Deklaracja dotycząca naszego dalszego zaangażowania w UNGC

Drodzy Czytelnicy,

UN Global Company Logo – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

w 2017 r. ALDI Nord jako pierwszy dyskont spożywczy przystąpiło do United Nations Global Compact (UNGC). W związku z tym zobowiązaliśmy się do wdrożenia i stosowania w swojej codziennej działalności biznesowej dziesięciu fundamentalnych zasad z zakresu praw człowieka, standardów pracy i środowiska naturalnego oraz przeciwdziałaniu korupcji. Zasady UNGC wraz z 17 celami zrównoważonego rozwoju Narodów Zjednoczonych (SDGs) tworzą podstawę dla dalszego rozwoju naszych strategii zrównoważonego rozwoju.

W 2018 r. opublikowaliśmy deklarację zasad dotyczących przestrzegania praw człowieka. Tworzy ona ramy systematycznych działań w zakresie zapobiegania naruszeń praw człowieka i postępowania z potencjalnymi zagrożeniami. Przy tym zdajemy sobie sprawę, że wdrożenie naszych zobowiązań dotyczących dochowania należytej staranności w zakresie praw człowieka jest procesem rozwojowym, który wymaga ciągłego doskonalenia. W nadchodzących latach będziemy konsekwentnie podążać tą drogą. Współpracujemy przy tym z wieloma zaangażowanymi partnerami, ponieważ większości wyzwań można stawić czoła tylko wspólnie, na płaszczyźnie globalnej.

Również ochrona klimatu znajduje się na liście naszych priorytetów. Wiemy, że i w tym obszarze musimy wnieść swój aktywny wkład. Do 2021 r. chcemy obniżyć emisje gazów cieplarnianych o 40 procent w względem roku 2015. Ważnym elementem jest stała rozbudowa instalacji fotowoltaicznych na dachach sklepów.

Kolejnym tematem, który zajął nas szczególnie w okresie, którym obejmuje raport i który będzie zajmował nas również w przyszłości, jest redukcja odpadów opakowaniowych. Dlatego też w 2018 r. rozpoczęliśmy w Niemczech naszą misję opakowaniową dla opakowań produktów marki własnej – dla każdego artykułu sprawdzamy, jaki udział ilościowy opakowania jest faktycznie potrzebny. W celu ochrony środowiska pracujemy nad ciągłym zmniejszaniem ilości użytych materiałów opakowaniowych, a także staramy się, by nasze opakowania pochodziły ze zrównoważonych źródeł. Naszym priorytetem jest uwzględnianie potrzeb i życzeń naszych klientów, by oferować im nasze produkty w jakości, do jakiej są przyzwyczajeni, czyli prosto, odpowiedzialnie i niezawodnie. W tym zakresie wyznaczyliśmy sobie ambitne cele, gdyż do końca 2022 r. w Niemczech 100% opakowań naszych produktów marki własnej będzie podlegać recyklingowi. Następnym wyzwaniem będzie wprowadzenie porównywalnych działań we wszystkich krajowych spółkach ALDI. W ten sposób chcemy się przyczynić do wspierania gospodarki obiegu zamkniętego oraz potrzebnego oszczędzania zasobów.

W niniejszym raporcie ewaluacyjnym przedstawiamy postępy, jakie poczyniliśmy w 2018 r. we wdrażaniu dziesięciu zasad UNGC. Nasz coroczny raport zrównoważonego rozwoju jest częścią kontynuowanej otwartej oferty dialogu dla naszych interesariuszy. Dlatego w przypadku pytań lub sugestii zachęcamy Państwa do kontaktu z nami.

Życzę Państwu ciekawej lektury!

Rayk Mende
Dyrektor Działu Corporate Responsibility/Quality Assurance International
ALDI Einkauf GmbH & Co. oHG

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

 

     

 

     

 

     

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch