1. Home
  2. Cele na rok 2019

Międzynarodowy Program CR 2019

W ramach Programu CR1 określamy jasne cele dla wszystkich obszarów, włącznie z tematami kluczowymi:

Klienci & produkty

Cel

Opis i zakres celów   

Stan na rok 2019 i dalsze kroki

SDG

100% pochodzących z certyfikowanych źródeł i/lub recyklingowalnych materiałów dla wszystkich opakowań produktów do końca roku 2020

Wszystkie rodzaje opakowań mają być wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu i/lub surowców z certyfikatami zrównoważonego rozwoju (FSC®, PEFC™, Ecolabel UE lub porównywalnych) w Grupie Przedsiebiorstw ALDI Nord w zależności od dostępności do końca roku 2020. Wymóg dotyczy wszystkich produktów marek własnych w asortymencie stałym i produktach sezonowych.

SDG 12

100% opakowań nadających się do recyklingu, kompostowania lub ponownego wykorzystania do końca roku 2025

100% opakowań produktów marek własnych nadających się do recyklingu, kompostowania lub ponownego wykorzystania do końca roku 2025.

SDG 12

15% mniej opakowań do końca roku 2025

Obniżenie łącznej wagi opakowań produktów marek własnych Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord (z wyłączeniem owoców i warzyw) o 15% - proporcjonalnie do poziomu sprzedaży - do końca roku 2025 (rok bazowy 2020).

SDG 12

Siatki wielokrotnego użytku na warzywa i owoce

Wprowadzenie siatek wielorazowych na warzywa i owoce w całej Grupie Przedsiębiorstw ALDI Nord.

Projekt w toku.
Projekt pilotażowy i wprowadzony w Niemczech w roku 2019. Patrz także Linia produktów wytwarzanych w sposób odpowiedzialny.

SDG 12

100% toreb wielokrotnego użytku do końca roku 2021

Wprowadzenie 100% toreb wielokrotnego użytku we wszystkich sklepach ALDI do końca roku 2021. Torby wielokrotnego użytku można czyścić i naprawiać. Torby te powinny być rozpoznawalne jako torby wielorazowe, biorąc pod uwagę wrażenia dotykowe i komfort użytkowania. Torby, które nie spełniają tych wymogów, nie są objęte tym celem.

Nowy cel.

SDG 12

Wycofanie jednorazowych produktów z tworzyw sztucznych do końca roku 2020

Zakończenie sprzedaży produktów jednorazowych z plastiku, takich jak talerze, sztućce, kubki, słomki, mieszadła i patyczki do czyszczenia uszu w całej Grupie Przedsiębiorstw ALDI Nord do końca roku 2020. Produkty jednorazowe będą zastąpione alternatywami, bardziej przyjaznymi dla środowiska lub wielokrotnego użytku.

Projekt w toku.
Patyczki do czyszczenia uszu zastąpiono rozwiązaniem alternatywnym spełniającym założenia zrównoważonego rozwoju. Patrz także Linia produktów wytwarzanych w sposób odpowiedzialny

SDG 12

100% niepakowanych produktów w sektorze ekologicznych (BIO) owoców i warzyw (lub w opakowaniach przyjaznych dla środowiska) do końca roku 2023

100% owoców i warzyw (BIO) nie będzie pakowanych lub będzie posiadało opakowanie przyjazne dla środowiska w całej Grupie Przedsiębiorstw ALDI Nord do końca roku 2023. Użycie plastiku zostanie zredukowane do minimum, aby zachować świeżość i trwałość produktów, jeśli inaczej nie będzie to możliwe.

Nowy cel.

SDG 12

Rozszerzenie oferty produktów niepakowanych w sektorze owoców i warzyw o 40% do roku 2025

Zwiększenie udziału produktów niepakowanych w sektorze owoców i warzyw do 40% w całej Grupie Przedsiębiorstw ALDI Nord do roku 2025. Produkty wymagające pakowania muszą mieć opakowanie przyjazne dla środowiska.

Nowy cel.

SDG 12

Koniec z plastikowymi wypełniaczami skrzynek do końca roku 2021

Wszystkie plastikowe wypełniacze w skrzynkach na owoce i warzywa zostaną wycofane w całej Grupie Przedsiębiorstw ALDI Nord do końca roku 2021.

Nowy cel.

SDG 12

Optymalizacja składu 100% produktów przeznaczonych dla dzieci do końca roku 2021

Standaryzacja kryteriów dotyczących produktów dla dzieci w Grupie Przedsiębiorstw ALDI Nord wg wytycznych krajowych przy jednoczesnym dążeniu do zapewnienia zgodności z zaleceniami WHO. Produkty dla dzieci niespełniające wymagań zostaną wycofane lub inaczej oznakowane do końca roku 2021. Optymalizacja wszystkich produktów dla dzieci bez względu na kategorię produktu.

Nowy cel.
W roku 2017, ALDI Belgia podpisała Porozumienie Belgijskie w celu wycofania reklam produktów niezdrowych, skierowanych do dzieci poniżej 12. roku życia. ALDI Holandia opracowała nowe wytyczne w zakresie opakowań produktów skierowanych do dzieci, aby zapewnić zgodność z wprowadzanymi przepisami. Patrz Transparentność i komunikacja.

SDG 12

Ograniczenie reklamy niezdrowych produktów i promocja zdrowszych produktów dla dzieci do końca roku 2021

Ograniczanie reklamy produktów niezdrowych dla dzieci oraz reklamowanie i promowanie produktów zdrowych (w tym owoców i warzyw) w całej Grupie Przedsiębiorstw ALDI Nord do końca roku 2021 za wyjątkiem ofert specjalnych np. świątecznych.

Nowy cel.

SDG 02

Standaryzacja marek własnych produktów dla dzieci do końca roku 2021

Wprowadzenie i kampania nowej marki ALDI dla dzieci do końca roku 2021.

Nowy cel.

Współpraca z co najmniej jednym partnerem na poziomie krajowym lub międzynarodowym w związku z ofertą produktów dla dzieci do końca roku 2021

 

Współpraca z dostawcami, organizacjami i ekspertami w celu poprawy oferty produktów dla dzieci i wprowadzania innowacji dla wszystkich spółek ALDI do końca roku 2021.

Nowy cel.

SDG 12

Poprawa składu odżywczego w 100% zdefiniowanych grup produktów do końca roku 2022

 

Ulepszenie produktów pod względem optymalnego składu odżywczego (tzn. obniżenie zawartości soli, cukru lub tłuszczu lub zwiększenie zawartości błonnika) i solidna oferta produktowa dla klientów o szczególnych potrzebach żywieniowych w grupach produktów Śniadanie, Nabiał, Artykuły chłodnicze, Mrożonki, Napoje Bezalkoholowe w całej Grupie Przedsiębiorstw ALDI do końca roku 2022.

SDG 02

Rozszerzenie zakresu etykiet informujących o wartościach odżywczych

Wprowadzenie etykiety odżywczej (np. Nutri-Score, The Keyhole) w całej Grupie Przedsiębiorstw ALDI Nord dla produktów marek własnych.

Projekt w toku.
ALDI Francja oznaczy nią pierwsze produkty w roku 2020. ALDI Belgia także zacznie używać etykiety Nutri-Score w roku 2020. ALDI Holandia rozpocznie wprowadzanie etykiety w drugiej połowie roku 2021. Patrz Transparentność i komunikacja.

SDG 02

Ulepszenie etykiet i wprowadzenie przekazu o zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju do połowy roku 2021

Ulepszenie etykiet i wprowadzenie przekazu o zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju, takimi jak dobrostan zwierząt, produkty wegańskie, lepszy wskaźnik wartości odżywczych, oraz projekty społeczne, w całej Grupie Przedsiębiorstw ALDI Nord.

Projekt w toku.

SDG 12

Rozszerzenie oferty produktów ekologicznych (BIO)

Określenie braków w ofercie produktów ekologicznych (BIO) w całej Grupie Przedsiębiorstw ALDI Nord w grupach produktowych i wprowadzenie ich do asortymentu w roku 2021.

Nowy cel.
1 178 produktów w roku 2019; wzrost o +15% w porównaniu z rokiem poprzednim. Patrz Linia produktów wytwarzanych w sposób odpowiedzialny.

Rozszerzenie oferty produktów wegetariańskich i wegańskich

Rozszerzenie oferty produktów wegetariańskich i wegańskich, w tym certyfikowanych (np. V-Label) w całej Grupie Przedsiębiorstw ALDI Nord.

Nowy cel.
494 produktów w roku 2019; wzrost o +82% w porównaniu z rokiem poprzednim. Patrz Linia produktów wytwarzanych w sposób odpowiedzialny.

Wprowadzenie marki własnej produktów wegetariańskich i wegańskich dla wszystkich nowo zakupionych / wprowadzonych produktów do roku 2021

Wprowadzenie marki własnej produktów wegetariańskich i wegańskich dla wszystkich nowo zakupionych / wprowadzonych produktów w całej Grupie Przedsiębiorstw ALDI Nord do roku 2021.

Nowy cel.

Oznakowanie 100% produktów wegetariańskich i wegańskich dla wszystkich nnowo zakupionych / wprowadzonych produktów do połowy roku 2021

100% oznakowania produktów wegetariańskich i wegańskich (V-label/ Vegan-Blume) dla wszystkich nowo zakupionych/ wprowadzonych produktów w całej Grupie Przedsiębiorstw ALDI Nord, ze szczególnym naciskiem na artykuły Non-Food do roku 2021.

 

Nowy cel.

Rozszerzenie oferty produktów mięsnych z ATC

Wzrost liczby produktów mięsnych i zawierających mięso opatrzonych Kodem Transparentności ALDI (ATC) w całej Grupie Przedsiębiorstw ALDI Nord.

 

Cel osiągnięty.
ALDI opatruje kodem ATC 100% świeżego mięsa w ALDI Belgia, ALDI Niemcy, ALDI Holandia i ALDI Luksemburg w ofercie standardowej. Kod ATC jest też stosowany do produktów mięsnych sprzedawanych przez ALDI Francja, ALDI Polska, ALDI Portugalia i ALDI Hiszpania.

Wytyczne w zakresie marnowania żywności do końca roku 2020

 

Wprowadzenie wytycznych postępowania z żywnością o kończącym się terminie przydatności do spożycia w sklepach ALDI do końca roku 2020 (wcześniej 2017).

Cel nie został osiągnięty.
Planowano publikację międzynarodowych wytycznych w zakresie marnowania żywności do końca roku 2017. Ze względu na różnorodne wymagania obowiązujące w różnych krajach, realizację projektu odłożono do odwołania. Kwestia ta pozostaje dla nas jednak istotna. Dlatego przyjęty cel zastąpiono listą celów wyszczególnionych poniżej.

Włączenie wszystkich sklepów we współpracę na rzecz zredukowania odpadów spożywczych do końca roku 2021

Włączenie 100% sklepów ALDI we współpracę z organizacjami pozarządowymi na rzecz ograniczenia marnowania żywności do roku 2021 (np. Tafel, Too Good To Go, Refood)

Cel zostanie osiągnięty w przypadku regularnej* współpracy każdego sklepu z jednym lub wieloma spośród zdefiniowanych potencjalnych partnerów.

*Regularna współpraca oznacza jak najczęstsze darowizny z obu stron.

Nowy cel.
81% sklepów przekazywało żywność nienadającą się do sprzedaży w roku 2019: wzrost o +4 punkty procentowe w porównaniu z rokiem poprzednim.

Wprowadzenie oferty produktów pochodzących z odpadów spożywczych do końca roku 2021

Opracowanie produktów z resztek żywności i wprowadzenie co najmniej jednego produktu w zdefiniowanych grupach produktów do końca roku 2021 w ALDI Nord.

Nowy cel.

 

100% etykietowanych produktów krajowych w grupie nowo zakupionych / wprowadzonych produktów do roku 2021100% produktów krajowych oznakowanych flagą kraju do roku 2021 dla wszystkich nowo zakupionych/ wprowadzonych produktów we wszystkich spółkach ALDI. Zakres: Owoce i warzywa, nabiał, świeże mięso i ryby.

Nowy cel.

SDG 12

Opracowanie oferty produktów regionalnych we wszystkich krajach ALDI do końca roku 2021

Opracowanie oferty produktów regionalnych we wszystkich krajach ALDI do końca roku 2021. Zakres: Owoce i warzywa, nabiał, świeże mięso i ryby.

Nowy cel.
W Niemczech w roku 2019 wprowadzono nową markę własną EINFACH REGIONAL (Po Prostu Regionalne). Patrz Transparentność i komunikacja.

Łańcuch dostaw & zasoby

Cel

Opis i zakres celów

Stan na rok 2019 i dalsze kroki

SDG

100% produktów wegańskich i wytworzonych na bazie certyfikowanej soi do końca roku 2021

 

Przejście w 100% na produkty wegańskie i wegetariańskie marek własnych na bazie soi produkowane z użyciem soi pochodzącej z Europy lub certyfikowanej oraz ocena alternatyw dla soi, np. produktów na bazie grochu, do końca roku 2021 w ALDI Nord.

Nowy cel.

100% oleju palmowego z certyfikatem RSPO do końca roku 2019

Przejście na olej palmowy z certyfikatem RSPO dla wszystkich produktów marek własnych zawierających olej palmowy (Roundtable on Sustainable Palm Oil – RSPO) do końca roku 2019 (poprzednio 2018) w ALDI Nord.

Cel nieosiągnięty.
98,6% w roku 2019

SDG 12

Rozszerzenie oferty certyfikowanej kawy do końca roku 2020

Przejście na certyfikowaną kawę (UTZ/Rainforest Alliance, Fairtrade, produkt organiczny) w przypadku określonych produktów marek własnych do końca roku 2020 w ALDI Nord.

 

Projekt w toku.
53% w roku 2019; wzrost o 2 punkty procentowe w porównaniu z rokiem poprzednim.

SDG 12

40% certyfikowanych herbatek ziołowych i owocowych do końca roku 2020

Zwiększenie udziału certyfikowanych zasobów (UEBT/UTZ, logo produkcji ekologicznej UE, etykieta Fairtrade lub UTZ/Rainforest Alliance CertifiedTM) dla herbatek ziołowych i owocowych marek własnych o 40 procent do końca roku 2020 w ALDI Nord.

 

Projekt w toku.
37% w roku 2019

SDG 12

100% certyfikowanego drewna do końca roku 2020

Pozyskiwanie drewna i produktów drewnianych wyłącznie z certyfikowanych źródeł (wg FSC®, PEFC™, Ecolabel UE lub porównywalnych standardów) do końca roku 2020 w ALDI Nord.

Projekt w toku.
88% w 2019, wzrost o +11 punktów procentowych w porównaniu z rokiem poprzednim.

 

SDG 15

100% certyfikowanej bawełny do końca roku 2025

Korzystanie z bawełny zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju (GOTS, OCS 100/blended, Fairtrade, bawełna z recyklingu, BCI, CmiA) dla wszystkich produktów odzieżowych i tekstyliów domowych do końca roku 2025.

Projekt w toku.
Publikacja Międzynarodowej Polityki Zakupowej Bawełny w roku 2020; 36% w roku 2019; wzrost o +3 punkty procentowe w porównaniu z rokiem poprzednim.

SDG 12

100% certyfikowanych kwiatów i roślin

Ciągły wzrost udziału certyfikowanych kwiatów i roślin (np. GLOBALG.A.P. w połączeniu z GRASP lub standardami alternatywnymi) w całej Grupie Przedsiębiorstw ALDI Nord (usunięto datę docelową)

SDG 12

Ocena społeczna wszystkich producentów owoców i warzyw

 

Stałe zwiększanie udziału certyfikowanych owoców i warzyw (np. GLOBALG.A.P. w połączeniu z GRASP lub standardami alternatywnymi) w całej Grupie Przedsiębiorstw ALDI Nord (usunięto datę docelową)

Rozszerzenie kryteriów dobrostanu zwierząt

Ciągły rozwój systemów testowania i certyfikacji oraz standardów własnych w całej Grupie Przedsiębiorstw ALDI Nord, wykraczających poza zakres wymogów prawnych i uwzględniających wszystkie aspekty dobrostanu zwierząt.

Projekt w toku.
Podjęto intensywne działania na rzecz dalszego zwiększania poziomu dobrostanu zwierząt na szeroką skalę w roku 2019.

Zakaz używania określonych substancji chemicznych wprowadzony w roku 2020

Zakaz używania określonych grup substancji chemicznych do produkcji wyrobów marek własnych w grupach odzieży, tekstyliów domowych i obuwia, do końca roku 2020 (zobowiązanie ALDI Detox), realizowany w całej Grupie Przedsiębiorstw ALDI Nord

 

Projekt w toku.
Stało się jasne, że branża nie spełni swoich zobowiązań wynikających ze Zobowiązania Detox w roku 2020. Po przyjęciu planu działań, opracowano szereg raportów z postępów wdrażania zobowiązania Detox oraz sprawozdanie końcowe. Stoją jednak przed nami wielkie wyzwania, dlatego współpraca z partnerami w łańcuchu dostaw będzie kontynuowana w celu poprawy zarządzania substancjami chemicznymi w nadchodzących latach i realizacji przyjętych celów.  

Po zakończeniu Zobowiązania Detox ALDI, wdrożony zostanie proces ciągłego doskonalenia, który pozwoli nam stopniowo wyeliminować groźne substancje chemiczne z łańcuchów dostaw. W tym celu, procesy modyfikacji działań na rzecz stosowania bardziej efektywnych rozwiązań uwzględniających istniejące ryzyko zostaną poddane ocenie, aby pozwolić na lepsze dostosowanie naszej działalności w ramach branży.

SDG 12

Udział w inicjatywach sektorowych

Wzmocnienie dialogu z głównymi grupami interesariuszy, w szczególności poprzez uczestnictwo w inicjatywach sektorowych w całej Grupie Przedsiębiorstw ALDI Nord

SDG 17
Klimat & środowisko

Cel

Opis i zakres celów   

Stan na rok 2019 i dalsze kroki

SDG

Obniżenie emisji gazów cieplarnianych o 40% do końca roku 2021

 

Obniżenie emisji gazów cieplarnianych o 40% w całej Grupie Przedsiębiorstw ALDI Nord do końca roku 2021 w porównaniu z rokiem bazowym 2015

Projekt w toku.
Obniżenie emisji gazów cieplarnianych w roku 2019 o 15,5% w porównaniu z rokiem bazowym 2015. Naszym celem była poprawa efektywności. Na kolejnym etapie zaplanujemy i wdrożymy dalsze działania, skupiając się w większej mierze na zielonej energii.

SDG

Wprowadzenie instalacji fotowoltaicznych w sklepach.

Zwiększenie liczby sklepów ALDI wyposażonych w instalacje fotowoltaiczne w ramach ciągłej ekspansji

Projekt w toku.
581 sklepów wyposażonych w instalacje fotowoltaiczne; wzrost o 39% w porównaniu z poprzednim rokiem.

SDG 07

Oświetlenie LED we wszystkich nowych sklepach do końca roku 2019

 

Wprowadzenie oświetlenia LED we wszystkich nowych sklepach ALDI (oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne) do końca roku 2019

Cel częściowo osiągnięty.
Technologia oświetleniowa LED jest instalowana we wszystkich nowych sklepach od roku 2016. Nadal trwa proces konwersji oświetlenia zewnętrznego.

SDG 08

Oświetlenie LED w istniejących sklepach

Weryfikacja przechodzenia istniejących sklepów ALDI na oświetlenie LED

Projekt w toku.
Proces konwersji będzie kontynuowany: ALDI Belgia i ALDI Portugalia zbliżają się do osiągnięcia celu. ALDI Dania przekształciła już oświetlenie we wszystkich sklepach na LED.

SDG 08

Oświetlenie LED w centrach logistycznych

Weryfikacja przechodzenia centrów logistycznych ALDI na oświetlenie LED

 

Projekt w toku.
Cel ten udało się dotąd osiągnąć w Belgii, Danii i Hiszpanii. Także nasze centra logistyczne w Niemczech, Polsce i Holandii mają w planach przejście na oświetlenie LED.

SDG 08
Pracownicy & społeczność

Cel

Opis i zakres celów   

Stan na rok 2019 i dalsze kroki

SDG

Program szkolenia kierownictwa do końca roku 2020

Opracowanie programu szkoleniowego poprawy umiejętności managerów w całej Grupie Przedsiębiorstw ALDI Nord do końca roku 2020

Cel osiągnięty.
Akademia ALDI została założona w roku 2019, aby zainicjować  szereg programów szkoleniowych w Niemczech, i zostanie wdrożona także w innych krajach.

SDG 04

Poprawa komunikacji z pracownikami do końca roku 2020

Utworzenie dodatkowych kanałów angażowania pracowników ALDI w całej Grupie Przedsiębiorstw ALDI Nord, obok innych metod, do końca roku 2020

Cel osiągnięty.
Koncentracja na warsztatach i wydarzeniach, a także publikacja czasopism ALDI dla pracowników, Biuletynu CR, plakatów i broszur.

Cele wspólne, jak i cele spółek działających w poszczególnych krajach, zostały ujęte w oddzielnym pliku PDF. W roku 2020 przeprowadzimy weryfikację naszej Polityki CR i Programu CR. Będziemy aktualizować nasze cele tak, aby odzwierciedlały przyjęte strategie, nowe tematy kluczowe i stojące przed nami wyzwania.

1 Każda ze spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord może ustanawiać indywidualne cele, które mogą wykraczać poza standardy Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord. W każdym kraju Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord krajowe wymagania prawne powinny być nadrzędne w porównaniu z opublikowanymi tu celami.

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

 

     

 

     

 

     

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch