Program CR 2018

Nasze obszary działania w skrócie:

  • Szacunek wobec pracowników: Chcemy, aby nasi pracownicy mogli być dumni z ALDI.
  • Odpowiedzialność w ramach łańcucha dostaw: Przejmujemy odpowiedzialność wzdłuż naszego łańcucha dostaw.
  • Oszczędzanie zasobów: Działamy z poszanowaniem ochrony środowiska i klimatu.
  • Zaangażowanie społeczne: Korzystając z naszych kompetencji i doświadczenia oraz wychodząc poza zasadniczy obszar naszej działalności chcemy wnosić wkład w pokonywanie wyzwań społecznych.
  • Wspieranie dialogu: W sposób przejrzysty i otwarty wspieramy prowadzenie dialogu z naszymi interesariuszami.
Obszar działania: szacunek wobec pracowników

Cel

Status

Termin celu

Zakres celu

Istotność celu

Opracowanie programu szkoleniowego w celu podwyższenia kompetencji kadr kierowniczych

Proces ciągły – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

2020

projekt

Grupa Przedsiębiorstw

Usprawnienie komunikacji między współpracownikami

Proces ciągły – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

2020

między innymi stworzenie kolejnych kanałów komunikacji dla pracowników

Grupa Przedsiębiorstw

Cel zrealizowany – Zrównoważony rozwój ALDI Nord Cel zrealizowany Proces ciągły – Zrównoważony rozwój ALDI Nord Proces ciągły Cel niezrealizowany – Zrównoważony rozwój ALDI Nord Cel niezrealizowany
Obszar działania: odpowiedzialność w ramach łańcucha dostaw

Cel

Status

Termin celu

Zakres celu

Istotność celu

Udokumentowanie ewaluacji socjalnej (GRASP lub porównywalnej) przez wszystkich producentów owoców i warzyw

Cel niezrealizowany – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

*

2018

100%

Grupa Przedsiębiorstw

Zamiana wszystkich kwiatów i roślin zdefiniowanych jako marki własne na produkty certyfikowane w sposób zrównoważony (np. GLOBALG.A.P w połączeniu z GRASP)

Proces ciągły – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

2019

100%

Grupa Przedsiębiorstw

Rezygnacja z określonych grup substancji w produkcji odzieży, tekstyliów domowych i obuwia pod marką własną (ALDI Detox Commitment)

Proces ciągły – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

2020

100%

Grupa Przedsiębiorstw

Stosowanie bawełny pochodzącej ze zrównoważonych źródeł (np. GOTS, OCS 100/blended, Fairtrade, bawełna pochodząca z recyklingu) dla artykułów z grupy asortymentowej odzieży i tekstylia domowe

Proces ciągły – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

sukcesywnie

zwiększanie w zależności od dostępności danej jakości

Grupa Przedsiębiorstw

Stosowanie bawełny pochodzącej ze zrównoważonych źródeł (np. zgodnie ze standardami GOTS, OCS, Standard Fairtrade)

Cel zrealizowany – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

2018

30%

Niemcy

Zwiększanie udziału certyfikowanego surowca kawy w zdefiniowanych artykułach marki własnej (UTZ, Fairtrade, Rainforest Alliance i unijne logo produkcji ekologicznej)

Proces ciągły – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

2020

zwiększanie

Grupa Przedsiębiorstw

Zamiana ilości surowca herbaty czarnej oraz zielonej w zdefiniowanych artykułach marki własnej na herbatę certyfikowaną pozyskiwaną w sposób zrównoważony (UTZ, Rainforest Alliance, Fairtrade, unijne logo produkcji ekologicznej)

Cel zrealizowany – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

2018

80%

Grupa Przedsiębiorstw

Zamiana ilości herbatki ziołowej i owocowej w zdefiniowanych artykułach marki własnej na herbatkę certyfikowaną pozyskiwaną w sposób zrównoważony (Rainforest Alliance, Fairtrade UTZ, UEBT/UTZ, unijne logo produkcji ekologicznej)

Cel zrealizowany – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

2018

30%

Grupa Przedsiębiorstw

Zamiana ilości herbatki ziołowej i owocowej zdefiniowanych artykułach marki własnej na herbatę certyfikowaną pozyskiwaną w sposób zrównoważony (Rainforest Alliance, Fairtrade UTZ, UEBT/UTZ, unijne logo produkcji ekologicznej)

Proces ciągły – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

2020

40%

Grupa Przedsiębiorstw

Zamiana na certyfikowany przez RSPO olej palmowy dla wszelkich artykułów marki własnej zawierających olej palmowy (Roundtable on Sustainable Palm Oil – RSPO)

Cel niezrealizowany – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

*

2018

100%

Grupa Przedsiębiorstw

Zamiana produktów wykonanych z drewna lub drewnopochodnych na materiały certyfikowane w sposób zrównoważony (FSC®, PEFC™, Ecolabel lub porównywalne standardy)

Proces ciągły – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

2020

100%

Grupa Przedsiębiorstw

Zamiana wszystkich nowo zakupionych opakowań handlowych (jednostkowych), zbiorczych, transportowych artykułów na materiały pochodzące z recyklingu i/lub materiały certyfikowane w sposób zrównoważony, w zależności od dostępności (FSC®, PEFC™,  Ecolabel lub porównywalne standardy)

Proces ciągły – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

2020

100%

Grupa Przedsiębiorstw

Rozszerzanie asortymentu o produkty wegetariańskie i wegańskie (np. V-Label)

Proces ciągły – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

sukcesywnie

zwiększanie

Grupa Przedsiębiorstw

Rozszerzenie systemów kontroli i certyfikowania oraz własnych standardów, wykraczających poza wymogi prawne i uwzględniających aspekty dobrostanu zwierząt

Proces ciągły – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

sukcesywnie

zwiększanie

Grupa Przedsiębiorstw

Wzrost liczby produktów mięsnych oraz produktów zawierających mięso oznaczonych Kodem Identyfikowalności ALDI (ATC)

Proces ciągły – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

sukcesywnie

zwiększanie

Grupa Przedsiębiorstw

Zwiększenie udziału ryb i produktów zawierających ryby certyfikowanych w sposób zrównoważony (MSC, ASC, GLOBALG.A.P. i unijne logo produkcji ekologicznej)

Cel zrealizowany – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

2018

50%

Grupa Przedsiębiorstw

Dalsze redukowanie zawartości soli i cukru w kolejnych artykułach marki własnej

Proces ciągły – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

sukcesywnie

zwiększanie

Grupa Przedsiębiorstw

Wyróżnienie znakiem jakości PlanetProof wszystkich owoców i warzyw uprawianych w Holandii

Proces ciągły – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

2019

100%

Holandia

Wprowadzenie produktów posiadających certyfikat BEE FRIENDLY

Proces ciągły – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

2019

sporządzenie i wdrożenie

Francja

Cel zrealizowany – Zrównoważony rozwój ALDI Nord Cel zrealizowany Proces ciągły – Zrównoważony rozwój ALDI Nord Proces ciągły Ziel nicht erreicht – Nachhaltigkeit bei ALDI Nord Ziel nicht erreicht

* Większość została zamieniona, dążenie do zrealizowania celu w 2019 r.

Obszar działania: oszczędzanie zasobów

Cel

Status

Termin celu

Zakres celu

Istotność celu

Do 2021 r. zredukowanie o 40 % emisji gazów cieplarnianych względem roku bazowego 2015

Proces ciągły – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

2021

– 40% względem  2015 r.

Grupa Przedsiębiorstw

Wprowadzenie oświetlenia LED we wszystkich nowych sklepach (wewnątrz i na zewnątrz) oraz kontrolowanie wymiany starego oświetlenia na oświetlenie LED w istniejących sklepach i centrach logistycznych

Proces ciągły – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

2019 (i sukcesywnie)

100%

Grupa Przedsiębiorstw

Zwiększenie udziału sklepów wyposażonych w instalacje fotowoltaiczne

Proces ciągły – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

sukcesywnie

kontynuacja i zwiększenie

Grupa Przedsiębiorstw

Podwyższenie współczynnika wykorzystania energii pozyskanej samodzielnie za pomocą instalacji fotowoltaicznych w sklepach na potrzeby własne poprzez kombinację z koncepcjami wykorzystującymi dwusystemowe urządzenia chłodzące i grzewcze oraz układem instalacji fotowoltaicznych dostosowanych do zapotrzebowania

Proces ciągły – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

sukcesywnie

kontynuacja i zwiększenie

Niemcy

Stopniowe przestawienie wszystkich gotowych do podłączenia chłodziarek i zamrażarek na czynnik chłodzący Propan (R290) o bardzo niskim globalnym potencjale ocieplającym (Global Warming Potential – GWP)

Proces ciągły – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

sukcesywnie

100%

Niemcy

Wycofanie ze sprzedaży plastikowych toreb zakupowych

Cel zrealizowany – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

2018

100%

Niemcy, Holandia, Belgia

Budowa magazynu centralnego z certyfikatem BREEAM

Cel zrealizowany – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

2019

budowa

Belgia

Całopowierzchniowe zapewnienie certyfikatu ISO 50001

Cel niezrealizowany – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

*

2018

100%

Holandia

Cel zrealizowany – Zrównoważony rozwój ALDI Nord Cel zrealizowany Proces ciągły – Zrównoważony rozwój ALDI Nord Proces ciągły Cel niezrealizowany – Zrównoważony rozwój ALDI Nord Cel niezrealizowany

* Dążenie do zrealizowania celu w 2019 r.

Obszar działania: zaangażowanie społeczne & wspieranie dialogu

Cel

Status

Termin celu

Zakres celu

Istotność celu

Opracowanie projektów pilotażowych w zakresie zrównoważonej konsumpcji

Cel zrealizowany – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

2018

projekt

Niemcy

Wdrożenie instrukcji dotyczącej postępowania z żywnością nienadającą się już do sprzedaży w sklepach

Cel niezrealizowany – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

*

2017

wdrożenie instrukcji

Grupa Przedsiębiorstw

Kontynuacja i rozszerzenie zaangażowania mającego na celu wspieranie wiedzy o zdrowiu wśród klientów i pracowników

Proces ciągły – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

sukcesywnie

kontynuacja zwiększenie

Holandia

Rozszerzenie dialogu z istotnymi interesariuszami

Proces ciągły – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

sukcesywnie

udział w inicjatywach branżowych

Grupa Przedsiębiorstw

Cel zrealizowany – Zrównoważony rozwój ALDI Nord Cel zrealizowany Proces ciągły – Zrównoważony rozwój ALDI Nord Proces ciągły Cel niezrealizowany – Zrównoważony rozwój ALDI Nord Cel niezrealizowany

* Dążenie do zrealizowania celu w 2020 r.

Dalsze krajowe cele znajdą Państwo online na krajowych stronach.

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

 

     

 

     

 

     

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch