1. Home
  2. Ciekawostki
  3. ALDI CR-Support w Hong Kongu

ALDI CR-Support w Hong Kongu – zakłady produkcyjne pod kontrolą

ALDI CR-Support w Hong Kongu – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

Wiele produktów Non-Food dystrybuowanych przez ALDI produkowanych jest w Azji – np. tekstylia, zabawki lub meble. Hongkong jest zatem idealnym miejscem dla biura ALDI CR-Support Ltd., które ściśle współpracuje z działem CR (Corporate Responsibility) ALDI Einkauf. Zespół sprawdza standardy pracy i standardy socjalne zakładów produkcyjnych.

 

Biuro ALDI CR-Support Ltd. jest prowadzone przez p. Christiana Lohoff. To nie pierwszy raz, kiedy 36-latek pracuje za granicą. Zanim dołączył do firmy w 2013 roku przez dwa lata mieszkał w Kanadzie. Doświadczenie, które pomogło mu zapuścić korzenie także w Hongkongu. Lohoff jest teraz ekspertem w zakresie Corporate Responsibility (CR) w łańcuchu dostaw. W spółce założonej w 2015 roku kieruje zespołem 13 pracowników. Ciekawostka: w firmie ALDI CR-Support wszystko kręci się wokół tematów CR, takich jak audyty. W wywiadzie Lohoff opowiada o swojej codziennej pracy, największych wyzwaniach w zakładach produkcyjnych i dlaczego czasami w Chinach zwraca uwagę swoim bezpośrednim zachowaniem.

Fakty dotyczące lokalizacji

Fakty dotyczące lokalizacji – Zrównoważony rozwój ALDI Nord
  • Nazwa firmy: ALDI CR-Support Asia Ltd.
  • Rok założenia: 2015
  • Liczba pracowników: 14
  • Główne zadania: wizyty i kontrole zakładów produkcyjnych w Azji

Panie Lohoff, czym konretnie zajmuje się ALDI CR-Support?

Christian Lohoff – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

Nasze priorytetowe zadanie polega na wizytowaniu zakładów produkcyjnych wspólnie z naszymi dostawcami. W tym celu w ciągu ostatnich dwóch lat opracowaliśmy nasz własny proces – ALDI Social Assessment w skrócie ASA. Podczas naszych kontroli na miejscu zwracamy uwagę np. na to, czy pracownicy są opłacani zgodnie z prawem. Bezpieczeństwo w miejscu pracy i zdrowie również odgrywają ważną rolę. Jako kierownik zespołu pracuję głównie przy biurku, podczas gdy moi koledzy prowadzą badania na miejscu w fabrykach. Niemniej jednak staram się tam wracać, co jest ważne, aby rozumieć bieżące wyzwania w zakładach produkcyjnych.

Jak dokładnie przebiega taka kontrola na miejscu?

Przed rozpoczęciem kontroli (audytu), musimy zdecydować, które zakłady produkcyjne naszych dostawców chcemy odwiedzić. W branży tekstylnej staramy się zasadniczo sprawdzić wszystkie fabryki, z którymi współpracują nasi dostawcy. W przypadku wyrobów ciężkich, takich jak elektronika czy meble, koncentrujemy się obecnie na tych dostawcach, którzy są dla nas najważniejsi lub niosą ze sobą największe ryzyko. Po podjęciu decyzji przeglądamy różne dokumenty w biurze i analizujemy wszystkie dostępne nam informacje na temat zakładu produkcyjnego. W ten sposób ustalamy, na co musimy zwracać szczególną uwagę na miejscu. W dniu kontroli, po wstępnej rozmowie, sprawdzamy  księgowość i inne ważne dokumenty. Sprawdzamy bardzo dokładnie, czy wszystko jest logiczne. Ponieważ intensywna komunikacja i współpraca z naszymi dostawcami i lokalnymi zakładami produkcyjnymi prowadzą do większej przejrzystości w naszych łańcuchach dostaw. Po przejrzeniu wszystkich dokumentów udajemy się do fabryki. Podczas wizyty sprawdzamy normy robocze i standardy społeczne na podstawie kompleksowej listy kontrolnej. Ponadto w spokojnym miejscu rozmawiamy bezpośrednio z pracownikami. Pod koniec dnia przeglądamy ze wszystkimi zainteresowanymi stronami wyniki, ustalamy pierwsze działania i doradzamy we wszystkich kwestiach związanych z wdrażaniem.

Co dzieje się po przeprowadzeniu kontroli na miejscu?

Po przeprowadzeniu audytu sporządzane są w razie konieczności plany naprawcze. Są w nich zawarte szczegółowe informacje o tym, w jakich obszarach zakładów produkcyjnych musi nastąpić poprawa. Gdy dostawcy otrzymali już plany, informują nas w ciągu 10 dni, jak i kiedy można wdrożyć usprawnienia. To, co dzieje się później, zależy od konkretnej sytuacji. W niektórych przypadkach otrzymujemy zdjęcia od dostawców potwierdzające, że wady rzeczywiście zostały usunięte. Jeśli chodzi o szczególnie krytyczne problemy, odwiedzamy fabryki kilka razy. Dla mnie ważne jest, że w przypadku problemów nie wycofujemy natychmiast naszych zamówień. Ponieważ łańcuch dostaw możemy usprawnić tylko wtedy, gdy trzymamy rękę na pulsie i razem szukamy rozwiązań. Jeśli w krytycznych obszarach zakład produkcyjny nie spełni w całości naszych oczekiwań, nie otrzymuje czasowo żadnych nowych zamówień. W ten sposób pokazujemy, iż do powyższych tematów podchodzimy poważnie.

Na jakie słabe punkty napotykasz najczęściej podczas audytów? Czy są jakieś różnice regionalne?

W Chinach najczęstszym problemem jest to, że pracownicy mają nadmiar nadgodzin. Częściowo płace i dodatki np. za pracę w weekend nie są wypłacane prawidłowo lub na czas. W Bangladeszu koncentrujemy się przede wszystkim na obszarach związanych z bezpieczeństwem budynków i ochroną zdrowia. Mamy nadzieję, że nasza praca na miejscu będzie skuteczna na dłuższą metę, a dostawcy i zakłady produkcyjne będą wykazywały lepsze zrozumienie tych problemów.

Przedsiębiorstwa nie są w stanie samodzielnie rozwiązać wiele problemów strukturalnych. Jaką rolę odgrywa współpraca z innymi podmiotami?

To bardzo ważne. Dzięki uczestnictwu w amfori Business Social Compliance Initiative (BSCI)* bierzemy udział np. w regionalnych spotkaniach CR w Azji. Chodzi tu przede wszystkim o dzielenie się pomysłami i wyzwaniami w codziennej pracy z innymi lokalnymi firmami. Przekazujemy tę praktyczną wiedzę do naszego działu CR w ALDI Einkauf. Następnie dział ten opracowuje wraz z innymi członkami amfori BSCI standardy dla bardziej zrównoważonego łańcucha dostaw. Ułatwia on także pracę naszym dostawcom. W przeciwnym razie w zależności od klienta, musielibyśmy spełniać wiele różnych wymagań.

Z Zagłębia Ruhry do milionowej metropolii w Hongkongu – to była również dla Pana prywatnie duża zmiana. Jak pracuje się w Azji?

Biuro ALDI CR-Support Asia Ltd. W Hongkongu – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

Faktycznie na początku była to zmiana. Na przykład nie jest tutaj przyjęte, aby bezpośrednio rozwiązywać problemy. Ludzie boją się stracić twarz. Dlatego lepiej jest rozmawiać indywidualnie z pracownikami i partnerami oraz wyrażać krytykę tylko w sposób pośredni. Na szczęście wcześniej pracowałem w innym kraju i chętnie oswajam się z nowymi kulturami. To ułatwiło mi przybycie do Hong Kongu.

W ten sposób działa łańcuch dostaw w ALDI Nord

Nie kupujemy produktów Non-Food bezpośrednio w Azji – między nami a zakładami produkcyjnymi stoją jeszcze dostawcy. Zatrudniają oni producentów posiadających różne zakłady produkcyjne, które należy nam podać podczas składania oferty. Podczas naszej pracy sprawdzamy nie tylko warunki panujące w fabrykach. Także dostawcy poddawani są kompleksowej kontroli przed udzieleniem im zlecenia. W jaki sposób przekazywana jest wiedza dostawcy o zakładach produkcyjnych? W jaki sposób tworzony jest jego łańcuch dostaw? Czy jest zorientowany w tematach CR? Pytania takie jak te pomagają nam ustalić, jakie ryzyko może stwarzać dany dostawca. Następnie dzięki audytom sprawdzamy teorię w praktyce – wtedy wychodzi na jaw, czy dostawcom znane jest pojęcie odpowiednich standardów pracy i socjalnych oraz czy wybrali fabrykę, która spełnia nasze wytyczne.

* amfori BSCI
Inicjatywa amfori BSCI została powołana do życia w 2003 roku przez amfori (dawniej Foreign Trade Association – FTA). Amfori BSCI to inicjatywa firm przemysłowych i handlowych, które postawiły sobie za zadanie zapewnienie odpowiednich i bezpiecznych warunków w łańcuchu dostaw. 

SDG

Kolejne informacje

Tematy Kluczowe

Różnorodność & Zgodność

W dziewięciu europejskich krajach, w których reprezentowana jest spółka ALDI Nord, pracują ludzie ponad 117 narodowości. Ta różnorodność jest częścią ALDI Nord, wzbogaca naszą współpracę i odzwierciedla różnorodność naszych klientów.

Więcej
Zarządzanie

Compliance (Zgodność z normami)

Nasze działania kształtujemy na podstawie naszych głównych wartości: prostota działania, odpowiedzialność, zaufanie. Te wartości odzwierciedlają również nasze pojmowanie zgodności z normami Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord.

Więcej
Tematy Kluczowe

Standardy zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw Non-Food

Überall dort, wo wir unseren Einfluss geltend machen können, übernehmen wir Verantwortung für sichere und faire Arbeitsbedingungen und die Einhaltung von Umweltstandards.

Więcej
Ciekawostki

Co to znaczy być pracownikiem ALDI?

Być pracownikiem ALDI oznacza przede wszystkim – stosować w życiu nasze wspólne wartości. „Prosto, odpowiedzialnie i niezawodnie” - Za tym stoimy my, we wszystkim, co robimy i gdziekolwiek jesteśmy.

Więcej
Tematy Kluczowe

Budowanie pozytywnych relacji z klientami & Jakość usług

Zaufanie naszych klientów jest naszym najcenniejszym dobrem. Od ponad 100 lat konsekwentnie kształtujemy naszą ofertę oraz nasze usługi dostosowane do potrzeb naszych klientów.

Więcej
Tematy Kluczowe

Bezpieczeństwo pracy & Ochrona zdrowia

Przejęcie odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników w miejscu pracy jest w spółkach ALDI Nord oczywistością.

Więcej
Ciekawostki

Zaangażowanie na rzecz dobrostanu zwierząt: dobre wyniki na tle konkurencji

Wiemy, że w temacie dobrostanu zwierząt wciąż jest wiele do zrobienia. Ale jesteśmy na dobrej drodze. Potwierdzają to dwie ostatnie publikacje na temat zaangażowania w dobrostan zwierząt w przemyśle spożywczym.

Więcej
Tematy Kluczowe

Atrakcyjny pracodawca

Blisko 69.000 pracowników ALDI powinno być dumnych ze swojej pracy w ALDI. Dlatego oferujemy stabilną pracę, atrakcyjne warunki ramowe i długoterminowe perspektywy rozwojowe.

Więcej
Tematy Kluczowe

Marnowanie żywności & Odpady

Przejmujemy odpowiedzialność za ochronę naszego środowiska i zasobów naturalnych. Będąc przedsiębiorstwem handlu detalicznego ważną rolę odgrywa dla nas redukcja ilości odpadów oraz przeciwdziałanie marnowaniu żywności.

Więcej

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

 

     

 

     

 

     

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch