane dane osobowe.

W ustawieniach standardowych przeglądarka akceptuje Cookies, tak iż nie wymagane są żadne dodatkowe ustawienia z Państwa strony w celu ich zainstalowania.

Prosimy jednak zwrócić uwagę na fakt, że wyłączenie Cookies może ograniczyć możliwości korzystania ze strony internetowej. Zalecane jest korzystanie z Cookies, gdyż w przeciwnym razie istnieje możliwość ograniczenia funkcjonalności strony internetowej

Kiedy i w jakim celu dane osobowe są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane?

Dane osobowe są gromadzone tylko wtedy, gdy zostaną nam przez Państwa udostępnione, np. w przypadku rejestracji na stronie internetowej, przesłania zapytania za pośrednictwem strony przeznaczonej do kontaktu lub w przypadku przesłania dokumentów aplikacyjnych drogą internetową.

W tych przypadkach Państwa dane podlegają przetworzeniu. W celu ochrony komunikacji pomiędzy naszym serwerem a Państwem i niedopuszczenia do wykorzystania Państwa danych przez osoby trzecie wszystkie zgromadzone dane są zabezpieczone. Do zabezpieczania wykorzystujemy uznany i szeroko rozpowszechniony system SSL (Secure Sockets Layer) używany również przez np. banki i sklepy internetowe, który dodatkowo podlega stałym aktualizacjom. Z systemu zabezpieczenia danych wyłączone są zapytania ofertowe dotyczące gruntów i nieruchomości.

Wszystkie dane, które docierają do nas podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej, są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych i zgodnie z przeznaczeniem, dla którego zostały nam udostępnione, np. zapytanie lub zamówienie Newslettera. Zapewniamy, że zgromadzone przez nas dane nie są wykorzystywane do innych niż wskazane celów i nie są przekazywane osobom trzecim.

Na tej stronie internetowej są zbierane i zapisywane dane do celów marketingowych i optymalizacyjnych. Z danych tych mogą zostać utworzone pod pseudonimem profile użytkowe. W tym celu mogą zostać zastosowane tzw. pliki Cookies. Są to małe pliki tekstowe, które są zapisywane w pamięci roboczej przeglądarki internetowej odwiedzającego stronę. Pliki Cookies umożliwiają ponowne rozpoznanie przeglądarki internetowej.

Bez specjalnie udzielonej zgody użytkownika zgromadzone dane nie będą służyły identyfikacji internauty ani nie będą wiązały indywidualnych danych użytkownika z nośnikiem pseudonimu. W każdej chwili można zastrzec gromadzenie i zapisywanie danych w przyszłości.

Adobe Analytics:

Na naszej stronie internetowej korzystamy z narzędzia analitycznego sieci Adobe Analytics. Adobe Analytics stosuje tzw. "Cookies", pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę użytkowania z naszej strony internetowej przez Państwa. Z tych danych można m.in. utworzyć profile użytkownika. Informacje wytworzone przez pliki Cookie są z reguły przenoszone i zapisywane na serwer Adobe w USA.

Adres IP, który zostaje przekazany przez Państwa wyszukiwarkę, zostaje zanonimizowany (ostatni oktet adresu IP jest zastępowany zerami).

Informacje zebrane za pomocą oprogramowania Adobe, pozwolą na przeanalizowanie korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej. Dzięki temu możemy tworzyć raporty z użytkowania serwisu oraz ulepszać i dopasowywać naszą ofertę do Państwa potrzeb.

Ustawienia plików Cookies można zmienić samodzielnie w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej i tym samym wstrzymać działanie Adobe Analytics. Wyłączenie zapisywania i przechowywania na dysku twardym plików Cookie, lub usunięcie już przechowywanych, skutkować będzie ograniczeniem dla Państwa atrakcyjnych funkcji na naszej stronie internetowej.

Możecie Państwo również wyłączyć zapisywanie i przetwarzanie przez Adobe danych wytworzonych przez Cookie (włącznie z Państwa adresem IP), które dotyczą korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej. Ustawienia te można zmienić danych pod następującym linkiem
http://aldinord.d3.sc.omtrdc.net/optout.html?optout=1&confirm_change=1&popup=1

Informacje dotyczące ochrony danych przy korzystaniu z aplikacji ALDI App

Oprócz naszej strony internetowej udostępniamy Państwu również aplikację mobilną, którą możecie Państwo pobrać na swoje urządzenie. Poza informacjami dotyczącymi ochrony danych w związku z naszą stroną internetową, pragniemy Państwa poinformować o następujących sprawach:

1. Przy korzystaniu z aplikacji przetwarzamy następujące dane osobowe w celach statystycznych oraz na potrzeby ulepszenia funkcji aplikacji:

 • Numer identyfikacyjny Państwa urządzenia, jednoznaczny numer Państwa urządzenia / Push-ID (IMEI = International Mobile Equipment Identity),
 • Państwa adres IP.

Dane nie są przez nas udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem serwisu sieciowego Yellowmap. Adresy IP są kasowane po dokonaniu analizy statystycznej.

2. W celu umożliwienia dostępu do wszystkich funkcji Państwa urządzenia, aplikacja korzysta za pośrednictwem interfejsu w Państwa urządzeniu z następujących funkcji:

 • Informacje związane z lokalizacją: korzystając z wyszukiwarki sklepów w aplikacji i po uruchomieniu funkcji lokalizacji dla aplikacji, pobieramy i przetwarzamy ewentualnie informacje na temat Państwa rzeczywistej lokalizacji. W celu lokalizacji korzystamy z różnych technologii, taki jak np. adresy IP, GPS i inne. Na potrzeby przetwarzania zapytania o sklep, zapytanie przekazywane jest do serwisu sieciowego YellowMap-Webservice (YellowMap-AG, Casweg 1-5, 76131 Karlsruhe), adres IP jest rejestrowany na serwerze Server-Log.
 • Jeżeli Państwa urządzenie mobilne jest wyposażone w aparat, to będzie on wykorzystywany do skanowania kodów QR.
 • W przypadku aktywacji serwisu powiadomień aplikacji będziecie Państwo otrzymywać na swoje urządzenie mobilne wiadomości typu Push. Na potrzeby tej usługi, w bazie danych, zapisywane będą powiązane frazy wyszukiwania, jak również Push-ID Państwa urządzenia. Wiadomości wysyłane są za pomocą serwisu Push firmy Apple (urządzenia iOS), ew. Google (dla urządzeń Android).
 • Połączenie sieci bezprzewodowej WLAN Państwa urządzenia jest wykorzystywane przez aplikację, celem utworzenia połączenia z w Internetem.
 • Dzięki dostępowi do dalszych funkcji urządzenia, aplikacja uzyskuje możliwość pobierania danych z internetu i przetwarzania komunikatów błędów.

3. Na wypadek, gdybyście Państwo, przykładowo, wybrali nasze usługi ALDI, przy pomocy przeglądarki aplikacji przejdziecie Państwo do odpowiedniej podstrony naszych partnerów lub ewentualnie na naszą stronę internetową ALDI Nord. Należy przestrzegać odpowiednich postanowień z zakresu ochrony danych stron połączonych za pomocą linków i przekierowywanych.


Jak uzyskać informację o aktualnych ofertach ALDI?

ALDI Newsletter

Z przyjemnością regularnie poinformujemy Państwa o naszych aktualnych ofertach drogą mailową. Wystarczy zaprenumerować nasz bezpłatny Newsletter i podać adres e-mail, na który ma być przesyłany. Państwa adres e-mail nie zostanie wykorzystany do innych celów, ani przekazany osobom trzecim. Ponadto w każdej chwili można zrezygnować z prenumeraty.

Polecanie artykułów akcyjnych drogą mailową

Nasi klienci mają możliwość polecania artykułów z aktualnej oferty innym. W tym przypadku Państwa adres E-mail, nazwisko oraz E-mail odbiorcy polecenia zostaną zapamiętane wyłącznie w celu poinformowania odbiorcy, kto jest nadawcą polecenia lub przesłania informacji o wystąpieniu ewentualnych błędów w transmisji.

Prosimy o przesyłanie informacji o artykułach akcyjnych tylko i wyłącznie osobom, które wyrażą na to zgodę lub co do których jesteście Państwo przekonani, że nie mają nic przeciwko otrzymaniu takiej informacji. Wysłanie informacji o artykułach akcyjnych osobom, które nie wyrażają na to zgody, może zostać uznane za naruszanie ich prywatności.

Jak korzystać z usług on-line?

W celu opracowania otrzymanych zapytań i zamówień na naszej stronie internetowej kierujemy Państwa czasami za pośrednictwem naszych usług on-line na strony naszych partnerów. Zapewniamy jednak, że w żadnym z tych przypadków nie przekazujemy Państwa danych osobowych. Przekazania wymaganych danych dokonują Państwo samodzielnie na stronie danego partnera. Informacje o danym podmiocie zamieszczone są każdorazowo na jego stronie internetowej w stopce redakcyjnej. Na stronach internetowych naszych partnerów obowiązują odrębnie uregulowane zasady dotyczące ochrony danych. Dla Państwa bezpieczeństwa nasi partnerzy zobowiązali się w podpisanych z nami umowami do przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

Prosimy pamiętać, że przedstawione zasady ochrony danych osobowych dotyczą tylko stron internetowych ALDI. Zasady obowiązujące w ramach poszczególnych usług on-line znajdą Państwo poniżej.

Wyszukiwarka sklepów

Wyszukiwarka sklepów umożliwia znalezienie sklepu ALDI w pobliżu Państwa miejsca zamieszkania lub w dowolnej miejscowości. Udostępnione przez Państwa dane (kod pocztowy, nazwa miejscowości i/lub nazwa ulicy) przekazujemy naszemu partnerowi. Przegląd szukanych sklepów zostaje Państwu udostępniony na stronie naszego partnera.

Reguły postępowania dotyczące osobistych rekomendacji, wiadomości i pozdrowień

W przypadku wysyłania osobistych rekomendacji, wiadomości i pozdrowień obowiązują następujące reguły postępowania:

 1. Każdy użytkownik usług odpowiada za treść swoich rekomendacji, wiadomości i pozdrowień.
 2. Użytkownik gwarantuje, że w ramach korzystania z usług nie będzie naruszał przepisów prawa, dobrych obyczajów ani praw osób trzecich. W szczególności nie wolno wysyłać ani publikować treści ani informacji o charakterze pornograficznym, obscenicznym, oszczerczym, obraźliwym, agresywnym, podburzającym lub rasistowskim.
 3. Rekomendacje, wiadomości i pozdrowienia wysyłane przez użytkownika muszą być zgodne z prawdą. Użytkownik jest zobowiązany do uwzględnienia interesów odbiorców i innych użytkowników, nie wolno mu również naruszać ich praw ani praw osób postronnych.
 4. Należy przestrzegać praw autorskich i pokrewnych praw osób trzecich. Nie wolno przekazywać informacji, treści ani innych materiałów bez pozwolenia posiadaczy powiązanych z nimi praw.
 5. Użytkownikowi nie wolno ukrywać swojej tożsamości, a w szczególności podawać się za pracownika lub przedstawiciela firmy
  ALDI Sp. z o .o. lub innego przedsiębiorstwa z grupy ALDI Nord.
 6. Użytkownikowi nie wolno wykorzystywać usługi do celów reklamowych lub innych celów komercyjnych. Wysyłanie wypowiedzi i/lub treści, których odbiorca sobie nie życzy, jest zabronione.
 7. Jeśli w ramach korzystania z usługi użytkownik naruszy wymienione wyżej reguły postępowania lub prawa osób trzecich, wówczas zwolni firmę ALDI Sp. z o.o., wszystkie spółki należące do grupy ALDI Nord oraz ich pracowników i/lub pełnomocników z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z takiego naruszenia.
 8. W przypadku naruszenia wymienionych wyżej reguł postępowania firma ALDI Sp. z o.o. może uniemożliwić użytkownikowi korzystanie z usługi.
 9. Firma ALDI Sp. z o.o. odpowiada za szkody spowodowane umyślnie lub powstałe w wyniku rażącego zaniedbania jej pracowników. Odpowiedzialność za drobne zaniedbanie istnieje tylko w przypadku naruszenia obowiązków podstawowych. Za obowiązki podstawowe uznaje się obowiązki, których spełnienie jest niezbędne w celu należytej realizacji usługi i może być zasadniczo zakładane przez użytkownika. Opisane wyżej ograniczenie odpowiedzialności nie obowiązuje w przypadku narażenia na utratę życia, uszkodzenia ciała lub naruszenia zdrowia bądź w przypadku przyrzeczeń udzielenia gwarancji, które zgodnie ze swoją treścią mają na celu zabezpieczenie użytkownika przed właśnie taką szkodą.
 10. Obowiązującym prawem jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.

Informacje o ochronie danych osobowych wykorzystywanych dla usług portali społecznościowych

Korzystając z funkcji łączenia się z portalami społecznościowymi, zostaną Państwo przekierowani na Google +, Facebook i Twitter bez konieczności bezpośredniego logowania się. Oprócz adresu poszukiwanej strony zapamiętane zostanie również hasło, co umożliwi bezpośrednie przekierowanie na Państwa profil, np. na portalu Facebook. Wspomniane platformy nie udzielają informacji, które konkretnie dane zostaną dodatkowo przekierowane. Tutaj znajdą Państwo informacje o ochronie danych osobowych dla stron: Google+, Facebook und Twitter.

Aby uniknąć niepożądanego przekazania danych Użytkownika na strony Google +, Facebook i Twitter, funkcja łączenia się z portalami społecznościowymi jest standardowo nieaktywna. Państwa dane nie zostaną również przekazane osobom trzecim bez Państwa zgody. Dopiero po aktywacji funkcji łączenia się z portalami sołecznościowymi i po tym jak wyrażą Państwo zgodę na bezpośrednie przekierowanie na strony Google+, Facebook i Twitter, funkcja zostanie aktywowana a przekierowanie możliwe.

Mogą Państwo polecić artykuł za pomocą Google+, Facebook i Twitter. Ponadto mogą Państwo zobaczyć jak często polecali stronę pozostali użytkownicy.

Co się dzieje z danymi osobowymi w ramach procesu rekrutacyjnego (RODO)?

Istnieje możliwość aplikowania na oferowane w ramach ogłoszeń rekrutacyjnych stanowiska pracy za pośrednictwem formularza aplikacyjnego on-line. Udostępnione za pośrednictwem w/w formularza dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby procesu rekrutacyjnego. W celu dokładnego przeanalizowania Państwa aplikacje są automatycznie przesyłane do odpowiednich spółek regionalnych lub działu zakupów centralnych.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ALDI sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie (adres: ul. Niedźwiedziniec 10, 41-506 Chorzów)
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych szymon.ochyl@aldi.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz Art. 221 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 2 lat od zgłoszenia swojej kandydatury na pracownika. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane zostaną usunięte.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 6. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczeg
 7. Ubieganie się o zatrudnienie u administratora przez Panią/Pana jest całkowicie dobrowolne. Stąd podanie powyższych danych osobowych jest również dobrowolne. Niepodanie jednak tych danych będzie skutkowało tym, że niemożliwe będzie przeprowadzenie w stosunku do Pani/Pana postępowania rekrutacyjnego i ewentualne zatrudnienie.
 8. Z uwagi na to, że administrator korzysta z usług innych dostawców, np. w zakresie infrastruktury i systemów IT, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Administrator zapewnia, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy administratorem a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską*.
 9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

Jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do zgromadzonych danych osobowych i ich dalszego wykorzystania?

Jako nasi klienci możecie Państwo w każdej chwili domagać się informacji, czy i jakie Państwa dane zostały zarejestrowane. Jeżeli po sprawdzeniu zarejestrowanych przez nas danych osobowych stwierdzą Państwo, że posiadane dane są niepoprawne, w każdej chwili możemy je skorygować, zablokować lub wykasować.

Dziękujemy za wizytę na naszej stronie.

Zespół ALDI

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych udostępnionych za pośrednictwem naszej strony internetowej jest:

ALDI Sp. z o.o.
ul. Niedźwiedziniec 10
41-506 Chorzów

* Oferta ważna w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów.

*
Oferta ważna w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów.