Organizacja

Grupa Przedsiębiorstw ALDI Nord stawia od dawna na sprawdzoną zasadę: decentralistyczne struktury z bezpośrednimi drogami decyzyjnymi. Dotyczy to również Działu Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa (Corporate Responsibility – CR). Tym sposobem zapewniamy zdolność szybkiego i elastycznego dostosowania się do nowych wymagań.

[GRI 102-4, -18] Grupa Przedsiębiorstw ALDI Nord jest reprezentowana w dziewięciu krajach europejskich przez prawnie niezależne przedsiębiorstwa: w Niemczech Grupa Przedsiębiorstw ALDI Nord jako koncern równorzędny składa się z prawnie niezależnych od siebie spółek regionalnych, z których każda funkcjonuje w formie prawnej Sp. z o.o. & Sp.k. Oznacza to, że członkowie zarządów niezależnych spółek regionalnych uzgadniają wszelkie sprawy w sposób równoprawny na posiedzeniach członków zarządów. Spółka ALDI Einkauf GmbH & Co. oHG na zlecenie spółek regionalnych świadczy różnorakie usługi. Dla prawnie niezależnych zagranicznych spółek ALDI w krajach prowadzenia działalności ALDI Nord jest ona licencjodawcą marki ALDI. W ten sposób zapewnia jednolity wizerunek marki.

Jak organizujemy Dział Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa (CR)

[GRI 102-18] Dział CR znajduje się w strukturach spółki ALDI Einkauf w Niemczech. Na czele działu stoi jeden z członków zarządu ALDI Einkauf. W 2015 r. dział ten został zorganizowany na nowo jako odrębny pion. Przedtem Dział CR wraz z Działem Jakości stanowił część Działu Zakupów Centralnych. W pozostałych krajach zadania związane z odpowiedzialnością przedsiębiorstwa powierzane są przeważnie kierownikowi Działu Jakości/CR oraz innym pracownikom. Wszystkie osoby odpowiedzialne za politykę CR są w ścisłym kontakcie i opracowują pięć obszarów działania naszej polityki CR. Dodatkowo w ramach swoich spółek wszelkie tematy są uzgadniane z kolegami z Działu Zakupów i Jakości, jak również z innymi działami, ekspertami i fachowcami. Do tych jednostek organizacyjnych należy Dział Personalny (Human Resources – HR), Dział Komunikacji Korporacyjnej, Dział Marketingu, Sprzedaży i Logistyki. Obecnie w ALDI Nord tematyką CR zajmuje się w sumie ponad 50 osób.

Wspólnie z naszymi kolegami z Hongkongu pracujemy nad utrwalaniem standardów CR w łańcuchu dostaw. ALDI CR-Support Asia Ltd. została utworzona w 2015 r. Obecnie pracuje tam 14 pracowników, którzy przede wszystkim wspólnie z naszymi dostawcami wizytują zakłady produkcyjne i przeprowadzają audyty.

GRI

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

 

     

 

     

 

     

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch