1. Home
  2. Do pobrania

Do pobrania

W tej sekcji znajdują się poprzednie Raporty Zrównoważonego Rozwoju i Raporty Ewaluacyjne w postaci plików PDF, a także nasze zobowiązania, polityki i strategie, jak również zasady zaopatrywania się w surowce spełniające wymogi w zakresie zrównoważonego rozwoju dostępne we wszystkich językach. Zależy nam, aby w ten sposób zapewnić użytkownikom pełen dostęp do przejrzystych informacji na temat naszych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Raport zrównoważonego rozwoju za rok 2019

Raport zrównoważonego rozwoju Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord za rok 2019 (14 MB) (PDF)

Raport ewaluacyjny za rok 2018

Raport ewaluacyjny Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord za rok 2018 (1,5 MB) (PDF)

Raport ewaluacyjny za rok 2018

Raport zrównoważonego rozwoju za rok 2017

Raport zrównoważonego rozwoju Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord za rok 2017 (5 MB) (PDF)

Raport zrównoważonego rozwoju za rok 2017

Raport ewaluacyjny za rok 2016

Raport ewaluacyjny Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord za rok 2016 (1 MB) (PDF)

Raport zrównoważonego rozwoju za rok 2015

Raport zrównoważonego rozwoju Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord za rok 2015 (5 MB) (PDF)

Polityki, polityki zakupowe i zobowiązania

ALDI Nord - Polityka CR (PDF)

Polityka CR "Po prostu odpowiedzialnie"

Po Prostu ALDI (PDF)

Misja Przedsiębiorstwa

Programy CR 2019 ALDI Nord (PDF)

Nasze cele krajowe i międzynarodowe

ALDI Nord Sustainable Development Goals (PDF)

Nasze zaangażowanie

Polityka klimatyczna Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord (PDF)

Nasze cele

Polityka ochrony wody Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord (PDF)

Nasz najcenniejszy zasób: woda

ALDI Nord Polityka opakowaniową (Belgia/Luksemburg) (PDF)

Deklaracja zasad dotyczących przestrzegania praw człowieka w ALDI Nord (PDF)

List intencyjny GIZ (w języku niemieckim)

Inne języki

ALDI Nord Detox Commitment (Englisch) (PDF)

Dobrowolne zobowiązanie

Detox Commitment - Raport końcowy 2020 (Englisch) (PDF)

Odpowiedzialna i ekologiczna produkcja

 

Detox Commitment - Raport z postępów 2018 (PDF)

Odpowiedzialna i ekologiczna produkcja

Inne języki

Detox Commitment - Raport z postępów 2017 (PDF)

Odpowiedzialna i ekologiczna produkcja

Detox Commitment - Raport z postępów 2016 (PDF)

Odpowiedzialna i ekologiczna produkcja

Inne języki

ALDI Factory Advancement (AFA) Project (PDF)

Informacje oraz wyniki

Główne zakłady produkcyjne dostawców (PDF)

Transparentność dla naszych klientów ALDI Nord

Polityka Zakupowa (PDF)

ALDI Nord - Międzynarodowa polityka zakupowa dotycząca dobrostanu zwierząt

Polityka Zakupowa (PDF)

ALDI Nord - Międzynarodowa polityka zakupowa kakao

Polityka Zakupowa (PDF)

ALDI Nord - Międzynarodowa polityka zakupowa kawy

 

Polityka Zakupowa (PDF)

ALDI Nord - Międzynarodowa polityka zakupowa bawełny

 

Polityka Zakupowa (PDF)

ALDI Nord - Międzynarodowa polityka zakupowa kwiatów & roślin

Polityka Zakupowa (PDF)

ALDI Nord - Międzynarodowa polityka zakupowa oleju palmowego

 

Polityka Zakupowa (PDF)

ALDI Nord - Międzynarodowa polityka zakupowa herbaty

 

Polityka Zakupowa (PDF)

ALDI Nord - Międzynarodowa polityka zakupowa drewna

Krajowa Polityka Zakupowa (PDF)

ALDI Nord - Niemiecka, krajowa polityka zakupowa ryb

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

 

     

 

     

 

     

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch