1. Home
  2. Aktualizacja 2018
  3. Przedmiot raportu

Przedmiot raportu

Niniejszy raport ewaluacyjny informuje w sposób transparentny nasze wewnętrzne i zewnętrzne grupy interesariuszy o postępach przedsiębiorstw należących do Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord z zakresu zrównoważonego rozwoju. Raport i jego struktura opiera się na zaleceniach UN Global Compact (UNGC) i odpowiada wymaganemu raportowaniu postępów. Raport obejmuje cztery obszary: prawa człowieka, normy pracy, ochrona środowiska naturalnego i zwalczanie korupcji oraz odpowiednio uwzględnia dziesięć zasad zrównoważonego rozwoju. Następny raport zrównoważonego rozwoju sporządzony zostanie w 2020 roku.

Wydawcą raportu jest ALDI Einkauf GmbH & Co. oHG, Essen (następnie: ALDI Einkauf). Udziałowcami ALDI Einkauf są w szczególności ALDI GmbH & Co. KGs, które tworzą w Niemczech koncern równorzędny. Zagraniczne spółki ALDI są licencjobiorcami ALDI Einkauf. Wszystkie te prawnie niezależne przedsiębiorstwa tworzą Grupę Przedsiębiorstw ALDI Nord, która jest przedmiotem raportu. Różnice w przypadku poszczególnych wskaźników lub treści zostały odpowiednio wskazane. Zakup towarów dla ALDI Luksemburg realizuje właściwy w tym zakresie Dział Zakupów i Logistyki należący do ALDI Belgia. ALDI Luksemburg i ALDI Belgia to wprawdzie spółki niezależne pod względem prawnym, jednak dla uproszczenia w niniejszym raporcie występują łącznie. Okres sprawozdawczy obejmuje czas od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. Zamknięcie wydania nastąpiło 31 marca 2019 r.

Raport jest dostępny w formacie PDF w j. polskim oraz w kliku innych językach. W celu zapewnienia lepszej czytelności zrezygnowaliśmy z podwójnego nazewnictwa różnicującego płeć oraz z przedstawiania formy prawnej.

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

 

     

 

     

 

     

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch