1. Home
  2. Ciekawostki
  3. Dobrostan zwierząt

Dobrostan zwierząt w dyskoncie – czy to sprzeczność?

Dobrostan zwierząt – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

My tak nie uważamy. Dlatego wraz z naszymi dostawcami i różnymi organizacjami pracujemy niestrudzenie nad tym tematem. I to we wszystkich krajach, w których ALDI Nord prowadzi sprzedaż detaliczną. Dlatego w dalszym ciągu chcemy rozwijać poziom dobrostanu zwierząt podczas wytwarzania naszych produktów.

 

Coraz więcej konsumentów chce wiedzieć, skąd pochodzi żywność zawierająca surowce mięsne, którą u nas nabywają. Chcą mieć pewność, że zwierzęta są dobrze traktowane. Dlatego dzięki naszym działaniom realizujemy przede wszystkim jeden cel – w szerokim zakresie poprawę warunków hodowli zwierząt, nie tylko w przypadku poszczególnych produktów czy producentów. Jak chcemy to osiągnąć? Dążąc do tego, aby jak największa liczba naszych artykułów posiadała certyfikację z różnymi krajowymi znakami dotyczącymi dobrostanu zwierząt.

Mahi Klosterhalfen – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

„Za każdym razem, gdy ALDI podnosi swoje wymagania dotyczące dobrostanu zwierząt, ma to silny oddźwięk u konkurencji i reszty rynku. Aby coś się ruszyło, potrzebujemy zmian w szerokim zakresie, a nie tylko poszczególnych sztandarowych projektów. Cieszę się, że ALDI Nord prowadzi z nami otwarty dialog i stale dostarcza impulsów do działania zarówno w kraju, jak i za granicą.”

Mahi Klosterhalfen, Dyrektor zarządzający Fundacji Alberta Schweitzera Członek Zarządu oragnizacji Compassion in World Farming

Poszczególne działania na rzecz dobrostanu zwierząt poszczególnych spółek ALDI Nord znajdą Państwo tutaj:

Znak jakości dla lepszej hodowli zwierząt i kurcząt wolno rosnących

W Holandii znak “Beter Leven” oznacza lepsze warunki hodowlane dla kur i świń. Zwierzęta mają więcej miejsca i mogą zaspokajać swoje naturalne potrzeby. Zgodnie z normą, produkty otrzymują od jednej do trzech gwiazdek – w zależności od tego, jak przyjazna dla zwierząt jest hodowla. Naszym celem jest, aby wszystkie nasze produkty zawierające surowce pochodzenia zwierzęcego posiadały co najmniej jednogwiazdkowy znak jakości “Beter Leven”.

Ponadto, jeśli chodzi o kurczaki, ALDI Holandia stawia na wolno rosnącą odmianę. Korzyści dla zwierząt: mniej problemów zdrowotnych związanych z hodowlą, więcej miejsca i światła, soja z odpowiedzialnej uprawy. Z końcem 2016 roku zastąpiliśmy całą ofertę świeżego mięsa drobiowego w Holandii mięsem pochodzącym z tej wolno rosnącej odmiany – lub mięsem, które spełnia kryteria jednogwiazdkowego znaku jakości “Beter Leven”.

ATC ALDI Niederlande – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

Koniec jaj z chowu klatkowego

Od 2012 roku zabroniona jest konwencjonalna hodowla klatkowa kur niosek w całej Unii Europejskiej. Nadal dozwolone jest trzymanie kur w tak zwanych urządzonych klatkach i import jaj z chowu klatkowego z krajów spoza UE. ALDI Nord postawiło sobie za cel rezygnację z jaj z chowu klatkowego we wszystkich krajach najpóźniej do 2025 roku. W Belgii, Niemczech, Luksemburgu i Holandii już od kilku lat nie sprzedajemy jaj z chowu klatkowego. W Danii osiągniemy ten cel w 2018 roku, a we Francji, Portugalii i Hiszpanii planowo do końca 2020 roku.

My jednak idziemy o krok dalej rezygnując w wielu krajach w coraz większym stopniu z używania jaj z chowu klatkowego w przetworzonych produktach marki własnej. W Niemczech cel ten mieliśmy zrealizować do 2021 roku ale został on już osiągnięty w 2018 r. Za wytyczenie takiego celu międzynarodowa organizacja ds. dobrostanu zwierząt „Compassion in World Farming“(CIWF) przyznała nam w 2016 roku nagrodę „Złote jajo“. Również w ALDI Belgia 95% produktów marek własnych zawiera jajka, które nie pochodzą z chowu klatkowego. W ALDI Francja obowiązywać będzie zakaz używania jaj z chowu klatkowego w naszych produktach jajecznych od 2020 roku, natomiast zarządzenie to będzie wdrożone w ALDI Portugalia do 2025 roku.

Nagroda "Złote jajo"  – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

„Cieszymy się, że tak ważne przedsiębiorstwo handlu detalicznego, jak ALDI Nord, daje dobry przykład i opowiada się za lepszymi warunkami bytowymi dla kur.“

Dr Tracey Jones, Director of Food Business, Compassion in World Farming

Odmiana w oborze

Prosięta w chlewie z materiałami do zabawy – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

Świnie są ciekawskie, inteligentne i towarzyskie, lubią się bawić i badać otoczenie. Dla takich potrzeb nie ma miejsca w hodowli przemysłowej. Chcemy to stopniowo zmieniać i wdrażać różne środki. ALDI Dania używa np. państwowej etykiety dot. dobrostanu zwierząt „Bedre Dyrevelfærd“ (“Lepszy dobrostan zwierząt” ). W przypadku produktów z tą etykietą zwierzęta mają do dyspozycji więcej słomy potrzebnej do grzebania i budowania gniazd. Poza tym mają więcej miejsca do poruszania się i utrzymywania relacji społecznych.

Więcej świeżej trawy dla krów mlecznych

Krowy na pastwisku – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

Na świeżych, solankowych pastwiskach wybrzeża Morza Północnego Schleswig-Holstein pasą się krowy, które dają mleko dla naszego niemieckiego mleka “Meierkamp”. Pochodzi ono od zwierząt, które co najmniej 120 dni w roku spędzają na pastwisku przynajmniej sześć godzin dziennie. Dokarmiane są tylko paszą wolną od GMO. Rolnicy naszych wybranych gospodarstw zobowiązują się do spełniania kryteriów poziomu premium etykiety ochrony zwierząt. Oprócz wielu innych aspektów zapewnia ona całoroczny dostęp do wybiegu.

Oprócz tego stosuje się tylko mleko z gospodarstw rolnych oddalonych nie więcej niż 40 km od wybrzeża Morza Północnego Schleswig-Holstein. Powodem jest krótka droga transportu do mleczarni, która nie wpływa negatywnie na środowisko. Również w ALDI Holandia mleko pochodzące od krów z pastwisk oraz produkty zawierające takie mleko należą do stałego asortymentu.

Rezygnujemy z takich produktów i metod

Coraz bardziej kształtujemy nasz asortyment zgodnie z kryteriami dobrostanu zwierząt. Dlatego jasno ustalamy, jakie surowce i praktyki nie są przez nas akceptowane

Współpraca na rzecz większego dobrostanu zwierząt

Wiele podmiotów jest bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych w produkcję produktów pochodzenia zwierzęcego. Aby w sposób trwały poprawić sytuację zwierząt, wszyscy muszą dążyć do tego samego celu. Dlatego w wielu krajach stawiamy na partnerstwo i dialog, zarówno z dostawcami, rolnikami, stowarzyszeniami jak i przedstawicielami organizacji pozarządowych.

Jednym z naszych partnerów w Niemczech jest Niemieckie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt (Deutsche Tierschutzbund – DTSchB). Ich logotyp znajdą klienci w ALDI na niektórych certyfikowanych przetworach mlecznych. W zależności od regionu, produkty spełniają poziom wstępny lub poziom premium znaku “Dla większej ochrony zwierząt”.  Co to oznacza dla krów mlecznych? Na przykład więcej miejsca: każda krowa ma do dyspozycji podściełany boks, miejsce do karmienia oraz co najmniej sześć metrów kwadratowych w zagrodzie. Do tego dochodzi pielęgnacja racic minimum raz w roku i zabiegi zwiększające komfort krowy, jak np. szczotkowanie. Ponadto krowy otrzymują tylko pasze wolne od GMO. Na poziomie premium dochodzi stały dostęp do wybiegu, a w okresie wypasu dostęp do pastwiska. Chociaż brakuje konkretnych dyrektyw prawnych dotyczących hodowli bydła mlecznego, etykieta określa te standardy. Dla nas współpraca z DTSchB stanowi kolejny kamień milowy na drodze do większego dobrostanu zwierząt – w okresie długofalowym i dla jak największej liczby zwierząt.

Obora Meierkamp "Świeże alpejskie mleko" – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

Przykład Meierkamp “Świeże alpejskie mleko”:

wspólnie z 80 rolnikami, mleczarnią i Niemieckim Stowarzyszeniem Ochrony Zwierząt współpracujemy nad lepszymi standardami w zakresie hodowli bydła mlecznego.

Poznanie warunków hodowli

Kod Identyfikowalności ALDI (ATC) zapewnia naszym klientom przejrzystość w temacie pochodzenia różnych produktów. W Holandii na platformie ATC nasi klienci mają również możliwość zobaczenia warunków hodowli. Na filmach wideo prezentujących gospodarstwa pokazujemy klientom, jak wygląda hodowla zwierząt i jakie aspekty ochrony zwierząt są uwzględniane przez zakłady.

Z tego filmu można dowiedzieć się, w jaki sposób zapewniamy jakość towarów w procesie produkcji:

Aby aktywować wideo z YouTube, kliknij poniższy link. Po aktywacji dane zostaną przesłane do YouTube.

Poznanie warunków hodowli – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

„Firma ALDI Nord stosuje bardzo przejrzyste zasady w kwestii pochodzenia produktów pochodzenia zwierzęcego. Grupa Przesiębiorstw spełnia tym samym kryterium, które jest szczególnie ważne w przypadku np. znaku jakości etykiety Beter-Leven.”

Marijke de Jong, Menedżer programu znaku jakości “Beter Leven” Holenderskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt.

Nasze polityki zakupowe: nasze zobowiązania

Dzięki naszym politykom zakupowym określamy obowiązujące standardy w zakresie wytwarzania naszych produktów. Dotyczy to również obszaru związanego z dobrostanem zwierząt. Od początku 2016 roku nasza międzynarodowa polityka zakupowa dot. dobrostanu zwierząt stanowi ramowe działania dla całej Grupy Przedsiębiorstw. Dotyczy ona wszystkich artykułów Food i Non-Food w marce własnej zawierających surowce pochodzenia zwierzęcego. Polityka zakupowa określa, jakie wymagania stawiamy odnośnie kształtowania asortymentu ukierunkowanego na dobrostan zwierząt, a także odnośnie przejrzystości, identyfikowalności, kontroli i audytów. Określa ona również zwiększanie naszego zaangażowania na rzecz dobrostanu zwierząt i aktywnego angażowania się w dialog obejmujący całą branżę. W ostatnich latach uchwaliliśmy także krajowe polityki zakupowe w celu określenia specyficznych wymogów dla poszczególnych krajów: w Niemczech, Holandii, Danii, Belgii i Luksemburgu, a ostatnio na początku 2018 roku w Portugalii i we Francji. Dla Hiszpanii nastąpi to w bieżącym 2018 roku.

SDG

GRI

Kolejne informacje

Tematy Kluczowe

Różnorodność & Zgodność

W dziewięciu europejskich krajach, w których reprezentowana jest spółka ALDI Nord, pracują ludzie ponad 117 narodowości. Ta różnorodność jest częścią ALDI Nord, wzbogaca naszą współpracę i odzwierciedla różnorodność naszych klientów.

Więcej
Zarządzanie

Compliance (Zgodność z normami)

Nasze działania kształtujemy na podstawie naszych głównych wartości: prostota działania, odpowiedzialność, zaufanie. Te wartości odzwierciedlają również nasze pojmowanie zgodności z normami Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord.

Więcej
Tematy Kluczowe

Standardy zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw Non-Food

Überall dort, wo wir unseren Einfluss geltend machen können, übernehmen wir Verantwortung für sichere und faire Arbeitsbedingungen und die Einhaltung von Umweltstandards.

Więcej
Ciekawostki

Co to znaczy być pracownikiem ALDI?

Być pracownikiem ALDI oznacza przede wszystkim – stosować w życiu nasze wspólne wartości. „Prosto, odpowiedzialnie i niezawodnie” - Za tym stoimy my, we wszystkim, co robimy i gdziekolwiek jesteśmy.

Więcej
Tematy Kluczowe

Budowanie pozytywnych relacji z klientami & Jakość usług

Zaufanie naszych klientów jest naszym najcenniejszym dobrem. Od ponad 100 lat konsekwentnie kształtujemy naszą ofertę oraz nasze usługi dostosowane do potrzeb naszych klientów.

Więcej
Tematy Kluczowe

Bezpieczeństwo pracy & Ochrona zdrowia

Przejęcie odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników w miejscu pracy jest w spółkach ALDI Nord oczywistością.

Więcej
Ciekawostki

Zaangażowanie na rzecz dobrostanu zwierząt: dobre wyniki na tle konkurencji

Wiemy, że w temacie dobrostanu zwierząt wciąż jest wiele do zrobienia. Ale jesteśmy na dobrej drodze. Potwierdzają to dwie ostatnie publikacje na temat zaangażowania w dobrostan zwierząt w przemyśle spożywczym.

Więcej
Tematy Kluczowe

Atrakcyjny pracodawca

Blisko 69.000 pracowników ALDI powinno być dumnych ze swojej pracy w ALDI. Dlatego oferujemy stabilną pracę, atrakcyjne warunki ramowe i długoterminowe perspektywy rozwojowe.

Więcej
Tematy Kluczowe

Marnowanie żywności & Odpady

Przejmujemy odpowiedzialność za ochronę naszego środowiska i zasobów naturalnych. Będąc przedsiębiorstwem handlu detalicznego ważną rolę odgrywa dla nas redukcja ilości odpadów oraz przeciwdziałanie marnowaniu żywności.

Więcej

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

 

     

 

     

 

     

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch