1. Home
 2. Ciekawostki
 3. Dzień pod znakiem jakości

Dzień pod znakiem jakości

Dzień pod znakiem jakości – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

„Jakość ponad wszystko, ceny non stop nisko“, aby spełnić tę obietnicę, wszystkie produkty ALDI Nord przechodzą rygorystyczne kontrole jakości. Dla pracowników Działu Jakości jest to ambitna praca, która przede wszystkim wymaga dbałości o szczegóły.

 

Wtorek, miesiąc luty. Claudia Kinitz i dr Michael Kofink są jak zwykle wcześnie w biurze. Ponieważ nawet dzisiaj terminarze obu ekspertów ds. jakości są całkowicie zapełnione. Ona: specjalistka wszystkich kwestii dotyczących jakości żywności i paszy. Studiowała chemię żywności, zajmowała się najpierw badaniami naukowymi, potem pracowała w przemyśle spożywczym. Od 2012 roku 42-latka pracuje w ALDI Einkauf, od 2016 roku kieruje Działem Jakości Food. On: człowiek zajmujący się problemami związanymi z jakością tzw. produktów Non-Food i Near-Food (jak np. elektronika, odzież, buty, środki higieny osobistej, detergenty, środki czyszczące, higieniczne i papiernicze). Dr Kofink także studiował chemię żywności. 41-latek pracuje w ALDI Einkauf od 2014 roku i jest Kierownikiem Działu Jakości Non-Food. Wraz ze swoimi zespołami pracują nad tym, aby wszystkie produkty spełniały najwyższe standardy jakości. Oznacza to również wszechstronną pracę zespołową: Dział Jakości ściśle współpracuje z Działem Zakupów i innymi działami, takimi jak CR, Komunikacja, IT, współpracownikami w regionalnych spółkach w kraju i za granicą oraz Działami Jakości poszczególnych dostawców.

Tutaj koordynowane są wszystkie aspekty jakościowe

Tutaj koordynowane są wszystkie aspekty jakościowe – Zrównoważony rozwój ALDI Nord
 • Dostawcy i zakłady produkcyjne
  Dostawcy muszą spełniać kompleksowe wymagania. Przestrzeganie tych standardów jakości sprawdzamy za pomocą różnych środków, takich jak kontrole na miejscu, próbki produktów lub degustacje. Ponadto, w zależności od produktu, wymagamy różnych certyfikatów od naszych dostawców. Podczas bieżącej produkcji są odpowiedzialni za zapewnianie stale wysokiej jakości.
 • Niezależne instytuty badawcze
  W celu zapewnienia doskonałej jakości naszych produktów, oprócz naszych własnych kontroli, produkty te przekazujemy równolegle do badań przez niezależne instytuty badawcze. Również od naszych dostawców wymagamy dostarczania próbek produktów do analizy przez niezależne instytuty badawcze oraz przesłania nam tych wyników. W pewnych przypadkach oprócz regularnych badań zlecamy również przeprowadzenie specjalnych badań przez zewnętrzne instytuty badawcze.
 • Centra logistyczne i sklepy spółek regionalnych
  Po dostarczeniu towaru do centrów logistycznych spółki regionalne przejmują odpowiedzialność za kontrolę jakości. Dzięki kompleksowej kontroli na przyjęciu towaru oraz kontroli stanu w centrach logistycznych oraz sklepach zapewniają one dokładną kontrolę jakości. W celu realizacji zadania, pracownicy odbywają szkolenie w zakresie takich zagadnień jak wymogi higieniczne oraz towaroznawstwo.
 • Klienci
  Nasz wymóg jakościowy obowiązuje również po sprzedaży. Bardzo poważnie traktujemy opinie klientów i szukamy dla nich możliwie najlepszego rozwiązania. Chodzi np. o sytuacje, gdy w przypadku złożenia reklamacji idziemy klientowi na rękę. Oprócz tego staramy się wyciągać wnioski dotyczące jakości produktu ze skarg lub reklamacji i odpowiednio na nie reagować. Jeżeli pomimo naszych kontroli, w dalszym ciągu stwierdzamy wady jakościowe po rozpoczęciu sprzedaży, natychmiast wycofujemy towar ze sprzedaży. W przypadku pojawienia się wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa lub zdrowia, rozpoczynamy natychmiast wycofywanie produktów.
 • Organizacje konsumenckie
  Niezależne testy przeprowadzane przez organizacje konsumenckie regularnie potwierdzają dobrą i bardzo dobrą jakość produktów marek własnych ALDI Nord.

O tym, jak wygląda ich dzień pracy, dowiedzą się Państwo tutaj:

Przybyłem i zabieram się do pracy

Po przybyciu do biura w Essen dzień rozpoczynamy od przywitania się z kolegami i pierwszej kawy. Grafik jest napięty, niezbędne jest dobre zarządzanie czasem. “Jestem zagorzałą alpinistką – więc na moim biurku lubią gromadzić się stosy dokumentów”, mówi z przymrużeniem oka Claudia Kinitz. “Ale kiedy sytuacja tego wymaga, zachowuję zimną krew. Spontaniczne reagowanie na wydarzenia jest bardzo ważne w mojej pracy.” Szczególnie, gdy robi się nerwowo, korzysta z doświadczeń związanych z wolontariatem. Już od dłuższego czasu angażuje się w DLRG i uczestniczy np. w akcjach zabezpieczających duże imprezy organizowane nad wodą i na wodzie.

Podczas gdy w biurze rozpoczyna się jej dzień pracy, jej kolega dr Michael Kofink jako pierwsze zadania przeprowadza ze swoim zespołem dokładne testy nowych produktów.

Przybycie do ALDI Einkauf – Zrównoważony rozwój ALDI Nord
Przybycie do ALDI Einkauf – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

Mikser testowany pod względem jakości

Zanim produkt trafi do sprzedaży, musi przejść rygorystyczny proces kontroli artykułów Non Food ALDI Nord. Jest to organizowane i koordynowane przez zewnętrzne, niezależne i akredytowane instytuty badawcze. Zielone światło dostaje tylko wtedy, gdy wszystko spełnia nie tylko dane przepisy prawne, ale także wysokie wymagania ALDI Nord oraz gdy produkt dobrze wypada w porównaniu z urządzeniami innych producentów. Artykuły są testowane przez instytuty badawcze oraz opiniowane przez dr Michaela Kofinka i jego zespół. W zależności od produktu biorą oni pod uwagę bardzo różne aspekty. Dziś testujemy mikser kielichowy i nową odzież roboczą dla pracowników sklepów. Na przykład w mikserach ważną rolę odgrywa stabilność. Również obsługa, obróbka, waga i wymiary oraz materiał są poddane oględzinom.

W przypadku tekstyliów pod uwagę brane są inne aspekty: prawidłowe szwy, odpowiedni materiał, który nie powinien się strzępić, starannie umieszczone aplikacje, prawidłowo przyszyte guziki. Odzież robocza z certyfikowanej bawełny pochodzącej ze zrównoważonych upraw według standardu (GOTS*) przeszła kilka zewnętrznych i wewnętrznych testów. “Tymczasem wszystko jest dokładnie tak, jak sobie wyobrażamy” – cieszy się dr Kofink. Następnym etapem dla artykułów Non-Food jest test praktyczny. W tym celu pracownicy sklepów noszą ubrania w swojej codziennej pracy, a następnie wypełniają ankietę, która jest później analizowana przez Dział Jakości. Z wyników testu na użytkowanie ubrania można uzyskać ważne i pomocne informacje, co pozwola na dokonanie ostatnich poprawek. Odzież robocza jest w końcu narażona na inne obciążenia niż odzież codzienna.

Kontrola produktów Non-Food – Zrównoważony rozwój ALDI Nord
Kontrola produktów Non-Food – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

Rozmowy telefoniczne, spotkania, raporty z badań – praca w Dziale Jakości odbywa się również przy biurku

W tym samym czasie u Claudii Kinitz w biurze. U niej przeplata się wiele wątków, należy sprawdzić zapytania od klientów lub innych działów, sprawdzić nowe wymagania dla dostawców i przeanalizować raporty z badań. Poranek rozpoczyna się od koordynowania w zespole wyznaczonych do realizacji zadań, przygotowania spotkań, wykonania rozmów telefonicznych i udzielenia odpowiedzi na przesłane e-maile. Dziś także Dział CR zwraca się do Pani Kinitz. Na potrzeby raportu zrównoważonego rozwoju 2017 koledzy mają kilka pytań odnośnie liczby wycofanych produktów lub wykonanych testów produktowych.

Kontrola jakości przy biurku – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

Testy na idealne jabłko

O godzinie 9 wymagane jest zaangażowanie wszelkich zmysłów. Ponieważ jest to pora codziennej degustacji owoców i warzyw. Wraz z zespołem degustacyjnym składającym się z Działu Jakości oraz Działu Zakupu, Claudia Kinitz ocenia dziś między innymi jakość jabłek. Do codziennych degustacji ekspertom w Essen dostarczane są losowe próbki towarów z niemieckich spółek regionalnych. Podczas degustacji zespół ma do dyspozycji wewnętrzną instrukcję, która dokładnie opisuje, jakie cechy jakościowe musi spełnić dany gatunek owoców lub warzyw. Zawiera nie tylko standardowe minimalne wymagania lecz także wykraczające poza nie specjalne kryteria jakościowe ALD Nord. Chodzi tu np. o kształt, rozmiar, kolor i odpowiednią “jędrność”. Oceniane są także wszelkie nieprawidłowości takie jak defekty skórki czy obtłuczenia.

Oczywiście ta degustacja losowo wybranych różnych produktów w Essen jest jedynie uzupełnieniem ciągłej kontroli jakości dostarczanych produktów. Jakość dostarczanych owoców i warzyw jest dokładnie sprawdzana w centrach logistycznych przy pomocy wewnętrznej instrukcji. Także świeżość produktów znajdujących się już w punkcie sprzedaży jest regularnie sprawdzana w sklepie. a towary nie spełniające wymogów są selekcjonowane. A wszystko to, czego nie można wykryć gołym okiem lub spróbować, zlecane jest do regularnego badania w instytutach badawczych w postaci losowej próbki. Do tego zaliczane są na przykład pozostałości środków ochrony roślin, których ilość musi być znacznie niższa  aniżeli ustawowa ilość maksymalna.

Wideokonferencja z kolegami z zagranicy – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

Essen dzwoni

Po przerwie obiadowej Claudia Kinitz i dr Michael Kofink spotykają się z innymi kolegami z Działu Jakości, aby wziąć udział w wideokonferencji z ekspertami w dziedzinie jakości z różnych krajów ALDI Nord. Wszyscy opowiadają o swoich lokalnych projektach i wymieniają doświadczenia. Dzisiaj koledzy z Belgii przedstawią swoją nową koncepcję szkoleniową. Pracownicy z centrów logistycznych w trakcie kilkudniowego intensywnego kursu zostaną przeszkoleni w kwestiach dot. jakości owoców i warzyw. Taka międzynarodowa wymiana jest dla p. Kinitz i dr Kofinka bardzo ważna. Jest ona wykorzystywana także, na przykład do informowania się nawzajem o krajowych wycofaniach produktu z rynku lub nowych wymogach prawnych.

Wymiana doświadczeń

Nawet jeśli na pierwszy rzut oka artykuły typu Non-Food oraz artykuły spożywcze (Food) nie wydają się mieć wiele wspólnego ze sobą, Kinitz i dr Kofink mogą uczyć się od siebie nawzajem. W końcu procesy organizacyjne w obu obszarach są takie same. I zawsze pojawiają się tematy, nad którymi pracuje się wspólnie. W przypadku opakowań żywności chodzi wprawdzie o artykuły Non-Food, należy jednak rozważyć możliwe przeniknięcia na artykuły spożywcze, których należy w miarę możliwości unikać. W tym celu odbywa się regularna wymiana informacji.

Nieformalna rozmowa w Dziale Jakości – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

Zamknąć oczy i smakować

Na popołudniową degustację przewidziane są dzisiaj lody z wanilią Bourbon. W celu obiektywnego przetestowania, Kinitz i jej współpracownicy degustują produkty w ciemno. To oznacza, że niewiadomym jest, w której szklance jest dany produkt. W ten sposób porównuje się markę własną, produkt markowy wraz z produktami konkurencji. Oprócz wyglądu chodzi tu także o smak, proces topnienia oraz wrażenia sensoryczne. Mówimy o błędach gdy zauważalne są kryształki lodu lub lody są szorstkie na języku. Na koniec wszystkie lody otrzymują ocenę za smak i wygląd a testerzy zapisują swoje wyniki na arkuszu ocen. Jeśli wyniki nie są zadowalające, sprawdzamy receptury i w razie potrzeby dostosowujemy je wspólnie z naszymi dostawcami.

Degustacja lodów waniliowych – Zrównoważony rozwój ALDI Nord
Degustacja lodów waniliowych – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

Zapoznanie z Działem Jakości

Dla koleżanki z Działu CR to wtorkowe popołudnie jest dobrą okazją do poznania pracy. Claudii Kinitz. Podobnie jak wszyscy nowi pracownicy ALDI Nord odbywa ona intensywne szkolenia – w jej przypadku także z zakresu jakości, ponieważ między działami istnieje wiele merytorycznych punktów stycznych. Jaka jest struktura działu? Jakie zadania realizuje Dział Jakości, a jakie są udziałem regionalnych spółek i sklepów? Jak przebiega wycofywanie produktu z rynku i w jaki sposób udzielane są odpowiedzi na pytania np. Niemieckiej Organizacji Ochrony Konsumentów – Stiftung Warentest? Tłumacząc nowej współpracownicy te oraz inne kwestie, Claudia Kinitz pomaga jej dobrze poznać ten obszar i zrozumieć różne procesy pracy.

Szkolenie nowych kolegów – Zrównoważony rozwój ALDI Nord
Szkolenie nowych kolegów – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

Produkty ALDI Nord podczas kontroli zewnętrznej

Nie tylko my i zewnętrzne instytuty badawcze testujemy oraz oceniamy nasze produkty. Robią to też krajowe organizacje konsumenckie i badawcze. Niemiecka Organizacja Ochrony Konsumentów – Stiftung Warentest lub magazyn konsumencki ÖKO-Test regularnie sprawdzają nasze produkty, w Hiszpanii jest to organizacja konsumencka OCU, w Danii organizacja Tænk a w Holandii Consumentenbond. Jak to się odbywa, pokażemy na przykładzie organizacji konsumenckiej Stiftung Warentest. Jeśli organizacja ta zakupiła produkty ALDI Nord w celach testowania, wówczas informuje nas o tym i zwykle wysyła nam kwestionariusz dostosowany do danego produktu. Wraz z kolegami z innych odpowiedzialnych działów i naszymi dostawcami zespół z Działu Jakości odpowiada na pytania i zestawia obszerne informacje. Po pewnym czasie otrzymuje on od organizacji raport analityczny, jest to tzw. oferowana wstępna informacja. Teraz sprawdza się, czy wyniki te są typowe czy też niespodziewane. Ostateczna ocena zostanie przekazana ekspertom ds. jakości wraz z publikacją raportu badań. Po jego otrzymaniu omawiają oni ewentualną potrzebę zmian w produkcie. Zmiany dokonywane są tylko w przypadku, gdy wynik testu otrzymał ocenę średnią lub niezadowalającą. Następnie Claudia Kinitz i dr Michael Kofink wraz ze swoimi zespołami badają przyczyny i przekazują wskazówki dotyczące możliwych ulepszeń. Celem jest, by produkt uzyskał co najmniej dobrą ocenę. Wtedy nasze opakowanie produktu otrzyma odpowiednie oznakowanie. Dzisiaj dr Kinitz uzyskała aktualny raport z badań, o którym rozmawia z Działem Zakupów oraz dostawcą.

Opracowywanie zapytań StiWa – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

Kontrola jakości jest pracą zespołową

Pod koniec dnia widać wyraźnie, że kontrola jakości jest pracą zespołową. W celu zapewnienia najwyższej jakości, wszyscy muszą dążyć do tego samego celu – niezależnie od tego, czy formułują wymagania dotyczące produktu, opracowują zapytania, koordynują dostawców i audytorów, czy też dokładnie sprawdzają produkty – tak wygląda nasza codzienność.

* Global Organic Textile Standard
Global Organic Textile Standard (GOTS) definiuje jednolite, surowe kryteria przetwarzania tekstyliów z certyfikowanych biologicznie produkowanych włókien naturalnych w całym łańcuchu tekstylnym na całym świecie. Kryteria te obejmują kontrolowaną uprawę włókien organicznych, przyjazną dla środowiska i akceptowalną społecznie produkcję oraz jednolite oznakowanie produktów. Jedynie produkty tekstylne zawierające co najmniej 70% biologicznie produkowanych włókien naturalnych mogą być certyfikowane przez niezależne instytuty badawcze zgodnie ze standardem GOTS.

GRI

Kolejne informacje

Tematy Kluczowe

Różnorodność & Zgodność

W dziewięciu europejskich krajach, w których reprezentowana jest spółka ALDI Nord, pracują ludzie ponad 117 narodowości. Ta różnorodność jest częścią ALDI Nord, wzbogaca naszą współpracę i odzwierciedla różnorodność naszych klientów.

Więcej
Zarządzanie

Compliance (Zgodność z normami)

Nasze działania kształtujemy na podstawie naszych głównych wartości: prostota działania, odpowiedzialność, zaufanie. Te wartości odzwierciedlają również nasze pojmowanie zgodności z normami Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord.

Więcej
Tematy Kluczowe

Standardy zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw Non-Food

Überall dort, wo wir unseren Einfluss geltend machen können, übernehmen wir Verantwortung für sichere und faire Arbeitsbedingungen und die Einhaltung von Umweltstandards.

Więcej
Ciekawostki

Co to znaczy być pracownikiem ALDI?

Być pracownikiem ALDI oznacza przede wszystkim – stosować w życiu nasze wspólne wartości. „Prosto, odpowiedzialnie i niezawodnie” - Za tym stoimy my, we wszystkim, co robimy i gdziekolwiek jesteśmy.

Więcej
Tematy Kluczowe

Budowanie pozytywnych relacji z klientami & Jakość usług

Zaufanie naszych klientów jest naszym najcenniejszym dobrem. Od ponad 100 lat konsekwentnie kształtujemy naszą ofertę oraz nasze usługi dostosowane do potrzeb naszych klientów.

Więcej
Tematy Kluczowe

Bezpieczeństwo pracy & Ochrona zdrowia

Przejęcie odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników w miejscu pracy jest w spółkach ALDI Nord oczywistością.

Więcej
Ciekawostki

Zaangażowanie na rzecz dobrostanu zwierząt: dobre wyniki na tle konkurencji

Wiemy, że w temacie dobrostanu zwierząt wciąż jest wiele do zrobienia. Ale jesteśmy na dobrej drodze. Potwierdzają to dwie ostatnie publikacje na temat zaangażowania w dobrostan zwierząt w przemyśle spożywczym.

Więcej
Tematy Kluczowe

Atrakcyjny pracodawca

Blisko 69.000 pracowników ALDI powinno być dumnych ze swojej pracy w ALDI. Dlatego oferujemy stabilną pracę, atrakcyjne warunki ramowe i długoterminowe perspektywy rozwojowe.

Więcej
Tematy Kluczowe

Marnowanie żywności & Odpady

Przejmujemy odpowiedzialność za ochronę naszego środowiska i zasobów naturalnych. Będąc przedsiębiorstwem handlu detalicznego ważną rolę odgrywa dla nas redukcja ilości odpadów oraz przeciwdziałanie marnowaniu żywności.

Więcej

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

 

     

 

     

 

     

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch