1. Home
  2. Ciekawostki
  3. Zaangażowanie społeczne w Portugalii

Wielkie zaangażowanie w słusznej sprawie

Zaangażowanie społeczne w Portugalii – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

Dzięki licznym projektom socjalnym ALDI Portugalia angażuje się na rzecz potrzebujących. W 2017 roku przyłączyli się kolejni nowi partnerzy. Wspólnie wspieramy przede wszystkim rodziny, bezdomnych i dzieci. Naszym klientom również dajemy możliwość wniesienia swojego wkładu.

 

Posiadając 57 sklepów ALDI Portugalia wciąż ma jeszcze dosyć mały zasięg w kraju. Jednak dużą wagę przykłada się tu do zaangażowania społecznego, zarówno w Algarve, jak i na północy kraju czujemy się blisko związani z ludnością. Dzięki różnym projektom regionalnym nasza żywność i dary rzeczowe docierają do miejscowej ludności. Od kilku miesięcy współpracujemy z nowymi partnerami. Dwóch z nich chcielibyśmy wam tutaj przedstawić:

Pomoc dla bezdomnych i potrzebujących rodzin

Organizacja Assistência Médica Internacional, w skrócie AMI, szczególnie angażuje się w sprawy osób bezdomnych i rodzin potrzebujących. Przekazujemy im nie tylko żywność. Także odzież lub sprzęt AGD odnajdują swoje przeznaczenie w AMI. Pomyślnie przebiegły również akcje sprzedażowe z marką „AMI Alimenta“ („AMI żywi“) – przy zakupie produktów część dochodów była przekazywana na projekty pomocowe. Np. nasi klienci w Portugalii przy zakupie ziemniaków, wspomagają projekty, które pomagają osobom starszym wydostać się z izolacji. Dochody ze sprzedaży klementynek wpłynęły na pomoc dzieciom, które są zagrożone wykluczeniem społecznym. Dokąd wędruje darowizna, wyjaśniamy klientom bezpośrednio na opakowaniu produktu.

Plakat AMI alimenta – Zrównoważony rozwój ALDI Nord
Logo AMI alimenta – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

„Wsparcie ALDI Portugalia pozwoliło nie tylko sfinansować naszą pracę. Użytkownikom naszych obiektów stwarza możliwość godniejszego życia.“

Isabelle Poinsot Proença Romão, Dyrektor Działu Marketingu AMI

Pomoc dzięki owocowym bohaterom

Logo "Heróis da Fruta" – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

Od 2018 roku nowość w programie ALDI Portugalia: projekt Heróis da Fruta („Owocowi bohaterowie“) organizacji Associação Portuguesa Contra a Obesidade Infantil (Portugalskie Stowarzyszenie do Walki z Otyłością u Dzieci). Cel projektu: zapewnienie zdrowych przekąsek dzieciom w przedszkolach i szkołach podstawowych. Kto kupuje w ALDI Portugalia od krajowych producentów mini-gruszki lub mini-jabłka pod marką Heróis da Fruta, przekazuje automatycznie darowiznę na projekt „Missão 1 Quilo de Ajuda” (“Misja 1 kg pomocy”). Darowizny są wykorzystywane do finansowania bezpłatnych owocowych  przekąsek.

Logo "Heróis da Fruta" – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

„Partnerska współpraca  z ALDI w Portugalii pomaga nam zapewnić bezpłatną, zdrową przekąskę owocową dla coraz większej liczby dzieci.“

Mário Silva, Prezydent i założyciel APCOI

Dalsza współpraca

Ale to tylko niektóre nowoprzyjęte organizacje. ALDI Portugalia wspiera wiele innych inicjatyw, niektóre z nich już od wielu lat. Kilka przykładów:

Re-Food – Organização de Apoio Social (od listopada 2015 do dnia dzisiejszego)
Logo Refood – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

Inicjatywa ta dzięki wsparciu wielu wolontariuszy zbiera artykuły spożywcze nienadające się do sprzedaży ale nadające się do spożycia i rozdaje je potrzebującym.

CASA Centro de Apoio ao Sem-Abrigo (od czerwca 2015 do dnia dzisiejszego)
Logo CASA – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

CASA przekazuje dary żywnościowe i materialne bezdomnym i ich rodzinom.

CrescerSer (od grudnia 2015 do dnia dzisiejszego)
Logo Crescer Ser – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

Stowarzyszenie CrescerSer utrzymuje siedem ośrodków dla dzieci w wieku od 0 do 18 lat, które padły ofiarą przemocy domowej lub z innych przyczyn nie mogą żyć w swoich rodzinach.

CERCI – Flor da Vida (od września 2016 do dnia dzisiejszego)
Logo CERCI – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

W obiektach stowarzyszenia CERCI – Flor da Vida mieszkają ludzie z niepełnosprawnością fizyczną i umysłową. Oprócz różnych zajęć terapeutycznych w trakcie różnych warsztatów wspierane są zdolności umysłowe, poznawcze i manualne mieszkańców. Wytwarzane tam produkty są sprzedawane, a dochód trafia do instytucji i jej mieszkańców.

Serviço Jesuíta aos Refugiados (od maja 2015 do dnia dzisiejszego)
Logo JRS – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

Organizacja Jesuit Refugee Service (JRS) prowadzi i wspiera uchodźców i migrantów oraz występuje o ich prawa.

Comunidade Vida e Paz (od kwietnia 2016 do dnia dzisiejszego)
Logo Comunidad Vida e Paz – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

Stowarzyszenie „Comunidade Vida e Paz“ wspiera osoby bezdomne i potrzebujące rodziny, którym grozi bezdomność.

Conselho Português para os Refugiados (od maja 2015 do dnia dzisiejszego)
Logo CPR – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

Conselho Português para os Refugiados (Portugalska Rada ds. Uchodźców) prowadzi dwa ośrodki dla uchodźców i oferuje porady prawne.

SDG

Kolejne informacje

Tematy Kluczowe

Różnorodność & Zgodność

W dziewięciu europejskich krajach, w których reprezentowana jest spółka ALDI Nord, pracują ludzie ponad 117 narodowości. Ta różnorodność jest częścią ALDI Nord, wzbogaca naszą współpracę i odzwierciedla różnorodność naszych klientów.

Więcej
Zarządzanie

Compliance (Zgodność z normami)

Nasze działania kształtujemy na podstawie naszych głównych wartości: prostota działania, odpowiedzialność, zaufanie. Te wartości odzwierciedlają również nasze pojmowanie zgodności z normami Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord.

Więcej
Tematy Kluczowe

Standardy zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw Non-Food

Überall dort, wo wir unseren Einfluss geltend machen können, übernehmen wir Verantwortung für sichere und faire Arbeitsbedingungen und die Einhaltung von Umweltstandards.

Więcej
Ciekawostki

Co to znaczy być pracownikiem ALDI?

Być pracownikiem ALDI oznacza przede wszystkim – stosować w życiu nasze wspólne wartości. „Prosto, odpowiedzialnie i niezawodnie” - Za tym stoimy my, we wszystkim, co robimy i gdziekolwiek jesteśmy.

Więcej
Tematy Kluczowe

Budowanie pozytywnych relacji z klientami & Jakość usług

Zaufanie naszych klientów jest naszym najcenniejszym dobrem. Od ponad 100 lat konsekwentnie kształtujemy naszą ofertę oraz nasze usługi dostosowane do potrzeb naszych klientów.

Więcej
Tematy Kluczowe

Bezpieczeństwo pracy & Ochrona zdrowia

Przejęcie odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników w miejscu pracy jest w spółkach ALDI Nord oczywistością.

Więcej
Ciekawostki

Zaangażowanie na rzecz dobrostanu zwierząt: dobre wyniki na tle konkurencji

Wiemy, że w temacie dobrostanu zwierząt wciąż jest wiele do zrobienia. Ale jesteśmy na dobrej drodze. Potwierdzają to dwie ostatnie publikacje na temat zaangażowania w dobrostan zwierząt w przemyśle spożywczym.

Więcej
Tematy Kluczowe

Atrakcyjny pracodawca

Blisko 69.000 pracowników ALDI powinno być dumnych ze swojej pracy w ALDI. Dlatego oferujemy stabilną pracę, atrakcyjne warunki ramowe i długoterminowe perspektywy rozwojowe.

Więcej
Tematy Kluczowe

Marnowanie żywności & Odpady

Przejmujemy odpowiedzialność za ochronę naszego środowiska i zasobów naturalnych. Będąc przedsiębiorstwem handlu detalicznego ważną rolę odgrywa dla nas redukcja ilości odpadów oraz przeciwdziałanie marnowaniu żywności.

Więcej

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

 

     

 

     

 

     

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch