1. Home
  2. Tematy kluczowe
  3. Zrównoważone kształtowanie asortymentu

Zrównoważone kształtowanie asortymentu

Dla wielu konsumentów zrównoważony rozwój jest ważnym aspektem podczas robienia zakupów: prawie 70 procent klientów ankietowanych na potrzeby naszej analizy istotności za rok 2017 wskazało, że przy wyborze sklepu kwestia zrównoważonego rozwoju jest dla nich ważna, a nawet bardzo ważna. W myśl pojmowania naszej odpowiedzialności przedsiębiorstwa (Corporate Responsibility) obraliśmy sobie za cel umożliwienie naszym klientom świadomej i zdrowej konsumpcji w przystępnych cenach.

Nasze założenia

[GRI 102-2, 204/103-1/2, 417/103-1/2] Nasze produkty i usługi kształtujemy konsekwentnie wedle życzeń i oczekiwań naszych klientów. Dlatego stale rozszerzamy naszą ofertę produktów pochodzących ze zrównoważonych źródeł. Poza tym, ze względu na różne wymagania żywieniowe naszych klientów w sprzedaży oferujemy produkty bez laktozy, bezglutenowe, jak również artykuły wegetariańskie i wegańskie. Jednocześnie polepszamy nasz asortyment, przykładowo dostosowując składniki, zmieniając surowce jak i angażując się na rzecz zapewniania wysokich standardów środowiskowych i socjalnych w łańcuchu dostaw Non-Food.

Nasze produkty pochodzące ze zrównoważonych źródeł są certyfikowane wedle uznanych standardów i oznaczone odpowiednimi znakami jakości. Ponadto wykorzystujemy międzynarodowe i krajowe marki własne, przykładowo artykuły wegetariańskie oznaczane są jako „Mein Veggie Tag“ w Niemczech, „Meat free days“ w Holandii i „BON & VÉG“ we Francji. W wybranych sklepach w Niemczech od stycznia 2018 r. wprowadziliśmy markę własną dla produktów „Fair & Gut” uwzględniających dobrostan zwierząt. Etykieta Clean Label wyróżnia produkty, w których świadomie zrezygnowaliśmy z dodatków do żywności, takich jak wzmacniacze smaku, aromaty, barwniki i substancje konserwujące. Dodatkowo Kod Identyfikowalności ALDI (ATC – ALDI Transparency Code) umożliwia naszym klientom uzyskanie informacji o pochodzeniu różnych produktów mięsnych, a w Niemczech ponadto o pochodzeniu produktów rybnych i jaj.

Organizacja & Wytyczne

[GRI 204/103-2, 417/103-2] Za organizację zaopatrzenia odpowiedzialny jest Dział Zakupów Centralnych wraz z danym krajowym Działem Zakupów. W naszych politykach zakupowych przedstawiamy status quo i równocześnie wyznaczamy cele zamiany surowców na certyfikowaną jakość. Ponadto konsekwentnie wykluczamy z asortymentu nieodpowiednie produkty lub metody produkcji. Dla produktów pochodzących ze zrównoważonych źródeł wspólnie decydujemy o rodzaju wdrażanych środków.

Regulacje: wymagane oznakowania

[GRI 204/103-2, 417/103-2] W Unii Europejskiej (UE) określone produkty rolne, jak na przykład owoce i warzywa, wymagają obowiązkowego oznaczenia pochodzenia. Ostatnio w niektórych krajach europejskich przepisy te zostały zaostrzone. Na początku 2017 r. we Francji została wdrożona krajowa regulacja, zgodnie z którą obowiązkowe jest wskazanie pochodzenia mleka i mięsa w pakowanych, przetwarzanych artykułach spożywczych. Zgodnie z francuskimi przepisami prawa na produktach zawierających co najmniej 8% mięsa musi być podane jego pochodzenie.

Postępy & Działania 2017

[GRI 204/103-2, 417/103-2]

Artykuły ekologiczne (BIO): istotny temat dla klientów

W przeciągu ostatnich trzech lat zdołaliśmy w ALDI Nord niemalże podwoić ilość produktów ekologicznych (BIO) do ponad 800 artykułów w asortymencie stałym i akcyjnym. W Niemczech według danych GFK Consumer Scan 2017 w obszarze dystrybucji ALDI Nord posiadamy około 14 procent udziału w rynku, a tym samym jesteśmy wiodącym sprzedawcą artykułów spożywczych BIO. Naszym celem jest poszerzanie oferty artykułów ekologicznych we wszystkich krajach Grupy Przedsiębiorstw. Istotność tego tematu dla naszych klientów obrazują przykładowo zapytania kierowane do nowego serwisu obsługi klienta ALDI w Hiszpanii. Tam coraz więcej klientów interesuje się naszym asortymentem BIO. Dlatego w roku sprawozdawczym ALDI Hiszpania przedstawiła w ramach szeroko zakrojonej kampanii informacyjnej w telewizji, internecie i mediach drukowanych informacje na temat produktów marki własnej „GutBio”.

Fairtrade: poszerzony asortyment

W całej Grupie Przedsiębiorstw zwiększamy także udział produktów Fairtrade. W 2017 r. posiadaliśmy w naszym asortymencie 73 artykuły z certyfikatem Fairtrade, co dało nam 25 procentowy wzrost w stosunku do naszego pierwszego roku sprawozdawczego (2015). W Belgii w 2017 r. w ramach tygodnia Fairtrade byliśmy pierwszym przedsiębiorstwem oferującym w swojej sprzedaży banany wyłącznie z certyfikatem Fairtade. W 2018 r. ALDI Belgia zadeklarowała 100 procentową zamianę na róże z certyfikatem Fairtrade. Polska po raz pierwszy w 2017 r. włączyła do asortymentu stałego i akcyjnego artykuły z certyfikatem Fairtrade.

Szczególne wymagania żywieniowe: transparentne oznakowanie

W minionych latach, w wielu krajach, odnotowaliśmy większy popyt na produkty uwzględniające szczególne wymagania żywieniowe i rozszerzamy odpowiednio nasz asortyment o produkty wegetariańskie, wegańskie, bezglutenowe i bez laktozy.

Znak V-Label w kategorii „wegańskiej“ charakteryzuje produkty, które z całą pewnością nie zawierają żadnych surowców pochodzenia zwierzęcego. W kategorii „wegetariańskiej“ zawarte mogą być surowce pochodzenia zwierzęcego, takie jak mleko, jaja lub ser. W 2017 r. znak V-Label i podobne oznakowania znalazły się na około 180 produktach we wszystkich krajach ALDI Nord, podczas gdy w 2015 r. było ich tylko 29.

Dodatkowo w roku sprawozdawczym wprowadziliśmy w Niemczech markę własną „Mein Veggie Tag“ dla produktów wegetariańskich i wegańskich. Od 2017 r. klienci w Niemczech za pomocą tzw. listy podpuszczek mogą uzyskać informacje, które produkty nie zawierają podpuszczki zwierzęcej użytej do produkcji sera. Od 2018 r. lista tych produktów została udostępniona online także klientom w Portugalii. Począwszy od 2018 r. w Niemczech oznaczamy również kosmetyki i artykuły do pielęgnacji ciała logo „Veganblume”- certyfikatem stowarzyszenia wegan – The Vegan Society.

W okresie sprawozdawczym ALDI Hiszpania podjęła działania, aby zapewnić klientom jeszcze większą transparentność w zakresie produktów bezglutenowych i bez laktozy. Do stycznia 2019 r. wszystkie produkty bezglutenowe i bez laktozy zostaną tam oznakowane odpowiednimi certyfikatami w oparciu o uznane standardy i surowe systemy kontroli. Produktom bezglutenowym przyznawany jest międzynarodowy symbol „przekreślonego kłosa“ hiszpańskiego Stowarzyszenia Związków Osób z Celiaklią (Federación de Asociaciones de Celiacos de España –FACE). Produkty bez laktozy oznaczane są znakiem Adilac hiszpańskiego stowarzyszenia nietolerancji laktozy (Asociación de intolerantes a la lactosa de España – ADILAC). Od 2018 r. portugalscy klienci na stronie aldi.pt mogą znaleźć przegląd produktów bezglutenowych i bez laktozy znajdujących się w ofercie sezonowej i stałej, te same produkty są również odpowiednio oznaczone na półkach.

Produkty niemodyfikowane genetycznie: zaufane certyfikaty

Opinia publiczna, zwłaszcza w Niemczech i Danii, krytycznie wypowiada się na temat inżynierii genetycznej. Dlatego w tym temacie zajmujemy jasne stanowisko: wszyscy dostawcy Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord od dłuższego już czasu gwarantują, że dostarczane produkty spożywcze nie zawierają w swoim składzie żadnych genetycznie modyfikowanych składników, dodatków lub innych substancji w myśl prawa obowiązującego w UE. Dotyczy to wszelkich artykułów z kategorii Food sprzedawanych przez ALDI Nord i obejmuje wszystkie etapy produkcji. Ponadto dostawcy muszą posiadać stosowne deklaracje i analizy laboratoryjne i okazywać je w trakcie kontroli.

Oznaczając produkty wychodzimy poza wymogi ustawodawcze – produkty wyróżnione znakiem „Ohne GenTechnik” („Wolne od GMO”) przyznawanym przez VLOG (Zrzeszenie na rzecz Żywności bez GMO). Zapewniamy naszych klientów w Niemczech, iż nie tylko w artykułach spożywczych, ale również w paszach stosowanych do karmienia zwierząt zrezygnowano z genetycznie modyfikowanych roślin. W roku sprawozdawczym wyróżniliśmy certyfikatem VLOG w Niemczech 72 artykuły, co oznacza 53 procentowy wzrost względem poprzedniego roku. W Danii w 2017 r. byliśmy pierwszym przedsiębiorstwem handlu detalicznego, które wprowadziło mleko pochodzące od krów karmionych paszą nie zawierającą żadnych składników modyfikowanych genetycznie.

Transparentna produkcja: identyfikowalność pochodzenia dzięki ATC i certyfikatom

Nasi klienci mogą w każdej chwili za pomocą Kodu Identyfikowalności ALDI (ATC) otrzymać w intrenecie informacje dot. pochodzenia wielu produktów. Wdrażając ATC wychodzimy ponad ustawowe wymagania. Takie oznakowanie produktu sukcesywnie wprowadzamy w kolejnych krajach. W 2017 r. w Niemczech kodem ATC wyróżniliśmy produkty w grupach asortymentowych „produkty mięsne i zawierające mięso“, „świeże jaja“, jak również „produkty rybne i zawierające ryby“. W krajach działalności ALDI Nord skoncentrowaliśmy się na produktach mięsnych i zawierających mięso, w ALDI Holandia 100 % świeżego mięsa oznaczone jest kodem ATC, a w Belgii, Francji, Polsce i Portugalii są to łącznie 54 artykuły. W 2018 r. planujemy wprowadzić kod ATC na odzieży i tekstyliach domowych. Tym sposobem uzupełnimy istniejącą listę identyfikowalności tekstyliów i obuwia.

[GRI 417-1] Aby nasi klienci mogli od razu rozpoznać pochodzenie składników danego produktu i ich miejsce przetwarzania, poza kodem ATC stosujemy uznane oznaczenia pochodzenia. W Niemczech jest to od 2016 r. oznakowanie "Regional Fenster Deutschland". W Belgii, Danii, Francji i Polsce dla produktów mięsnych rodzimej produkcji korzystamy z krajowych oznaczeń, w Belgii np. należący do ALDI Nord znak „BELGIAN QUALITY“, w Polsce „PRODUKT POLSKI“.

Cele & Status

[GRI 204/103-2/3, 417/103-2/3] Poszerzamy asortyment uwzględniający zrównoważony rozwój na podstawie celów zdefiniowanych w politykach zakupowych, w zależności od surowca, np. zwiększanie udziału artykułów ekologicznych (BIO) lub kolejnych certyfikacji. Aby móc nadzorować postępy, przeprowadzamy wśród dostawców ankiety oraz audyty, jak na przykład w temacie dobrostanu zwierząt. Ponadto zwiększamy ilość produktów z kodem ATC, zobowiązując się do tego w ramach naszego programu CR.

Nasze cele z programu CR:

Obszar działania: odpowiedzialność w ramach łańcucha dostaw

Cel

Status

Termin  celu

Zakres celu

Istotność celu

Wzrost liczby produktów mięsnych oraz produktów zawierających mięso oznaczonych Kodem Identyfikowalności ALDI (ATC)

nowy

sukcesywnie

zwiększenie

Grupa Przedsiębiorstw

Dalsze redukowanie zawartości soli i cukru w kolejnych artykułach marki własnej

nowy

sukcesywnie

zwiększenie

Grupa Przedsiębiorstw

Rozszerzanie asortymentu o produkty wegetariańskie i wegańskie, w tym certyfikowanych (np. V-Label)

nowy

sukcesywnie

zwiększenie

Grupa Przedsiębiorstw

Rozszerzanie systemów kontroli i certyfikowania oraz własnych standardów, wykraczających poza wymogi prawne i uwzględniających aspekty dobrostanu zwierząt

nowy

sukcesywnie

zwiększenie

Grupa Przedsiębiorstw

Cel zrealizowany – Zrównoważony rozwój ALDI Nord Cel zrealizowany Proces ciągły – Zrównoważony rozwój ALDI Nord Proces ciągły

Wskaźniki

Oznakowane artykuły wegetariańskie i wegańskie

Liczba zalistowanych artykułów marki własnej Food i Non-Food oznakowanych jako wegetariańskie i/lub wegańskie w asortymencie stałym i akcyjnym1

W Grupie Przedsiębiorstw oprócz oznakowanych artykułów w asortymencie znajduje się wiele nieoznakowanych artykułów wegetariańskich i /lub wegańskich.

2015

20162

2017

artykuły wegetariańskie / wegańskie

artykuły wegetariańskie / wegańskie

artykuły wegetariańskie / wegańskie

Belgia/Luksemburg3

5

8

14

Dania


2

14

Niemcy

16

56

129

Francja4

Holandia

7

8

13

Polska


2

19

Portugalia


5

21

Hiszpania

1

3

24

Grupa Przedsiębiorstw

29

78

185

1 Ze względu na to, że spółki zakupowe ALDI Nord kupują poszczególne artykuły również częściowo dla większej liczby krajów, łączna liczba zakupionych artykułów może być niższa niż suma wynikająca z podziału na kraje.
2 Z powodu uzupełnienia zgłoszeń za rok 2016, dane należało częściowo dopasować w stosunku do ubiegłego roku sprawozdawczego.
3  W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane (patrz "Przedmiot raportu").

Liczba artykułów ekologicznych (BIO) oraz z certyfikatem Fairtrade [GRi FP2]

Liczba artykułów marki własnej z unijnym logo produkcji ekologicznej oraz liczba zakupionych artykułów marki własnej z certyfikatem Fairtrade w asortymencie stałym i akcyjnym

Artykuły BIO

Artykuły z certyfikatem Fairtrade

Artykuły BIO

Artykuły z certyfikatem Fairtrade

Artykuły BIO

Artykuły z certyfikatem Fairtrade

Belgia/Luksemburg1

56

3

61

9

101

16

Dania

86

8

118

11

150

19

Niemcy

125

15

144

21

188

30

Francja

45


60

1

103

14

Holandia

66

37

114

41

112

29

Polska

9

1

10

1

45

6

Portugalia

60

7

77

12

76

19

Hiszpania

105

1

131

4

225

4

Grupa Przedsiębiorstw2

433

58

517

70

803

73

1 W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane (patrz "Przedmiot raportu").
2 Ze względu na to, że spółki zakupowe ALDI Nord kupują poszczególne artykuły również częściowo dla większej liczby krajów, łączna liczba zakupionych artykułów może być niższa niż suma wynikająca z podziału na kraje.

Udział artykułów z Kodem Identyfikowalności ALDI w Niemczech [GRI 417-1]

Udział artykułów mięsnych lub zawierających mięso w marce własnej w asortymencie stałym i akcyjnym w Niemczech opatrzonych kodem ATC (w %)

Na podstawie wprowadzenia kodu ATC dla kolejnych grup asortymentowych i w kolejnych krajach gromadzenie danych będzie w najbliższych latach poszerzone i umiędzynarodowione.

ATC Diagramm – Nachhaltigkeit bei ALDI Nord

SDG

GRI

Kolejne informacje

Tematy Kluczowe

Różnorodność & Zgodność

W dziewięciu europejskich krajach, w których reprezentowana jest spółka ALDI Nord, pracują ludzie ponad 117 narodowości. Ta różnorodność jest częścią ALDI Nord, wzbogaca naszą współpracę i odzwierciedla różnorodność naszych klientów.

Więcej
Zarządzanie

Compliance (Zgodność z normami)

Nasze działania kształtujemy na podstawie naszych głównych wartości: prostota działania, odpowiedzialność, zaufanie. Te wartości odzwierciedlają również nasze pojmowanie zgodności z normami Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord.

Więcej
Tematy Kluczowe

Standardy zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw Non-Food

Überall dort, wo wir unseren Einfluss geltend machen können, übernehmen wir Verantwortung für sichere und faire Arbeitsbedingungen und die Einhaltung von Umweltstandards.

Więcej
Ciekawostki

Co to znaczy być pracownikiem ALDI?

Być pracownikiem ALDI oznacza przede wszystkim – stosować w życiu nasze wspólne wartości. „Prosto, odpowiedzialnie i niezawodnie” - Za tym stoimy my, we wszystkim, co robimy i gdziekolwiek jesteśmy.

Więcej
Tematy Kluczowe

Budowanie pozytywnych relacji z klientami & Jakość usług

Zaufanie naszych klientów jest naszym najcenniejszym dobrem. Od ponad 100 lat konsekwentnie kształtujemy naszą ofertę oraz nasze usługi dostosowane do potrzeb naszych klientów.

Więcej
Tematy Kluczowe

Bezpieczeństwo pracy & Ochrona zdrowia

Przejęcie odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników w miejscu pracy jest w spółkach ALDI Nord oczywistością.

Więcej
Ciekawostki

Zaangażowanie na rzecz dobrostanu zwierząt: dobre wyniki na tle konkurencji

Wiemy, że w temacie dobrostanu zwierząt wciąż jest wiele do zrobienia. Ale jesteśmy na dobrej drodze. Potwierdzają to dwie ostatnie publikacje na temat zaangażowania w dobrostan zwierząt w przemyśle spożywczym.

Więcej
Tematy Kluczowe

Atrakcyjny pracodawca

Blisko 69.000 pracowników ALDI powinno być dumnych ze swojej pracy w ALDI. Dlatego oferujemy stabilną pracę, atrakcyjne warunki ramowe i długoterminowe perspektywy rozwojowe.

Więcej
Tematy Kluczowe

Marnowanie żywności & Odpady

Przejmujemy odpowiedzialność za ochronę naszego środowiska i zasobów naturalnych. Będąc przedsiębiorstwem handlu detalicznego ważną rolę odgrywa dla nas redukcja ilości odpadów oraz przeciwdziałanie marnowaniu żywności.

Więcej

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

 

     

 

     

 

     

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch