1. Home
  2. Tematy kluczowe
  3. Jakość produktu

Jakość produktu

[GRI 102-16, 416/103-1] Podstawę naszej filozofii stanowi oferta wysokiej jakości produktów w korzystnej cenie ALDI. Jeśli chodzi o jakość naszych produktów, nie uznajemy żadnych kompromisów. Głównym aspektem naszego pojmowania jakości i bezpieczeństwa jest zdrowie konsumentów.

Nasze założenia

[GRI 416/103-2] Głównym zadaniem naszego Działu Jakości jest sukcesywne poprawianie jakości produktu. Aby na nasze półki trafiały tylko wysokojakościowe produkty, na stałe wdrożyliśmy kompleksowe procesy jakościowe na wszystkich etapach łańcucha tworzenia wartości dodanej. Wraz z naszymi dostawcami tworzymy dla naszych marek własnych wysokie standardy jakościowe, kierując się przy tym życzeniami i potrzebami naszych klientów. Niezależne testy organizacji konsumenckich regularnie potwierdzają jakość artykułów marki własnej ALDI Nord.

Organizacja & Wytyczne

Organizacja: jakość na wszystkich etapach

[GRI 102-16, 416/103-2, 416-1] Wielostopniowy system kontroli w całej Grupie Przedsiębiorstw, w który włączone są osoby odpowiedzialne za zapewnienie jakości, kupcy, akredytowane niezależne instytuty badawcze, dostawcy oraz pracownicy magazynów i sklepów, gwarantuje spełnienie naszych wymagań jakościowych. Każdy z produktów jest poddawany kilkukrotnej kontroli. Przegląd procesu:

  • Już na etapie zakupów ustalamy dla naszych dostawców wymagania, które z reguły zawarte są w katalogach wymogów jakościowych oraz naszych międzynarodowych i krajowych politykach zakupowych.
  • Dotrzymanie wyżej wymienionych standardów jakości kontrolujemy za pomocą różnych środków. W zależności od kraju mogą to być kontrole na miejscu, próbki produktów lub degustacje. Jednocześnie przekazujemy instytutom badawczym produkty do zbadania. Certyfikaty badań potwierdzają właściwą jakość.
  • [GRI 416-1] We wszystkich spółkach ALDI Nord wymagamy od naszych producentów artykułów spożywczych marki własnej certyfikacji według Food Standard – International Featured Standards* (IFS). W stosunku do działających w sektorze rolniczym producentów świeżych owoców i warzyw obowiązują wymagania GLOBALG.A.P.**, a w stosunku do dostawców świeżego mięsa i wędlin wymagania Systemu Kontroli Jakości QS.
  • Szczegółowe kontrole podczas przyjmowania towaru oraz inwentaryzacji w centrach logistycznych i sklepach zapewniają stałą kontrolę jakości. Na potrzeby realizacji tych zadań pracownicy są szkoleni w takich tematach jak wymogi dot. higieny i towaroznawstwo. Przy tym szczególnie ważne są owoce i warzywa jak i pozostałe produkty świeże.
  • Nasze wymagania jakościowe mają zastosowanie również po sprzedaży. Przyjmujemy informacje zwrotne od klientów i staramy się im zapewnić jak najlepsze rozwiązania. Wszystkie reklamacje są przez nas uwzględniane. 

Szczegółowy opis procesu został przedstawiony w raporcie zrównoważonego rozwoju za rok 2015. rzebieg pracy Działu Jakości znajduje się w reportażu „Dzień z życia jakości“.

 

* International Food Standard IFS i znak kontroli  
IFS Food Standard jest standardem uznanym przez GFSI do audytowania producentów żywności. Nacisk kładziony jest na bezpieczeństwo żywności oraz jakość procesów i produktów.Standard dotyczy przetwórców żywności oraz firm, w których pakowana jest żywność. Oprócz standardu IFS Food, w indywidualnych przypadkach akceptujemy także inne uznane przez GFSI standardy bezpieczeństwa żywności.

** GLOBALG.A.P.
GLOBALG.A.P. jest organizacją sektora prywatnego, która określa dobrowolne światowe standardy certyfikacji produktów rolnych (między innymi owoców i warzyw, pasz, chowu zwierząt, roślin i nasion, akwakultury). Szczególny zakres działania kontroli to takie obszary jak bezpieczeństwo żywności, dobrostan zwierząt, gospodarka odpadami i środowiskiem oraz bezpieczeństwo i higiena pracy. Producent certyfikowany zgodnie ze standardem GLOBALG.A.P. może wykazać,  że wszystkie etapy produkcji są w pełni identyfikowalne i kompleksowo kontrolowane.

Odpowiedzialność: regulacje Grupy Przedsiębiorstw, krajowe wdrożenia

[GRI 416/103-2] Odpowiedzialność za realizację naszych standardów jakościowych spoczywa na spółkach w dziewięciu krajach działalności naszej Grupy Przedsiębiorstw: to one dbają o to, aby uwzględniana była specyfika danego kraju – przykładowo dane przepisy prawne dot. żywności. ALDI Einkauf przygotowuje ważne tematy i omawia je z całą Grupą Przedsiębiorstw. Dzięki systematycznej wymianie informacji pomiędzy osobami odpowiadającymi za zapewnianie jakości, stosowna wiedza i doświadczenie trafia do wszystkich członków Grupy Przedsiębiorstw. Również w poszczególnych strukturach krajowych mają miejsce ścisłe uzgodnienia pomiędzy Działem Jakości, Działem Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa (CR), Działem Zakupów, Działem Sprzedaży i spółkami regionalnymi.

Wytyczne & Regulacje: stała kontrola i adaptacja

[GRI 416/103-2] Jakość jest silnie zakorzeniona w filozofii naszego przedsiębiorstwa wyrażonej słowami „Po prostu ALDI”. Każdego roku powstaje wiele regulacji odnoszących się do naszych produktów. W Europie od ponad dziesięciu lat istotnym tematem jest „zdrowe odżywianie“. W Hiszpanii w 2017 r. wprowadzono regionalne ustawowe regulacje mające na celu
zmniejszenie zawartości cukru w napojach. Dział Jakości śledzi rozwój takich regulacji i wspiera Dział Zakupów we wdrażaniu ich u naszych dostawców.

Postępy & Działania 2017

[GRI 416/103-2]

Nasze produkty: ulepszanie składu

W produktach marki własnej stale dostosowujemy nasze receptury do zmieniających się potrzeb klientów i wymagań prawnych. Przy tym jakość produktu musi być utrzymana na stałym poziomie. W Niemczech w 2017 r. stopniowo zredukowaliśmy zawartość cukru w napojach orzeźwiających, musli, konserwach owocowych i innych produktach. Poza tym do końca 2018 r. dostosowane zostaną receptury kosmetyków, takich jak szampony, żele pod prysznic i mydła w płynie, aby całkowicie zastąpić określone polimery z trudem ulegające biodegradacji (często nazywane również „płynnym mikroplastikiem“). Od 2015 r. nie stosujemy mikroplastiku np. w kosmetykach peelingujących. W krajach takich jak Francja stosowanie mikroplastiku w określonych produktach jest całkowicie zakazane poprzez regulacje prawne.

ALDI Holandia jest członkiem inicjatywy branżowej, która zajmuje się poprawą składu produktów. W roku sprawozdawczym dostosowano receptury w grupach asortymentowych: produkty mleczne, zupy i sosy, chipsy jak i mieszanki orzechów. Obecnie zawierają one mniej soli, względnie cukru.

W 2016 r. ALDI Belgia podpisała porozumienie w sprawie „zrównoważonego żywienia“, do którego zobowiązały się również belgijskie przedsiębiorstwa artykułów spożywczych, handlowcy, sieci restauracji, przedsiębiorstwa cateringowe oraz rząd. Celem jest redukcja zawartości cukru, soli i tłuszczy nasyconych oraz zwiększenie udziału błonnika pokarmowego w zdefiniowanych grupach asortymentowych. W 2017 r. ALDI Belgia dostosowała składy w grupach asortymentowych: napoje orzeźwiające, produkty mleczne, płatki śniadaniowe, ciastka, czekolada, jak również napoje sojowe i warzywne. Publikacja raportu dotyczącego porozumienia zaplanowana została na koniec 2018 r.

W Hiszpanii w 2017 r. pracowaliśmy nad obniżeniem zawartości cukru w napojach orzeźwiających – między innymi w celu wdrożenia regulacji prawnych. W tym celu stosowane są między innymi glikozydy stewiolowe. Dotychczas ulepszono osiem receptur  i obniżono zawartość cukru o 30 procent. Do czerwca 2018 r. produkty te zostaną wprowadzone do sprzedaży. Dalsze zmiany w artykułach zaplanowano na rok 2018.

Uprawa owoców i warzyw: ograniczenie stosowania pestycydów & herbicydów

Podczas uprawy owoców i warzyw nasi dostawcy muszą spełniać surowe wymagania. Wychodzimy przy tym jak zawsze poza ustawowo określone ramy. Od 2016 r. wykluczamy w Niemczech podczas uprawy owoców, warzyw i ziemniaków stosowanie ośmiu substancji czynnych podejrzewanych o współodpowiedzialność za spadek populacji owadów latających, takich jak pszczoły, motyle i owady bzygowate. W temacie „toksycznych substancji zagrażających pszczołom“ z końcem 2016 r. odbył się już drugi dialog ALDI z przedstawicielami producentów, związków i stowarzyszeń, doradców i urzędów do spraw ochrony roślin oraz instytutów badawczych. Aktualnie opracowywane są dalsze rozwiązania w zakresie ochrony pszczół, a już ustanowione działania są stopniowo wdrażane. ALDI Francja wprowadziła w 2017 r. produkt oznaczony znakiem BEE FRIENDLY nadawany przez organizację o tej samej nazwie. W Niemczech już od kilku lat sprzedawane są byliny i rośliny przyjazne pszczołom.

Stałe podwyższanie standardów jakości

Od 2017 r. zobowiązujemy naszych dostawców w Niemczech do certyfikowania określonych artykułów Non-Food, takich jak kosmetyki, artykuły higieniczne oraz artykuły gospodarstwa domowego odpowiednio do aktualnego standardu IFS-HPC. Standard ten stanowi wsparcie w przestrzeganiu wymagań prawnych dotyczących bezpieczeństwa oraz jakości artykułów gospodarstwa domowego i pielęgnacji ciała. U naszych dostawców zamiany zrealizowane zostaną do połowy 2018 r.

Dodatkowe kontrole w razie potrzeby

Obserwujemy aktualne wydarzenia i w razie potrzeby proaktywnie wdrażamy dodatkowe badania próbek. W roku sprawozdawczym miało to miejsce na przykład przy stwierdzeniu w całej Europie występowania w jajach fipronilu. Na wszelki wypadek wycofaliśmy ze sprzedaży poszczególne produkty i poddaliśmy świeże jaja oraz liczne produkty zawierające jaja badaniom na obecność fipronilu. Dostawcy mogą dostarczać nam wyłącznie produkty, dla których przedłożone zostaną raporty z analizy potwierdzające brak fipronilu. Równocześnie z wdrożeniem tych działań komunikowaliśmy się w sposób transparentny i intensywny z urzędami, konsumentami i prasą.

Cele & Status

[GRI 416/103-2/3] Nasze zapewnienie jakości oparte jest na poszczególnych celach w krajach działalności ALDI Nord. Potwierdzenie dają nam wyniki międzynarodowych badań, przykładowo w Hiszpanii Organización de Consumidores y Usuarios – OCU lub Stiftung Warentest i ÖKO-TEST w Niemczech, oraz własnych badań rynkowych i wyróżnienia niezależnych instytucji.

Nasze cele z programu CR

Obszar działania: odpowiedzialność w ramach łańcucha dostaw

Cel

Status

Termin  celu

Zakres celu

Istotność celu

Dalsze redukowanie zawartości soli i cukru w kolejnych artykułach marki własnej

nowy

sukcesywnie

zwiększenie

Grupa Przedsiębiorstw

Cel zrealizowany – Zrównoważony rozwój ALDI Nord Cel zrealizowany Proces ciągły – Zrównoważony rozwój ALDI Nord Proces ciągły

Wskaźniki

[GRI 416/103-3]

Öffentliche Produktrückrufe

Anzahl öffentlich zurückgerufener Artikel, aufgeschlüsselt nach Food- und Non-Food-Artikeln

Ogółem

Wycofanie ze sprzedaży – kategoria Food

Rückrufe Non-Food

Ogółem

Wycofanie ze sprzedaży – kategoria Food

Rückrufe Non-Food

Ogółem

Wycofanie ze sprzedaży – kategoria Food

Wycofanie ze sprzedaży – kategoria Non-Food

Belgia/Luksemburg1

3

3


1

1


4

4


Dania

2

2


3

3


3

3


Niemcy

5

1

4

10

10


9

8

1

Francja

14

122

2

233

22

1

11

10

1

Holandia

2

2


3

3


4

4


Polska
1

1


1

1


Portugalia1

1


Hiszpania
3

1

2

5

2

3

Grupa Przedsiębiorstw

26

20

6

44

41

3

38

33

5

1 W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane.
2 Z tego sześć na podstawie błędnej deklaracji na opakowaniu.
3 W 16 przypadkach chodziło o regionalne wycofanie ze sprzedaży, łącznie sześć razy dokonano wycofania ze sprzedaży na skutek błędnej deklaracji.

Artykuły reklamowane wyróżnieniem testów Stiftung Warentest lub ÖKO-TEST

Liczba artykułów, do reklamy których wykorzystano wyniki testów Stiftung Warentest lub magazynu konsumenckiego ÖKO-TEST1

Artykuły reklamowane wyróżnieniem testów Stiftung Warentest lub ÖKO-TEST – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

1 Wyróżnianie artykułów wynikami testów jest możliwe tylko w Niemczech, dlatego wyszczególnione dane odnoszą się tylko do Niemiec.

GRI

Kolejne informacje

Tematy Kluczowe

Różnorodność & Zgodność

W dziewięciu europejskich krajach, w których reprezentowana jest spółka ALDI Nord, pracują ludzie ponad 117 narodowości. Ta różnorodność jest częścią ALDI Nord, wzbogaca naszą współpracę i odzwierciedla różnorodność naszych klientów.

Więcej
Zarządzanie

Compliance (Zgodność z normami)

Nasze działania kształtujemy na podstawie naszych głównych wartości: prostota działania, odpowiedzialność, zaufanie. Te wartości odzwierciedlają również nasze pojmowanie zgodności z normami Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord.

Więcej
Tematy Kluczowe

Standardy zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw Non-Food

Überall dort, wo wir unseren Einfluss geltend machen können, übernehmen wir Verantwortung für sichere und faire Arbeitsbedingungen und die Einhaltung von Umweltstandards.

Więcej
Ciekawostki

Co to znaczy być pracownikiem ALDI?

Być pracownikiem ALDI oznacza przede wszystkim – stosować w życiu nasze wspólne wartości. „Prosto, odpowiedzialnie i niezawodnie” - Za tym stoimy my, we wszystkim, co robimy i gdziekolwiek jesteśmy.

Więcej
Tematy Kluczowe

Budowanie pozytywnych relacji z klientami & Jakość usług

Zaufanie naszych klientów jest naszym najcenniejszym dobrem. Od ponad 100 lat konsekwentnie kształtujemy naszą ofertę oraz nasze usługi dostosowane do potrzeb naszych klientów.

Więcej
Tematy Kluczowe

Bezpieczeństwo pracy & Ochrona zdrowia

Przejęcie odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników w miejscu pracy jest w spółkach ALDI Nord oczywistością.

Więcej
Ciekawostki

Zaangażowanie na rzecz dobrostanu zwierząt: dobre wyniki na tle konkurencji

Wiemy, że w temacie dobrostanu zwierząt wciąż jest wiele do zrobienia. Ale jesteśmy na dobrej drodze. Potwierdzają to dwie ostatnie publikacje na temat zaangażowania w dobrostan zwierząt w przemyśle spożywczym.

Więcej
Tematy Kluczowe

Atrakcyjny pracodawca

Blisko 69.000 pracowników ALDI powinno być dumnych ze swojej pracy w ALDI. Dlatego oferujemy stabilną pracę, atrakcyjne warunki ramowe i długoterminowe perspektywy rozwojowe.

Więcej
Tematy Kluczowe

Marnowanie żywności & Odpady

Przejmujemy odpowiedzialność za ochronę naszego środowiska i zasobów naturalnych. Będąc przedsiębiorstwem handlu detalicznego ważną rolę odgrywa dla nas redukcja ilości odpadów oraz przeciwdziałanie marnowaniu żywności.

Więcej

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

 

     

 

     

 

     

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch