1. Home
  2. Tematy kluczowe
  3. Atrakcyjny pracodawca

Atrakcyjny pracodawca

[GRI 404/103-1] Niezależnie czy to Dział Sprzedaży, Zakupów, Administracji, Logistyki lub IT, blisko 69.000 pracowników ALDI wnosi decydujący wkład w trwały sukces ALDI Nord. Chcemy, aby nasi pracownicy mogli być dumni ze swojej pracy w ALD Nord. Dlatego oferujemy stabilną pracę, atrakcyjne warunki ramowe i długoterminowe perspektywy rozwojowe. Bardzo ważne są dla nas otwarte, partnerskie i pełne szacunku relacje. Nadrzędną wartością jest dla nas szacunek wobec każdego pracownika, jak również budowanie świadomości bycia częścią ALDI Nord. Dzięki takiemu podejściu pragniemy tworzyć wieloletnie relacje pracownicze, a także pozyskiwać nowe talenty.

Nasze założenia

[GRI 102-16, 404/103-2, 405/103-2] Od trzech lat realizujemy jasną strategię modernizacyjną. Niesie ona ze sobą także zmiany dla pracowników ALDI Nord. To ich zaangażowanie konsekwentnie kształtuje naszą ofertę zgodnie z życzeniami naszych klientów. Naszą politykę kadrową udoskonalamy w zakresie filozofii przedsiębiorstwa i zarządzania personelem: od 2015 r. w zakresie kadr (Human Resources – HR) została ona uzupełniona o dodatkową koncepcję HR, która wspiera nasz kurs modernizacyjny. Poza budowaniem marki pracodawcy ALDI Nord, dalej nazywaną „atrakcyjny pracodawca”, obecnie koncentrujemy się przede wszystkim nad rozwojem kadr kierowniczych i młodych kadr. Poza tym rozszerzamy naszą wewnętrzną komunikację.

Aby zainteresować kandydatów pracą w ALDI Nord, jesteśmy obecni na licznych targach pracy oraz targach edukacyjnych, jak również eventach rekrutacyjnych. W 2017 r. w Niemczech zmodernizowaliśmy zakładkę „kariera” na stronie internetowej, natomiast w Holandii modernizacja nastąpiła z  początkiem 2018 r. Poza licznymi ofertami pracy i informacjami na temat możliwości rozwoju kariery goście znajdą na tej stronie również ciekawe relacje na temat codziennej pracy i doświadczeń naszych pracowników. Naszym celem jest utrzymywanie długoterminowych relacji, w ALDI Nord przeważnie zatrudniamy pracowników na czas nieokreślony (prawie 80 procent w 2017 r.). Na tle innych przedsiębiorstw ALDI Nord wyróżnia się tradycyjnie ponadprzeciętną więzią pracownika z firmą. Pracownicy ALDI są uczciwie wynagradzani, odpowiednio do wyników ich pracy.

Organizacja & Wytyczne

[GRI 404/103-2, 405/103-2, 102-16] Odpowiedzialność za sprawy personalne zakorzeniona jest w strukturach wszystkich spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord. Współpraca wszystkich spółek odbywa się regularnie w dwóch zespołach – pierwszy to „komitet HR”, w skład którego wchodzą zarządy prawnie niezależnych spółek regionalnych oraz ALDI Einkauf. Drugi zespół to międzynarodowa grupa HR w której koledzy z działów HR od 2017 r. spotykają się około dwa razy w roku i pracują wspólnie nad projektami dotyczącymi międzynarodowych tematów. Raz na kwartał w Niemczech i Holandii Dział HR oraz wyznaczone osoby ze Spółek Regionalnych w ramach tzw. zespołu ekspertów wymieniają się informacjami, by zachować spójność tematów.

Wspólną podstawą działań HR jest filozofia przedsiębiorstwa, koncepcja HR, jak również idea przewodnia „Prawdziwi handlowcy“, które zostały opracowane już w 2014 r. i podkreślają wartości „prostota działania, odpowiedzialność, zaufanie”, jak również uznanie, otwartość i niezawodność.

Postępy & Działania 2017

Szkolenia i kształcenia ustawiczne – podstawą sukcesu

[GRI 404/103-2] W ramach Grupy Przedsiębiorstw programy szkoleń i kształcenia ustawicznego gwarantują naszą przyszłość. W Belgii, Niemczech, Danii, Francji, Luksemburgu, Holandii, Portugalii i Hiszpanii oferujemy sprawdzone programy edukacyjne.

W 2017 r. w całej Grupie Przedsiębiorstw liczba stażystów wyniosła około 2.300 osób, w samych Niemczech było ich około 2.100. Tym samym spółki regionalne w Niemczech stanowiły niezmiennie jedno z największych centrów kształcenia zawodowego w niemieckim handlu detalicznym. W 2017 r. w Niemczech 82 procent stażystów zatrudniono bezpośrednio po zakończeniu okresu kształcenia.

Poza klasycznymi formami kształcenia oferowane są studia i programy szkoleniowe w systemie dualnym. W roku sprawozdawczym zdołaliśmy w Niemczech rozszerzyć swoją ofertę również dla kandydatów z zewnątrz o studia magisterskie na kierunku „Zarządzanie w handlu międzynarodowym“. Liczba partnerskich wyższych szkół oraz wyższych szkół zawodowych zwiększyła się do 22 (w roku 2015: 18). W 2017 r. 43 studentów ukończyło studia dualne w ALDI Hiszpania. ALDI Holandia w 2017 r. rozpoczęła program Sprint Trainee Impact Programm (STIP). W ramach tego programu w październiku rozpoczęły się 34 szkolenia (w szkole wyższej i na uniwersytecie), których celem jest objęcie w przeciągu 23 miesięcy stanowiska Regionalnego Kierownika Sprzedaży. Ich szkoleniowcami są kierownicy sklepów, którzy od lata 2017 r. byli przygotowywani do tego zadania w ramach specjalnych szkoleń „Train the Trainer“. W planie szkolenia znalazły się między innymi tematy dot. dydaktyki i komunikacji. Od 2016 r. w Portugalii oferowany jest program szkoleniowy dla sklepów oraz działu administracji.

W 2017 r. kształcenie ustawiczne w sklepach było skoncentrowane przede wszystkim na nowej koncepcji ALDI Nord Instore Konzept dla sklepów. W ramach warsztatów od września 2017 r. przygotowujemy pracowników wyznaczonych sklepów do zbliżającej się modernizacji. Tym sposobem zamierzamy informować o nadchodzących nowościach, wspierać i motywować. Ponadto w 2017 r. wdrożenie nowych technologii wsparliśmy szkoleniami, przykładowo wprowadzenie nowego systemu SAP w niemieckich i francuskich spółkach regionalnych. W 2017 r. w Holandii otwarto ośrodek szkoleniowy ALDI. Oferowane są tam szkolenia dla instruktorów oraz oferty „Train the Trainer“ – dla ich stażystów. W 2017 r. doskonalenie zawodowe rozpoczęło już 49 kierowników sklepów.

Wdrażanie elektronicznego systemu ewidencji czasu pracy zostanie wkrótce zakończone

W 2017 r. wdrażanie elektronicznego systemu ewidencji czasu pracy zostało zakończone prawie we wszystkich niemieckich lokalizacjach – w trzech spółkach regionalnych system czeka jeszcze na wdrożenie. System ten zapewnia większą transparentność i sprawiedliwość podczas kształtowania czasu pracy oraz wynagradzania. Systemowi ewidencji czasu pracy towarzyszy także nowy model wynagrodzeń, który przynosi pracownikom wiele korzyści: np. tygodniowy czas pracy kierownika sklepu został skrócony o kilka godzin bez zmiany wysokości wynagrodzenia. Oprócz tego podwyższono wynagrodzenie za staż. System ewidencji czasu pracy wdrożyliśmy zgodnie z planem w 2017 r. także w Holandii. Przewiduje się, że do połowy 2018 r. system zostanie wdrożony we wszystkich punktach sprzedaży w Holandii.

Bezpośrednia i kreatywna komunikacja z pracownikami

Częścią naszej koncepcji HR jest rozbudowa wewnętrznej komunikacji. Celem jest poszerzenie dostępnych formatów, ich aktualizacja oraz oferowanie innych możliwości dialogu. W Niemczech od kwietnia 2017 r. publikujemy co kwartał magazyn dla pracowników, a od początku 2018 r. także w Belgii i w Polsce. Do tego w Niemczech wykorzystujemy różne okazje do budowania komunikacji z pracownikami sklepu. W tym celu wykorzystujemy m.in. ulotki, plakaty i broszury, jak również filmiki wideo. W 2017 r. ALDI Portugalia wprowadziła comiesięczną gazetkę pracowniczą. W Belgii, Danii, Francji, Luksemburgu, Polsce i Portugalii publikujemy do tego regularnie newsletter CR, kierowany do wewnętrznych grup adresatów.

W 2017 r. przeprowadziliśmy kreatywne konkursy dla pracowników. Zadaliśmy pytanie „Dlaczego chętnie pracujesz w ALDI?“, na które pracownicy w Belgii, Niemczech, Luksemburgu, Francji, Holandii, Portugalii, Polsce  Hiszpanii mogli w swój własny kreatywny sposób zaprezentować, co tak naprawdę czyni ich codzienną pracę w ALDI tak wyjątkową. W listopadzie wyróżniono w Niemczech 70 laureatów w takich kategoriach jak „obraz, fotografia, tekst“ czy też „najbardziej kreatywny sklep“, przyznając im atrakcyjne nagrody. W całej Grupie Przedsiębiorstw w konkursach wzięło udział ponad 2.370 pracowników wysyłając około 660 zgłoszeń, w tym np. wiersze, komiksy, wideoklipy, rzeźby, przepisy i obrazy.

Biegi firmowe promują zdrowy styl życia wśród pracowników, a także budują poczucie jedności pracownika z firmą. W 2017 r. siedem z dziewięciu krajów działalności ALDI Nord uczestniczyło w takich imprezach biegowych. Przykładowo ALDI Polska regularnie uczestniczy w „Katowice Business Run“, w ramach którego opłaty startowe są przeznaczane na cele charytatywne.

Promowanie odpowiedzialnego zarządzania

[GRI 404/103-2] Kadra kierownicza ALDI Nord pełni rolę autorytetu. Pierwsze ankiety pracownicze wykazały dalszy potencjał, pozwalający na ożywienie idei przewodniej „prawdziwi handlowcy“. Dlatego dużą wagę przywiązujemy do promowania odpowiedzialnego zachowania kadr kierowniczych. W ramach różnych działań, począwszy od konferencji regionalnych dot. struktur hierarchicznych oraz ogólnych konferencji dla kadr kierowniczych po jednodniowe warsztaty przyczyniamy się do poprawy komunikacji, samozarządzania oraz kierowania. Uzupełniająco dostępne narzędzia zapewniają pomoc oraz przydatne informacje dot. zarządzania charakteryzującego się szacunkiem. Dla pracowników ALDI Einkauf na szczeblu kierowniczym skierowany jest projekt „ po prostu sprzedaż“. W ramach tego projektu mają oni możliwość pracowania w soboty w jednym ze sklepów, aby poznać codzienność współpracowników oraz oczekiwania klientów. W ten sposób zebrane doświadczenia pozwalają wspierać ukierunkowane działania spółek regionalnych w ich głównym obszarze działalności.

Cele & Status

[GRI 404/103-2/3] Naszym celem jest rozbudowa komunikacji wśród pracowników oraz promowanie odpowiedzialnego i odpowiedniego zarządzania. Nasze postępy badamy m.in. w ramach ankiet pracowniczych. Dodatkowe informacje dostarczają nam dane takie jak średni okres stażu pracy w przedsiębiorstwie, czy też liczba stażystów. Fakt, że nasza praca w dziedzinie HR przynosi sukcesy, potwierdzają również otrzymane w 2017 r. wyróżnienia, takie jak „Deutschlands Beste Ausbildungsbetriebe” (Najlepsze przedsiębiorstwa oferujące naukę zawodu w Niemczech 2018).

Nasze cele z programu CR:

Obszar działania: szacunek wobec pracowników

Cel

Status

Termin  celu

Zakres celu

Istotność celu

Usprawnienie komunikacji między współpracownikami

nowy

2019

m.in. kolejne kanały komunikacyjne dla pracowników ALDI

Niemcy

Opracowanie programu szkoleniowego w celu podwyższenia kompetencji kadr kierowniczych

nowy

2019

koncepcja

Polska

Cel zrealizowany – Zrównoważony rozwój ALDI Nord Cel zrealizowany Proces ciągły – Zrównoważony rozwój ALDI Nord Proces ciągły

Wskaźniki

Pracownicy według rodzaju zatrudnienia [GRI 405-1]

Liczba pracowników według rodzaju zatrudnienia i płci na dzień 31.12. (liczba całkowita)

Grupa Przedsiębiorstw

 w tym kobiety

Grupa Przedsiębiorstw

 w tym kobiety

Grupa Przedsiębiorstw

 w tym kobiety

Sprzedaż

46.708

36.146

51.780

40.157

55.901

42.495

Magazyn

4.604

1.183

4.983

1.207

5.466

1.288

Logistyka

2.490

39

2.596

36

2.722

54

Administracja

2.215

1.950

2.401

2.105

2.704

2.419

Wyższy szczebel zarządzaniat

577

122

589

139

631

155

Niższy szczebel zarządzania

1.043

284

1.174

337

1.322

403

Pozostałe1

542

33

556

31

621

28

Grupa Przedsiębiorstw

58.179

39.757

64.079

44.012

69.367

46.842

1 Do tej kategorii zaliczają się między innymi pracownicy oddelegowani do Rady Zakładowej i fachowcy zakładowi.

Udział pracowników objętych układami zbiorowymi pracy [GRI 102-41]

Udział pracowników objętych układami zbiorowymi pracy na dzień 31.12. (w procentach)

Udział pracowników objętych układami zbiorowymi pracy – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

* Udział pracowników został obliczony z wyłączeniem Polski, ponieważ w Polsce nie są zawierane układy zbiorowe pracy.

Staż pracy

Średni staż pracy pracowników (w latach)

2015

2016

20171

Belgia/Luksemburg2

12

12

12

Dania

4

4

4

Niemcy

10

10

10

Francja

6

6

5

Holandia

10

10

8

Polska

3

3

3

Portugalia

3

2

2

Hiszpania

3

3

4

Grupa Przedsiębiorstw

6

6

9

1 Dzięki zmianie metody zbierania danych otrzymano dokładniejszą wartość dla Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord w stosunku do wartości z lat ubiegłych.
2 W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane (patrz "Przedmiot raportu").

Udział pracowników według rodzaju umowy o pracę [GRI 405-1, 102-8]

Liczba pracowników według rodzaju umowy o pracę i płci na dzień 31.12. (w procentach)

na czas określony

w tym  kobiety

na czas nieokreślony

w tym  kobiety

na czas określony

w tym  kobiety

na czas nieokreślony

w tym  kobiety

na czas określony

w tym  kobiety

na czas nieokreślony

w tym  kobiety

Belgia/Luksemburg1

9,6

64,3

90,4

68,2

9,2

62,9

90,8

75,7

11,7

64,5

88,3

74,3

Dania

1,5

65,5

98,5

51,9

0,2

60,0

99,8

52,3

6,8

50,6

93,2

48,3

Niemcy

15,5

67,1

84,5

72,1

21,7

68,6

78,3

71,2

19,5

64,6

80,5

72,4

Francja

10,8

62,8

89,2

64,3

10,2

64,9

89,8

65,4

10,2

65,8

89,8

64,6

Holandia

32,8

59,7

67,2

63,6

30,9

57,7

69,1

63,6

42,3

49,8

57,7

64,1

Polska

61,1

86,6

38,9

85,0

60,8

86,3

39,2

83,7

63,4

83,5

36,6

84,8

Portugalia

58,0

69,9

42,0

69,1

58,2

67,2

41,8

68,7

66,2

66,4

33,8

70,1

Hiszpania

4,9

51,4

95,1

63,3

5,3

48,1

94,7

63,5

4,5

53,6

95,5

65,1

Grupa Przedsiębiorstw

16,5

66,3

83,5

68,7

19,7

67,3

80,3

69,1

21,3

62,6

78,7

69,5

1 W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane (patrz "Przedmiot raportu").

Liczba stażystów i studentów uczących się w systemie dualnym [GRI 404-1]

Liczba stażystów i studentów uczących się w systemie dualnym na dzień 31.12.

Nie we wszystkich krajach stosowany jest model kształcenia zawodowego według niemieckiego wzorca, dlatego przedstawione dane na temat liczby stażystów ograniczają się do Danii, Niemiec i Francji. System obowiązujący w Holandii i Hiszpanii obecnie nie jest uwzględniany przy mierzeniu wskaźników, ponieważ te modele kształcenia nie są identyczne. W Niemczech dodatkowo istnieje możliwość studiowania w systemie dualnym.

Stażyści

Studenci studiujący w systemie dualnym

Stażyści

Studenci studiujący w systemie dualnym

Stażyści

Studenci studiujący w systemie dualnym

Dania

53


52


59


Niemcy

2.014

92

1.757

99

2.084

123

Francja

241


194


189


Ogółem

2.308

92

2.003

99

2.332

123

SDG

GRI

Kolejne informacje

Tematy Kluczowe

Różnorodność & Zgodność

W dziewięciu europejskich krajach, w których reprezentowana jest spółka ALDI Nord, pracują ludzie ponad 117 narodowości. Ta różnorodność jest częścią ALDI Nord, wzbogaca naszą współpracę i odzwierciedla różnorodność naszych klientów.

Więcej
Zarządzanie

Compliance (Zgodność z normami)

Nasze działania kształtujemy na podstawie naszych głównych wartości: prostota działania, odpowiedzialność, zaufanie. Te wartości odzwierciedlają również nasze pojmowanie zgodności z normami Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord.

Więcej
Tematy Kluczowe

Standardy zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw Non-Food

Überall dort, wo wir unseren Einfluss geltend machen können, übernehmen wir Verantwortung für sichere und faire Arbeitsbedingungen und die Einhaltung von Umweltstandards.

Więcej
Ciekawostki

Co to znaczy być pracownikiem ALDI?

Być pracownikiem ALDI oznacza przede wszystkim – stosować w życiu nasze wspólne wartości. „Prosto, odpowiedzialnie i niezawodnie” - Za tym stoimy my, we wszystkim, co robimy i gdziekolwiek jesteśmy.

Więcej
Tematy Kluczowe

Budowanie pozytywnych relacji z klientami & Jakość usług

Zaufanie naszych klientów jest naszym najcenniejszym dobrem. Od ponad 100 lat konsekwentnie kształtujemy naszą ofertę oraz nasze usługi dostosowane do potrzeb naszych klientów.

Więcej
Tematy Kluczowe

Bezpieczeństwo pracy & Ochrona zdrowia

Przejęcie odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników w miejscu pracy jest w spółkach ALDI Nord oczywistością.

Więcej
Ciekawostki

Zaangażowanie na rzecz dobrostanu zwierząt: dobre wyniki na tle konkurencji

Wiemy, że w temacie dobrostanu zwierząt wciąż jest wiele do zrobienia. Ale jesteśmy na dobrej drodze. Potwierdzają to dwie ostatnie publikacje na temat zaangażowania w dobrostan zwierząt w przemyśle spożywczym.

Więcej
Tematy Kluczowe

Atrakcyjny pracodawca

Blisko 69.000 pracowników ALDI powinno być dumnych ze swojej pracy w ALDI. Dlatego oferujemy stabilną pracę, atrakcyjne warunki ramowe i długoterminowe perspektywy rozwojowe.

Więcej
Tematy Kluczowe

Marnowanie żywności & Odpady

Przejmujemy odpowiedzialność za ochronę naszego środowiska i zasobów naturalnych. Będąc przedsiębiorstwem handlu detalicznego ważną rolę odgrywa dla nas redukcja ilości odpadów oraz przeciwdziałanie marnowaniu żywności.

Więcej

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

 

     

 

     

 

     

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch