1. Home
  2. Ciekawostki
  3. Inżynieria genetyczna

Inżynieria genetyczna - nasze podejście do kontrowersyjnego tematu

Inżynieria genetyczna – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

Publiczna dyskusja na temat inżynierii genetycznej jest kontrowersyjna i niepokoi wielu ludzi. Poważnie podchodzimy do obaw naszych klientów, dlatego zapewniamy im odpowiednią orientację stosując przejrzyste znakowanie. Coraz większa liczba naszych produktów posiada certyfikat “VLOG” przyznawany przez Zrzeszenie na rzecz Żywności bez GMO.

 

Korzyści i ryzyko wynikające z uprawy roślin genetycznie modyfikowanych wzbudzają kontrowersje już od wielu lat. Zwolennicy obiecują wyższe plony i większe bezpieczeństwo żywności. Przeciwnicy martwią się m.in. zależnościami ekonomicznymi od dużych koncernów sektora nasiennego. Również w krajach europejskich dyskusja prowadzona jest w różny sposób, inżynieria genetyczna jest mocno krytykowana przede wszystkim w Niemczech i Danii.

Niemal

80 %

Niemców odrzuca fakt, że zwierzęta hodowlane otrzymują genetycznie zmodyfikowaną paszę (BMUB i BfN (2016): badanie świadomości środowiskowej 2015).

Także

53 %

Duńczyków jest krytycznie nastawionych wobec genetycznie modyfikowanego zboża (TNS Gallup for Berlingske).

Jak ALDI Nord podchodzi do tematu?

W ALDI Nord zawsze skupiamy się na potrzebach klientów i poważnie traktujemy ich obawy dotyczące inżynierii genetycznej. Dlatego od dłuższego czasu wszystkie artykuły spożywcze dla ALDI Nord produkowane są bez genetycznie modyfikowanych składników. Wszyscy dostawcy muszą zagwarantować, że dany produkt nie zawiera żadnych genetycznie zmodyfikowanych składników spożywczych, dodatków lub innych substancji w rozumieniu prawa obowiązującego w UE. Ponadto dostawcy muszą przedkładać odpowiednie deklaracje i w razie potrzeby, analizy laboratoryjne oraz udostępniać je podczas kontroli. Dotyczy to wszystkich produktów spożywczych sprzedawanych w ALDI Nord łącznie z wszelkimi etapami wstępnymi.

Jeśli chodzi o inżynierię genetyczną, szczególną rolę odgrywa mączka sojowa będąca jedną z najważniejszych pasz. Obecnie importowana jest ona w dużych ilościach zza oceanu do Europy i w dużej mierze pochodzi z genetycznie zmodyfikowanej soi. Uważamy, że w obecnej sytuacji istnieje zbyt mało bodźców prowadzących do zrównoważonej uprawy soi, a sytuacja ta nie zmieni się zbyt szybko. Dlatego naszym klientom w Niemczech oferujemy wyłącznie jaja i świeży drób z logo „Wolne od GMO". Również wiele innych produktów mięsnych i mlecznych posiada to logo. W 2018 roku dojdą kolejne produkty. Nasze cele dot. tematyki soi zawrzemy w 2018 roku w międzynarodowej polityce zakupowej.

Oznakowanie zapewnia przejrzystość

Podczas znakowania produktów naszej marki własnej wychodzimy poza wymogi prawne – logo „Wolne od GMO“ gwarantuje naszym klientom, iż do produkcji nie tylko artykułów spożywczych ale także w karmie dla zwierząt nie użyto organizmów modyfikowanych genetycznie. Obecnie w UE nie ma wymogów dotyczących znakowania takich produktów pochodzenia zwierzęcego. W ALDI Nord konsumenci znajdują coraz więcej artykułów opatrzonych logo „Wolne od GMO”, są to produkty mleczne, mięso, oleje czy jaja.

Oznakowanie zapewnia przejrzystość – Zrównoważony rozwój ALDI Nord
Powody: unijny obowiązek znakowania genetycznie zmodyfikowanej żywności

Zgodnie z prawem UE znakowaniu podlegają wszystkie artykuły spożywcze, składniki i dodatki, które są produkowane z udziałem genetycznie zmodyfikowanego organizmu (GMO) lub które same w sobie są GMO lub zawierają GMO. Chodzi tu o organizmy, których materiał genetyczny (genom) został w taki sposób zmieniony, iż poprzez naturalne sposoby typu krzyżowanie i/lub naturalną rekombinację byłoby to niemożliwe. Istnieją jednak wyjątki od wymogu dotyczącego znakowania. Tak więc mleko, jaja i mięso nie podlegają znakowaniu, jeśli zwierzęta otrzymują genetycznie zmodyfikowany pokarm. Znakowanie zgodnie z prawem UE nie wymaga podawania na żywności pochodzenia zwierzęcego informacji na temat stosowania genetycznie zmodyfikowanej paszy. Dlatego my umieszczamy tutaj znak „Wolne od GMO”.

SDG

GRI

Kolejne informacje

Tematy Kluczowe

Różnorodność & Zgodność

W dziewięciu europejskich krajach, w których reprezentowana jest spółka ALDI Nord, pracują ludzie ponad 117 narodowości. Ta różnorodność jest częścią ALDI Nord, wzbogaca naszą współpracę i odzwierciedla różnorodność naszych klientów.

Więcej
Zarządzanie

Compliance (Zgodność z normami)

Nasze działania kształtujemy na podstawie naszych głównych wartości: prostota działania, odpowiedzialność, zaufanie. Te wartości odzwierciedlają również nasze pojmowanie zgodności z normami Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord.

Więcej
Tematy Kluczowe

Standardy zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw Non-Food

Überall dort, wo wir unseren Einfluss geltend machen können, übernehmen wir Verantwortung für sichere und faire Arbeitsbedingungen und die Einhaltung von Umweltstandards.

Więcej
Ciekawostki

Co to znaczy być pracownikiem ALDI?

Być pracownikiem ALDI oznacza przede wszystkim – stosować w życiu nasze wspólne wartości. „Prosto, odpowiedzialnie i niezawodnie” - Za tym stoimy my, we wszystkim, co robimy i gdziekolwiek jesteśmy.

Więcej
Tematy Kluczowe

Budowanie pozytywnych relacji z klientami & Jakość usług

Zaufanie naszych klientów jest naszym najcenniejszym dobrem. Od ponad 100 lat konsekwentnie kształtujemy naszą ofertę oraz nasze usługi dostosowane do potrzeb naszych klientów.

Więcej
Tematy Kluczowe

Bezpieczeństwo pracy & Ochrona zdrowia

Przejęcie odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników w miejscu pracy jest w spółkach ALDI Nord oczywistością.

Więcej
Ciekawostki

Zaangażowanie na rzecz dobrostanu zwierząt: dobre wyniki na tle konkurencji

Wiemy, że w temacie dobrostanu zwierząt wciąż jest wiele do zrobienia. Ale jesteśmy na dobrej drodze. Potwierdzają to dwie ostatnie publikacje na temat zaangażowania w dobrostan zwierząt w przemyśle spożywczym.

Więcej
Tematy Kluczowe

Atrakcyjny pracodawca

Blisko 69.000 pracowników ALDI powinno być dumnych ze swojej pracy w ALDI. Dlatego oferujemy stabilną pracę, atrakcyjne warunki ramowe i długoterminowe perspektywy rozwojowe.

Więcej
Tematy Kluczowe

Marnowanie żywności & Odpady

Przejmujemy odpowiedzialność za ochronę naszego środowiska i zasobów naturalnych. Będąc przedsiębiorstwem handlu detalicznego ważną rolę odgrywa dla nas redukcja ilości odpadów oraz przeciwdziałanie marnowaniu żywności.

Więcej

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

 

     

 

     

 

     

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch