1. Home
  2. Zarządzanie
  3. Zarządzanie przedsiębiorstwem

Zarządzanie przedsiębiorstwem

[GRI 102-16] ALDI Nord jest międzynarodowym dyskontem odnoszącym sukcesy. W dziewięciu krajach zaopatrujemy konsumentów na wielu płaszczyznach produktami najwyższej jakości w stale korzystnych cenach. W swoich działaniach kierujemy się trzema wartościami: „Prostota działania, odpowiedzialność i zaufanie“. Są one zakorzenione w filozofii naszego przedsiębiorstwa „Po prostu ALDI“, która daje jasny przekaz ponad 69.000 pracownikom ALDI.

Jesteśmy świadomi wpływu naszych codziennych decyzji na każdy etap tworzenia łańcucha wartości dodanej. Dlatego częścią naszej kupieckiej świadomości jest przejmowanie odpowiedzialności za działanie naszego przedsiębiorstwa (Corporate Responsibility – CR). Działania te podejmujemy nie tylko dlatego, by długotrwale zapewnić naszą konkurencyjność, lecz by również w przyszłości wyznaczać standardy w handlu detalicznym i tym samym umacniać pozycję rynkową.

Obrót netto Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord

Całkowity obrót netto w roku obrotowym (w mld Euro)

Obrót netto Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord – Zrównoważony rozwój ALDI Nord
Sklepy i pracownicy [GRI 102-7]

Łączna liczba sklepów i liczba pracowników (całkowita) według płci i regionu na dzień 31.12.

Liczba sklepów

Liczba pracowników

w tym kobiety

Liczba sklepów

Liczba pracowników

w tym kobiety

Liczba sklepów

Liczba pracowników

w tym kobiety

Belgia/Luksemburg1

461

6.256

4.452

457

6.412

4.455

459

6.727

4.804

Dania

220

2.037

1.051

222

2.184

1.128

188

2.277

1.099

Niemcy

2.339

31.429

22.521

2.298

35.215

25.405

2.249

35.836

25.511

Francja

899

7.420

4.533

891

8.243

5.204

888

9.218

5.592

Holandia

498

6.291

3.893

491

6.300

3.857

494

8.654

5.099

Polska

105

1.160

1.002

118

1.466

1.254

124

1.906

1.706

Portugalia

47

613

416

48

803

535

57

1.178

768

Hiszpania

260

2.973

1.889

264

3.456

2.174

272

3.571

2.263

Grupa Przedsiębiorstw

4.829

58.179

39.757

4.789

64.079

44.012

4.731

69.367

46.842

1 W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane (patrz  "Przedmiot raportu").

Zawsze w centrum uwagi: nasi klienci

[GRI 102-2, -6, -7, -9] Od ponad 100 lat potrzeby naszych klientów pozostają priorytetem we wszystkich naszych działaniach. Ich oczekiwania w stosunku do nas stale rosną, dlatego stale się rozwijamy. W ramach projektu modernizacyjnego ANIKo (ALDI Nord Instore Konzept) nasze sklepy staja się jaśniejsze i bardziej przyjazne; nowe kolory i przejrzyste ustawienie towarów zapewniają jeszcze lepszą orientację w sklepie. Ponadto rozbudowujemy nasz asortyment artykułów spożywczych (Food) i artykułów codziennego użytku (Non-Food). Jednakże ALDI Nord jest czymś więcej niż suma produktów: naszym celem jest bycie dyskontem, który najlepiej wczytuje się w potrzeby ludzi i poprzez to jest im najbliższy. To im chcemy codziennie zapewniać wysokiej jakości, łatwe i korzystne zakupy.

Podstawę naszego asortymentu średnio w 86 procentach stanowią marki własne ALDI Nord; wybrane artykuły markowe uzupełniają tę ofertę. Naszym klientom oferujemy coraz większy wybór zdrowych produktów oraz produktów pochodzących ze zrównoważonych źródeł: na niemieckim rynku ALDI Nord jest wiodącym przedsiębiorstwem oferującym ekologiczne artykuły spożywcze (BIO). Również w innych krajach, w których ALDI Nord jest obecne, oferujemy stale zwiększający się asortyment produktów BIO.

Przeciętnie w jednym sklepie oferujemy około 1.600 produktów z 70 grup asortymentowych, co stanowi dziesięcioprocentowy wzrost w stosunku do 2016 r. Ponadto w ofercie znajdują się artykuły akcyjne, które od 2017 r. mogą się zmieniać nawet do trzech razy w tygodniu, w tym produkty należące do grup asortymentowych tekstylia i obuwie, elektronika, artykuły gospodarstwa domowego, narzędzia dla majsterkowiczów lub narzędzia ogrodowe. Oprócz tego w różnych krajach pod marką ALDI oferowane są usługi online takie jak podróże, usługi fotograficzne, muzyka, czy też usługi telefonii komórkowej, a także poczty kwiatowej, od 2017 r. także gry online i E-booki.

Artykuły i marki własne w asortymencie

Liczba artykułów i udział marek własnych w asortymencie stałym (w procentach)1

Liczba artykułów

udział marek własnych (w %)

Liczba artykułów

udział marek własnych (w %)

Liczba artykułów

udział marek własnych (w %)

Belgia/Luksemburg2

1.113

99,7

1.373

97,6

1.465

96,1

Dania

1.394

87,7

1.651

81,0

1.826

75,5

Niemcy

1.183

94,8

1.461

94,0

1.432

91,1

Francja

1.210

94,6

1.450

95,1

1.452

90,9

Holandia

1.238

97,7

1.437

94,2

1.737

93,5

Polska

1.339

88,6

1.700

86,8

2.101

73,6

Portugalia

1.477

92,3

1.505

85,3

1.639

85,8

Hiszpania

1.422

90,2

1.609

89,7

1.842

89,6

Grupa Przedsiębiorstw

1.297

92,9

1.523

90,2

1.687

86,2

1 Wobec naszych dostawców definiujemy jasne wymagania dot. naszych marek własnych.
2 W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane (patrz "Przedmiot raportu").

Po prostu odpowiedzialnie – nasza strategia odpowiedzialności przedsiębiorstwa:

[GRI 102-11, -16] Nasza polityka odpowiedzialności przedsiębiorstwa (CR-Policy) została ustanowiona dla całej Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord. Nawiązuje ona do filozofii naszego przedsiębiorstwa, a także definiuje nasze pojmowanie odpowiedzialności. Ponadto określa obszary, w których przejmujemy odpowiedzialność. W ramach naszego programu CR jasno definiujemy cele dla wszystkich obszarów działania. O naszych postępach informujemy m.in. w ramach raportu zrównoważonego rozwoju.

  • Szacunek wobec pracowników: Chcemy, aby nasi pracownicy mogli być dumni z ALDI.
  • Odpowiedzialność w ramach łańcucha dostaw: Przejmujemy odpowiedzialność wzdłuż naszego łańcucha dostaw.
  • Oszczędzanie zasobów: Działamy z poszanowaniem ochrony środowiska i klimatu.
  • Zaangażowanie społeczne: Korzystając z naszych kompetencji i doświadczenia oraz wychodząc poza zasadniczy obszar naszej działalności chcemy wnosić wkład w pokonywanie wyzwań społecznych.
  • Wspieranie dialogu: W sposób przejrzysty i otwarty wspieramy prowadzenie dialogu z naszymi interesariuszami.

 

Rzeczowo i wymiernie – nasz program CR

Obszar działania: szacunek wobec pracowników

Cel

Status

Termin celu

Zakres celu

Istotność celu

Opracowanie programu szkoleniowego w celu podwyższenia kompetencji kadr kierowniczych

nowy

2019

projekt

Polska

Usprawnienie komunikacji między współpracownikami

nowy

2019

między innymi stworzenie kolejnych kanałów komunikacji dla pracowników

Niemcy

Cel zrealizowany – Zrównoważony rozwój ALDI Nord Cel zrealizowany Proces ciągły – Zrównoważony rozwój ALDI Nord Proces ciągły
Obszar działania: odpowiedzialność w ramach łańcucha dostaw

Cel

Status

Termin celu

Zakres celu

Istotność celu

Wszystkie zakłady produkcyjne w krajach uznanych przez amfori-BSCI za kraje ryzyka, które produkują artykuły Non-Food pod marką własną ALDI Nord, posiadają aktualny i wystarczający wynik audytu socjalnego (Business Social Compliance Initiative – BSCI)

Cel zrealizowany – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

2019

100%

Grupa Przedsiębiorstw 

Włączenie wybranych zakładów produkcyjnych wytwarzających artykuły Non-Food pod marką własną ALDI Nord do programu kwalifikacyjnego ALDI Factory Advancement (AFA) Project, mającego na celu poprawę warunków pracy poprzez wspieranie dialogu pomiędzy pracownikami i managerami w Bangladeszu

Cel zrealizowany – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

sukcesywnie

kontynuacja i rozszerzenie

Grupa Przedsiębiorstw 

Utworzenie własnego procesu kontrolnego w Azji i sterowanie nim

Cel zrealizowany – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

2017

ukończenie tworzenia procesu kontrolnego i przeprowadzanie kontroli

Grupa Przedsiębiorstw 

Udokumentowanie ewaluacji socjalnej (GRASP lub porównywalnej) przez wszystkich producentów owoców i warzyw

Proces ciągły – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

2018

100%

Grupa Przedsiębiorstw 

Zamiana wszystkich kwiatów i roślin zdefiniowanych jako marki własne na produkty certyfikowane w sposób zrównoważony (np. GLOBALG.A.P w połączeniu z GRASP)

nowy

2019

100%

Grupa Przedsiębiorstw 

Rezygnacja z określonych grup substancji w produkcji odzieży, tekstyliów domowych i obuwia pod marką własną (ALDI Detox Commitment)

Proces ciągły – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

2020

100%

Grupa Przedsiębiorstw 

Stworzenie i opublikowanie międzynarodowej polityki zakupowej bawełny

cel osiągnięty w Niemczech

2017

polityka zakupowa

Grupa Przedsiębiorstw 

Stosowanie bawełny pochodzącej ze zrównoważonych źródeł (np.  GOTS, OCS 100/blended, Fairtrade, bawełna pochodząca z recyklingu) dla artykułów z grupy asortymentowej odzieży i tekstylia domowe

nowy

sukcesywnie

zwiększanie w zależności od dostępności danej jakości

Grupa Przedsiębiorstw 

Stosowanie bawełny pochodzącej ze zrównoważonych źródeł (np. zgodnie ze standardami GOTS, OCS, Standard Fairtrade)

nowy

2018

30%

Niemcy

Zwiększanie udziału certyfikowanego surowca kawy w zdefiniowanych artykułach marki własnej (UTZ, Fairtrade, Rainforest Alliance i unijne logo produkcji ekologicznej)

nowy

2020

zwiększanie

Grupa Przedsiębiorstw

Zamiana ilości surowca herbaty czarnej oraz zielonej w zdefiniowanych artykułach marki własnej na herbatę certyfikowaną pozyskiwaną w sposób zrównoważony (UTZ, Rainforest Alliance, Fairtrade, unijne logo produkcji ekologicznej)

nowy

2018

80%

Grupa Przedsiębiorstw

Zamiana ilości herbatki ziołowej i owocowej w zdefiniowanych artykułach marki własnej na herbatkę certyfikowaną pozyskiwaną w sposób zrównoważony (Rainforest Alliance, Fairtrade UTZ, UEBT/UTZ, unijne logo produkcji ekologicznej)

nowy

2018

30%

Grupa Przedsiębiorstw

Zamiana ilości herbatki ziołowej i owocowej zdefiniowanych artykułach marki własnej na herbatę certyfikowaną pozyskiwaną w sposób zrównoważony (Rainforest Alliance, Fairtrade UTZ, UEBT/UTZ, unijne logo produkcji ekologicznej)

nowy

2020

40%

Grupa Przedsiębiorstw

Zamiana na certyfikowany surowiec (UTZ, Rainforest Alliance, Fairtrade) dla artykułów marki własnej zawierających w składzie istotny udział kakao w asortymencie stałym i akcyjnym w zdefiniowanym obszarze obowiązywania. 

Cel zrealizowany – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

2017

100%

Grupa Przedsiębiorstw

Zamiana na certyfikowany przez RSPO olej palmowy dla wszelkich artykułów marki własnej zawierających olej palmowy (Roundtable on Sustainable Palm Oil – RSPO)

Proces ciągły – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

2018

100%

Grupa Przedsiębiorstw

Stworzenie i opublikowanie międzynarodowej polityki zakupowej drewna

Cel zrealizowany – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

2017

polityka zakupowa

Grupa Przedsiębiorstw

Zamiana produktów wykonanych z drewna lub drewnopochodnych na materiały certyfikowane w sposób zrównoważony (FSC®, PEFC™, Ecolabel lub porównywalne standardy)

nowy

2020

100%

Grupa Przedsiębiorstw

Zamiana wszystkich nowo zakupionych opakowań handlowych (jednostkowych), zbiorczych, transportowych artykułów na materiały pochodzące z recyklingu i/lub materiały certyfikowane w sposób zrównoważony, w zależności od dostępności (FSC®, PEFC™,  Ecolabel lub porównywalne standardy)

nowy

2020

100%

Grupa Przedsiębiorstw

Rozszerzanie asortymentu o produkty wegetariańskie i wegańskie (np. V-Label)

nowy

sukcesywnie

zwiększenie

Grupa Przedsiębiorstw

Rozszerzenie systemów kontroli i certyfikowania oraz własnych standardów, wykraczających poza wymogi prawne i uwzględniających aspekty dobrostanu zwierząt

nowy

sukcesywnie

zwiększenie

Grupa Przedsiębiorstw

Wzrost liczby produktów mięsnych oraz produktów zawierających mięso oznaczonych Kodem Identyfikowalności ALDI (ATC)

nowy

sukcesywnie

zwiększenie

Grupa Przedsiębiorstw

Zwiększenie udziału ryb i produktów zawierających ryby certyfikowanych w sposób zrównoważony (MSC, ASC, GLOBALG.A.P. i unijne logo produkcji ekologicznej)

nowy

2018

50%

Grupa Przedsiębiorstw

Dalsze redukowanie zawartości soli i cukru w kolejnych artykułach marki własnej

nowy

sukcesywnie

zwiększenie

Grupa Przedsiębiorstw

Wyróżnienie znakiem jakości PlanetProof wszystkich owoców i warzyw uprawianych w Holandii

nowy

2019

100%

Holandia

Wprowadzenie produktów posiadających certyfikat BEE FRIENDLY

nowy

2019

sporządzenie i wdrożenie

Francja

Cel zrealizowany – Zrównoważony rozwój ALDI Nord Cel zrealizowany Laufender Prozess – Nachhaltigkeit bei ALDI Nord Laufender Prozess
Obszar działania: odpowiedzialność w ramach łańcucha dostaw

Cel

Status

Termin celu

Zakres celu

Istotność celu

Do 2021 r. zredukowanie o 40 % emisji gazów cieplarnianych względem roku bazowego 2015

nowy

2021

– 40% względem  2015 r.

Grupa Przedsiębiorstw

Wprowadzenie oświetlenia LED we wszystkich nowych sklepach (wewnątrz i na zewnątrz) oraz kontrolowanie wymiany starego oświetlenia na oświetlenie LED w istniejących sklepach i centrach logistycznych

Proces ciągły – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

2019 (i sukcesywnie)

100%

Grupa Przedsiębiorstw

Zwiększenie udziału sklepów wyposażonych w instalacje fotowoltaiczne

Proces ciągły – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

sukcesywnie

kontynuacja i zwiększenie

Grupa Przedsiębiorstw

Opracowanie koncepcji kontroli, analizy i redukcji emisji gazów cieplarnianych

Cel zrealizowany – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

2017

koncepcja

Grupa Przedsiębiorstw

Opracowanie koncepcji wprowadzenia monitoringu energetycznego i systemu zarządzania energią

w Niemczech cel osiągnięto

2017

koncepcja

Grupa Przedsiębiorstw

Podwyższenie współczynnika wykorzystania energii pozyskanej samodzielnie za pomocą instalacji fotowoltaicznych w sklepach na potrzeby własne poprzez kombinację z koncepcjami wykorzystującymi dwusystemowe urządzenia chłodzące i grzewcze oraz układem instalacji fotowoltaicznych dostosowanych do zapotrzebowania

Proces ciągły – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

sukcesywnie

kontynuacja i zwiększenie

Niemcy

Sprawdzenie alternatywnych metod napędu do zastosowania w procesach logistycznych

Cel zrealizowany – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

2017

oświetlenie

Niemcy

Wdrożenie całopowierzchniowego, cyfrowego systemu monitoringu urządzeń chłodniczych w celu uzyskania obniżenia emisji poprzez zoptymalizowanie współczynników nieszczelności i/lub czynników chłodniczych bardziej przyjaznych dla środowiska

Cel zrealizowany – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

sukcesywnie

100%

Niemcy

Wdrożenie całopowierzchniowego, cyfrowego systemu monitoringu systemów chłodzenia w celu uzyskania obniżenia emisji poprzez zoptymalizowane współczynniki nieszczelności i/lub czynniki chłodnicze bardziej przyjazne dla środowiska

nowy

2017

100%

Holandia

Stopniowe przestawienie wszystkich gotowych do podłączenia chłodziarek i zamrażarek na czynnik chłodzący Propan (R290) o bardzo niskim globalnym potencjale ocieplającym (Global Warming Potential – GWP)

Proces ciągły – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

sukcesywnie

100%

Niemcy

Wycofanie ze sprzedaży plastikowych toreb zakupowych

nowy

2018

100%

Niemcy, Holandia, Belgia

Budowa magazynu centralnego z certyfikatem BREEAM

nowy

2019

budowa

Belgia

Całopowierzchniowe zapewnienie certyfikatu ISO 50001

nowy

2018

100%

Holandia

Cel zrealizowany – Zrównoważony rozwój ALDI Nord Cel zrealizowany Proces ciągły – Zrównoważony rozwój ALDI Nord Proces ciągły
Obszar działania: zaangażowanie społeczne & wspieranie dialogu

Cel

Status

Termin celu

Zakres celu

Istotność celu

Opracowanie projektów pilotażowych w zakresie zrównoważonej konsumpcji

Proces ciągły – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

2018

projekt

Niemcy

Wdrożenie instrukcji dotyczącej postępowania z żywnością nienadającą się już do sprzedaży w sklepach

w opracowaniu

2017

wdrożenie instrukcji

Grupa Przedsiębiorstw 

Kontynuacja i rozszerzenie zaangażowania mającego na celu wspieranie wiedzy o zdrowiu wśród klientów i pracowników

nowy

sukcesywnie

kontynuacja zwiększenie

Holandia

Rozszerzenie dialogu z istotnymi interesariuszami

Proces ciągły – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

sukcesywnie

udział w inicjatywach branżowych

Grupa Przedsiębiorstw 

Cel zrealizowany – Zrównoważony rozwój ALDI Nord Cel zrealizowany Proces ciągły – Zrównoważony rozwój ALDI Nord Proces ciągły

Dalsze krajowe cele znajdą Państwo online na stronach krajów, w których ALDI Nord prowadzi swoją działalność.

Jasne zobowiązanie: nasz wkład w globalne Cele Zrównoważonego Rozwoju

Wspieramy Cele Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych (Sustainable Development Goals – SDGs) i dążymy do ich osiągnięcia. Skupiamy się przy tym na zrównoważonym ukształtowaniu naszego asortymentu marek własnych na wszystkich etapach łańcucha tworzenia wartości dodanej jak również promowaniu odpowiedzialnej konsumpcji. Tym sposobem wspieramy m.in. następujące cele SDGs: „Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja“ (cel 12), „Działania w dziedzinie klimatu“ (cel 13), „Wzrost gospodarczy i godna praca “ (cel 8) oraz „Życie na lądzie “ (cel 15).

W 2017 r. wraz z przystąpieniem do inicjatywy UN Global Compact ponownie podkreśliliśmy, że zrównoważony rozwój stanowi podstawę systemu wartości naszego przedsiębiorstwa.

GRI

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

 

     

 

     

 

     

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch