1. Home
  2. Tematy kluczowe
  3. Mobilność & Logistyka

Mobilność & Logistyka

[GRI 302/103-1, 305/103-1] Codziennie dostarczamy towary z naszych centrów logistycznych do sklepów, aby klienci mogli się cieszyć zaopatrzonymi półkami w świeże produkty. Transporty te przeważnie realizujemy we własnym zakresie. W 2017 r. w skali całej Grupy Przedsiębiorstw transportowaliśmy pomiędzy naszymi 73 centrami logistycznymi i ponad 4.700 sklepami towary obejmujące około 31 milionów europalet. Transporty te wiążą się z emisjami gazów cieplarnianych. W związku z tym podejmujemy się wszelkich starań, aby uczynić naszą logistykę możliwie jak najmniej szkodliwą dla klimatu.

Nasze założenia

[GRI 302/103-2/3, 305/103-2/3] Naszym celem jest ciągłe zwiększanie wydajności naszej logistyki towarowej, w szczególności obniżanie kosztów transportu, które zwiększają się wraz ze wzrostem obrotów. Nowoczesne koncepcje logistyczne pomagają nam w łączeniu strumieni towarowych, a także w wybieraniu optymalnych dróg transportowych. Odległość pomiędzy centrum logistycznym a sklepem wynosi średnio 88 km. Dodatkowo obniżamy nasze zapotrzebowanie na paliwa napędowe i zmniejszamy emisje gazów cieplarnianych poprzez montowanie spoilerów dachowych zmniejszających opór powietrza naszych pojazdów transportowych oraz przez stosowanie ogumienia o niskim oporze toczenia. Ponadto zwracamy uwagę, aby samochody ciężarowe ALDI Nord opuszczały nasze centra logistyczne tylko w pełni załadowane, a np. w Holandii prowadzimy dla kierowców szkolenia z zakresu ekonomicznego prowadzenia pojazdów.

W 2017 r. w Niemczech testowaliśmy alternatywne napędy do naszych pojazdów transportowych. Zamiana nie jest aktualnie planowana. W przypadku naszej floty samochodów osobowych w przyszłości zawierać będziemy krótsze umowy leasingowe, tak by stworzyć młodszą flotę pojazdów. Tym sposobem więcej pojazdów będzie spełniało nowe normy i standardy wartości zużycia i emisji spalin, będą one bardziej ekologiczne.

Organizacja & Wytyczne

[GRI 302/103-2] Rozwojem nieszkodliwej dla klimatu logistyki w Niemczech zajmuje się Dział Logistyki ALDI Einkauf we współpracy ze spółkami regionalnymi. W tym celu ze spółkami ALDI w poszczególnych krajach ma miejsce stała wymiana informacji. W maju 2018 r. opublikowaliśmy naszą międzynarodową politykę klimatyczną.

Postępy & Działania 2017

Nowy węzeł logistyczny łączy strumienie towarowe

[GRI 305/103-1/2] W 2017 r. w Niemczech jeszcze bardziej rozbudowaliśmy naszą logistykę zaopatrzeniową w kategorii win i win musujących. W tym celu utworzyliśmy węzeł logistyczny łączący strumienie towarowe, który redukuje koszty i emisję gazów cieplarnianych.

Przejście na oświetlenie LED w centrach logistycznych

[GRI 305/103-1/2] W naszych centrach logistycznych systemy oświetleniowe stanowią znaczną część zapotrzebowania na energię elektryczną (do 50 procent). Dlatego w coraz szerszym zakresie przechodzimy na technologię LED i stosowanie oświetlenia z czujnikiem ruchu. Więcej na ten temat znajdą Państwo w rozdziale "Ochrona Klimatu".

System zarządzania towarami

W Niemczech nie zdołano dotychczas w pełni wdrożyć zapowiedzianego w raporcie zrównoważonego rozwoju za rok 2015 systemu zarządzania towarami w logistyce. W pierwszym etapie w niemieckich centrach logistycznych wprowadzany jest system Pick-by-Voice. System ten stanowi podstawę do pełnej rozbudowy w przyszłości. Pick-by-Voice umożliwia przeprowadzenie komisjonowania bez dokumentacji za pomocą sterowania głosem. Jest to rozwiązanie bardziej komfortowe i nie ograniczające pracowników podczas wykonywania swoich zajęć, co ułatwia pracę i zwiększa wydajność. Pracownicy zostali szczegółowo przeszkoleni w obsłudze nowego systemu w ramach prac wdrożeniowych. Dzięki systemowi zarządzania towarami jeszcze lepiej będziemy mogli w przyszłości analizować nasz ruch towarowy. W tym zakresie uruchomiono odpowiedni projekt pilotażowy.

Cele & Status

[GRI 302/103-2/3, 305/103-2/3]

Nasze cele z programu CR:

Obszar działania: oszczędzanie zasobów

Cel

Status

Termin  celu

Zakres celu

Istotność celu

Sprawdzenie alternatywnych metod napędu do zastosowania w procesach logistycznych

Cel zrealizowany – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

2017

sprawdzenie

Niemcy

Budowa centrum logistycznego z certyfikatem BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assestment)

nowy

2019

utworzenie

Belgia

Cel zrealizowany – Zrównoważony rozwój ALDI Nord Cel zrealizowany Proces ciągły – Zrównoważony rozwój ALDI Nord Proces ciągły

Wskaźniki

Liczba pojazdów

Liczba pojazdów na dzień 31.12. według rodzaju pojazdu

Liczba samochodów ciężarowych

Liczba samochodów osobowych

Pozostałe pojazdy1

Liczba samochodów ciężarowych

Liczba samochodów osobowych

Pozostałe pojazdy1

Liczba samochodów ciężarowych

Liczba samochodów osobowych

Pozostałe pojazdy1

Belgia/Luksemburg2

217

185

8

219

211

8

223

226

7

Dania

56

89

5

56

92

5

52

100

4

Niemcy

909

909

74

880

969

75

736

1.125

74

Francja

238

314

23

234

349

25

227

349

22

Holandia

200

188

8

189

201

8

173

211

8

Polska


64

2


82

2


76

2

Portugalia


41

1


47

1


55

1

Hiszpania


159170

2


165

2

Grupa Przedsiębiorstw

1.620

1.949

121

1.578

2.121

126

1.411

2.307

120

1 Do tej grupy zaliczają się wózki jezdniowe i pojazdy z napędem gazowym.
2 W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane (patrz "Przedmiot raportu").

Zużycie paliw napędowych [GRI 302-1]

Zużycie paliw napędowych przez samochody ciężarowe, osobowe i pozostałe pojazdy (w litrach względnie w kilogramach gazu napędowego)

Olej napędowy1 (l)

Benzyna (l)

Gaz (kg)

Olej napędowy 1,2  (l)

Benzyna (l)

Gaz (kg)

Olej napędowy1 (l)

Benzyna (l)

Gaz (kg)

Belgia/Luksemburg3

4.215.6074.322.0314.407.171Dania

1.513.990


913

1.480.176

595

330

1.412.919

339

66

Niemcy

16.335.662

7.368

21.365

16.863.778

2.266

21.270

17.419.921

1.698

20.655

Francja

5.858.537


9.737

5.730.617


9.828

5.913.078


10.116

Holandia

3.626.4223.687.2403.526.601Polska

144.629


1.386

158.452


567

180.340


1.331

Portugalia

100.883


600

108.132


500

120.112


300

Hiszpania

404.581415.182


2.828

423.613


4.059

Grupa Przedsiębiorstw

32.200.311

7.368

34.001

32.765.608

2.861

35.323

33.403.755

2.037

36.527

1 Łącznie ze zużyciem oleju opałowego do napędu silników agregatów chłodniczych (poza obszarem Niemiec).
2 Z powodu uzupełnienia zgłoszeń za rok 2016, dane należało częściowo dopasować w stosunku do raportu z roku poprzedniego.
3 W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane (patrz "Przedmiot raportu").

SDG

GRI

Kolejne informacje

Tematy Kluczowe

Różnorodność & Zgodność

W dziewięciu europejskich krajach, w których reprezentowana jest spółka ALDI Nord, pracują ludzie ponad 117 narodowości. Ta różnorodność jest częścią ALDI Nord, wzbogaca naszą współpracę i odzwierciedla różnorodność naszych klientów.

Więcej
Zarządzanie

Compliance (Zgodność z normami)

Nasze działania kształtujemy na podstawie naszych głównych wartości: prostota działania, odpowiedzialność, zaufanie. Te wartości odzwierciedlają również nasze pojmowanie zgodności z normami Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord.

Więcej
Tematy Kluczowe

Standardy zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw Non-Food

Überall dort, wo wir unseren Einfluss geltend machen können, übernehmen wir Verantwortung für sichere und faire Arbeitsbedingungen und die Einhaltung von Umweltstandards.

Więcej
Ciekawostki

Co to znaczy być pracownikiem ALDI?

Być pracownikiem ALDI oznacza przede wszystkim – stosować w życiu nasze wspólne wartości. „Prosto, odpowiedzialnie i niezawodnie” - Za tym stoimy my, we wszystkim, co robimy i gdziekolwiek jesteśmy.

Więcej
Tematy Kluczowe

Budowanie pozytywnych relacji z klientami & Jakość usług

Zaufanie naszych klientów jest naszym najcenniejszym dobrem. Od ponad 100 lat konsekwentnie kształtujemy naszą ofertę oraz nasze usługi dostosowane do potrzeb naszych klientów.

Więcej
Tematy Kluczowe

Bezpieczeństwo pracy & Ochrona zdrowia

Przejęcie odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników w miejscu pracy jest w spółkach ALDI Nord oczywistością.

Więcej
Ciekawostki

Zaangażowanie na rzecz dobrostanu zwierząt: dobre wyniki na tle konkurencji

Wiemy, że w temacie dobrostanu zwierząt wciąż jest wiele do zrobienia. Ale jesteśmy na dobrej drodze. Potwierdzają to dwie ostatnie publikacje na temat zaangażowania w dobrostan zwierząt w przemyśle spożywczym.

Więcej
Tematy Kluczowe

Atrakcyjny pracodawca

Blisko 69.000 pracowników ALDI powinno być dumnych ze swojej pracy w ALDI. Dlatego oferujemy stabilną pracę, atrakcyjne warunki ramowe i długoterminowe perspektywy rozwojowe.

Więcej
Tematy Kluczowe

Marnowanie żywności & Odpady

Przejmujemy odpowiedzialność za ochronę naszego środowiska i zasobów naturalnych. Będąc przedsiębiorstwem handlu detalicznego ważną rolę odgrywa dla nas redukcja ilości odpadów oraz przeciwdziałanie marnowaniu żywności.

Więcej

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

 

     

 

     

 

     

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch