1. Home
  2. Zarządzanie

Zarządzanie – Skuteczne zarządzanie zrównoważonym rozwojem

Zarządzanie – Zrównoważony rozwój ALDI Nord
Aktualizacja 2018

UN Global Compact COP 2018

Więcej
Zarządzanie

Wstęp

Więcej
Zarządzanie

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Więcej
Zarządzanie

Program CR

Więcej
Zarządzanie

Istotność

Więcej
Zarządzanie

Interesariusze & Sieci

Więcej
Zarządzanie

Organizacja

Więcej
Zarządzanie

Compliance (zgodność z normami)

Więcej
Zarządzanie

Wyróżnienia

Więcej
Zarządzanie

Przedmiot raportu

Więcej

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

 

     

 

     

 

     

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch