1. Home
  2. Dane & Standardy
  3. UN Global Compact COP

Raport ewaluacyjny UN Global Compact (COP)

Zrównoważony rozwój stanowi istotę systemu wartości naszego przedsiębiorstwa, dlatego latem 2017 r. jako pierwszy dyskont przystąpiliśmy do United Nations (UN) Global Compact. W ten sposób publicznie umacniamy nasze zaangażowanie w obszarze dziesięciu fundamentalnych zasad na rzecz bardziej zrównoważonej gospodarki.

Niniejszy raport zrównoważonego rozwoju jest również raportem ewaluacyjnym (Communication on Progress – COP) Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord w ramach UN Global Compact. Tabela wskazuje miejsca w tekście, które informują o naszej implementacji dziesięciu zasad Global Compact.

Prawa człowieka (Zasada 1 & 2)
Standardy pracy (Zasada 3, 4, 5 & 6)

ZASADA 3: GWARANCJA WOLNOŚCI ZRZESZANIA SIĘ

ZASADA 4: ELIMANACJA WSZELKICH FORM PRACY PRZYMUSOWEJ

ZASADA 5: ZNIESIENIE PRACY DZIECI

ZASADA 6: WYKLUCZENIE DYSKRYMINACJI

Różnorodność & Zgodność
Standardy zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw Non-Food
Polityki zakupowe w obszarze Food uwzględniające zrównoważony rozwój
Atrakcyjny pracodawca

Ochrona środowiska (Zasada 7, 8 & 9)
Przeciwdziałanie korupcji (Zasada 10)

ZASADA 10: DZIAŁANIA PRZECIWKO KORUPCJI 

Compliance (zgodność z normami)

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

 

     

 

     

 

     

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch