1. Home
  2. Dane & Standardy
  3. Niemiecki kodeks zrównoważonego rozwoju

Niemiecki kodeks zrównoważonego rozwoju

Niemiecki kodeks zrównoważonego rozwoju – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

W ramach raportu zrównoważonego rozwoju ALDI Nord publikuje po raz pierwszy szczegółową deklarację w zakresie przestrzegania Niemieckiego Kodeksu Zasad Zrównoważonego Rozwoju (Deutscher Nachhaligkeitskodeks – DNK). Celem DNK jest uczynienie działań przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju bardziej transparentnymi i porównywalnymi. Niemiecki Kodeks Zasad Zrównoważonego Rozwoju został uchwalony przez Radę ds. Zrównoważonego Rozwoju Rządu Federalnego Niemiec.

Nasza deklaracja zgodności z DNK jest publicznie dostępna w bazie danych DNK.

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

 

     

 

     

 

     

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch