1. Home
  2. Tematy kluczowe
  3. Opakowanie & Obieg

Opakowanie & Obieg

[GRI 301/103-1] Zmniejszanie ilości odpadów stanowi filar naszej polityki zrównoważonego rozwoju. Odpady opakowaniowe* stanowią 83 procent, a więc największą część wszystkich odpadów ALDI Nord w Niemczech. Aby zapewnić towarom odpowiednią ochronę oraz jakość, w wielu przypadkach opakowania są koniecznością i nie da się z nich całkowicie zrezygnować. Dlatego stawiamy na materiały pochodzące z  recyklingu, jak również – w przypadku towarów z grupy asortymentowej owoców i warzyw – częściowo na systemy wielokrotnego użytku. Ponadto sprawdzamy możliwości wspierania zasobooszczędnej gospodarki obiegowej przy pomocy opakowań, a także naszych produktów i toreb zakupowych.

Nasze założenia

[GRI 301/103-2] W naszych opakowaniach zbiorczych i transportowych wszędzie tam, gdzie ma to ekonomiczne i ekologiczne uzasadnienie, używamy systemów wielokrotnego użytku. Większość naszych produktów z grupy asortymentowej: owoców i warzyw transportujemy w skrzynkach wielokrotnego użycia zamiast w powszechnie używanych kartonach. Jednakże w wielu przypadkach opakowania jednorazowe są koniecznością, aby w czasie transportu zapewnić naszym produktom odpowiednią ochronę. Do takich produktów w Niemczech wykorzystujemy folie i kartony z materiałów nadających się do recyklingu, które można ponownie wykorzystać. Poza tym w wielu spółkach ALDI Nord nasze jednorazowe kartony składają się już w części z materiałów pochodzących z recyklingu i/lub materiałów certyfikowanych.

Idea obiegu towarzyszy nam nie tylko w temacie opakowań: w gospodarce obiegowej produkty są tak opracowywane i wytwarzane, aby po pierwotnym wykorzystaniu mogły być w inny sposób ponownie użyte lub całkowicie odzyskane. Wskutek tego powstaje mniej odpadów i zużywa się mniej surowców podczas wytwarzania nowych produktów. Tę podstawową ideę chcemy w przyszłości wspierać odpowiednimi projektami.

Organizacja & Wytyczne

[GRI 301/103-2/3] Tematy opakowań i ich obiegu są koordynowane przez ALDI Nord w wielu obszarach. W tym zakresie współpracują ze sobą działy: Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa (CR), Jakości oraz Zakupów. Wiele materiałów opakowaniowych jest wytwarzanych z włókna drzewnego, dlatego postępowanie w zakresie opakowań i recyklingu w ramach Grupy Przedsiębiorstw regulowane jest między innymi wytycznymi zawartymi w naszej międzynarodowej polityce zakupowej drewna. W Niemczech z dniem 1 stycznia 2019 r. zacznie obowiązywać nowa ustawa o opakowaniach, która zastąpi dotychczasowe rozporządzenie dot. opakowań. Holandia natomiast posiada międzybranżowe cele handlowe dot. artykułów spożywczych i przemysłu wytwórczego w zakresie opakowań wytworzonych w sposób zrównoważony. Idea obiegu pojawia się również wyraźnie w związku z krótkotrwałymi tekstyliami – w Niemczech w ramach krajowej polityki zakupowej bawełny stawiamy na bawełnę pochodzącą z recyklingu.

Postępy & Działania 2017

Nowa międzynarodowa polityka zakupowa drewna

[GRI 301/103-2/3] Przeważająca część naszych opakowań wykonana jest z włókna drzewnego – jego udział różni się w zależności od kraju. Łącznie około 80 procent naszych odpadów opakowaniowych jest wytworzonych z drewna, tektury lub papieru. W ramach naszej międzynarodowej polityki zakupowej drewna wdrażamy dla całej Grupy Przedsiębiorstw wiążące, jasne wytyczne w zakresie postępowania z tym surowcem, a tym samym większą częścią naszych opakowań. Do końca 2020 r. zamienimy wszystkie produkty z drewna lub drewnopochodne oraz opakowania handlowe (jednostkowe), zbiorcze oraz transportowe na certyfikowaną jakość (patrz Cele & Status). Równocześnie polityka zakupowa stanowi wiążące ramy działania współpracy z naszymi partnerami handlowymi. Wspólnie z nimi podejmujemy się socjalnych, ekologicznych i ekonomicznych wyzwań wynikających z tego zakresu. Obecnie 18 procent naszych odpadów opakowaniowych wchodzi w zakres obowiązywania naszej międzynarodowej polityki zakupowej drewna. W roku sprawozdawczym rozpoczęliśmy w Niemczech zamianę małych opakowań jaj świeżych wykonanych z drewna na materiał w 100 procentach pochodzący z recyklingu.

Tekstylia i obuwie: włókna pochodzące z recyklingu

W grupach asortymentowych tekstylia i obuwie stosujemy włókna pochodzące z recyklingu. W Niemczech w skład naszego asortymentu akcyjnego przykładowo wchodzą specjalne kołdry i poduszki z włóknami pochodzącymi z recyklingu. Włókna te powstały ze zużytych butelek PET, które odzyskujemy dzięki naszym automatom do zbierania opakowań. Butelki PET są przetwarzane na tzw. płatki a następnie na włókna. Do 2020 r. – tam gdzie będzie to możliwe i sensowne – sprawdzimy wdrożenie projektów „Closed-Loop”, względnie odpowiednich projektów badawczych. Poza tym sprawdzamy możliwość zwiększania zastosowanych ilości włókien pochodzących z recyklingu.

Koniec z torbami zakupowymi jednorazowego użytku

Z końcem 2017 r. w Belgii, Niemczech i Holandii rozpoczęliśmy wycofywanie klasycznych jednorazowych toreb zakupowych. Po zakończeniu wprowadzania niniejszych zmian w tychże krajach ALDI Nord obowiązywać będzie wyłącznie zasada stosowania toreb zakupowych wielokrotnego użycia. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie "Torba jednorazowa nie jest rozwiązaniem".

Cele & Status

[GRI 301/103-2/3] Nasza międzynarodowa polityka zakupowa drewna wyznacza jasno zdefiniowane cele dot. tematyki opakowań. Między innymi w zależności od dostępności dla wszystkich nowo zakupionych produktów prowadzimy zamianę opakowań handlowych (jednostkowych), zbiorczych i transportowych na certyfikowaną jakość lub na materiały pochodzące z recyklingu. W tym zakresie akceptujemy standardy FSC®** i PEFC™ lub po indywidualnym uzgodnieniu inne standardy, mające na celu wspieranie zrównoważonej gospodarki leśnej, względnie przetwarzania z poszanowaniem środowiska naturalnego. W przypadku opakowań zbiorczych i transportowych akceptujemy również materiały wykonane w co najmniej 70 procentach z materiałów pochodzących z recyklingu. Proces zamiany jest w trakcie realizacji, a jego zakończenie planowane jest na koniec 2020 r. Po uprzednim uwzględnieniu istniejących kontraktów z dostawcami zakończenie procesu przejścia z toreb jednorazowych na torby wielokrotnego użytku planowane jest na koniec 2018 r.

Nasze cele z programu CR:

Obszar działania: odpowiedzialność wzdłuż łańcucha dostaw

Cel

Status

Termin  celu

Zakres celu

Istotność celu

Stworzenie i opublikowanie międzynarodowej polityki zakupowej drewna

Cel zrealizowany – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

2017

polityka zakupowa

Grupa Przedsiębiorstw

Zamiana produktów wykonanych z drewna lub drewnopochodnych na materiały certyfikowane w sposób zrównoważony (FSC®, PEFC™, Ecolabel lub porównywalne standardy)

nowy

2020

100%

Grupa Przedsiębiorstw

Zamiana wszystkich nowo zakupionych opakowań handlowych (jednostkowych), zbiorczych, transportowych artykułów na materiały pochodzące z recyklingu i/lub materiały certyfikowane w sposób zrównoważony, w zależności od dostępności (FSC®, PEFC™,  Ecolabel lub porównywalne standardy)

nowy

2020

100%

Grupa Przedsiębiorstw

Cel zrealizowany – Zrównoważony rozwój ALDI Nord Cel zrealizowany Proces ciągły – Zrównoważony rozwój ALDI Nord Proces ciągły
Obszar działania: oszczędzanie zasobów

Cel

Status

Termin  celu

Zakres celu

Istotność celu

Wycofanie ze sprzedaży plastikowych toreb zakupowych

nowy

2018

100%

Niemcy, Holandia, Belgia

Cel zrealizowany – Zrównoważony rozwój ALDI Nord Cel zrealizowany Proces ciągły – Zrównoważony rozwój ALDI Nord Proces ciągły

Wskaźniki

[GRI 301-1]

Ilość wydanych toreb zakupowych

Ilość wydanych toreb zakupowych według rodzaju (w tysiącach sztuk)

Torby zakupowe

Torby zakupowe  wielokrotnego użytku

Torby termioizolacyjne

Torebki papierowe na pieczywo

Reklamówki jednorazowe do pakowania owoców i warzyw

Torby zakupowe

Torby zakupowe  wielokrotnego użytku

Torby termioizolacyjne

Torebki papierowe na pieczywo

Reklamówki jednorazowe do pakowania owoców i warzyw

Torby zakupowe

Torby zakupowe  wielokrotnego użytku

Torby termioizolacyjne

Torebki papierowe na pieczywo

Reklamówki jednorazowe do pakowania owoców i warzyw

Belgia/Luksemburg1

8.729

963

310

7.615

8.759

1.088

337

9.213

8.268

1.225

362

8.794

Dania

6.459

79

48

7.315

3.678

6.733

84

50

9.187

3.536

6.606

71

42

12.951

4.480

Niemcy

46.627

1.753

878

118.652

184.744

44.160

2.182

876

129.580

181.688

36.543

2.081

930

160.093

175.730

Francja2

9.813

2.345

844

20.647

10.500

11.016

1.332

808

46.638

10.500

10.681

1.506

820

58.864

38.320

Holandia

6.392

465

192

5.483

444

180

111

6.034

518

220

5.867

1.792

Polska3

2.202

39

25.760

2.780

43

17

2.888

26.880

2.623

51

25

7.920

41.280

Portugalia

1.725

157

11

2.373

10.206

2.208

206

15

7.560

9.072

3.127

298

22

16.888

14.742

Hiszpania

17.344

433

57

23.160

12.000

22.248

573

75

29.254

21.736

25.572

624

101

37.113

33.916

Grupa Przedsiębiorstw

99.292

6.234

2.340

179.762

246.888

103.387

5.952

2.356

234.431

253.412

99.455

6.374

2.523

308.489

310.171

1 W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane (patrz "Przedmiot raportu"). W Belgii zastosowano zarówno papierowe torebki na pieczywo jak i torebki z tworzywa sztucznego.
2 Z powodu uzupełnienia zgłoszeń za lata 2015 i 2016, dane należało częściowo dopasować w stosunku do raportu z roku poprzedniego.
3 W porównaniu do pozostałych krajów Grupy Przedsiębiorstw torby zakupowe w Polsce różnią się wzorem i rozmiarem.

Materiały zastosowane w opakowaniach jednostkowych

Waga zastosowanych materiałów w opakowaniach jednostkowych (w tonach)1, 2, 3

Ogółem

Drewno, tektura, papier

Tworzywa sztuczne

Pozostałe

Ogółem

Drewno, tektura, papier

Tworzywa sztuczne

Pozostałe

Ogółem

Drewno, tektura, papier

Tworzywa sztuczne

Pozostałe

Belgia/Luksemburg4

100.260

22.418

26.766

51.076

84.539

16.967

24.921

42.651

74.074

13.203

24.387

36.484

Dania

5.000

882

1.323

2.795

2.521

554

397

1.570

8.880

1.612

1.525

5.743

Niemcy

584.192

83.163

177.909

323.120

286.952

52.191

53.314

181.447

280.692

50.964

48.194

181.534

Francja

15.002

2.431

3.004

9.567

7.798

1.526

900

5.372

54.697

9.931

9.391

35.375

Holandia

90.155

10.437

23.857

55.861

64.215

7.758

16.703

39.754

104.028

14.896

23.763

65.369

Polska5

8.658

2.715

2.066

3.877

4.410

1.633

901

1.876

7.643

2.171

1.614

3.858

Portugalia

2.075

506

558

1.011

1.885

475

437

973

7.947

813

3.764

3.370

Hiszpania

20.125

4.857

6.354

8.914

14.265

3.840

3.275

7.150

30.462

6.845

6.228

17.389

Grupa Przedsiębiorstw

825.467

127.409

241.837

456.221

466.585

84.944

100.848

280.793

568.423

100.435

118.866

349.122

1 Dane opierają się częściowo na szacunkach i wyliczeniach prognostycznych.
2 Zestawienie nie zawiera danych dotyczących artykułów, zakupionych przez nasze spółki w Danii i Francji. Ilości podane dla tych krajów zostały pozyskane w ramach wspólnych zakupów ALDI Einkauf.
3 W porównaniu z minionymi latami zmiany wartości we wszystkich krajach poza Belgią i Luksemburgiem wynikają ze zmian metody wyliczeń szacunkowych na podstawie zamówionych ilości dla wspólnych zakupów organizowanych przez ALDI Einkauf.
4 W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane (patrz "Przedmiot raportu"). Wartości dot. opakowań z tworzywa sztucznego bazują na ustawowej deklaracji dot. opakowań i zostały dopasowane wstecz dla poprzednich dwóch lat.
5 W odniesieniu do artykułów zakupionych w Polsce opakowania zbiorcze i jednostkowe zostały ujęte łącznie jako opakowania jednostkowe.

Opakowania jednostkowe z drewna, tektury, papieru wchodzące w zakres obowiązywania naszej polityki zakupowej drewna

Udział drewna, tektury, papieru w wadze materiałów zastosowanych w opakowaniach jednostkowych (w procentach)

2015

2016

2017

Grupa Przedsiębiorstw

15,4

18,2

17,7

Odpady opakowaniowe
W ALDI Nord rozróżniamy opakowania jednostkowe (handlowe), opakowania zbiorcze i transportowe. W naszych centrach logistycznych i sklepach znajdują się opakowania zbiorcze i transportowe zawarte w naszej ewidencji danych. Opakowania jednostkowe, czyli współoddziaływanie produkt a opakowanie – klienci mogą utylizować bezpośrednio u nas. Zwykle jednak klient robi to u siebie w domu.

** FSC®
Skrót FSC® oznacza niezależną organizację certyfikacyjną Forest Stewardship Council®. FSC® rozróżnia trzy kategorie: FSC® 100%, FSC® MIX i FSC® RECYCLED.

*** PEFC
Skrót PEFC™ oznacza niezależne programy międzynarodowej organizacji certyfikującej Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes. PEFC™ rozróżnia dwie kategorie: PEFC™ – dla certyfikowanych świeżych włókien, PEFC™ Recycled  – dla certyfikowanego materiału pochodzącego z recyklingu.

SDG

GRI

Kolejne informacje

Tematy Kluczowe

Różnorodność & Zgodność

W dziewięciu europejskich krajach, w których reprezentowana jest spółka ALDI Nord, pracują ludzie ponad 117 narodowości. Ta różnorodność jest częścią ALDI Nord, wzbogaca naszą współpracę i odzwierciedla różnorodność naszych klientów.

Więcej
Zarządzanie

Compliance (Zgodność z normami)

Nasze działania kształtujemy na podstawie naszych głównych wartości: prostota działania, odpowiedzialność, zaufanie. Te wartości odzwierciedlają również nasze pojmowanie zgodności z normami Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord.

Więcej
Tematy Kluczowe

Standardy zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw Non-Food

Überall dort, wo wir unseren Einfluss geltend machen können, übernehmen wir Verantwortung für sichere und faire Arbeitsbedingungen und die Einhaltung von Umweltstandards.

Więcej
Ciekawostki

Co to znaczy być pracownikiem ALDI?

Być pracownikiem ALDI oznacza przede wszystkim – stosować w życiu nasze wspólne wartości. „Prosto, odpowiedzialnie i niezawodnie” - Za tym stoimy my, we wszystkim, co robimy i gdziekolwiek jesteśmy.

Więcej
Tematy Kluczowe

Budowanie pozytywnych relacji z klientami & Jakość usług

Zaufanie naszych klientów jest naszym najcenniejszym dobrem. Od ponad 100 lat konsekwentnie kształtujemy naszą ofertę oraz nasze usługi dostosowane do potrzeb naszych klientów.

Więcej
Tematy Kluczowe

Bezpieczeństwo pracy & Ochrona zdrowia

Przejęcie odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników w miejscu pracy jest w spółkach ALDI Nord oczywistością.

Więcej
Ciekawostki

Zaangażowanie na rzecz dobrostanu zwierząt: dobre wyniki na tle konkurencji

Wiemy, że w temacie dobrostanu zwierząt wciąż jest wiele do zrobienia. Ale jesteśmy na dobrej drodze. Potwierdzają to dwie ostatnie publikacje na temat zaangażowania w dobrostan zwierząt w przemyśle spożywczym.

Więcej
Tematy Kluczowe

Atrakcyjny pracodawca

Blisko 69.000 pracowników ALDI powinno być dumnych ze swojej pracy w ALDI. Dlatego oferujemy stabilną pracę, atrakcyjne warunki ramowe i długoterminowe perspektywy rozwojowe.

Więcej
Tematy Kluczowe

Marnowanie żywności & Odpady

Przejmujemy odpowiedzialność za ochronę naszego środowiska i zasobów naturalnych. Będąc przedsiębiorstwem handlu detalicznego ważną rolę odgrywa dla nas redukcja ilości odpadów oraz przeciwdziałanie marnowaniu żywności.

Więcej

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

 

     

 

     

 

     

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch