Wskaźniki

Zarządzanie

Obrót netto Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord
Obrót netto Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

Całkowity obrót netto w roku obrotowym (w mld Euro)

Sklepy i pracownicy

Łączna liczba sklepów i liczba pracowników (całkowita) według płci i regionu na dzień 31.12.

Liczba sklepów

Liczba pracowników

w tym kobiety

Liczba sklepów

Liczba pracowników

w tym kobiety

Liczba sklepów

Liczba pracowników

w tym kobiety

Belgia/Luksemburg1

461

6.256

4.452

457

6.412

4.455

459

6.727

4.804

Dania

220

2.037

1.051

222

2.184

1.128

188

2.277

1.099

Niemcy

2.339

31.429

22.521

2.298

35.215

25.405

2.249

35.836

25.511

Francja

899

7.420

4.533

891

8.243

5.204

888

9.218

5.592

Holandia

498

6.291

3.893

491

6.300

3.857

494

8.654

5.099

Polska

105

1.160

1.002

118

1.466

1.254

124

1.906

1.706

Portugalia

47

613

416

48

803

535

57

1.178

768

Hiszpania

260

2.973

1.889

264

3.456

2.174

272

3.571

2.263

Grupa Przedsiębiorstw

4.829

58.179

39.757

4.789

64.079

44.012

4.731

69.367

46.842

1 W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane.

Artykuły i marki własne w asortymencie

Liczba artykułów i udział marek własnych w asortymencie stałym (w procentach)1

Liczba artykułów

udział marek własnych (w %)

Liczba artykułów

udział marek własnych (w %)

Liczba artykułów

udział marek własnych (w %)

Belgia/Luksemburg2

1.113

99,7

1.373

97,6

1.465

96,1

Dania

1.394

87,7

1.651

81,0

1.826

75,5

Niemcy

1.183

94,8

1.461

94,0

1.432

91,1

Francja

1.210

94,6

1.450

95,1

1.452

90,9

Holandia

1.238

97,7

1.437

94,2

1.737

93,5

Polska

1.339

88,6

1.700

86,8

2.101

73,6

Portugalia

1.477

92,3

1.505

85,3

1.639

85,8

Hiszpania

1.422

90,2

1.609

89,7

1.842

89,6

Grupa Przedsiębiorstw

1.297

92,9

1.523

90,2

1.687

86,2

1 Wobec naszych dostawców definiujemy jasne wymagania dot. naszych marek własnych.
2 W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane.

Szacunek wobec pracowników

Pracownicy według rodzaju zatrudnienia

Liczba pracowników według rodzaju zatrudnienia i płci na dzień 31.12. (liczba całkowita)

Grupa Przedsiębiorstw

 w tym kobiety

Grupa Przedsiębiorstw

 w tym kobiety

Grupa Przedsiębiorstw

 w tym kobiety

Sprzedaż

46.708

36.146

51.780

40.157

55.901

42.495

Magazyn

4.604

1.183

4.983

1.207

5.466

1.288

Logistyka

2.490

39

2.596

36

2.722

54

Administracja

2.215

1.950

2.401

2.105

2.704

2.419

Wyższy szczebel zarządzaniat

577

122

589

139

631

155

Niższy szczebel zarządzania

1.043

284

1.174

337

1.322

403

Pozostałe1

542

33

556

31

621

28

Grupa Przedsiębiorstw

58.179

39.757

64.079

44.012

69.367

46.842

1 Do tej kategorii zaliczają się między innymi pracownicy oddelegowani do Rady Zakładowej i fachowcy zakładowi.

Udział pracowników objętych układami zbiorowymi pracy
Udział pracowników objętych układami zbiorowymi pracy  – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

Udział pracowników objętych układami zbiorowymi pracy na dzień 31.12. (w procentach)

 

* Udział pracowników został obliczony z wyłączeniem Polski, ponieważ w Polsce nie są zawierane układy zbiorowe pracy.

Średni staż pracy pracowników

Średni staż pracy pracowników (w latach)

2015

2016

20171

Belgia/Luksemburg2

12

12

12

Dania

4

4

4

Niemcy

10

10

10

Francja

6

6

5

Holandia

10

10

8

Polska

3

3

3

Portugalia

3

2

2

Hiszpania

3

3

4

Grupa Przedsiębiorstw

6

6

9

1 Dzięki zmianie metody zbierania danych otrzymano dokładniejszą wartość dla Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord w stosunku do wartości z lat ubiegłych.
2 W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane.

Udział pracowników według rodzaju umowy o pracę

Liczba pracowników według rodzaju umowy o pracę i płci na dzień 31.12. (w procentach)

na czas określony

w tym  kobiety

na czas nieokreślony

w tym  kobiety

na czas określony

w tym  kobiety

na czas nieokreślony

w tym  kobiety

na czas określony

w tym  kobiety

na czas nieokreślony

w tym  kobiety

Belgia/Luksemburg1

9,6

64,3

90,4

68,2

9,2

62,9

90,8

75,7

11,7

64,5

88,3

74,3

Dania

1,5

65,5

98,5

51,9

0,2

60,0

99,8

52,3

6,8

50,6

93,2

48,3

Niemcy

15,5

67,1

84,5

72,1

21,7

68,6

78,3

71,2

19,5

64,6

80,5

72,4

Francja

10,8

62,8

89,2

64,3

10,2

64,9

89,8

65,4

10,2

65,8

89,8

64,6

Holandia

32,8

59,7

67,2

63,6

30,9

57,7

69,1

63,6

42,3

49,8

57,7

64,1

Polska

61,1

86,6

38,9

85,0

60,8

86,3

39,2

83,7

63,4

83,5

36,6

84,8

Portugalia

58,0

69,9

42,0

69,1

58,2

67,2

41,8

68,7

66,2

66,4

33,8

70,1

Hiszpania

4,9

51,4

95,1

63,3

5,3

48,1

94,7

63,5

4,5

53,6

95,5

65,1

Grupa Przedsiębiorstw

16,5

66,3

83,5

68,7

19,7

67,3

80,3

69,1

21,3

62,6

78,7

69,5

1 W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane.

Anzahl Auszubildender und dualer StudentenLiczba stażystów i studentów uczących się w systemie dualnym

Liczba stażystów i studentów uczących się w systemie dualnym na dzień 31.12.

Nie we wszystkich krajach stosowany jest model kształcenia zawodowego według niemieckiego wzorca, dlatego przedstawione dane na temat liczby stażystów ograniczają się do Danii, Niemiec i Francji. System obowiązujący w Holandii i Hiszpanii obecnie nie jest uwzględniany przy mierzeniu wskaźników, ponieważ te modele kształcenia nie są identyczne. W Niemczech dodatkowo istnieje możliwość studiowania w systemie dualnym.

Stażyści

Studenci studiujący w systemie dualnym

Stażyści

Studenci studiujący w systemie dualnym

Stażyści

Studenci studiujący w systemie dualnym

Dania

53


52


59


Niemcy

2.014

92

1.757

99

2.084

123

Francja

241


194


189


Ogółem

2.308

92

2.003

99

2.332

123

Udział kobiet na stanowiskach kierowniczych

Udział kobiet pracujących na stanowiskach kierowniczych na dzień 31.12. (w procentach)

2015

2016

2017

Belgia/Luksemburg1

24,9

27,3

29,5

Dania

20,2

20,0

21,3

Niemcy

24,6

26,7

27,8

Francja

17,5

21,4

23,1

Holandia

15,1

16,3

17,9

Polska

38,6

40,3

36,7

Portugalia

43,2

45,2

48,0

Hiszpania

34,8

32,8

34,0

Grupa Przedsiębiorstw

23,8

25,8

27,3

1 W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane.

Pracownicy według rodzaju zatrudnienia

Liczba pracowników według rodzaju zatrudnienia i płci na dzień 31.12. (liczba całkowita)

Pełny etat

w tym kobiety

Niepełny wymiar godzin

w tym kobiety

Pełny etat

w tym kobiety

Niepełny wymiar godzin

w tym kobiety

Pełny etat

w tym kobiety

Niepełny wymiar godzin

w tym kobiety

Belgia/Luksemburg1

2.021

877

4.235

3.575

2.117

903

4.295

3.552

2.325

1.099

4.402

3.705

Dania

1.048

468

989

583

1.074

468

1.110

660

1.098

413

1.179

686

Niemcy

7.267

3.125

24.162

19.396

7.258

2.977

27.957

22.428

7.370

2.994

28.466

22.517

Francja

5.184

2.504

2.236

2.029

5.474

2.722

2.769

2.482

5.993

2.794

3.225

2.798

Holandia

1.639

324

4.652

3.569

1.622

317

4.678

3.540

1.775

363

6.879

4.736

Polska

473

337

687

665

809

617

657

637

1.334

1.134

572

572

Portugalia

230

94

383

322

265

144

538

391

333

157

845

611

Hiszpania

1.220

611

1.753

1.278

1.407

718

2.049

1.456

1.427

708

2.144

1.555

Grupa Przedsiębiorstw

19.082

8.340

39.097

31.417

20.026

8.866

44.053

35.146

21.655

9.662

47.712

37.180

1 W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane.

Pracowników według grup wiekowych
Pracowników według grup wiekowych – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

Anteil Mitarbeiter nach Altersgruppen zum Stichtag 31.12. (in Prozent)

Pracownicy o znacznym stopniu niepełnosprawności

Udział pracowników o znacznym stopniu niepełnosprawności na dzień 31.12. (w procentach)

2015

2016

2017

Udział pracowników niepełnosprawnych

1,7

1,6

1,6

Liczba chorych

Liczba osób chorych pobierających wynagrodzenie (w procentach)

2015

2016

2017

Belgia/Luksemburg1

4,5

4,2

4,2

Dania

4,1

3,7

3,3

Niemcy

3,8

4,2

4,4

Francja

5,5

4,6

5,1

Holandia

4,1

4,1

4,3

Polska

2,6

3,1

3,2

Portugalia2

n/a

n/a

n/a

Hiszpania

2,9

2,6

3,2

Grupa Przedsiębiorstw

3,9

3,8

4,0

1 W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane (patrz „rzedmiot raportu“).
2  Brak danych o osobach chorych pobierających wynagrodzenie w Portugalii (n/d = dane niedostępne).

Odpowiedzialność w ramach łańcucha dostaw

Produkty oficjalnie wycofane ze sprzedaży

Liczba artykułów oficjalnie wycofanych ze sprzedaży, w podziale na artykuły z grupy Food i Non-Food

Ogółem

Wycofanie ze sprzedaży – kategoria Food

Wycofanie ze sprzedaży – kategoria Non-Food

Ogółem

Wycofanie ze sprzedaży – kategoria Food

Wycofanie ze sprzedaży – kategoria Non-Food

Ogółem

Wycofanie ze sprzedaży – kategoria Food

Wycofanie ze sprzedaży – kategoria Non-Food

Belgia/Luksemburg1

3

3


1

1


4

4


Dania

2

2


3

3


3

3


Niemcy

5

1

4

10

10


9

8

1

Francja

14

122

2

233

22

1

11

10

1

Holandia

2

2


3

3


4

4


Polska
1

1


1

1


Portugalia1

1


Hiszpania
3

1

2

5

2

3

Grupa Przedsiębiorstw

26

20

6

44

41

3

38

33

5

1 W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane.
2 Z tego sześć na podstawie błędnej deklaracji na opakowaniu.
3 W 16 przypadkach chodziło o regionalne wycofanie ze sprzedaży, łącznie sześć razy dokonano wycofania ze sprzedaży na skutek błędnej deklaracji.

Artykuły reklamowane wyróżnieniem testów Stiftung Warentest lub Öko-TEST
Mit Stiftung Warentest oder ÖKO-TEST beworbene Artikel – Nachhaltigkeit bei ALDI Nord

Liczba artykułów, do reklamy których wykorzystano wyniki testów Stiftung Warentest lub magazynu konsumenckiego ÖKO-TEST *

 

Wyróżnianie artykułów wynikami testów jest możliwe tylko w Niemczech, dlatego wyszczególnione dane odnoszą się tylko do Niemiec.

Oznakowane artykuły wegetariańskie i wegańskie

Liczba zalistowanych artykułów marki własnej Food i Non-Food oznakowanych jako wegetariańskie i/lub wegańskie w asortymencie stałym i akcyjnym1

W Grupie Przedsiębiorstw oprócz oznakowanych artykułów w asortymencie znajduje się wiele nieoznakowanych artykułów wegetariańskich i /lub wegańskich.

2015

20162

2017

artykuły wegetariańskie / wegańskie

artykuły wegetariańskie / wegańskie

artykuły wegetariańskie / wegańskie

Belgia/Luksemburg3

5

8

14

Dania


2

14

Niemcy

16

56

129

Francja4

Holandia

7

8

13

Polska


2

19

Portugalia


5

21

Hiszpania

1

3

24

Grupa Przedsiębiorstw

29

78

185

1 Ze względu na to, że spółki zakupowe ALDI Nord kupują poszczególne artykuły również częściowo dla większej liczby krajów, łączna liczba zakupionych artykułów może być niższa niż suma wynikająca z podziału na kraje.
2 Z powodu uzupełnienia zgłoszeń za rok 2016, dane należało częściowo dopasować w stosunku do ubiegłego roku sprawozdawczego.
3  W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane.

Liczba artykułów ekologicznych (BIO) oraz z certyfikatem Fairtrade

Liczba artykułów marki własnej z unijnym logo produkcji ekologicznej oraz liczba zakupionych artykułów marki własnej z certyfikatem Fairtrade w asortymencie stałym i akcyjnym

Artykuły BIO

Artykuły z certyfikatem Fairtrade

Artykuły BIO

Artykuły z certyfikatem Fairtrade

Artykuły BIO

Artykuły z certyfikatem Fairtrade

Belgia/Luksemburg1

56

3

61

9

101

16

Dania

86

8

118

11

150

19

Niemcy

125

15

144

21

188

30

Francja

45


60

1

103

14

Holandia

66

37

114

41

112

29

Polska

9

1

10

1

45

6

Portugalia

60

7

77

12

76

19

Hiszpania

105

1

131

4

225

4

Grupa Przedsiębiorstw2

433

58

517

70

803

73

1 W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane.
2 Ze względu na to, że spółki zakupowe ALDI Nord kupują poszczególne artykuły również częściowo dla większej liczby krajów, łączna liczba zakupionych artykułów może być niższa niż suma wynikająca z podziału na kraje.

Udział artykułów z Kodem Identyfikowalności ALDI w Niemczech
Udział artykułów z Kodem Identyfikowalności ALDI w Niemczech – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

Udział artykułów mięsnych lub zawierających mięso w marce własnej w asortymencie stałym i akcyjnym w Niemczech opatrzonych kodem ATC (w %)

Na podstawie wprowadzenia kodu ATC dla kolejnych grup asortymentowych i w kolejnych krajach gromadzenie danych będzie w najbliższych latach poszerzone i umiędzynarodowione.

Zakłady produkcyjne z grup asortymentowych Non-Food według krajów
Zakłady produkcyjne z grup asortymentowych Non-Food według krajów – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

Anzahl eingesetzter Produktionsstätten Non-Food im betrachteten Sortimentsbereich (in Prozent)

Udział zakupionych artykułów zawierających surowce z certyfikatem FSC® lub PEFC™

Udział zakupionych artykułów marki własnej wyprodukowanych z surowców z certyfikatem FSC® lub PEFCTM w łącznej liczbie zakupionych artykułów marki własnej z asortymentu stałego i akcyjnego zawierających w swoim składzie drewno, tekturę, papier, wiskozę i włókninę na bazie celulozy, jak również bambus (w procentach).

Zostały wyróżnione trzy formy certyfikacji: FSC® 100%, FSC® MIX i PEFCTM. W 2017 r. największy udział (około 48 procent) przypadł certyfikacji FSC® MIX, następnie certyfikacji FSC® 100% (około 30 procent ), a w dalszej kolejności certyfikacji PEFCTM (około 22 procent).

Ogółem

w tym FSC® 100%

w tym FSC® MIX

w tym PEFC™

Ogółem

davon FSC® 100%

w tym FSC® MIX

w tym PEFC™

Ogółem

w tym FSC® 100%

w tym FSC® MIX

w tym PEFC™

Belgia/Luksemburg2

24,8

41,5

12,3

46,2

28,8

38,9

23,6

37,5

52,1

32,8

45,1

22,1

Dania

72,4

32,9

38,2

28,9

89,8

21,9

63,2

14,9

93,2

45,7

39,1

15,2

Niemcy

84,4

34,5

31,1

34,4

87,3

25,3

58,6

16,1

88,2

28,6

55,1

16,3

Francja

41,5

25,8

47,4

26,8

46,4

35,4

41,5

23,1

65,7

35,0

40,8

24,2

Holandia

54,3

20,6

28,6

50,8

58,4

29,6

38,0

32,4

68,5

36,9

33,6

29,5

Polska

59,4

47,4

15,8

36,8

60,6

26,0

44,1

29,9

65,4

37,0

42,0

21,0

Portugalia

60,2

37,5

21,4

41,1

68,7

33,3

43,0

23,7

86,3

42,1

43,7

14,3

Hiszpania

42,6

32,6

15,2

52,2

64,0

30,1

34,0

35,9

74,5

41,0

37,1

21,9

Grupa Przedsiębiorstw

41,3

30,9

36,7

32,4

53,1

26,4

49,7

23,9

62,8

30,0

47,9

22,1

1 W 2017 r. wraz z opublikowaniem międzynarodowej polityki zakupowej drewna, zakres obowiązywania poszerzono o kolejne grupy towarowe, jak i artykuły marki własnej zawierające w swoim składzie wiskozę i włókninę na bazie celulozy oraz bambus.
2 W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane.

Udział bawełny certyfikowanej pod kątem zrównoważonego rozwoju w łącznej masie sprzedanej bawełny

Udział oferowanej bawełny, certyfikowanej pod kątem zrównoważonego rozwoju, w łącznej wadze bawełny wykorzystanej w okresie sprawozdawczym do produkcji artykułów marki własnej z grupy asortymentowej odzież i tekstylia domowe w asortymencie stałym i akcyjnym (w procentach).

Ogółem

w tym GOTS

w tym OCS

w tym  inne Bio

w tym Fairtrade

w tym z recyklingu bez logo

Belgia/Luksemburg1

9,6

60,5


7,9

11,4

20,2

Dania

19,1

76,7

0,4

5,4

14,2

3,3

Niemcy

22,8

82,8

1,4

1,4

11,0

3,4

Francja

19,0

72,6

0,9

2,8

6,7

16,9

Holandia2

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Polska

11,3

61,3

2,0

29,9

1,8

5,1

Portugalia

19,6

83,9

1,4

1,8

8,7

4,2

Hiszpania

17,2

81,5

1,5

1,9


15,1

Grupa Przedsiębiorstw

20,6

80,5

1,3

2,2

10,4

5,6

1 W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane.
2 Dane za rok 2017 dot. tonażu bawełny dla spółki ALDI w Holandii nie są dostępne  (n/d =dane niedostępne).

Udział zakupionych artykułów rybnych certyfikowanych pod kątem zrównoważonego rozwoju

Udział zakupionych artykułów marki własnej posiadających certyfikat MSC, ASC, GLOBALG.A.P. lub unijne logo produkcji ekologicznej w łącznej liczbie zakupionych artykułów rybnych, w podziale na rodzaj certyfikacji (w procentach)1

W 2017 r. w całej Grupie Przedsiębiorstw zakupionych zostało około 40 procent artykułów rybnych certyfikowanych według jednego ze zdefiniowanych standardów zrównoważonego rozwoju. Największy udział (około 66 procent) przypadł standardowi certyfikacyjnemu MSC, następnie ASC (około 19 procent) oraz certyfikacji GLOBALG.A.P. (około 13 procent), jak również artykułom z unijnym logo produkcji ekologicznej (około 4 procent).

Ogółem

w tym MSC

w tym ASC

w tym GLOBALG.A.P.

w tym unijne logo produkcji ekologicznej

Ogółem

w tym MSC

w tym ASC

w tym GLOBALG.A.P.

w tym unijne logo produkcji ekologicznej

Ogółem

w tym MSC

w tym ASC

w tym GLOBALG.A.P.

w tym unijne logo produkcji ekologicznej

Belgia/Luksemburg2

32,4

82,6

8,7

8,7


56,0

60,0

30,0

20,0


51,8

56,1

24,7

17,8

1,4

Dania

56,9

72,4

6,9

20,7


59,4

65,8

10,5

21,1

2,6

75,4

74,4

16,3

4,7

4,6

Niemcy

70,6

64,0

10,1

22,5

3,4

66,9

55,9

7,5

31,2

5,4

71,1

64,1

10,4

19,8

5,7

Francja

17,9

85,0

5,0

40,0


22,2

62,5

15,6

25,0


36,9

66,1

18,6

11,9

8,5

Holandia

47,4

67,3

16,4

14,5

1,8

50,9

69,5

18,6

13,6

3,4

61,5

66,1

28,8

11,9

3,4

Polska

35,8

73,7

10,5

21,1


31,1

78,9

5,3

15,8


42,3

66,7

15,2

15,1

3,0

Portugalia

25,0

76,9


23,1


28,8

53,3

13,3

26,7

6,7

27,6

71,9

9,4

12,5

6,2

Hiszpania

10,9

76,9


15,4

7,7

10,0

66,7

13,3

13,3

6,7

12,9

65,0

15,0

5,0

15,0

Grupa Przedsiębiorstw

32,9

71,7

11,5

17,3

2,6

36,0

63,4

17,5

20,2

3,1

39,5

66,3

18,8

13,3

4,2

1 Artykuły posiadające większą liczbę certyfikatów znaku jakości w podziale wyszczególnione są pod wszystkimi odnośnymi kategoriami, jednak w liczbie łącznej liczone są tylko jako jeden artykuł. Dlatego suma kategorii według podziału może wynieść więcej niż 100 procent..
2 W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane.

Udział zakupionych artykułów rybnych (marki własnej) certyfikowanych pod kątem zrównoważonego rozwoju według grup asortymentowych

Udział zakupionych artykułów rybnych (marki własnej) certyfikowanych pod kątem zrównoważonego rozwoju w asortymencie stałym i akcyjnym w podziale na grupy asortymentowe (w procentach)1

Świeże ryby (chłodnia)

Ryby mrożone

Konserwy rybne

Pozostałe

Belgia/Luksemburg2

81,8

76,5

32,1

49,4

Dania

78,6

91,7

50,0

61,5

Niemcy

82,9

88,9

58,3

62,8

Francja

75,0

68,8

20,0

28,3

Holandia

81,8

74,1

50,0

22,7

Polska

34,4

63,6

11,1

76,5

Portugalia

81,3

12,2

4,5

35,1

Hiszpania

22,9

30,0

3,4

3,1

Grupa Przedsiębiorstw

58,0

41,2

18,5

38,6

1 Ogólnie przyporządkowano wszystkie artykuły do czterech grup asortymentowych. Publikacje charakterystyczne dla danego kraju mogą w poszczególnych krajach różnić się ze względu na różne grupy asortymentowe.
2 W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane.

Udział jaj świeżych z certyfikatem KAT

Udział jaj świeżych z certyfikatem KAT w łącznej liczbie zakupionych jaj świeżych (w procentach)1

2015

2016

2017

Belgia/Luksemburg2

86,0

80,0

84,9

Niemcy

100,0

100,0

100,0

Holandia

100,0

100,0

100,0

Polska

34,4

32,3

26,9

Grupa Przedsiębiorstw

97,6

96,6

96,9

1 Certyfikat KAT nie ma zastosowania we wszystkich krajach. Dlatego wyszczególnione są tutaj jedynie te kraje, w których certyfikat ten ma zastosowanie.
2 W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane.

Udział certyfikowanego oleju palmowego

Udział oleju palmowego posiadającego certyfikat fizycznego modelu łańcucha dostaw RSPO wykorzystanego do wytworzenia naszych produktów w kategorii Food i Non-Food w asortymencie stałym i akcyjnym (w procentach)1

2015

2016

Ogółem

Ogółem

Ogółem

Food

Non-Food

Belgia/Luksemburg3

77,7

85,4

92,8

99,8

20,1

Dania

30,1

91,0

96,1

99,4

46,0

Niemcy

86,7

90,0

91,9

100,0

46,8

Francja

66,5

82,2

87,4

100,0

26,8

Holandia

71,4

88,3

85,4

91,3

15,2

Polska

78,7

69,2

75,1

76,5

53,0

Portugalia

62,7

84,1

80,5

90,9

20,3

Hiszpania

36,9

68,7

63,2

72,2

36,3

Grupa Przedsiębiorstw

76,8

86,7

89,2

97,4

35,8

1 Dane opierają się częściowo na wyliczeniach prognostycznych.
2 Podział produktów według kategorii Food i Non-Food jest możliwy dopiero od 2017 r.
3 W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane.

Udział certyfikowanych artykułów zawierających kakao

Udział zakupionych artykułów marki własnej w asortymencie stałym i akcyjnym zawierających kakao certyfikowane pod kątem zrównoważonego rozwoju w łącznej liczbie zakupionych artykułów zawierających kakao (w procentach).

W 2017 r. artykuły marki własnej zawierały około 88 procent kakao z certyfikowanych, zrównoważonych źródeł. Największy udział (około 98 procent) przypadł standardowi certyfikacyjnemu UTZ, następnie Fairtrade (około 1,5 procent, włącznie z 0,1 procent artykułów z certyfikatem Fairtrade i unijnym logo produkcji ekologicznej) oraz unijnemu logo produkcji ekologicznej (około 0,7 procent).

Ogółem

w tym Fairtrade

w tym UTZ

Ogółem

w tym Fairtrade

w tym UTZ

Ogółem

w tym Fairtrade

w tym UTZ

Belgia/Luksemburg1

20,0

1,9

98,1

77,0

2,0

98,0

98,2

2,2

97,5

Dania

73,5

100,0

89,6

1,2

98,8

82,6

1,1

97,8

Niemcy

77,0

0,9

99,1

90,1

0,8

99,2

93,8

0,2

97,8

Francja

23,9

100,0

90,9

0,4

99,6

88,0

1,4

97,8

Holandia

77,5

3,6

96,4

84,2

3,2

96,4

95,3

1,6

98,4

Polska

69,7

100,0

68,6

0,8

99,2

80,0

98,4

Portugalia

68,5

100,0

80,2

0,5

99,5

88,5

0,9

97,3

Hiszpania

55,4

99,4

70,3

0,5

99,5

88,9

0,5

96,7

Grupa Przedsiębiorstw

48,9

1,9

97,9

78,8

1,5

98,4

87,6

1,4

97,9

1 W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane.

Udział zakupionej kawy certyfikowanej i zweryfikowanej pod kątem zrównoważonego rozwoju

Udział zakupionej certyfikowanej bądź zweryfikowanej pod kątem zrównoważonego rozwoju kawy w całkowitej masie kawy zakupionej na wytworzenie artykułów marki własnej w asortymencie stałym i akcyjnym (w procentach)

Zakupiona przez nas kawa była weryfikowana zgodnie ze standardami Fairtrade, unijnym logo produkcji ekologicznej, 4C, Rainforest Alliance oraz UTZ. W 2017 r. łącznie około 48 procent  zakupionej kawy było certyfikowane bądź zweryfikowane zgodnie z jednym z wyżej wymienionych standardów. Największy udział (około 80 procent) przypadł standardowi certyfikacyjnemu UTZ następnie certyfikacji Fairtrade i unijnemu logo produkcji ekologicznej (około 9 procent).

20151

20161

2017

Check Icon – Nachhaltigkeit bei ALDI Nord

Belgia/Luksemburg2

11,2

16,4

44,1

Dania

13,6

18,7

49,0

Niemcy

14,1

21,9

50,0

Francja

9,2

15,7

43,9

Holandia

11,3

15,8

44,8

Polska

9,8

13,4

43,5

Portugalia

16,5

29,6

60,6

Hiszpania

19,2

36,9

61,6

Grupa Przedsiębiorstw

12,8

19,5

47,8

1 Na podstawie ulepszonej metody gromadzenia danych, dane należało częściowo dopasować w stosunku do wcześniejszych publikacji.
2 W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane.

Udział zakupionej herbaty certyfikowanej i zweryfikowanej pod kątem zrównoważonego rozwoju

Udział zakupionej herbaty certyfikowanej pod kątem zrównoważonego rozwoju w całkowitej masie herbaty zakupionej na wytworzenie artykułów marki własnej w asortymencie stałym i akcyjnym (w procentach).

Zakupiona przez nas herbata była weryfikowana zgodnie ze standardami Fairtrade, unijnego logo produkcji ekologicznej, Rainforest Alliance, jak również UTZ oraz UEBT/UTZ. W 2017 r. łącznie około 53 procent zakupionej herbaty było certyfikowane zgodnie z jednym z wyżej wymienionych standardów. Największy udział (około 54 procent) przypadł certyfikatowi Rainforest Alliance następnie unijnemu logo produkcji ekologicznej (około 28 procent).

20152

20162

2017

Belgia/Luksemburg3

7,9

20,9

38,9

Dania

12,2

29,6

49,8

Niemcy

17,8

37,2

55,4

Francja

12,0

34,4

50,6

Holandia

13,2

25,2

44,0

Polska

14,7

20,1

48,4

Portugalia

46,4

36,4

53,3

Hiszpania

33,5

36,3

56,8

Grupa Przedsiębiorstw

17,1

34,3

52,9

1 W zestawieniu uwzględniono zarówno artykuły marki własnej zawierające herbatę (produkty zawierające wyroby z krzewu herbacianego, jak np. czarna i zielona herbata), jak również artykuły marki własnej zawierające wyroby herbatopodobne (np. herbatki ziołowe i owocowe).
2 Na podstawie ulepszonej metody gromadzenia danych, dane należało częściowo dopasować w stosunku do wcześniejszych publikacji.
3 W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane.

Ilość wydanych toreb zakupowych

Ilość wydanych toreb zakupowych według rodzaju (w tysiącach sztuk)

Torby zakupowe

Torby zakupowe  wielokrotnego użytku

Torby termioizolacyjne

Torebki papierowe na pieczywo

Reklamówki jednorazowe do pakowania owoców i warzyw

Torby zakupowe

Torby zakupowe  wielokrotnego użytku

Torby termioizolacyjne

Torebki papierowe na pieczywo

Reklamówki jednorazowe do pakowania owoców i warzyw

Torby zakupowe

Torby zakupowe  wielokrotnego użytku

Torby termioizolacyjne

Torebki papierowe na pieczywo

Reklamówki jednorazowe do pakowania owoców i warzyw

Belgia/Luksemburg1

8.729

963

310

7.615

8.759

1.088

337

9.213

8.268

1.225

362

8.794

Dania

6.459

79

48

7.315

3.678

6.733

84

50

9.187

3.536

6.606

71

42

12.951

4.480

Niemcy

46.627

1.753

878

118.652

184.744

44.160

2.182

876

129.580

181.688

36.543

2.081

930

160.093

175.730

Francja2

9.813

2.345

844

20.647

10.500

11.016

1.332

808

46.638

10.500

10.681

1.506

820

58.864

38.320

Holandia

6.392

465

192

5.483

444

180

111

6.034

518

220

5.867

1.792

Polska3

2.202

39

25.760

2.780

43

17

2.888

26.880

2.623

51

25

7.920

41.280

Portugalia

1.725

157

11

2.373

10.206

2.208

206

15

7.560

9.072

3.127

298

22

16.888

14.742

Hiszpania

17.344

433

57

23.160

12.000

22.248

573

75

29.254

21.736

25.572

624

101

37.113

33.916

Grupa Przedsiębiorstw

99.292

6.234

2.340

179.762

246.888

103.387

5.952

2.356

234.431

253.412

99.455

6.374

2.523

308.489

310.171

1 W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane. W Belgii zastosowano zarówno papierowe torebki na pieczywo jak i torebki z tworzywa sztucznego.
2 Z powodu uzupełnienia zgłoszeń za lata 2015 i 2016, dane należało częściowo dopasować w stosunku do raportu z roku poprzedniego.
3 W porównaniu do pozostałych krajów Grupy Przedsiębiorstw torby zakupowe w Polsce różnią się wzorem i rozmiarem.

Materiały zastosowane w opakowaniach jednostkowych

Waga zastosowanych materiałów w opakowaniach jednostkowych (w tonach)1, 2, 3

Ogółem

Drewno, tektura, papier

Tworzywa sztuczne

Pozostałe

Ogółem

Drewno, tektura, papier

Tworzywa sztuczne

Pozostałe

Ogółem

Drewno, tektura, papier

Tworzywa sztuczne

Pozostałe

Belgia/Luksemburg4

100.260

22.418

26.766

51.076

84.539

16.967

24.921

42.651

74.074

13.203

24.387

36.484

Dania

5.000

882

1.323

2.795

2.521

554

397

1.570

8.880

1.612

1.525

5.743

Niemcy

584.192

83.163

177.909

323.120

286.952

52.191

53.314

181.447

280.692

50.964

48.194

181.534

Francja

15.002

2.431

3.004

9.567

7.798

1.526

900

5.372

54.697

9.931

9.391

35.375

Holandia

90.155

10.437

23.857

55.861

64.215

7.758

16.703

39.754

104.028

14.896

23.763

65.369

Polska5

8.658

2.715

2.066

3.877

4.410

1.633

901

1.876

7.643

2.171

1.614

3.858

Portugalia

2.075

506

558

1.011

1.885

475

437

973

7.947

813

3.764

3.370

Hiszpania

20.125

4.857

6.354

8.914

14.265

3.840

3.275

7.150

30.462

6.845

6.228

17.389

Grupa Przedsiębiorstw

825.467

127.409

241.837

456.221

466.585

84.944

100.848

280.793

568.423

100.435

118.866

349.122

1 Dane opierają się częściowo na szacunkach i wyliczeniach prognostycznych.
2 Zestawienie nie zawiera danych dotyczących artykułów, zakupionych przez nasze spółki w Danii i Francji. Ilości podane dla tych krajów zostały pozyskane w ramach wspólnych zakupów ALDI Einkauf.
3 W porównaniu z minionymi latami zmiany wartości we wszystkich krajach poza Belgią i Luksemburgiem wynikają ze zmian metody wyliczeń szacunkowych na podstawie zamówionych ilości dla wspólnych zakupów organizowanych przez ALDI Einkauf.
4 W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane. Wartości dot. opakowań z tworzywa sztucznego bazują na ustawowej deklaracji dot. opakowań i zostały dopasowane wstecz dla poprzednich dwóch lat.
5 W odniesieniu do artykułów zakupionych w Polsce opakowania zbiorcze i jednostkowe zostały ujęte łącznie jako opakowania jednostkowe.

Opakowania jednostkowe z drewna, tektury, papieru wchodzące w zakres obowiązywania naszej polityki zakupowej drewna

Udział drewna, tektury, papieru w wadze materiałów zastosowanych w opakowaniach jednostkowych (w procentach)

2015

2016

2017

Grupa Przedsiębiorstw

15,4

18,2

17,7

Oszczędzanie zasobów

Bezpośrednie zużycie energii

Bezpośrednie zużycie energii w budynkach i w logistyce, w podziale na kraje (w MWh)1

Największa część bezpośredniego zużycia energii generowana jest przez korzystanie z gazu ziemnego do wytwarzania ciepła oraz oleju napędowego jako paliwa w logistyce. Całkowite zużycie zmalało nieznacznie w porównaniu do roku 2016.

2015

20162

20171

Check Icon – Nachhaltigkeit bei ALDI Nord

Belgia/Luksemburg3

108.941

109.576

111.286

Dania

20.962

20.692

19.766

Niemcy

386.112

402.431

397.002

Francja

149.429

143.479

147.787

Holandia

84.156

86.055

80.058

Polska

12.896

14.905

16.639

Portugalia

1.013

1.084

1.206

Hiszpania

4.177

4.449

4.731

Grupa Przedsiębiorstw

767.686

782.671

778.475

1 Dane opierają się częściowo na szacunkach i wyliczeniach prognostycznych.
2 Z powodu uzupełnienia zgłoszeń za rok 2016, dane należało częściowo dopasować w stosunku do ubiegłego roku sprawozdawczego.
3 W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane.

Bezpośrednie zużycie energii według źródła

Bezpośrednie zużycie energii w budynkach i w logistyce, w podziale na nośniki energii (w MWh)1

2015

2016

2017

Gaz ziemny

418.129

429.621

418.921

Olej opałowy

27.589

25.321

25.509

Biogaz

154

89

67

Olej napędowy (w tym z napędem  generatorów)

321.314

327.163

333.492

Benzyna

66

26

18

Gaz płynny

434

451

466

1 Dane opierają się częściowo na szacunkach i wyliczeniach prognostycznych.

Pośrednie zużycie energii

Zużycie prądu i ciepła z sieci ciepłowniczej (w MWh)1

Zużycie prądu w naszych lokalizacjach wynoszące prawie 990 GWh odpowiada za największą część zapotrzebowania na energię. W porównaniu do poprzedniego roku wzrosło ono nieznacznie o 6 procent. Ten wzrost wynika m.in. z dłuższych godzin otwarcia oraz z wyposażania sklepów w dodatkowe regały chłodnicze i automaty piekarnicze.

Ogółem

Prąd

Ciepło z sieci ciepłowniczej

Ogółem

Prąd

Ciepło z sieci ciepłowniczej

Ogółem

Prąd

Ciepło z sieci ciepłowniczej

Belgia/Luksemburg3

88.411

88.411


89.559

89.559


101.354

101.354


Dania

50.569

39.659

10.910

51.141

39.739

11.402

50.470

39.855

10.615

Niemcy

451.014

433.393

17.621

463.361

445.897

17.464

472.279

454.553

17.726

Francja

177.762

177.762


167.805

167.805


180.752

180.752


Holandia

79.780

78.779

1.001

82.177

81.077

1.100

84.669

83.716

953

Polska

17.394

16.110

1.284

20.429

18.606

1.823

25.335

22.173

3.162

Portugalia

14.113

14.113


14.884

14.884


17.720

17.720


Hiszpania

79.694

79.694


79.070

79.070


89.029

89.029


Grupa Przedsiębiorstw

958.737

927.921

30.816

968.426

936.637

31.789

1.021.608

989.152

32.456

1 Dane opierają się częściowo na szacunkach i wyliczeniach prognostycznych.
2 Z powodu uzupełnienia zgłoszeń za rok 2016, dane należało częściowo dopasować w stosunku do ubiegłego roku sprawozdawczego.
3 W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane.

Emisje gazów cieplarnianych z zakresów 1 i 2

Emisje gazów cieplarnianych z zakresów 1 i 2 (Scope 1 i Scope 2) (w tonach ekwiwalentu CO2)

Emisje gazów cieplarnianych zostały określone na podstawie zużycia energii i paliw napędowych oraz strat czynników chłodniczych. Obliczenie zostało przeprowadzone zgodnie z wymogami Protokołu Gazów Cieplarnianych (Greenhouse Gas (GHG) Protocol), z zastosowaniem współczynników emisji DEFRA względnie GEMIS dla emisji związanych z zakupem energii cieplnej z sieci ciepłowniczej. Zgodnie z protokołem GHG (GHG Protocol) należy oddzielnie wyliczać emisję zużycia prądu z zakresu 2 (Scope 2) w podziale na emisję czynnika „miejscowego” i „rynkowego”. Podczas, gdy metoda rachunku „miejscowego” opiera się tylko na czynnikach danego regionu geograficznego (np. kraju), to o ile to możliwe dla czynników „rynkowych” stosuje się indywidualną mieszankę prądu danego przedsiębiorstwa na podstawie faktycznie powstałych emisji danego producenta energii.  Obliczenie emisji gazów cieplarnianych według metody „miejscowej” dokonuje się na podstawie czynników Międzynarodowej Agencji Energetycznej (International Energy Agency – IEA).

Scope 11

Scope 22
“na podstawie lokalizacji“

Scope 22
“w oparciu o rynek“

Scope 11

Scope 22, 3
“na podstawie lokalizacji“

Scope 22, 3
“w oparciu o rynek“

Scope 11

Scope 22
“na podstawie lokalizacji“

Scope 22
“w oparciu o rynek“

Belgia/Luksemburg4

42.096

17.782

15.781

40.328

18.656

13.246

38.639

22.674

14.859

Dania

11.104

13.241

8.973

10.466

11.372

10.914

14.942

8.119

10.859

Niemcy

120.089

214.793

262.533

110.178

211.664

38.301

108.069

203.918

223.790

Francja

74.861

11.350

2.666

75.277

6.863

6.276

67.101

8.364

6.756

Holandia

31.253

35.044

72

29.802

38.393

143

28.147

40.984

124

Polska

3.940

12.866

13.488

5.501

14.688

15.185

6.931

17.295

18.441

Portugalia

1.529

3.964

6.180

2.817

3.793

4.334

5.728

5.695

5.080

Hiszpania

12.239

19.467

30.218

12.267

20.096

26.774

10.980

25.718

29.854

Grupa Przedsiębiorstw

297.111

328.507

339.911

286.636

325.525

115.173

280.537

332.767

309.763

1 Zakres 1: Emisje z bezpośredniego zużycia energii/budynki, zużycie paliwa/logistykę oraz straty czynnika chłodniczego.
2 Zakres 2: Emisje z zużycia prądu oraz zużycia ciepła z sieci ciepłowniczej według podziału na emisję „miejscowe” i „rynkowe”
3 Z powodu uzupełnienia zgłoszeń za rok 2016, dane należało częściowo dopasować w stosunku do ubiegłego roku sprawozdawczego.
4 W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane.

Emisje gazów cieplarnianych z zakresów 1 i 2 według źródła 2016 & 2017
Emisje gazów cieplarnianych z zakresów 1 i 2 według źródła 2016 & 2017 – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

Gesamtmenge an Treibhausgasemissionen Scope 1 und 2 anteilig nach Quellen (in Prozent, auf Basis ortsbasierter Emissionen)

Zainstalowana moc instalacji fotowoltaicznych

Zainstalowana moc instalacji fotowoltaicznych (w kWp)

2015

2016

2017

Belgia/Luksemburg1

438

1.095

2.594

Dania

35

45

45

Niemcy

11.526

19.537

26.708

Francja273

Holandia

149

149

209

Polska
Portugalia

866

990

1.466

Hiszpania

732

804

850

Grupa Przedsiębiorstw

13.746

22.620

32.145

1 W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane.

Wygenerowana energia

Wygenerowana energia elektryczna z instalacji fotowoltaicznych i zużycie własne (w MWh)

Generowany prąd

Użytek własny

Generowany prąd

Użytek własny

Generowany prąd

Użytek własny

Belgia/Luksemburg1

275

251

815

659

1.809

1.629

Dania

10

10

47

47

41

29

Niemcy

7.498

4.575

13.445

8.752

18.261

11.967

Francja

125

102

Holandia

150

115

156

124

156

123

PolskaPortugalia

25

25

1.085

864

1.537

1.285

Hiszpania

205

174

391

321

1.224

1.224

Grupa Przedsiębiorstw

8.163

5.150

15.939

10.767

23.153

16.359

1 W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane.

Liczba pojazdów

Liczba pojazdów na dzień 31.12. według rodzaju pojazdu

Liczba samochodów ciężarowych

Liczba samochodów osobowych

Pozostałe pojazdy1

Liczba samochodów ciężarowych

Liczba samochodów osobowych

Pozostałe pojazdy1

Liczba samochodów ciężarowych

Liczba samochodów osobowych

Pozostałe pojazdy1

Belgia/Luksemburg2

217

185

8

219

211

8

223

226

7

Dania

56

89

5

56

92

5

52

100

4

Niemcy

909

909

74

880

969

75

736

1.125

74

Francja

238

314

23

234

349

25

227

349

22

Holandia

200

188

8

189

201

8

173

211

8

Polska


64

2


82

2


76

2

Portugalia


41

1


47

1


55

1

Hiszpania


159170

2


165

2

Grupa Przedsiębiorstw

1.620

1.949

121

1.578

2.121

126

1.411

2.307

120

1 Do tej grupy zaliczają się wózki jezdniowe i pojazdy z napędem gazowym.
2 W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane.

Zużycie paliw napędowych

Zużycie paliw napędowych przez samochody ciężarowe, osobowe i pozostałe pojazdy (w litrach względnie w kilogramach gazu napędowego)

Olej napędowy1 (l)

Benzyna (l)

Gaz (kg)

Olej napędowy 1,2  (l)

Benzyna (l)

Gaz (kg)

Olej napędowy1 (l)

Benzyna (l)

Gaz (kg)

Belgia/Luksemburg3

4.215.6074.322.0314.407.171Dania

1.513.990


913

1.480.176

595

330

1.412.919

339

66

Niemcy

16.335.662

7.368

21.365

16.863.778

2.266

21.270

17.419.921

1.698

20.655

Francja

5.858.537


9.737

5.730.617


9.828

5.913.078


10.116

Holandia

3.626.4223.687.2403.526.601Polska

144.629


1.386

158.452


567

180.340


1.331

Portugalia

100.883


600

108.132


500

120.112


300

Hiszpania

404.581415.182


2.828

423.613


4.059

Grupa Przedsiębiorstw

32.200.311

7.368

34.001

32.765.608

2.861

35.323

33.403.755

2.037

36.527

1 Łącznie ze zużyciem oleju opałowego do napędu silników agregatów chłodniczych (poza obszarem Niemiec).
2 Z powodu uzupełnienia zgłoszeń za rok 2016, dane należało częściowo dopasować w stosunku do raportu z roku poprzedniego.
3 W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane.

Zbiórki żywności

Udział sklepów, które przekazują instytucjom charytatywnym artykuły spożywcze nienadające się już do sprzedaży w ogólnej liczbie sklepów (w procentach).

Zasadniczo rozdysponowujemy towary w taki sposób, aby powstawało jak najmniej strat. Ewentualne nadwyżki w miarę możliwości są przeznaczane na cele dobroczynne. Jednak nie w każdej lokalizacji dostępne są organizacje mogące przyjmować darowizny w formie żywności.

2015

2016

2017

Check Icon – Nachhaltigkeit bei ALDI Nord

Belgia/Luksemburg1

100,0

100,0

100,0

Dania

3,6

3,6

18,1

Niemcy

98,1

99,1

99,0

Francja23,4

Holandia


28,7

74,2

Polska

4,8

24,6

38,7

Portugalia

8,5

25,0

31,6

Hiszpania

76,5

75,4

76,1

Grupa Przedsiębiorstw

61,5

65,2

75,4

1 W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane.

Ilość odpadów w Niemczech

Ilość powstałych odpadów według rodzaju odpadu (w tonach)1

Ilość odpadów w Niemczech w stosunku do 2016 r. nieznacznie wzrosła, przy czym największa część naszego wskaźnika nagromadzenia odpadów przypada na odpady opakowaniowe. Odpady niebezpieczne w ilości 420 ton stanowią jedynie około 0,2 procenta całej masy odpadów. Do takich odpadów należą przede wszystkim zużyty olej, filtry olejowe, akumulatory pojazdów i świetlówki zawierające rtęć. Dotychczas ilość wytwarzanych odpadów może być ewidencjonowana tylko dla lokalizacji w Niemczech. Ewidencja międzynarodowa planowana jest na najbliższe lata.

2015

20162

2017

Odpady niebezpieczne

493

414

420

Papier/tektura/karton

432

450

400

Odpady komunalne3

22.129

22.320

24.550

Odpady z produkcji i przetwarzania żywności4

8.173

11.102

11.343

Odpady opakowaniowe

156.580

161.290

164.000

w tym folia/tworzywa sztuczne

3.986

3.578

3.432

w tym tektura /papier

121.331

125.174

128.549

w tym PET

31.264

32.538

31.864

w tym pozostałe5155

Zużyte urządzenia

70

56

52

Całkowita ilość odpadów

187.878

195.632

200.765

1 Dane opierają się częściowo na szacunkach i wyliczeniach prognostycznych.
2
 Z powodu uzupełnienia zgłoszeń za rok 2016, dane należało częściowo dopasować w stosunku do raportu z roku poprzedniego.
3 Odpady przemysłowe. Do nich zaliczają się m.in. odpady nie nadające się do powtórnego wykorzystania, pakowane produkty spożywcze, odpady wielkogabarytowe, drewno i złom metali.
4 Do tej grupy zaliczają się odpady powstające w związku z prowadzeniem stołówki oraz produkty „bake-off” (do wypieku w sklepie).
5 Do tej grupy zaliczają się pozostałe odpady opakowaniowe jak np. doniczki lub wytłoczki po roślinach. Po raz pierwszy ta kategoria została wykazana w 2017 r.

Ilość odpadów wg metod ich przetwarzania
Ilość odpadów wg metod ich przetwarzania – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

Ilość odpadów w odniesieniu do sposobu ich usuwania w Niemczech (w procentach)*

W 2017 r. odzysk ew. recykling (z włączeniem kompostowania) z większości odpadów nie niebezpiecznych wyniósł około 99 procent.

 

* Przyporządkowanie do sposobów usuwania częściowo opiera się na szacunkach bądź wyliczeniach prognozowych.
** Łącznie ze spalaniem w celu odzysku energii.

Ilość odpadów wg metod ich przetwarzania

Ilość odpadów w odniesieniu do sposobu ich usuwania w Niemczech (w procentach)1

W 2017 r. odzysk ew. recykling (z włączeniem kompostowania) z większości odpadów nie niebezpiecznych wyniósł około 99 procent.

2015

2016

2017

Niemcy

Niemcy

Niemcy

Odzysk i recycling2

96,38

96,80

96,76

Składowanie na wysypisku

0,03

0,02

0,18

Spalanie (spalanie masowe)

1,54

1,08

0,85

Kompostowanie

2,06

2,10

2,20

1 Przyporządkowanie do sposobów usuwania częściowo opiera się na szacunkach bądź wyliczeniach prognozowych.
2 Łącznie ze spalaniem w celu odzysku energii.

Zużycie wody

Zużycie wody (w metrach sześciennych)1

2015

20162

2017

Belgia/Luksemburg3

48.506

50.115

47.995

Dania

14.228

15.805

16.310

Niemcy

210.353

212.639

232.644

Francja

135.945

123.577

151.269

Holandia

40.860

38.632

38.472

Polska

13.092

15.509

23.532

Portugalia

23.471

39.130

60.649

Hiszpania

65.883

88.895

87.619

Grupa Przedsiębiorstw

552.338

584.302

658.490

1 Dane opierają się częściowo na szacunkach i wyliczeniach prognostycznych.
2 Z powodu uzupełnienia zgłoszeń za rok 2016, dane należało częściowo dopasować w stosunku do ubiegłego roku sprawozdawczego.
3 W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane.

Zaangażowanie społeczne & Wspieranie Dialogu

Liczba artykułów z grupy owoce - warzywa

Przeciętna liczba artykułów owocowych i warzywnych w asortymencie

 

 

2015

2016

2017

Belgia/Luksemburg1

66

84

95

Dania

90

90

107

Niemcy

74

85

97

Francja

65

70

75

Holandia

75

105

104

Polska

65

85

109

Portugalia

85

91

93

Hiszpania

120

112

111

Grupa Przedsiębiorstw (średnia)

80

90

99

1 W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane

Nakład gazetek reklamowych

Uśredniony nakład gazetek reklamowych w skali roku, w podziale na rodzaj gazetki 

Ogółem

ALDI Aktualności

ALDI Podróże

Pozostałe1

Ogółem

ALDI Aktualności

ALDI Podróże

Pozostałe1

Ogółem

ALDI Aktualności

ALDI Podróże

Pozostałe1

Belgia/Luksemburg2

4.654.528

4.654.5284.677.350

4.677.3504.650.273

4.650.273Dania

1.625.739

1.525.639


100.100

1.424.122

1.324.122


100.000

1.320.458

1.320.458Niemcy

43.869.605

22.525.573

1.378.658

19.965.374

44.990.008

22.357.251

1.356.737

21.276.020

45.539.205

22.210.748

1.335.392

21.993.065

Francja

9.067.031

9.067.0318.983.799

8.983.7999.034.767

9.034.767Holandia

7.346.736

5.400.000


1.946.736

8.568.511

5.028.372


3.540.139

15.330.870

4.998.835


10.332.035

Polska

2.266.180

1.794.060


472.120

1.945.500

1.945.5002.216.535

2.216.535Portugalia

441.760

441.760454.428

454.428530.807

530.807Hiszpania

2.789.251

1.081.901


1.707.350

3.045.274

987.274


2.058.000

2.281.478

511.853


1.769.625

Grupa Przedsiębiorstw

72.060.830

46.490.492

1.378.658

24.191.680

74.088.992

45.758.096

1.356.737

26.974.159

80.904.393

45.474.276

1.335.392

34.094.725

1 Do tej kategorii zaliczają się publikacje tematyczne, jak np. gazetka smakołyków, win lub świąteczna oraz broszury akcyjne i gazetki wydawane z okazji otwarcia sklepów.
2 W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane.

Tonaż gazetek reklamowych

Waga papieru wykorzystanego do druku gazetek reklamowych w ujęciu rocznym (w tonach)

Ogółem

ALDI Aktualności

ALDI Podróże

Pozostałe1

Ogółem

ALDI Aktualności

ALDI Podróże

Pozostałe1

Ogółem

ALDI Aktualności

ALDI Podróże

Pozostałe1

Belgia/Luksemburg2

10.299

10.29910.811

10.81110.823

10.823Dania

2.537

2.535


2

2.474

2.469


5

3.419

3.419Niemcy

65.560

63.299

880

1.381

72.757

70.442

907

1.408

81.314

78.485

874

1.955

Francja

16.253

16.25318.461

18.46121.516

21.516Holandia

8.635

8.397


238

8.587

8.116


471

11.032

10.550


482

Polska

2.521

2.512


9

3.372

3.3725.279

5.279Portugalia

810

8101.030

1.0301.543

1.543Hiszpania

3.113

2.954


179

2.912

2.696


216

1.674

1.448


226

Grupa Przedsiębiorstw

109.748

107.059

880

1.809

120.404

117.397

907

2.100

136.600

133.063

874

2.663

1 Do tej kategorii zaliczają się publikacje tematyczne, jak np. gazetka smakołyków, win lub świąteczna oraz broszury akcyjne i gazetki wydawane z okazji otwarcia sklepów.
2
 W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane.

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

 

     

 

     

 

     

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch