1. Home
  2. Redakcja & Kontakt

Więcej informacji

ALDI Einkauf GmbH & Co. oHG

Tel.: +49 (0) 201 8593-0
Fax: +49 (0) 201 8593-425
E-Mail: cr-reporting@aldi-nord.de

Osoba odpowiedzialna

Rayk Mende
Dyrektor Działu Corporate Responsibility
ALDI Einkauf GmbH & Co. oHG

Zarządzanie projektem

Dr. Christina Fries-Henrich
Kierownik w pionie Raportowanie/Społeczeństwo
ALDI Einkauf GmbH & Co. oHG

Katharina Kücherer
Manager Corporate Responsibility w pionie Raportowanie/Społeczeństwo
ALDI Einkauf GmbH & Co. oHG

Sarah Mager
Manager Corporate Responsibility w pionie Raportowanie/Społeczeństwo
ALDI Einkauf GmbH & Co. oHG

Sibel Seker
Manager Corporate Responsibility w pionie Raportowanie/Społeczeństwo
ALDI Einkauf GmbH & Co. oHG

Kontakt [GRI 102-53]

W przypadku pytań lub informacji prosimy przesłać wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego. Cieszymy się z Państwa wiadomości i możliwie jak najszybciej udzielimy odpowiedzi na Państwa zapytania.

Zamknięcie wydania

31 marca 2018 r. (za wyjątkiem „najciekawszych wydarzeń“, które będą aktualizowane również w ciągu roku)

Koncepcja/ Redakcja/ Projekt

Wszystkim kolegom oraz innym zaangażowanym osobom, które współpracowały przy tworzeniu tego raportu, składamy podziękowania za udzielone wsparcie.

Oryginalna wersja językowa raportu

Raport sporządzono w języku niemieckim. Jest on dostępny również w kilku innych językach. W razie rozbieżności między tłumaczonymi wersjami oraz pozostałych wątpliwości wiążąca jest niemiecka wersja językowa.

Wykluczenie odpowiedzialności

Niniejszy raport zawiera wypowiedzi, odnoszące się do przyszłego rozwoju Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord. Wypowiedzi te stanowią oceny dokonane w oparciu o informacje dostępne ALDI Nord w obecnej chwili. Rzeczywisty rozwój sytuacji może odbiegać od obecnych ocen. W związku z tym Grupa Przedsiębiorstw ALDI Nord nie może odpowiadać za treści zawarte w raporcie.

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

 

     

 

     

 

     

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch