Przyszłość jest zielona: tak będzie wyglądać nowy kampus ALDI Nord

Nowy kampus – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

Z niecierpliwością wyczekiwany: nowy kampus w siedzibie ALDI Einkauf w Essen, w dzielnicy Kray. Nowoczesny budynek spełnia wysokie standardy zrównoważonego rozwoju i zapewnia wystarczającą ilość miejsca dla wszystkich pracowników ALDI Einkauf – ważny krok, także w celu zwiększenia atrakcyjności jako pracodawcy.

 

Kampus jest jeszcze placem budowy na terenie naszego byłego centrum logistycznego w Essen-Kray. Tuż obok od dziesięcioleci znajduje się obecna siedziba ALDI Einkauf. Ponadto, dla połowy pracowników na okres przejściowy wynajęto biura w Ruhrturm, w Essen. W celu rozwiązania problemu przestrzennego w dłuższej perspektywie czasu i zintegrowania pracowników w jednym wspólnym miejscu w 2021 roku w Essen-Kray ma zostać ukończony nowy kampus ALDI Nord. Powstanie on na powierzchni równej 14 boisk piłkarskich i pomieści do 800 pracowników. W razie potrzeby planowany zespół budynków, przypominający z powietrza literę “A” z logo ALDI Nord, może zostać rozbudowany do 2000 miejsc pracy. Dla miasta Essen projekt oznacza silną i długoterminową więź z historyczną lokalizacją w Essen-Kray. Dla pracowników ALDI Einkauf nowy kampus oznacza przede wszystkim jedno: nowoczesne środowisko pracy, dzięki któremu będą mogli w przyszłości jeszcze skuteczniej wspierać spółki należące do Grupy Przedsiębiorstw.

Ciekawostki dot. nowego kampusa w skrócie:Kampus jest jeszcze placem budowy na terenie naszego byłego centrum logistycznego w Essen-Kray. Tuż obok od dziesięcioleci znajduje się obecna siedziba ALDI Einkauf. Ponadto, dla połowy pracowników na okres przejściowy wynajęto biura w Ruhrturm, w Essen. W celu rozwiązania problemu przestrzennego w dłuższej perspektywie czasu i zintegrowania pracowników w jednym wspólnym miejscu w 2021 roku w Essen-Kray ma zostać ukończony nowy kampus ALDI Nord. Powstanie on na powierzchni równej 14 boisk piłkarskich i pomieści do 800 pracowników. W razie potrzeby planowany zespół budynków, przypominający z powietrza literę “A” z logo ALDI Nord, może zostać rozbudowany do 2000 miejsc pracy. Dla miasta Essen projekt oznacza silną i długoterminową więź z historyczną lokalizacją w Essen-Kray. Dla pracowników ALDI Einkauf nowy kampus oznacza przede wszystkim jedno: nowoczesne środowisko pracy, dzięki któremu będą mogli w przyszłości jeszcze skuteczniej wspierać spółki należące do Grupy Przedsiębiorstw.

Ciekawostki dot. nowego kampusa w skrócie:

Kampus jest jeszcze placem budowy na terenie naszego byłego centrum logistycznego w Essen-Kray. Tuż obok od dziesięcioleci znajduje się obecna siedziba ALDI Einkauf. Ponadto, dla połowy pracowników na okres przejściowy wynajęto biura w Ruhrturm, w Essen. W celu rozwiązania problemu przestrzennego w dłuższej perspektywie czasu i zintegrowania pracowników w jednym wspólnym miejscu w 2021 roku w Essen-Kray ma zostać ukończony nowy kampus ALDI Nord. Powstanie on na powierzchni równej 14 boisk piłkarskich i pomieści do 800 pracowników. W razie potrzeby planowany zespół budynków, przypominający z powietrza literę “A” z logo ALDI Nord, może zostać rozbudowany do 2000 miejsc pracy. Dla miasta Essen projekt oznacza silną i długoterminową więź z historyczną lokalizacją w Essen-Kray. Dla pracowników ALDI Einkauf nowy kampus oznacza przede wszystkim jedno: nowoczesne środowisko pracy, dzięki któremu będą mogli w przyszłości jeszcze skuteczniej wspierać spółki należące do Grupy Przedsiębiorstw.

Ciekawostki dot. nowego kampusa w skrócie:

W samym środku zamiast obok

Chcemy, aby koledzy w kampusie czuli się dobrze i chętnie tam pracowali. Dlatego od samego początku byli zaangażowani w planowanie nowej lokalizacji. Na przykład chcieliśmy sprawić, aby komunikacja pomiędzy działami była łatwiejsza. Obszary, które mają wiele punktów stycznych w codziennej pracy, powinny znajdować się bliżej siebie. W tym celu przeprowadziliśmy wywiady ze wszystkimi działami i uwzględniliśmy ich opinie w planowaniu rozmieszczenia. Oprócz tego, podczas rozmów i warsztatów pracownicy mogli powiedzieć nam, co oznacza dla nich dobre środowisko pracy. Często wymieniali: mobilne środowiska pracy i możliwości formalnej i nieformalnej wymiany poza granicami poszczególnych działów. Te opinie zostały również uwzględnione przez architektów.

Widok wnętrza nowego kampusu ALDI Nord – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

Nowe środowiska robocze

Przestronnie zaprojektowane powierzchnie wraz ze strefą skupienia tworzą w nowym budynku idealne środowisko do efektywnej pracy i kreatywnych pomysłów. Dzięki najnowocześniejszej technologii pracownicy będą mogą pracować w całym kampusie w sposób bardziej elastyczny. Oprócz nowoczesnych sal konferencyjnych będą dostępne także tzw. węzły komunikacyjne (Communication Hubs). Miejsca te są przeznaczone do spotkań związanych z krótkimi naradami i spontanicznych spotkań. Część kampusu to również stołówka ze świeżą żywnością oraz kawiarnia. Dla zachowania równowagi między życiem prywatnym i zawodowym, chcemy także przed wprowadzeniem się do kampusu otworzyć ośrodek dziennej opieki nad dziećmi. Możliwa tu będzie opieka nad dziećmi pracowników i dziećmi z pobliskiej okolicy. Ponadto planujemy w naszej nowoczesnej lokalizacji kolejne propozycje dla pracowników, jak np. siłownia.

Zielony, bardziej zielony, kampus

Zrównoważony rozwój od samego początku – już podczas budowy przywiązujemy dużą wagę do ochrony środowiska. Używamy prostych lecz wysokiej jakości materiałów budowlanych, większość z nich pochodzi z regionu. Materiał ze zdemontowanego centrum logistycznego możemy poddać recyklingowi i ponownie wykorzystać do zagospodarowania terenu i budownictwa podziemnego. W wielu obszarach już w fazie planowania zwracamy szczególną uwagę na ostrożne korzystanie z zasobów, a później oczywiście podczas eksploatacji takiego budynku. W ten sposób dachy kampusu również uwzględniają zrównoważony rozwój. Powierzchnie mają być tam zazielenione. Systemy fotowoltaiczne na parkingu wraz z energią geotermalną zaopatrują budynek w energię. Stacje ładowania pojazdów elektrycznych również stanowią ważną część naszych rozważań. Wszystko to, to decydujące komponenty dla planowanej certyfikacji zgodnie z LEAD (Leadership in Energyand Environmental Design) oraz DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen – Niemiecka Spółka ds. Zrównoważonego Budownictwa).

Widok wnętrza nowego kampusu ALDI Nord  – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

Obiekt przyciągający wzrok w Essen-Kray

Przestronna strefa w sercu kampusu to idealne miejsce do spotkań, rozmów i odpoczynku. Jest to również możliwe na zewnątrz. Tam pracownicy znajdą naturalnie wyglądający zbiornik na wodę, w którym zbiera się woda deszczowa z dachów gdzie następnie powoli wsiąka. Tereny zielone obsadzone lokalnymi roślinami przyciągają wzrok o każdej porze roku. W ten sposób kampus jako zespół budynków z nowoczesną architekturą, elementami zrównoważonego rozwoju i zielenią w dzielnicy Kray będzie dawać prawdziwe impulsy. Jest to również mile widziane przez miasto Essen.

„Bardzo się cieszymy, że ALDI Nord zachowa swoją lokalizację w Essen i umacnia pozycję naszego miasta jako atrakcyjnej lokalizacji dla pracodawców.“

Hans-Jürgen Best, Prezydent Miasta Essen

GRI

Kolejne informacje

Tematy Kluczowe

Różnorodność & Zgodność

W dziewięciu europejskich krajach, w których reprezentowana jest spółka ALDI Nord, pracują ludzie ponad 117 narodowości. Ta różnorodność jest częścią ALDI Nord, wzbogaca naszą współpracę i odzwierciedla różnorodność naszych klientów.

Więcej
Zarządzanie

Compliance (Zgodność z normami)

Nasze działania kształtujemy na podstawie naszych głównych wartości: prostota działania, odpowiedzialność, zaufanie. Te wartości odzwierciedlają również nasze pojmowanie zgodności z normami Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord.

Więcej
Tematy Kluczowe

Standardy zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw Non-Food

Überall dort, wo wir unseren Einfluss geltend machen können, übernehmen wir Verantwortung für sichere und faire Arbeitsbedingungen und die Einhaltung von Umweltstandards.

Więcej
Ciekawostki

Co to znaczy być pracownikiem ALDI?

Być pracownikiem ALDI oznacza przede wszystkim – stosować w życiu nasze wspólne wartości. „Prosto, odpowiedzialnie i niezawodnie” - Za tym stoimy my, we wszystkim, co robimy i gdziekolwiek jesteśmy.

Więcej
Tematy Kluczowe

Budowanie pozytywnych relacji z klientami & Jakość usług

Zaufanie naszych klientów jest naszym najcenniejszym dobrem. Od ponad 100 lat konsekwentnie kształtujemy naszą ofertę oraz nasze usługi dostosowane do potrzeb naszych klientów.

Więcej
Tematy Kluczowe

Bezpieczeństwo pracy & Ochrona zdrowia

Przejęcie odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników w miejscu pracy jest w spółkach ALDI Nord oczywistością.

Więcej
Ciekawostki

Zaangażowanie na rzecz dobrostanu zwierząt: dobre wyniki na tle konkurencji

Wiemy, że w temacie dobrostanu zwierząt wciąż jest wiele do zrobienia. Ale jesteśmy na dobrej drodze. Potwierdzają to dwie ostatnie publikacje na temat zaangażowania w dobrostan zwierząt w przemyśle spożywczym.

Więcej
Tematy Kluczowe

Atrakcyjny pracodawca

Blisko 69.000 pracowników ALDI powinno być dumnych ze swojej pracy w ALDI. Dlatego oferujemy stabilną pracę, atrakcyjne warunki ramowe i długoterminowe perspektywy rozwojowe.

Więcej
Tematy Kluczowe

Marnowanie żywności & Odpady

Przejmujemy odpowiedzialność za ochronę naszego środowiska i zasobów naturalnych. Będąc przedsiębiorstwem handlu detalicznego ważną rolę odgrywa dla nas redukcja ilości odpadów oraz przeciwdziałanie marnowaniu żywności.

Więcej

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

 

     

 

     

 

     

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch