1. Home
  2. Zarządzanie
  3. Przedmiot raportu

Przedmiot raportu

Niniejszy raport jest drugim kompleksowym raportem zrównoważonego rozwoju Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord. Poprzez jego publikację spełniamy nasze zobowiązanie informowania w sposób transparentny wewnętrzne i zewnętrzne grupy naszych interesariuszy o istotnych kwestiach społecznych, ekologicznych i ekonomicznych dot. naszego przedsiębiorstwa. Raport ten jest skierowany przede wszystkim do klientów, pracowników, dostawców i kontrahentów oraz do zainteresowanej części opinii publicznej.

Udoskonalenia: nowa struktura, obszerniejsze treści

Nasz raport zrównoważonego rozwoju za rok 2017 składa się z dwóch głównych elementów: klasycznych treści raportowych i ujmujących reportaży. Strony główne
 „Zarządzenie“, „Tematy Kluczowe“ oraz „Dane & standardy“ stanowią wstęp do tematów raportu. W nim raportujemy na jakim etapie znajdujemy się w kwestii zrównoważonego rozwoju oraz cele, które w przyszłości chcemy osiągnąć. Treści te można również pobrać w formie pliku PDF Ponadto na stronie startowej cr-aldinord.com przygotowane zostały dla czytelników krótsze i dłuższe reportaże dot. działań całej Grupy Przedsiębiorstw z zakresu zrównoważonego rozwoju (nasze
Ciekawostki“). Tym sposobem chcemy umożliwić przede wszystkim klientom i pracownikom dostęp do ciekawych informacji i nowych perspektyw. Dzięki temu tematy z zakresu zrównoważonego rozwoju stają się bardziej zrozumiałe. Równocześnie profil każdego kraju ALDI Nord zyskuje więcej przestrzeni dla przedstawiania swoich działań.

Okres sprawozdawczy i sposób prezentacji

[GRI 102-50] Okres sprawozdawczy obejmuje czas od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. Szczególne wydarzenia uwzględniliśmy przed zamknięciem wydania, które nastąpiło 31 marca 2018. Aby przybliżyć Państwu dalszy rozwój sytuacji reportaże na stronie startowej będziemy aktualizować i uzupełniać również poza okresem sprawozdawczym.

[GRI 102-52] Co dwa lata wydawany jest kompleksowy raport zrównoważonego rozwoju Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord. Następna publikacja raportu przewidywana jest na rok 2020.

Raport został wydany w języku niemieckim oraz siedmiu innych językach. W celu zapewnienia lepszej czytelności tekstu zrezygnowaliśmy z podwójnego nazewnictwa różnicującego płeć oraz z przedstawiania formy prawnej.

Zakres raportu i wydawca

[GRI 102-54] Do naszego raportu zrównoważonego rozwoju przeprowadziliśmy analizę tematów pod względem istotności i dokonaliśmy ich starannego doboru. Raport odpowiada zasadniczym wymaganiom (opcja „Core”) wytycznych Global Reporting Initiative (GRI). Indeks treści GRI umożliwia szybki przegląd.

[GRI 102-1, -3, -5] Wydawcą raportu jest spółka ALDI Einkauf GmbH & Co. oHG, Essen (zwana dalej: ALDI Einkauf). Wspólnikami spółki ALDI Einkauf są spółki ALDI GmbH & Co. KGs, które w Niemczech tworzą koncern równorzędny. Zagraniczne spółki ALDI są licencjobiorcami marki ALDI. Wszystkie te prawnie niezależne przedsiębiorstwa tworzą Grupę Przedsiębiorstw ALDI Nord, która jest przedmiotem raportu. Różnice w przypadku poszczególnych wskaźników lub treści zostały odpowiednio wykazane. Zakup towarów dla ALDI Luksemburg realizuje właściwy w tym zakresie dział zakupów i logistyki należący do ALDI Belgia. ALDI Luksemburg i ALDI Belgia to wprawdzie spółki niezależne pod względem prawnym, jednak dla uproszczenia w niniejszym raporcie występują łącznie.

[GRI 102-48, -56] Wybrane treści i wskaźniki za rok 2017 zostały poddane kontroli przez niezależną spółkę biegłych rewidentów Flottmeyer • Steghaus + Partner. Są one oznaczone symbolem ✔ . Poświadczenie dokonania przeglądu kontrolnego można pobrać tutaj [poświadczenie dokonania przeglądu kontrolnego do bezpośredniego pobrania]. Późniejsze zmiany wskaźników względem wcześniejszych raportów zostały odpowiednio wykazane.

Poświadczenie dokonania

Poświadczenie dokonania przeglądu kontrolnego można pobrać tutaj [poświadczenie dokonania przeglądu kontrolnego do bezpośredniego pobrania].

Zmiany w organizacji

[GRI 102-10] Z początkiem 2018 r. dokonano restrukturyzacji działalności w dwóch spółkach regionalnych Hoyerswerda i Könnern; zmiany w znacznym stopniu nie dotknęły przynależnych do nich sklepów. Wraz z reorganizacją logistyki i administracji ALDI Nord dąży do polepszenia zaopatrzenia sklepów, a tym samym klientów. Przykładowo dzięki lepszemu wykorzystaniu samochodów ciężarowych w przyszłości potrzebnych będzie mniej transportów. Nasz łańcuch dostaw również zmienia się stopniowo z korzyścią na rzecz zintensyfikowanego dialogu z naszymi dostawcami, np. w ramach projektu zakup tekstyliów ze zrównoważonych źródeł.

GRI

Rozdział sprawdzono

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

 

     

 

     

 

     

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch