1. Home
  2. Tematy kluczowe
  3. Polityki zakupowe w obszarze Food uwzględniające zrównoważony rozwój

Polityki zakupowe w obszarze Food uwzględniające zrównoważony rozwój

[GRI 204/103-1, 308/103-1, 414/103-1] W 2017 r. oferowaliśmy naszym klientom w ramach jeszcze bardziej zróżnicowanego asortymentu niż w latach ubiegłych ponad 1600 artykułów; z czego większość stanowiły artykuły spożywcze (produkty Food*1). Ważną jego częścią jest nasza oferta sezonowa i regionalna. Nasza odpowiedzialność za te produkty obejmuje nie tylko drogę od magazynu do kasy, współodpowiedzialność przejmujemy na całej długości tworzenia łańcucha wartości dodanej, również za wytwarzanie surowców w sposób zrównoważony. Ponadto naszym dostawcom stawiamy jasne wymagania, a także wykorzystujemy certyfikację według uznanych standardów zrównoważonego rozwoju. Nasze działania są zbieżne z Agendą na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 Organizacji Narodów Zjednoczonych, które m.in. są poświęcone poprawie życia na lądzie (cel 15) oraz zrównoważonemu korzystaniu z zasobów wodnych (cel 14).

Nasze założenia

[GRI 102-11, 204/103-2, 308/103-2, 414/103-2] Nasz asortyment spożywczy składa się przede wszystkim z artykułów marki własnej, które wybieramy i kształtujemy dla naszych klientów. Ustalamy polityki zakupowe właściwe dla danych surowców i definiujemy wewnętrzne wytyczne dot. zakupu. Kierujemy się przy tym założeniami dot. oceny ryzyka, angażujemy się tam gdzie występują wyzwania ekologiczne i socjalne oraz tam gdzie naszymi staraniami możemy najwięcej osiągnąć. Ściśle współpracujemy z naszymi dostawcami i stale wymieniamy się informacjami dot. naszych wytycznych w zakresie zrównoważonego rozwoju, tak aby dostawcy również mogli wdrażać nasze wymogi. Ponadto angażujemy się w wiele inicjatyw branżowych lub inicjatyw zrzeszających wielu interesariuszy, np. w temacie owoców egzotycznych. Aby móc kontrolować proces zmiany surowców aż do producenta, identyfikowalność produktów staje się coraz ważniejsza. Nasi klienci dzięki Kodowi Identyfikowalności ALDI (ATC) mogą szybko sprawdzić pochodzenie różnych produktów. Ponadto pracujemy z uznanymi znakami/logotypami/certyfikatami zrównoważonego rozwoju.

Organizacja, Polityka CR & Polityki zakupowe

Organisation

[GRI 204/103-2, 308/103-2, 414/103-2] Die Corporate Responsibility (CR)-Abteilung der ALDI Einkauf erstellt die rohstoffspezifischen Einkaufspolitiken in Rücksprache mit der Einkaufsabteilung und den ALDI Nord Ländern. Auch die Umsetzung der darin definierten Vorgaben wird von der CR-Abteilung koordiniert. Die ALDI Nord Länder können nationale Varianten der Einkaufspolitiken entwickeln, um länderspezifischen Anforderungen zu entsprechen. Bevor wir neue Nachhaltigkeitsanforderungen verabschieden, prüfen wir mit ausgewählten Lieferanten die Umsetzbarkeit. Die so entwickelten Anforderungen werden fester Bestandteil unserer Einkaufsprozesse und -verträge.

CR-Policy & Einkaufspolitiken

[GRI 204/103-2, 308/103-2/3, 414/103-2/3] Lieferkettenverantwortung ist ein zentrales Handlungsfeld in unserer CR-Policy. Im Berichtsjahr führten wir die Internationale Einkaufspolitik für Tee ein. Sie ergänzt die bestehenden rohstoffspezifischen Einkaufspolitiken für Kakao, Kaffee, Palmöl, Tierwohl und Fisch (national). 2018 planen wir Internationale Einkaufspolitiken für Fisch, Soja/nachhaltige Futtermittel sowie Obst und Gemüse. Auch im Non-Food-Bereich haben wir in Einkaufspolitiken klare Anforderungen definiert.

Die Lieferanten der Produkte verpflichten sich bei Vertragsabschluss, die Anforderungen der jeweiligen Einkaufspolitik umzusetzen. Unsere Einkaufspolitiken werden jährlich inhaltlich geprüft und falls nötig überarbeitet. Anforderungen, Daten und Fakten sind so stets auf dem neuesten Stand.

Für den seltenen Fall, dass Lieferanten – trotz vorheriger Machbarkeitsprüfung – unsere Zielvorgaben nicht einhalten, entwickeln wir gemeinsam mit unseren Lieferanten konkrete Maßnahmen zur Verbesserung der Produktionsprozesse. Wir behalten uns vor, entsprechende Sanktionen zu verhängen – im schlimmsten Fall bis zur Beendigung der Geschäftsbeziehung.

Postępy & Działania 2017

[GRI 204/103-2/3, 308/103-2]

Owoce i warzywa: ścisła współpraca z dostawcami i interesariuszami

Owoce i warzywa są jedną z najważniejszych grup asortymentowych w całej Grupie Przedsiębiorstw. W ofercie mamy średnio 100 różnych rodzajów owoców i warzyw  – liczba ta waha się w zależności od kraju i pory roku. Od 2015 r. oferta zwiększyła się łącznie o ponad 20 procent. Tematy, którymi zajmujemy się w ramach tej grupy asortymentowej, są różnorodne. Każda roślina ma inne wymagania, czy to duże zapotrzebowanie na wodę w czasie uprawy, czy to szczególną ochronę przed szkodnikami. Ponadto ważnym aspektem jest zapewnienie sprawiedliwych warunków pracy podczas uprawy. Wszyscy producenci owoców i warzyw, których artykuły są sprzedawane w ALDI Nord, poza aktualnym certyfikatem GLOBALG.A.P muszą udokumentować ewaluację socjalną zgodnie z modułem uzupełniającym GLOBALG.A.P.- GRASP*2 (GLOBALG.A.P. Risk Assessment on Social Practice). Z końcem 2017 r. udział zakładów wytwórczych ewaluowanych w oparciu o GRASP lub zakładów objętych porównywalną ewaluacją polityki socjalnej wynosił 80 procent (według łącznej liczby zakładów produkcyjnych dostawców owoców i warzyw, realizujących dostawy do ALDI Nord Niemcy). Od 2017 r. w Belgii, Niemczech i Holandii nabywamy wyłącznie banany oznaczone unijnym logo produkcji ekologicznej lub certyfikatem Fairtrade czy też Rainforest Alliance CertifiedTM, jak również ananasy posiadające certyfikat Rainforest Alliance CertifiedTM.

W 2017 r. rozpoczęliśmy dialog z dostawcami na temat głównych wyzwań w łańcuchu dostaw owoców i warzyw. W Holandii wspólnie z dostawcami pracujemy nad tym, aby owoce i warzywa wyróżniać znakiem jakości PlanetProof fundacji Milieukeur. Znak jakości nadawany jest produktom uprawianym w sposób konwencjonalny, które wyróżniają się stosowaniem rozwiązań zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju, m.in. w zakresie stosowanych środków ochrony roślin, ochrony wód, zagospodarowania gleb lub oszczędności energii. Przystępując do Juice CSR Platform (odpowiedzialnej za temat soków) oraz do Światowego Forum Bananowego (World Banana Forum) kontynuujemy dialog na arenie międzynarodowej. W 2017 r. ponownie prowadziliśmy wymianę poglądów i doświadczeń z organizacjami pozarządowymi, takimi jak Oxfam, czy też duńskiej Danwatch. Skupialiśmy się na szczególnie istotnych tematach, takich jak poprawa warunków pracy podczas uprawy bananów lub winorośli.

Owoce egzotyczne, takie jak pomarańcze lub banany należą do najczęściej kupowanych owoców w Niemczech. Dlatego szczególnie ważnym jest dążenie do zrównoważonej uprawy oraz poprawy warunków socjalnych, jak i warunków pracy na plantacjach. W październiku 2017 r. wprowadziliśmy w Niemczech wewnętrzne wytyczne dot. zakupu owoców egzotycznych, w których zdefiniowano wymagania zakupowe specjalnie dla tej kategorii. Celem tych wytycznych jest budowa możliwie długoterminowego partnerstwa pomiędzy naszymi dostawcami, a producentami owoców egzotycznych. Tym sposobem producenci powinni być wspierani w trakcie implementacji wysokich wymagań socjalnych oraz środowiskowych podczas upraw. Regulacja ta przewiduje również możliwość przeprowadzania przez dostawców kontroli w kraju pochodzenia. Zastrzegamy sobie także prawo przeprowadzenia kontroli we własnym zakresie lub zlecania ich upoważnionym osobom trzecim.  

Olej palmowy: jasne cele i prace nad projektem w kraju pochodzenia

Olej palmowy jest wszechstronnie wykorzystywany w produkcji licznych artykułów – od glazury do ciast po środki piorące. W wielu rejonach upraw w Azji Południowo-Wschodniej produkcja oleju palmowego prowadzi jednak do zwiększonych problemów zarówno socjalnych jak i ekologicznych. Nie jest jednak łatwo zastąpić olej palmowy, gdyż palma olejowa jest jednym z najbardziej wydajnych owoców oleistych na świecie. W związku z tym Grupa Przedsiębiorstw ALDI Nord w swojej międzynarodowej polityce zakupowej oleju palmowego obowiązującej od 2015 r. stawia na bardziej zrównoważone i oszczędne metody uprawy. Podstawę stanowi fizyczna certyfikacja*3 zgodna ze standardem Okrągłego Stołu ds. Zrównoważonego Oleju Palmowego (Roundtable on Sustainable Palm Oil – RSPO). Do końca 2018 r. dokonamy zamiany artykułów marki własnej w grupie asortymentowej Food oraz Non-Food zawierających w swoim składzie olej palmowy na olej w 100 % certyfikowany przez RSPO. Pochodne i frakcje, które pod koniec 2018 r. nie będą dostępne w jakości certyfikowanej przez RSPO, zostaną wówczas objęte certyfikatami RSPO Book & Claim*4. W roku sprawozdawczym w całej Grupie Przedsiębiorstw osiągnęliśmy już prawie 90 procent certyfikowanej jakości (w roku 2015: 77 procent).

[GRI 414-2] Na Wybrzeżu Kości Słoniowej planujemy do 2019 r. przeszkolić ponad 2.000 drobnych rolników, w wyniku czego powinni oni otrzymać certyfikację zgodną z kryteriami RSPO. Na miejscu nad realizacją projektu czuwa organizacja pozarządowa Solidaridad International, angażująca się na rzecz zrównoważonego łańcucha dostaw. Inicjatywa ta wpływa pozytywnie nie tylko na ochronę środowiska, ale również zwiększa szanse drobnych rolników na wprowadzenie ich surowców do obrotu.

Kakao: produkty marki własnej zawierające wyłącznie certyfikowany surowiec

Kakao jest uprawiane w Afryce Zachodniej w głównej mierze przez drobnych rolników i ich rodziny, a następnie sprzedawane kooperatywom. Chcemy przyczyniać się do zachowania ekosystemów oraz dążyć do poprawy warunków pracy i życia ludności utrzymującej się z uprawy kakao. W ten sposób przyczyniamy się do zabezpieczenia zasobów kakao oraz zachowania go jako podstawowego surowca naszych produktów. Od końca 2017 r. wszystkie artykuły marki własnej zawierające kakao w grupach asortymentowych: słodyczy, płatków śniadaniowych i lodów, jak również artykułach marki własnej zawierających w swoich składach znaczny udział kakao posiadają certyfikat uznanych standardów: Fairtrade*5, Rainforest Alliance*lub UTZ*7. Tym samym cel naszej międzynarodowej polityki zakupowej kakao oraz naszego programu CR został zrealizowany. W niektórych spółkach ALDI Nord, jak Portugalia i Hiszpania, zamieniliśmy już kolejne grupy asortymentowe, względnie planujemy ich zamianę, np. donuty czekoladowe lub croissanty.

W 2018 r. ALDI Nord zostało partnerem programu sprzedaży kakao o nazwie Fairtrade Cocoa Program. Oznacza to, że w przyszłości kakao znajdujące się w produktach marki własnej będziemy pozyskiwać z certyfikowanych źródeł programu sprzedaży kakao. W całej Grupie Przedsiębiorstw wybrane produkty czekoladowe marki Moser Roth zostaną zamienione. W odróżnieniu do klasycznego certyfikatu Fairtrade w przypadku programu sprzedaży kakao chodzi o sprawiedliwy zakup surowca, a nie o skład i certyfikację poszczególnych produktów.

[GRI 414-2] Od 2015 r. w ramach projektu PRO-PLANTEURS na Wybrzeżu Kości Słoniowej pracujemy nad poprawą warunków pracy i życia rolników uprawiających kakao. Projekt został zainicjowany przez członków Forum Zrównoważonego Kakao wraz z niemieckim rządem oraz rządem Wybrzeża Kości Słoniowej.

Kawa: wsparcie dla drobnych rolników, zwiększenie udziału certyfikowanego surowca kawy

Uprawa kawy stanowi podstawę egzystencji dla 25 milionów drobnych rolników z Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej. Wiele czynności składających się na produkt końcowy kryje w sobie wyzwania natury społecznej, ekologicznej i ekonomicznej. Istotny jest również fakt zmian klimatycznych i ich następstw, takich jak przedłużające się okresy suszy, powodzie oraz niewielkie zbiory. Zjawiska te zmuszają rolników do konfrontacji z nowymi problemami. Za cel wyznaczyliśmy sobie wspieranie odpowiedzialnej uprawy w krajach pochodzenia – poprzez nasze zaangażowanie w miejscu upraw, wspieramy również sprzedaż odpowiedzialnie wytworzonych towarów. Nasza międzynarodowa polityka zakupowa kawy z 2016 r. zobowiązuje do sukcesywnego zwiększania w artykułach marki własnej udziału kawy pozyskiwanej w sposób zrównoważony. Z końcem 2017 r. w całej Grupie Przedsiębiorstw ALDI Nord 48 procent stosowanego surowca kawy w artykułach marki własnej posiadało certyfikat UTZ, Fairtrade lub Rainforest Alliance CertifiedTM albo unijne logo produkcji ekologicznej (w roku 2015: 13 procent).

[GRI 414-2] Od marca 2017 r. wspólnie z fundacją Hanns R. Neumann Stiftung angażujemy się w Kolumbii na rzecz zrównoważonej produkcji kawy. W ciągu dwóch lat trwania projektu wsparcie ma uzyskać łącznie 800 drobnych rolników. Są oni aktywnie wspierani poprzez szkolenia i warsztaty z zakresu zrównoważonych metod upraw, lepszych metod obróbki ziaren, profesjonalnego zarządzania farmą oraz strategicznego planowania.

Herbata: opublikowano międzynarodową politykę zakupową

Herbata jest jednym z najważniejszych towarów handlowych na świecie. Głównymi krajami upraw są Chiny, Indie, Kenia oraz Sri Lanka. Od uprawy po produkt końcowy potrzeba wielkiego nakładu pracy. Na całym świecie na plantacjach herbaty pracuje 200 milionów ludzi. Największe wyzwania stanowią takie problemy jak migracja, warunki pracy, stosowanie pestycydów oraz zmiany klimatyczne. Z początkiem 2017 r. opublikowaliśmy naszą międzynarodową politykę zakupową herbaty. Dotyczy ona wszystkich artykułów marki własnej i reguluje wszelki zakup surowca herbaty w grupach asortymentowych ALDI Nord: herbata czarna i zielona oraz herbatka ziołowa i herbatka owocowa (herbata w torebkach, herbata liściasta). Naszym celem jest, by do końca 2018 r. zamienić co najmniej 80 procent ilości surowca herbaty czarnej oraz zielonej na certyfikowany surowiec pozyskiwany w sposób zrównoważony (z unijnym logo produkcji ekologicznej, certyfikatem UTZ, Fairtrade lub Rainforest Alliance CertifiedTM). Z końcem 2017 r. w całej Grupie Przedsiębiorstw ALDI Nord około 53 procent stosowanej ilości surowca herbaty czarnej oraz zielonej wykorzystanej do produkcji artykułów marki własnej było pozyskiwane w sposób zrównoważony. Ponadto dążymy do tego, by do końca 2018 r. zamienić 30 procent ilości surowca herbatki ziołowej i owocowej na certyfikowany surowiec (z unijnym logo produkcji ekologicznej, certyfikatem UTZ, UEBT/UTZ, Fairtrade lub Rainforest Alliance CertifiedTM) oraz by do końca 2020 r. udział ten wynosił 40 procent. Już z końcem 2017 r. w całej Grupie Przedsiębiorstw ALDI Nord około 30 procent stosowanej ilości surowca herbatki ziołowej i owocowej było pozyskane w sposób zrównoważony.

Ryby: intensywny dialog z partnerami

Wiele naturalnych populacji ryb jest zagrożonych wskutek przełowienia, nielegalnych metod połowu i zanieczyszczenia środowiska. Połów i hodowla ryb muszą być zmienione, aby chronić zasoby, a także móc w przyszłości pokrywać zapotrzebowanie na produkt spożywczy, jakim są ryby. W odniesieniu do naszych produktów marki własnej chcemy zapewnić bardziej zrównoważony sposób postępowania z rybami i owocami morza wzdłuż całego łańcucha dostaw oraz produkcji. W 2017 r. w ofercie całej Grupy Przedsiębiorstw udział surowców certyfikowanych według standardu Marine Stewardship Council (MSC), Aquaculture Stewardship Council (ASC), GLOBALG.A.P. lub unijnego logo produkcji ekologicznej wynosił prawie 40 procent (w roku 2015: 33 procent). W 2018 r. planujemy uzupełnić nasze krajowe polityki zakupowe o międzynarodową politykę zakupową ryb, definiującą wiążące cele dla całej Grupy Przedsiębiorstw. W związku z tym w całej Grupie Przedsiębiorstw przeprowadzono analizę asortymentu oraz zdefiniowano tzw. „czerwoną listę“ gatunków ryb, które nie są dopuszczone do sprzedaży we wszystkich spółkach Grupy Przedsiębiorstw. Dział CR wspólnie z Działem Zakupów stale analizuje cały asortyment ryb odpowiednio według zdefiniowanych kryteriów, takich jak np. metoda połowu, obszar połowu, jak również aktualny stan populacji danego gatunku ryb.

Również w temacie ryb dialog z naszymi partnerami jest ważny. W 2017 r. przystąpiliśmy do Globalnego Dialogu mającego na celu wsparcie identyfikowalności owoców morza (Global Dialogue on Seafood Traceability). W jego ramach wspólnie z innymi interesariuszami pracujemy nad poprawą identyfikowalności produktów rybnych. W temacie tuńczyka współpracujemy z Międzynarodową Fundacją na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Owoców Morza (International Seafood Sustainability Foundation). Dodatkowo wspólnie z innymi przedsiębiorstwami handlu detalicznego wspieramy prowadzoną przez Instytut Thünen stronę internetową „populacje ryb-online".

Konsumenci otrzymują od nas wsparcie w świadomym dokonywaniu zakupów w postaci naszego oznakowania ryb oraz Kodu Identyfikowalności ALDI (ATC). Oba sposoby oznakowania będą stopniowo wprowadzane we wszystkich spółkach ALDI Nord.

Dobrostan zwierząt: kontynuacja szeroko pojętego zaangażowania

[GRI FP dobrostan zwierząt] Dobrostan zwierząt hodowlanych stanowi główny temat debaty społecznej. Liczne produkty marki własnej ALDI Nord zawierają surowce pochodzenia zwierzęcego. Dlatego również naszą odpowiedzialnością jest, by wraz z dostawcami wdrażać i rozwijać standardy dot. dobrostanu zwierząt. W tym celu w ubiegłych latach wdrożyliśmy w całej Grupie Przedsiębiorstw szereg działań wychodzących poza ustawowo wymagane wytyczne. Dotyczy to przede wszystkim wyłączenia ze sprzedaży określonych produktów pochodzenia zwierzęcego, jak np. wełny z królików angorskich lub produktów z futer naturalnych. Nasza międzynarodowa polityka dot. dobrostanu zwierząt wyznacza wiążące ramy naszej działalności. Obowiązuje ona od początku 2016 r. wszelkie produkty marki własnej ALDI Nord zawierające w swoim składzie surowce pochodzenia zwierzęcego w kategorii Food i Non-Food. W polityce zakupowej wprowadziliśmy m.in. od 2025 r. zakaz sprzedaży jaj z chowu klatkowego we wszystkich spółkach Grupy Przedsiębiorstw.

Już w latach 2015/2016 w Belgi, Danii, Niemczech i Holandii uchwalono dodatkowe krajowe polityki zakupowe dot. dobrostanu zwierząt. Portugalia i Francja uczyniły to z początkiem 2018 r.; Hiszpania planuje wprowadzenie tej polityki w bieżącym roku. W szczególności w Belgii, Danii, Niemczech i Holandii w 2017 r. podejmowano intensywne starania w celu dalszej poprawy standardów dot. dobrostanu zwierząt. W Niemczech wprowadziliśmy m.in. etykietę ochrony zwierząt Niemieckiego Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt oraz markę własną „Fair & Gut”. W Danii korzystamy z tamtejszego krajowego logo dobrostanu zwierząt, w Holandii ze znaku jakości Beter Leven. Nasze postępy są widoczne, np. poprzez zajęcie wysokiego miejsca w rankingu „Business Benchmark on Farm Animal Welfare" 2017.

Cele & Status

[GRI 204/103-2/3, 308/103-2/3, 414/103-2/3] Każda polityka zakupowa zawiera cele dla całej Grupy Przedsiębiorstw, względnie specyficzne dla danego kraju, które każdego roku częściowo kontrolujemy na podstawie ankietowania dostawców. Wyznaczone cele są ujęte w naszych politykach zakupowych. Na stronie cr-aldinord.com udostępniamy aktualizacje polityk. Tym sposobem nasze postępy są transparentne i weryfikowalne.

Nasze cele z programu CR:

Obszar działania: odpowiedzialność wzdłuż łańcucha dostaw

Cel

Status

Termin  celu

Zakres celu

Istotność celu

Udokumentowanie ewaluacji socjalnej (GRASP lub porównywalnej) przez wszystkich producentów owoców i warzyw

Proces ciągły – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

2018

100%

Grupa Przedsiębiorstw

Zwiększanie udziału certyfikowanego surowca kawy w zdefiniowanych artykułach marki własnej (UTZ, Fairtrade, Rainforest Alliance i unijne logo produkcji ekologicznej)

nowy

2020

zwiększenie

Grupa Przedsiębiorstw

Zamiana ilości surowca herbaty czarnej oraz zielonej w zdefiniowanych artykułach marki własnej na herbatę certyfikowaną pozyskiwaną w sposób zrównoważony (UTZ, Rainforest Alliance, Fairtrade, unijne logo produkcji ekologicznej)

nowy

2018

80%

Grupa Przedsiębiorstw

Zamiana ilości herbatki ziołowej i owocowej w zdefiniowanych artykułach marki własnej na herbatę certyfikowaną pozyskiwaną w sposób zrównoważony (Rainforest Alliance, Fairtrade UTZ, UEBT/UTZ, unijne logo produkcji ekologicznej)

nowy

2018

30%

Grupa Przedsiębiorstw

Zamiana ilości herbatki ziołowej i owocowej w zdefiniowanych artykułach marki własnej na herbatę certyfikowaną pozyskiwaną w sposób zrównoważony (Rainforest Alliance, Fairtrade UTZ, UEBT/UTZ, unijne logo produkcji ekologicznej)

nowy

2020

40%

Grupa Przedsiębiorstw

Zamiana na certyfikowany surowiec (UTZ, Rainforest Alliance, Fairtrade) dla artykułów marki własnej zawierających w składzie istotny udział kakao w asortymencie stałym i akcyjnym w zdefiniowanym obszarze obowiązywania. 

Cel zrealizowany – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

2017

100%

Grupa Przedsiębiorstw

Zamiana na certyfikowany przez RSPO olej palmowy dla wszelkich artykułów marki własnej zawierających olej palmowy (Roundtable on Sustainable Palm Oil – RSPO)

Proces ciągły – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

2018

100%

Grupa Przedsiębiorstw

Rozszerzanie asortymentu o produkty wegetariańskie i wegańskie, w tym certyfikowanych (np. V-Label)

nowy

sukcesywnie

zwiększenie

Grupa Przedsiębiorstw

Rozszerzanie systemów kontroli i certyfikowania oraz własnych standardów, wykraczających poza wymogi prawne i uwzględniających aspekty dobrostanu zwierząt

nowy

sukcesywnie

zwiększenie

Grupa Przedsiębiorstw

Zwiększenie udziału ryb i produktów zawierających ryby certyfikowanych w sposób zrównoważony (MSC, ASC, GLOBALG.A.P. i unijne logo produkcji ekologicznej)

nowy

2018

50%

Grupa Przedsiębiorstw

Cel zrealizowany – Zrównoważony rozwój ALDI Nord Cel zrealizowany Proces ciągły – Zrównoważony rozwój ALDI Nord Proces ciągły

Wskaźniki

Udział zakupionych artykułów rybnych certyfikowanych pod kątem zrównoważonego rozwoju [GRI FP2]

Udział zakupionych artykułów marki własnej posiadających certyfikat MSC, ASC, GLOBALG.A.P. lub unijne logo produkcji ekologicznej w łącznej liczbie zakupionych artykułów rybnych, w podziale na rodzaj certyfikacji (w procentach)1

W 2017 r. w całej Grupie Przedsiębiorstw zakupionych zostało około 40 procent artykułów rybnych certyfikowanych według jednego ze zdefiniowanych standardów zrównoważonego rozwoju. Największy udział (około 66 procent) przypadł standardowi certyfikacyjnemu MSC, następnie ASC (około 19 procent) oraz certyfikacji GLOBALG.A.P. (około 13 procent), jak również artykułom z unijnym logo produkcji ekologicznej (około 4 procent).

Ogółem

w tym MSC

w tym ASC

w tym GLOBALG.A.P.

w tym unijne logo produkcji ekologicznej

Ogółem

w tym MSC

w tym ASC

w tym GLOBALG.A.P.

w tym unijne logo produkcji ekologicznej

Ogółem

w tym MSC

w tym ASC

w tym GLOBALG.A.P.

w tym unijne logo produkcji ekologicznej

Belgia/Luksemburg2

32,4

82,6

8,7

8,7


56,0

60,0

30,0

20,0


51,8

56,1

24,7

17,8

1,4

Dania

56,9

72,4

6,9

20,7


59,4

65,8

10,5

21,1

2,6

75,4

74,4

16,3

4,7

4,6

Niemcy

70,6

64,0

10,1

22,5

3,4

66,9

55,9

7,5

31,2

5,4

71,1

64,1

10,4

19,8

5,7

Francja

17,9

85,0

5,0

40,0


22,2

62,5

15,6

25,0


36,9

66,1

18,6

11,9

8,5

Holandia

47,4

67,3

16,4

14,5

1,8

50,9

69,5

18,6

13,6

3,4

61,5

66,1

28,8

11,9

3,4

Polska

35,8

73,7

10,5

21,1


31,1

78,9

5,3

15,8


42,3

66,7

15,2

15,1

3,0

Portugalia

25,0

76,9


23,1


28,8

53,3

13,3

26,7

6,7

27,6

71,9

9,4

12,5

6,2

Hiszpania

10,9

76,9


15,4

7,7

10,0

66,7

13,3

13,3

6,7

12,9

65,0

15,0

5,0

15,0

Grupa Przedsiębiorstw

32,9

71,7

11,5

17,3

2,6

36,0

63,4

17,5

20,2

3,1

39,5

66,3

18,8

13,3

4,2

1 Artykuły posiadające większą liczbę certyfikatów znaku jakości w podziale wyszczególnione są pod wszystkimi odnośnymi kategoriami, jednak w liczbie łącznej liczone są tylko jako jeden artykuł. Dlatego suma kategorii według podziału może wynieść więcej niż 100 procent..
2 W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane.

Udział zakupionych artykułów rybnych (marki własnej) certyfikowanych pod kątem zrównoważonego rozwoju według grup asortymentowych [GRI FP2]

Udział zakupionych artykułów rybnych (marki własnej) certyfikowanych pod kątem zrównoważonego rozwoju w asortymencie stałym i akcyjnym w podziale na grupy asortymentowe (w procentach)1

Świeże ryby (chłodnia)

Ryby mrożone

Konserwy rybne

Pozostałe

Belgia/Luksemburg2

81,8

76,5

32,1

49,4

Dania

78,6

91,7

50,0

61,5

Niemcy

82,9

88,9

58,3

62,8

Francja

75,0

68,8

20,0

28,3

Holandia

81,8

74,1

50,0

22,7

Polska

34,4

63,6

11,1

76,5

Portugalia

81,3

12,2

4,5

35,1

Hiszpania

22,9

30,0

3,4

3,1

Grupa Przedsiębiorstw

58,0

41,2

18,5

38,6

1 Ogólnie przyporządkowano wszystkie artykuły do czterech grup asortymentowych. Publikacje charakterystyczne dla danego kraju mogą w poszczególnych krajach różnić się ze względu na różne grupy asortymentowe.
2 W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane.

Udział jaj świeżych z certyfikatem KAT

Udział jaj świeżych z certyfikatem KAT w łącznej liczbie zakupionych jaj świeżych (w procentach)1

2015

2016

2017

Belgia/Luksemburg2

86,0

80,0

84,9

Niemcy

100,0

100,0

100,0

Holandia

100,0

100,0

100,0

Polska

34,4

32,3

26,9

Grupa Przedsiębiorstw

97,6

96,6

96,9

1 Certyfikat KAT nie ma zastosowania we wszystkich krajach. Dlatego wyszczególnione są tutaj jedynie te kraje, w których certyfikat ten ma zastosowanie.
2 W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane.

Udział certyfikowanego oleju palmowego [GRI FP2]

Udział oleju palmowego posiadającego certyfikat fizycznego modelu łańcucha dostaw RSPO wykorzystanego do wytworzenia naszych produktów w kategorii Food i Non-Food w asortymencie stałym i akcyjnym (w procentach)1

2015

2016

Ogółem

Ogółem

Ogółem

Food

Non-Food

Belgia/Luksemburg3

77,7

85,4

92,8

99,8

20,1

Dania

30,1

91,0

96,1

99,4

46,0

Niemcy

86,7

90,0

91,9

100,0

46,8

Francja

66,5

82,2

87,4

100,0

26,8

Holandia

71,4

88,3

85,4

91,3

15,2

Polska

78,7

69,2

75,1

76,5

53,0

Portugalia

62,7

84,1

80,5

90,9

20,3

Hiszpania

36,9

68,7

63,2

72,2

36,3

Grupa Przedsiębiorstw

76,8

86,7

89,2

97,4

35,8

1 Dane opierają się częściowo na wyliczeniach prognostycznych.
2 Podział produktów według kategorii Food i Non-Food jest możliwy dopiero od 2017 r.
3 W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane.

Udział certyfikowanych artykułów zawierających kakao [GRI FP2]

Udział zakupionych artykułów marki własnej w asortymencie stałym i akcyjnym zawierających kakao certyfikowane pod kątem zrównoważonego rozwoju w łącznej liczbie zakupionych artykułów zawierających kakao (w procentach).

W 2017 r. artykuły marki własnej zawierały około 88 procent kakao z certyfikowanych, zrównoważonych źródeł. Największy udział (około 98 procent) przypadł standardowi certyfikacyjnemu UTZ, następnie Fairtrade (około 1,5 procent, włącznie z 0,1 procent artykułów z certyfikatem Fairtrade i unijnym logo produkcji ekologicznej) oraz unijnemu logo produkcji ekologicznej (około 0,7 procent).

Ogółem

w tym Fairtrade

w tym UTZ

Ogółem

w tym Fairtrade

w tym UTZ

Ogółem

w tym Fairtrade

w tym UTZ

Belgia/Luksemburg1

20,0

1,9

98,1

77,0

2,0

98,0

98,2

2,2

97,5

Dania

73,5

100,0

89,6

1,2

98,8

82,6

1,1

97,8

Niemcy

77,0

0,9

99,1

90,1

0,8

99,2

93,8

0,2

97,8

Francja

23,9

100,0

90,9

0,4

99,6

88,0

1,4

97,8

Holandia

77,5

3,6

96,4

84,2

3,2

96,4

95,3

1,6

98,4

Polska

69,7

100,0

68,6

0,8

99,2

80,0

98,4

Portugalia

68,5

100,0

80,2

0,5

99,5

88,5

0,9

97,3

Hiszpania

55,4

99,4

70,3

0,5

99,5

88,9

0,5

96,7

Grupa Przedsiębiorstw

48,9

1,9

97,9

78,8

1,5

98,4

87,6

1,4

97,9

1 W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane.

Udział zakupionej kawy certyfikowanej i zweryfikowanej pod kątem zrównoważonego rozwoju [GRI FP2]

Udział zakupionej certyfikowanej bądź zweryfikowanej pod kątem zrównoważonego rozwoju kawy w całkowitej masie kawy zakupionej na wytworzenie artykułów marki własnej w asortymencie stałym i akcyjnym (w procentach)

Zakupiona przez nas kawa była weryfikowana zgodnie ze standardami Fairtrade, unijnym logo produkcji ekologicznej, 4C, Rainforest Alliance oraz UTZ. W 2017 r. łącznie około 48 procent  zakupionej kawy było certyfikowane bądź zweryfikowane zgodnie z jednym z wyżej wymienionych standardów. Największy udział (około 80 procent) przypadł standardowi certyfikacyjnemu UTZ następnie certyfikacji Fairtrade i unijnemu logo produkcji ekologicznej (około 9 procent).

20151

20161

2017

Check Icon – Nachhaltigkeit bei ALDI Nord

Belgia/Luksemburg2

11,2

16,4

44,1

Dania

13,6

18,7

49,0

Niemcy

14,1

21,9

50,0

Francja

9,2

15,7

43,9

Holandia

11,3

15,8

44,8

Polska

9,8

13,4

43,5

Portugalia

16,5

29,6

60,6

Hiszpania

19,2

36,9

61,6

Grupa Przedsiębiorstw

12,8

19,5

47,8

1 Na podstawie ulepszonej metody gromadzenia danych, dane należało częściowo dopasować w stosunku do wcześniejszych publikacji.
2 W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane.

Udział zakupionej herbaty certyfikowanej i zweryfikowanej pod kątem zrównoważonego rozwoju [GRI FP2]

Udział zakupionej herbaty certyfikowanej pod kątem zrównoważonego rozwoju w całkowitej masie herbaty zakupionej na wytworzenie artykułów marki własnej w asortymencie stałym i akcyjnym (w procentach).

Zakupiona przez nas herbata była weryfikowana zgodnie ze standardami Fairtrade, unijnego logo produkcji ekologicznej, Rainforest Alliance, jak również UTZ oraz UEBT/UTZ. W 2017 r. łącznie około 53 procent zakupionej herbaty było certyfikowane zgodnie z jednym z wyżej wymienionych standardów. Największy udział (około 54 procent) przypadł certyfikatowi Rainforest Alliance następnie unijnemu logo produkcji ekologicznej (około 28 procent).

20152

20162

2017

Belgia/Luksemburg3

7,9

20,9

38,9

Dania

12,2

29,6

49,8

Niemcy

17,8

37,2

55,4

Francja

12,0

34,4

50,6

Holandia

13,2

25,2

44,0

Polska

14,7

20,1

48,4

Portugalia

46,4

36,4

53,3

Hiszpania

33,5

36,3

56,8

Grupa Przedsiębiorstw

17,1

34,3

52,9

1 W zestawieniu uwzględniono zarówno artykuły marki własnej zawierające herbatę (produkty zawierające wyroby z krzewu herbacianego, jak np. czarna i zielona herbata), jak również artykuły marki własnej zawierające wyroby herbatopodobne (np. herbatki ziołowe i owocowe).
2 Na podstawie ulepszonej metody gromadzenia danych, dane należało częściowo dopasować w stosunku do wcześniejszych publikacji.
3 W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane.

*1 Produkty Food i Non-Food
Pod pojęciem „Food“ rozumiemy wszystkie produkty spożywcze z asortymentu stałego i promocyjnego, w tym produkty sezonowe i regionalne. Asortyment stały jest ciągle dostępny w sklepach, różni się jednak w zależności od kraju, a także w poszczególnych sklepów. “Non-Food” odnosi się między innymi do naszych artykułów kosmetycznych i higienicznych z asortymentu stałego i sporej części cotygodniowych artykułów promocyjnych, takich jak meble czy tekstylia.

*2 GRASP
GRASP oznacza GLOBALG.A.P. Risk Assessment on Social Practice i jest dobrowolnym dodatkowym modułem certyfikacji GLOBALG.A.P. dla oceny praktyk społecznych w produkcyjnych gospodarstwach rolnych. Zajmuje się specyficznymi aspektami bezpieczeństwa pracy, ochrony zdrowia i interesów społecznych pracowników, z którymi przeprowadzane są wywiady podczas audytu. Ocena GRASP pomaga hodowcom w stworzeniu dobrego zarządzania społecznego w ich gospodarstwach. Aby móc lepiej ocenić zarządzanie społeczne producentami, od 2016 roku wymagana jest przez nas społeczna ocena GRASP dla producentów owoców i warzyw.

*Certyfikacja fizyczna
Produkty zawierające olej palmowy mogą posiadać certyfikat RSPO, jeśli spełniają wymagania jednego z trzech systemów łańcucha dostaw IdentityPreserved (IP), Segregation(SEG) lub Mass Balance (MB).

1. Identity Preserved (IP): możliwa jest identyfikowalność oleju aż do poszczególnej plantacji. Olej palmowy jest segregowany, dzięki czemu jest fizycznie oddzielany od niecertyfikowanego oleju palmowego w trakcie całego łańcucha dostaw.

2. Segregation (SEG): podobnie jak w przypadku IP, tylko certyfikowany olej palmowy dostaje się do produktu końcowego. Jednak towar może być zmieszany z kilku zrównoważonych certyfikowanych plantacji.

3. Mass Balance/Bilans masy (MB): w systemie tym certyfikowany olej palmowy jest mieszany w rafinerii w sposób kontrolowany z niecertyfikowanym olejem palmowym. Tak więc produkt końcowy nie zawiera wyłącznie certyfikowanego oleju palmowego. Niezbędnym warunkiem takiego systemu jest dokładne sporządzanie bilansu i pełna kontrola certyfikowanych przepływów surowców w całym łańcuchu dostaw.

*4 Certyfikaty „Book & Claim“
Model łańcucha dostaw „Book and Claim“ pozwala tłoczniom, kruszarniom ziaren palmowych i niezależnym grupom małych podmiotów posiadających certyfikat RSPO na sprzedaż kredytów RSPO podmiotom na końcu łańcucha dostaw podczas gdy oni sprzedają fizyczne produkty palmy olejowej jako niecertyfikowane/konwencjonalne.

Tłocznie, kruszarnie ziaren palmowych i niezależne grupy małych podmiotów mogą sprzedawać swoje certyfikowane ilości przy pomocy jednego lub więcej z dostępnych czterech modeli łańcucha dostaw, zapewniając, że ilość ta jest sprzedawana tylko raz. Członkowie RSPO mogą nabywać kredyty RSPO w celu zrekompensowania ilości niecertyfikowanych/konwencjonalnych produktów z palmy olejowej, których używają w swoich procesach. Wraz z nabyciem kredytów RSPO kupujący mogą stworzyć dla sprzedawców bezpośrednie zachęty produkowania w sposób zrównoważony (Źródło: RSPO (2017): Standard Certyfikacji Łańcucha Dostaw RSPO).

*5 Fairtrade
Produkty posiadające certyfikat Fairtrade pochodzą z tzw. sprawiedliwego handlu. Celem jest wspieranie drobnych producentów i pracowników w krajach rozwijających się w Afryce, Azji i Ameryce Łacińskiej oraz zrównoważona poprawa ich pozycji na rynku światowym. Aby otrzymać certyfikat spełnione muszą być międzynarodowe standardy Fairtrade, które obejmują dalekosiężne aspekty społeczne, ekonomiczne i ekologiczne.

*6 Rainforest Alliance
Międzynarodowa organizacja środowiskowa Rainforest Alliance została założona w 1987 roku w celu zwalczania postępujących zniszczeń lasów deszczowych. Znakiem Rainforest Alliance CertifiedTM z zieloną żabą są opatrzone takie produkty jak kawa, kakao, herbata, banany lub owoce cytrusowe, które pochodzą z gospodarstw prowadzących produkcję w sposób zrównoważony. Rolnicy i związki producentów muszą spełniać surowe kryteria standardu Rainforest-Alliance dotyczącego zrównoważonego rolnictwa. Uwzględniają one lepsze warunki pracy dla pracowników, dostęp do edukacji i ochronę zasobów naturalnych, wrażliwe ekosystemy i dzikie gatunki zwierząt, a także identyfikowalność surowców.

 *UTZ
Program UTZ został powołany do życia w 2002 roku. Cel: wspieranie rolników trudniących się uprawą kawy, herbaty, kakao i orzechów laskowych w krajach pochodzenia w celu zapewnienia lepszej przyszłości ich rodzinom. Dzięki licznym programom szkoleniowym i edukacyjnym rolnicy otrzymują teoretyczne instrukcje i praktyczne wsparcie w zakresie dobrych praktyk rolniczych i przedsiębiorczości. Ponadto podczas uprawy i zbiorów wspierane jest używanie środków ekologicznych w celu ochrony zasobów naturalnych w kraju uprawy. Ostatecznie takie różnorodne działania zwiększają nie tylko jakość surowców, ale także wydajność uprawy, a tym samym dochody rolników.

Kolejne informacje

Tematy Kluczowe

Różnorodność & Zgodność

W dziewięciu europejskich krajach, w których reprezentowana jest spółka ALDI Nord, pracują ludzie ponad 117 narodowości. Ta różnorodność jest częścią ALDI Nord, wzbogaca naszą współpracę i odzwierciedla różnorodność naszych klientów.

Więcej
Zarządzanie

Compliance (Zgodność z normami)

Nasze działania kształtujemy na podstawie naszych głównych wartości: prostota działania, odpowiedzialność, zaufanie. Te wartości odzwierciedlają również nasze pojmowanie zgodności z normami Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord.

Więcej
Tematy Kluczowe

Standardy zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw Non-Food

Überall dort, wo wir unseren Einfluss geltend machen können, übernehmen wir Verantwortung für sichere und faire Arbeitsbedingungen und die Einhaltung von Umweltstandards.

Więcej
Ciekawostki

Co to znaczy być pracownikiem ALDI?

Być pracownikiem ALDI oznacza przede wszystkim – stosować w życiu nasze wspólne wartości. „Prosto, odpowiedzialnie i niezawodnie” - Za tym stoimy my, we wszystkim, co robimy i gdziekolwiek jesteśmy.

Więcej
Tematy Kluczowe

Budowanie pozytywnych relacji z klientami & Jakość usług

Zaufanie naszych klientów jest naszym najcenniejszym dobrem. Od ponad 100 lat konsekwentnie kształtujemy naszą ofertę oraz nasze usługi dostosowane do potrzeb naszych klientów.

Więcej
Tematy Kluczowe

Bezpieczeństwo pracy & Ochrona zdrowia

Przejęcie odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników w miejscu pracy jest w spółkach ALDI Nord oczywistością.

Więcej
Ciekawostki

Zaangażowanie na rzecz dobrostanu zwierząt: dobre wyniki na tle konkurencji

Wiemy, że w temacie dobrostanu zwierząt wciąż jest wiele do zrobienia. Ale jesteśmy na dobrej drodze. Potwierdzają to dwie ostatnie publikacje na temat zaangażowania w dobrostan zwierząt w przemyśle spożywczym.

Więcej
Tematy Kluczowe

Atrakcyjny pracodawca

Blisko 69.000 pracowników ALDI powinno być dumnych ze swojej pracy w ALDI. Dlatego oferujemy stabilną pracę, atrakcyjne warunki ramowe i długoterminowe perspektywy rozwojowe.

Więcej
Tematy Kluczowe

Marnowanie żywności & Odpady

Przejmujemy odpowiedzialność za ochronę naszego środowiska i zasobów naturalnych. Będąc przedsiębiorstwem handlu detalicznego ważną rolę odgrywa dla nas redukcja ilości odpadów oraz przeciwdziałanie marnowaniu żywności.

Więcej

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

 

     

 

     

 

     

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch