Skąd pochodzą paluszki rybne?

Ryby – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

Coraz więcej ludzi chce to wiedzieć. I coraz częściej pada odpowiedź: ze zrównoważonego połowu. Potwierdza to na przykład niebieski znak Marine Stewardship Council (MSC), który widoczny jest na wielu opakowaniach. Symbol potwierdzający aktywne działania dot. połowu ryb.

 

W wielu lodówkach znajdują się certyfikowane ryby pochodzące ze zrównoważonego rybołóstwa. Jest to ważna informacja, ponieważ wciąż istnieje wiele wyzwań w dziedzinie rybołówstwa. Jednym z powodów są duże ilości ryb, które są co roku wyławiane lub hodowane – ponad 90 milionów ton pochodzi z dzikiego połowu, a ponad 70 milionów ton pochodzi z akwakultury. Nadmierne odławianie, nielegalne metody połowów i zanieczyszczenie środowiska zagrażają wielu naturalnym zasobom ryb, z tego około 30 procent uznaje się za przełowione (Źródło: WWF).

Niemniej jednak konsumpcja ryb na całym świecie stale rośnie. Do 2026 roku Światowa Organizacja Żywnościowa oczekuje wzrostu wynoszącego 19 procent względem lat 2014-2016 (Źródło: FAO). Aby zaspokoić popyt, należy zmienić warunki połowów i hodowli ryb. Wymaga to współpracy ze strony ONZ, UE, organizacji takich jak Marine Stewardship Council (MSC) oraz dystrybutorów jak np. ALDI Nord.

Również w przyszłości klienci powinni móc kupować z czystym sumieniem paluszki rybne z fileta z mintaja. Właśnie dlatego staramy się, aby nasz cały łańcuch dostaw ryb i owoców morza kształtować w sposób bardziej zrównoważony. Na przykład wspólnie z naszymi partnerami, takimi jak MSC, wspieramy zrównoważone połowy oraz nie dopuszczamy do sprzedaży szczególnie zagrożonych gatunków ryb.

Zamrażarki z produktami rybnymi – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

„W celu ochrony światowych zasobów ryb, konieczne jest, aby coraz więcej rybołóstw działało w sposób zrównoważony. Handel jest ważnym kluczem do tego – dzięki wprowadzaniu do asortymentu coraz większej ilości produktów pochodzących ze zrównoważonego połowu, może ułatwić konsumentom podejmowanie świadomych decyzji dotyczących zakupów.“

Stefanie Kirse, Kierownik biura Marine Stewardship Council Niemcy / Austria / Szwajcaria

Wszyscy na pokładzie: spójna polityka zakupowa

Dzięki naszej nowej międzynarodowej polityce zakupowej ryb, w 2018 roku ustanowimy spójne minimalne standardy dotyczące zakupu ryb i owoców morza we wszystkich krajach, w których ALDI Nord prowadzi sprzedaż detaliczną. W ten sposób konsekwentnie dokonamy zmiany naszego asortymentu na produkty rybne pochodzące ze zrównoważonego połowu.

Od wielu lat angażujemy się na rzecz zrównoważonego połowu ryb. Tutaj można śledzić nasze kamienie milowe na tej drodze:

Wszyscy na pokładzie: spójna polityka zakupowa – Zrównoważony rozwój ALDI Nord
Udział artykułów rybnych certyfikowanych pod kątem zrównoważonego rozwoju w Grupie Przedsiębiorstw

2018

Nasza międzynarodowa polityka zakupowa ryb zostanie opublikowana! Gdy tylko to nastąpi będziecie Państwo mogli poznać jej dalsze szczegóły.

Przyjrzeliśmy się uważnie wszystkim istotnym aspektom zrównoważonego rozwoju naszego krajowego asortymentu ryb i stawiamy na produkty certyfikowane wg
 MSC*, ASC** czy GLOBALG.A.P.*** lub posiadających unijne logo produkcji ekologicznej. Stanie się ona nowym standardem przede wszystkim w krajach, które nie opublikowały krajowej polityki zakupowej ryb.

2017

Zdjęcie produktu - paluszki rybne – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

Publikujemy krajową politykę zakupową ryb w Danii, która obejmuje również artykuły markowe. W ALDI Belgia pojawia się nowe wydanie krajowej polityki zakupowej ryb. W 2017 roku w Niemczech i Danii osiągnęliśmy cele wyznaczone w krajowych politykach zakupowych, między innymi:

  • Wszystkie ryby z dzikiego połowu posiadają certyfikat MSC. Dotyczy to surowców z asortymentu stałego i sezonowego, świeże ryby i produkty mrożone.
  • 100% surowców z akwakultury posiada certyfikat ASC, unijne logo produkcji ekologicznej lub GLOBALG.A.P. Dotyczy to wszystkich ryb świeżych, produktów głęboko mrożonych i z chłodni oraz konserw z asortymentu stałego i sezonowego.

2016

Portugalii publikujemy krajową politykę zakupową ryb. Dodatkowe wytyczne: do 2018 roku 100 % zakupionych produktów przetwórstwa rybnego (tzw. sztokfisz) –  specjalność w Portugalii  – musi posiadać certyfikat MSC.

Ponadto zmieniamy kompleksowo naszą krajową politykę zakupową ryb dla Niemiec.

2015

W ALDI Holandia wdrożona zostaje krajowa polityka zakupowa ryb.

2011

Okładka krajowej polityki zakupowej ryb – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

Tak to się zaczęło: w ALDI Nord w Niemczech po raz pierwszy opublikowano krajową politykę zakupową ryb. Stanowi ona punkt wyjściowy naszych działań.

Na co zwracać uwagę?:

Nasze znakowanie ryb na opakowaniu pomaga podjąć świadomą decyzję o zakupie. Dostarcza ono m.in. informacji o dokładnym gatunku ryby, dzikim połowie lub akwakulturze, sposobie, obszarze i okresie połowu. Podczas zakupów w Niemczech można zwracać uwagę na następujące certyfikaty lub korzystać z Kodu Identyfikowalności ALDI (ATC):

Stosowane certyfikaty na opakowaniach:

Aquaculture Stewardship Council (ASC) Logo – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

**Aquaculture Stewardship Council
Aquaculture Stewardship Council (ASC) jest niezależną globalną organizacją użytku publicznego założoną w 2010 roku przez World Wide Fund for Nature (WWF) i Inicjatywę Zrównoważonego Handlu (Sustainable Trade IDH). ASC ma za zadanie sprawić, aby hodowla ryb była bardziej zrównoważona na całym świecie. Standard oznacza ekologiczną i społecznie odpowiedzialną hodowlę ryb.

Unijne logo produkcji ekologicznej – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

Unijne logo produkcji ekologicznej:
Wszystkie produkty rybne i owoce morza posiadające unijne logo produkcji ekologicznej zostały wyprodukowane i sprawdzone zgodnie z unijnymi przepisami prawnymi. Certyfikat ten oznacza m.in. kontrolowaną jakość wody, uwzględnienie naturalnych siedlisk i certyfikowanych pasz ekologicznych.

GLOBALG.A.P. – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

***GLOBALG.A.P.
GLOBALG.A.P. jest organizacją sektora prywatnego, która określa dobrowolne światowe standardy certyfikacji produktów rolnych (między innymi owoców i warzyw, pasz, chowu zwierząt, roślin i nasion, akwakultury). Szczególny zakres działania kontroli to takie obszary jak bezpieczeństwo żywności, dobrostan zwierząt, gospodarka odpadami i środowiskiem oraz bezpieczeństwo i higiena pracy. Producent certyfikowany zgodnie ze standardem GLOBALG.A.P. może wykazać,  że wszystkie etapy produkcji są w pełni identyfikowalne i kompleksowo kontrolowane.

Marine Stewardship Council (MSC) – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

* Marine Stewardship Council
Marine Stewardship Council (MSC) to międzynarodowa, niezależna organizacja użytku publicznego, która zarządza uznanym na świecie znakiem MSC przyznawanym rybom pochodzącym ze zrównoważonych rybołówstw. Jeśli rybołówstwo chce otrzymać certyfikat MSC, musi zostać ocenione zgodnie ze standardem środowiskowym MSC dla zrównoważonego rybołówstwa oraz spełniać jego wytyczne.

„Naszym celem jest, aby do 2020 roku 20% połowów na świecie pochodziło z łowisk certyfikowanych przez MSC lub przechodzących przez proces oceny MSC. Aby mogło się to udać, rynek, ochrona środowiska i rybołówstwo muszą ściśle ze sobą współpracować. Tylko wtedy, gdy oferta produktów rybnych stanie się bardziej zrównoważona w szerszym zakresie, zagrożone populacje będą mogły odzyskać spokój i będzie można przywrócić równowagę ekosystemu morskiego.“

Nicolas Guichoux, Global Commercial Director, Marine Stewardship Council

GRI

Kolejne informacje

Tematy Kluczowe

Różnorodność & Zgodność

W dziewięciu europejskich krajach, w których reprezentowana jest spółka ALDI Nord, pracują ludzie ponad 117 narodowości. Ta różnorodność jest częścią ALDI Nord, wzbogaca naszą współpracę i odzwierciedla różnorodność naszych klientów.

Więcej
Zarządzanie

Compliance (Zgodność z normami)

Nasze działania kształtujemy na podstawie naszych głównych wartości: prostota działania, odpowiedzialność, zaufanie. Te wartości odzwierciedlają również nasze pojmowanie zgodności z normami Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord.

Więcej
Tematy Kluczowe

Standardy zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw Non-Food

Überall dort, wo wir unseren Einfluss geltend machen können, übernehmen wir Verantwortung für sichere und faire Arbeitsbedingungen und die Einhaltung von Umweltstandards.

Więcej
Ciekawostki

Co to znaczy być pracownikiem ALDI?

Być pracownikiem ALDI oznacza przede wszystkim – stosować w życiu nasze wspólne wartości. „Prosto, odpowiedzialnie i niezawodnie” - Za tym stoimy my, we wszystkim, co robimy i gdziekolwiek jesteśmy.

Więcej
Tematy Kluczowe

Budowanie pozytywnych relacji z klientami & Jakość usług

Zaufanie naszych klientów jest naszym najcenniejszym dobrem. Od ponad 100 lat konsekwentnie kształtujemy naszą ofertę oraz nasze usługi dostosowane do potrzeb naszych klientów.

Więcej
Tematy Kluczowe

Bezpieczeństwo pracy & Ochrona zdrowia

Przejęcie odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników w miejscu pracy jest w spółkach ALDI Nord oczywistością.

Więcej
Ciekawostki

Zaangażowanie na rzecz dobrostanu zwierząt: dobre wyniki na tle konkurencji

Wiemy, że w temacie dobrostanu zwierząt wciąż jest wiele do zrobienia. Ale jesteśmy na dobrej drodze. Potwierdzają to dwie ostatnie publikacje na temat zaangażowania w dobrostan zwierząt w przemyśle spożywczym.

Więcej
Tematy Kluczowe

Atrakcyjny pracodawca

Blisko 69.000 pracowników ALDI powinno być dumnych ze swojej pracy w ALDI. Dlatego oferujemy stabilną pracę, atrakcyjne warunki ramowe i długoterminowe perspektywy rozwojowe.

Więcej
Tematy Kluczowe

Marnowanie żywności & Odpady

Przejmujemy odpowiedzialność za ochronę naszego środowiska i zasobów naturalnych. Będąc przedsiębiorstwem handlu detalicznego ważną rolę odgrywa dla nas redukcja ilości odpadów oraz przeciwdziałanie marnowaniu żywności.

Więcej

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

 

     

 

     

 

     

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch