Sustainable Development Goals

Wspieramy cele zrównoważonego rozwoju Narodów Zjednoczonych (Sustainable Development Goals – SDGs) i dążymy do ich osiągnięcia. Skupiamy się przy tym na zrównoważonym ukształtowaniu naszego asortymentu marek własnych na wszystkich etapach łańcucha tworzenia wartości dodanej, jak również wspieraniu odpowiedzialnej konsumpcji. Tym sposobem wspieramy między innymi następujące cele SDGs: „Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja “ (cel 12), „Działania w dziedzinie klimatu“ (cel 13), „Wzrost gospodarczy i godna praca“ (cel 8) oraz „Życie na lądzie“ (cel 15).

SDG 1 Koniec z ubóstwem
SDG 1 Keine Armut – Nachhaltigkeit bei ALDI Nord
SDG 2 Zero głodu
SDG 2 Kein Hunger – Nachhaltigkeit bei ALDI Nord
SDG 3 Dobre zdrowie i jakość życia
SDG 3 Gesundheit & Wohlergehen – Nachhaltigkeit bei ALDI Nord
SDG 4 Dobra jakość edukacji
SDG 4 Hochwertige Bildung – Nachhaltigkeit bei ALDI Nord
SDG 5 Równość płci
SDG 5 Geschlechtergleichheit – Nachhaltigkeit bei ALDI Nord
SDG 6 Czysta woda & warunki sanitarne
SDG 6 Sauberes Wasser & Sanitäreinrichtungen – Nachhaltigkeit bei ALDI Nord
SDG 7 Czysta & dostępna energia
SDG 7 Bezahlbare & saubere Energie – Nachhaltigkeit bei ALDI Nord
SDG 8 Wzrost gospodarczy & godna praca
SDG 8 Menschenwürdige Arbeit & Wirtschaftswachstum – Nachhaltigkeit bei ALDI Nord
SDG 10 Mniej nierówności
SDG 10 Weniger Ungleichheit – Nachhaltigkeit bei ALDI Nord
SDG 11 Zrównoważone miasta & społeczności
SDG 11 Nachhaltige Städte & Gemeinden – Nachhaltigkeit bei ALDI Nord
SDG 12 Odpowiedzialna konsumpcja & produkcja
SDG 13 Działania w dziedzinie klimatu
SDG 13 Maßnahmen zum Klimaschutz – Nachhaltigkeit bei ALDI Nord
SDG 14 Życie pod wodą
SDG 14 Leben unter Wasser – Nachhaltigkeit bei ALDI Nord
SDG 15 Życie na lądzie
SDG 15 Leben an Land – Nachhaltigkeit bei ALDI Nord
SDG 16 Pokój, sprawiedliwość & silne instytucje
SDG 16 Frieden, Gerechtigkeit & starke Institutionen – Nachhaltigkeit bei ALDI Nord
SDG 17 Partnerstwa na rzecz celów
SDG 17 Partnerschaften zur Erreichung der Ziele – Nachhaltigkeit bei ALDI Nord

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

 

     

 

     

 

     

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch