1. Home
 2. Ciekawostki
 3. Dobrostan zwierząt w Niemczech

Krok po kroku dążąc do lepszego dobrostanu zwierząt

Dobrostan zwierząt w Niemczech – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

Dobrostan zwierząt dla wielu konsumentów w Niemczech jest bardzo ważnym tematem. Ankieta przeprowadzona na potrzeby naszego
raportu zrównoważonego rozwoju pokazała, że dobrostan zwierząt jest istotny dla naszych klientów. Nasz zaangażowany zespół pracuje w ALDI Nord nad tym,
aby krok po kroku osiągać widoczne postępy.

 

W Niemczech Dział Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa (CR) ALDI Einkauf zajmuje się różnymi zagadnieniami dotyczącymi dobrostanu zwierząt. Wymagające zadanie, ponieważ prawie żadna kwestia zrównoważonego rozwoju nie jest tak emocjonalnie omawiana jak ta. Wyzwania są kompleksowe, zadania zróżnicowane. Każdy dzień jest inny: rozmowy z dostawcami, organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami, udział w spotkaniach inicjatyw i grup roboczych, a także intensywna współpraca z innymi działami ALDI Einkauf. Tam również wielu naszych kolegów pracuje nad tym, aby osiągać kolejne postępy w zakresie dobrostanu zwierząt – na przykład Dział Zakupów, który przekazuje dostawcom nasze wspólnie opracowane wytyczne. Także Dział Marketingu i Komunikacji, odpowiada na zapytania mediów i klientów oraz opracowuje nowe pomysły informowania naszych klientów o ulepszonych standardach dot. dobrostanu zwierząt uwzględniających nasze produkty. Dział Jakości również pomaga nam dzieląc się z nami swoją fachową wiedzą. Regularnie konsultujemy się z naszymi kolegami z innych krajów w celu wymiany doświadczeń i pomysłów.

„Osiągnęliśmy już wiele. Według Fundacji Alberta Schweitzera nasza polityka zakupowa dot. dobrostanu zwierząt jest jedną z najbardziej kompleksowych na niemieckim rynku. Nasze postępy nasi klienci mogą zobaczyć bezpośrednio na produkcie: na przykład nasza nowa marka własna Fair & Gut czy też certyfikat ochrony zwierząt przyznawany przez Niemieckie Towarzystwo Ochrony Zwierząt.“

Dr. Christina Fries-Henrich, Kierownik CR, ALDI Einkauf

Nasze działania w skrócie:

Styczeń 2018: marka własna zapewniająca lepszą orientację
Logo Fair & Gut – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

Na początku 2018 roku wprowadziliśmy nową markę własną Fair & Gut. W tej marce oferowane są w Niemczech wybrane świeże produkty mięsne z ulepszonej hodowli zwierząt. Ta marka własna łączy w sobie różne certyfikaty dotyczące dobrostanu zwierząt i ich standardy, które przekraczają ustawowe przepisy dot. warunków hodowli zwierząt. „Fair & Gut“ oznacza

 • „działać fair“- rolnicy otrzymują wsparcie dla swoich inwestycji na rzecz poprawy warunków hodowli zwierząt.
 • „dobrze traktować“- poziom dobrostanu zwierząt w hodowli jest wyższy niż ustawowe normy.

Początkowo wprowadziliśmy w tej marce własnej sześć produktów drobiowych. Spełniają one kryteria poziomu wejściowego certyfikatu “Dla lepszej ochrony zwierząt” Niemieckiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt. Oznacza to między innymi: więcej miejsca, snopki słomy i kamienie do dziobania w kurniku, dostęp do ogrodu zimowego oraz karmienie paszą wolną od GMO. Zewnętrzne niezależne jednostki certyfikujące sprawdzają regularnie przestrzeganie tych kryteriów. Nasz asortyment będziemy stopniowo wzbogacać o kolejne artykuły w tej marce.

Koniec 2017 roku: oznaczenie znakiem ekologicznym – Vegan naszej linii kosmetyków
Logo znaku ekologicznego - Vegan – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

Nasze starania na rzecz dobrostanu zwierząt obejmują również nasze kosmetyki – od końca 2017 roku stopniowo oznaczamy nasze wegańskie kosmetyki i produkty do pielęgnacji ciała znakiem ekologicznym – Vegan przyznawanym przez Towarzystwo Wegańskie (Vegan Society). Nasz pierwszy produkt to mydło w płynie marki Biocura w opakowaniu uzupełniającym.

Październik 2017: skóra - kwestia dobrostanu zwierząt
Logo Leather Working Group – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

Od 2015 jesteśmy członkiem Leather Working Group (LWG)*. Celem LWG jest m.in. zapewnienie transparentnych warunków w garbarniach oraz u pośredników, jak również kształtowanie ich w sposób bardziej zrównoważony. W celu dalszej poprawy identyfikowalności skóry, w 2016 r. przystąpiliśmy  do grupy roboczej LWG – Animal Welfare Subgroup (AWG), której celem jest objaśnianie w łańcuchu dostaw najważniejszych aspektów dot. dobrostanu zwierząt.

Wrzesień 2017: lepsze standardy dobrostanu zwierząt dzięki mleku alpejskiemu i pastewnemu
Świeże mleko marki Meierkamp – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

We wrześniu 2017 roku w ofercie wybranych sklepów w Niemczech znalazło się “Świeże mleko alpejskie” marki Meierkamp, które certyfikowane jest zgodnie z kryteriami poziomu wejściowego certyfikatu “Dla lepszej ochrony zwierząt” Niemieckiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt. Jest to projekt pilotażowy, który realizujemy we współpracy z dostawcą oraz Niemieckim Stowarzyszeniem Ochrony Zwierząt. Mleko pochodzi z gospodarstw leżących na przedgórzu alpejskim oraz w regionie Allgäu, które spełniają nasze wysokie kryteria jakości i dobrostanu zwierząt. Już trzy miesiące później sprzedaż certyfikowanego mleka została rozszerzona o wszystkie niemieckie sklepy. Ponadto w asortymencie ponad połowy naszych sklepów mamy również „Mleko pastewne” marki Meierkamp. Od 2018 roku posiada ono certyfikat “Dla lepszej ochrony zwierząt” zgodny z kryteriami poziomu premium.

Sierpień 2017: projekt pilotażowy dot. hodowli piskląt rodzaju męskiego - projekt pilotażowy
Opakowanie jaj z projektu "Kura i kogut" – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

„Kura i kogut!“, to nazwa projektu pilotażowego dot. hodowli piskląt płci męskiej – tzw. kogucików – w produkcji jaj. Od sierpnia 2017 roku realizujemy ten projekt wspólnie z dostawcą. Zwykle po wykluciu koguty nie są hodowane na fermach niosek, ponieważ nie dają tyle mięsa, co ich odpowiedniki płci żeńskiej. Jaja z projektu „Kura i kogut!“ pochodzą od kur niosek z chowu ściółkowego, gdzie hodowani są również ich „bracia”. Kupując jaja z projektu „Kura i kogut“  nasi klienci wspierają nasze zaangażowanie na rzecz dobrostanu zwierząt w produkcji jaj. Jaja z naszego projektu pilotażowego można znaleźć w dwóch niemieckich spółkach regionalnych. Można je rozpoznać dzięki efektownemu opakowaniu.

Lipiec 2017: więcej celów dla większego dobrostanu zwierząt - zaktualizowana krajowa polityka zakupowa dot. dobrostanu zwierząt
Okładka krajowej polityki zakupowej dot. dobrostanu zwierząt – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

Raz w roku aktualizujemy naszą niemiecką politykę zakupową dot. dobrostanu zwierząt, w której podsumowujemy wszystkie nasze wymagania. W ten sposób regularnie wdrażamy nowe środki i cele. Także w 2017 roku wyznaczyliśmy sobie nowe cele, m.in.:

 • Do końca 2018 roku sprawdzimy wymogi, formułowane w naszej polityce zakupowej dot. dobrostanu zwierząt, przeprowadzając na losowo wybranych próbkach własne audyty jak i zlecając je zewnętrznym instytucjom. Do wymogów tych należą: zakaz stosowania do produkcji produktów przetworzonych jaj pochodzących z chowu klatkowego, zakaz kastracji prosiąt w okresie tuczu, zakaz uboju bydła cielnego oraz zakaz przyżyciowego podskubu w okresie tuczu gęsi i kaczek.
 • Sposób hodowli kur ma być również oznaczony na produktach w skład których wchodzą przetworzone jaja.
 • Stopniowo przekształcamy nasze produkty zawierające puch lub pióra (na przykład tekstylia i pościel) na towary certyfikowane według standardów „Responsible Down Standard“ (RDS), „Global Traceable Down Standard“ (Global TDS) czy też „Downpass”.
 • Również w przypadku produktów z wełną owczą sprawdzamy możliwość wprowadzenia ich w certyfikowanej jakości według „Responsible Wool Standard“ (RWS). Standard ten dotyczy ochrony zwierząt i obejmuje cały łańcuch tworzenia wartości wyrobów z wełny.

W 2017 roku przeprowadziliśmy również kolejne szkolenie dla kupców dotyczące dobrostanu zwierząt.

Lipiec 2017: rozszerzenie negatywnego wykazu

W ciągu ostatnich lat opracowaliśmy tzw. obszerny „wykaz negatywny”, który wyklucza sprzedaż danych towarów, które nie są zgodne z naszymi standardami w zakresie dobrostanu zwierząt. W 2017 roku lista została rozszerzona o następujące punkty:

 • Świeże mięso z kurczaka i indyka pochodzi prawie wyłącznie od zwierząt, które przed ubojem zostały skutecznie znieczulone alternatywnym bardziej przyjaznym dla zwierząt środkiem – dwutlenkiem węgla
 • Zakaz sprzedaży mięsa ze strusia
 • Zakaz sprzedaży jaj w skorupkach od kur niosek ze skróconymi dziobami
Marzec 2017: zajęcie trzeciego miejsca w wegańskim rankingu supermarketów

W wegańskim rankingu supermarketów przeprowadzonym przez Fundację Alberta Schweitzera, ALDI Nord Niemcy zajęło trzecie miejsce. Miejsce to zawdzięczamy przede wszystkim naszej rozszerzonej ofercie wegańskiej i marce własnej „Mein Veggie Tag”.

Styczeń 2017: zaostrzono kryteria Inicjatywy na rzecz Dobrostanu Zwierząt
 • Jesteśmy jednym z założycieli Inicjatywy na rzecz Dobrostanu Zwierząt (Initiative Tierwohl – ITW). Jest to zrzeszenie niemieckich organizacji handlowych, ekspertów z dziedziny nauki, działaczy na rzecz praw zwierząt oraz hodowców trzody chlewnej i drobiu. Od stycznia 2015 roku Inicjatywa ta pracuje nad poprawą warunków hodowli trzody chlewnej i drobiu.
 • W 2017 roku ALDI Nord w Niemczech wspólnie z pozostałymi uczestnikami zdecydowało o przedłużeniu Inicjatywy oraz uchwaliło program na lata 2018 – 2020. Między innymi istniejący system kontroli będzie rozszerzony o tzw. kontrole stanu, które będą odbywać się w sposób niezapowiedziany raz w roku. Od 2018 roku podwyższona została tzw. „opłata dot. dobrostanu zwierząt” z czterech do 6,25 centów za kilogram. W ten sposób łącznie uzbiera się ok. 130 milionów euro rocznie, o 45 milionów euro więcej niż obecnie. Aktualnie z różnych udoskonaleń korzysta ponad 520 milionów zwierząt. Liczba hodowców trzody chlewnej należących do Inicjatywy wzrosła na początku 2018 roku o 70 procent co daje 4100 zakładów. W 2018 roku Inicjatywa po raz pierwszy opublikowała swoje logo dla produktów. Znakowane nim są produkty drobiowe pochodzące z zakładów należących do Inicjatywy, które tym sposobem spełniają określone kryteria dot. dobrostanu zwierząt. Jesteśmy zaangażowani od samego początku: od kwietnia wszystkie świeże, nieprzetworzone produkty drobiowe w Niemczech posiadają to nowe logo.

*Leather Working Group
Celem Leather Working Group jest opracowanie i utrzymanie protokołów, które oceniają kompatybilność ze środowiskiem naturalnym i wydajność producentów skóry oraz wspierają zrównoważone i odpowiednie praktyki w zakresie ochrony środowiska w przemyśle skórzanym. Grupa dąży do poprawy przemysłu skórzanego, koncentrując się na priorytetach środowiskowych, podkreślając najlepsze praktyki (Best Practices) i proponując wytyczne dla ciągłego doskonalenia w obszarach takich jak zużycie energii i wody, zarządzanie chemikaliami i identyfikowalność.

SDG

GRI

Kolejne informacje

Tematy Kluczowe

Różnorodność & Zgodność

W dziewięciu europejskich krajach, w których reprezentowana jest spółka ALDI Nord, pracują ludzie ponad 117 narodowości. Ta różnorodność jest częścią ALDI Nord, wzbogaca naszą współpracę i odzwierciedla różnorodność naszych klientów.

Więcej
Zarządzanie

Compliance (Zgodność z normami)

Nasze działania kształtujemy na podstawie naszych głównych wartości: prostota działania, odpowiedzialność, zaufanie. Te wartości odzwierciedlają również nasze pojmowanie zgodności z normami Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord.

Więcej
Tematy Kluczowe

Standardy zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw Non-Food

Überall dort, wo wir unseren Einfluss geltend machen können, übernehmen wir Verantwortung für sichere und faire Arbeitsbedingungen und die Einhaltung von Umweltstandards.

Więcej
Ciekawostki

Co to znaczy być pracownikiem ALDI?

Być pracownikiem ALDI oznacza przede wszystkim – stosować w życiu nasze wspólne wartości. „Prosto, odpowiedzialnie i niezawodnie” - Za tym stoimy my, we wszystkim, co robimy i gdziekolwiek jesteśmy.

Więcej
Tematy Kluczowe

Budowanie pozytywnych relacji z klientami & Jakość usług

Zaufanie naszych klientów jest naszym najcenniejszym dobrem. Od ponad 100 lat konsekwentnie kształtujemy naszą ofertę oraz nasze usługi dostosowane do potrzeb naszych klientów.

Więcej
Tematy Kluczowe

Bezpieczeństwo pracy & Ochrona zdrowia

Przejęcie odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników w miejscu pracy jest w spółkach ALDI Nord oczywistością.

Więcej
Ciekawostki

Zaangażowanie na rzecz dobrostanu zwierząt: dobre wyniki na tle konkurencji

Wiemy, że w temacie dobrostanu zwierząt wciąż jest wiele do zrobienia. Ale jesteśmy na dobrej drodze. Potwierdzają to dwie ostatnie publikacje na temat zaangażowania w dobrostan zwierząt w przemyśle spożywczym.

Więcej
Tematy Kluczowe

Atrakcyjny pracodawca

Blisko 69.000 pracowników ALDI powinno być dumnych ze swojej pracy w ALDI. Dlatego oferujemy stabilną pracę, atrakcyjne warunki ramowe i długoterminowe perspektywy rozwojowe.

Więcej
Tematy Kluczowe

Marnowanie żywności & Odpady

Przejmujemy odpowiedzialność za ochronę naszego środowiska i zasobów naturalnych. Będąc przedsiębiorstwem handlu detalicznego ważną rolę odgrywa dla nas redukcja ilości odpadów oraz przeciwdziałanie marnowaniu żywności.

Więcej

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

 

     

 

     

 

     

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch