1. Home
  2. Kluczowe dane za rok 2019

Kluczowe dane za rok 2019

Zarządzanie

[GRI 102-7] Łączna sprzedaż netto Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord
Total net sales of ALDI Nord

Łączna sprzedaż netto w roku finansowym (w mld EUR)

[GRI 102-4, -7] Sklepy i pracownicy ALDI

Łączna liczba sklepów i liczba pracowników ALDI (całkowite zatrudnienie) wg płci i regionu na dzień 31 grudnia 2019

Liczba sklepów

Liczba pracowników

w tym kobiety

Liczba sklepów

Liczba pracowników

w tym kobiety

Liczba sklepów

Liczba pracowników

w tym kobiety

Belgia/Luksemburg1

459

6 727

4 804

461

7 234

5 160

456

7 344

5 083

Dania

188

2 277

1 099

183

2 367

1 220

182

2 689

1 456

Francja

888

9 218

5 592

872

9 526

5 974

870

10 070

6 290

Niemcy

2 249

35 836

25 511

2 219

36 312

25 415

2 206

37 788

25 297

Holandia

494

8 654

5 099

496

10 933

6 287

492

11 086

6 444

Polska

124

1 906

1 706

132

2 142

1 845

138

2 694

2 206

Portugalia

57

1 178

768

65

1 496

987

73

1 633

1 094

Hiszpania

272

3 571

2 263

294

3 924

2 560

308

4 357

2 870

ALDI Nord

4 731

69 367

46 842

4 722

73 934

49 448

4 725

77 661

50 740

1 Informacje dotyczące niezależnych prawnie spółek ALDI Belgia i ALDI Luksemburg zostały połączone w celu uproszczenia prezentacji (patrz „Więcej informacji”).

[GRI 102-7] Produkty i marki własne w poszczególnych kategoriach

Liczba produktów i udział produktów marek własnych w asortymencie stałym (w procentach)

Liczba produktów

Udział marek własnych (w %)

Liczba produktów

Udział marek własnych (w %)

Liczba produktów

Udział marek własnych (w %)

Belgia/Luksemburg1

1 465

96,1

1 459

95,5

1 479

95,1

Dania

1 826

75,5

1 876

70,8

1 741

61,9

Francja

1 452

90,9

1 546

93,7

1 562

93,1

Niemcy

1 432

91,1

1 649

86,9

1 739

85,4

Holandia

1 737

93,5

2 007

92,5

2 075

92,3

Polska

2 101

73,6

2 259

70,1

2 326

67,8

Portugalia

1 639

85,8

1 746

84,5

1 908

84,8

Hiszpania

1 842

89,6

2 311

84,0

2 624

86,1

ALDI Nord

1 687

86,2

1 857

83,9

1 932

82,8

1 Informacje dotyczące niezależnych prawnie spółek ALDI Belgia i ALDI Luksemburg zostały połączone w celu uproszczenia prezentacji (patrz „Więcej informacji”).

Klienci & produkty

[GRI 301-1] Torby sprzedane/wydane

Liczba toreb sprzedanych/wydanych klientom wg rodzaju (w tys.)

Razem

Mniej trwałe torby1

Bardziej trwałe torby2

Razem

Mniej trwałe torby1

Bardziej trwałe torby2

Razem

Mniej trwałe torby1

Bardziej trwałe torby2

Belgia/Luksemburg3

9 887

8 268

1 619

8 207

4 449

3 758

6 251

6

6 245

Dania

6 751

6 606

145

6 207

6 044

163

5 438

5 177

261

Francja

13 138

10 681

2 457

14 667

10 256

4 411

16 763

12 707

4 056

Niemcy

44 187

36 543

7 644

28 491

10 237

18 254

21 473

21 473

Holandia

7 100

6 034

1 066

2 360

8

2 351

5 439

51

5 388

Polska

2 780

2 623

156

5 560

1 212

4 348

7 638

1 156

6 482

Portugalia

3 453

3 127

326

4 439

4 003

436

5 538

4 961

577

Hiszpania

26 298

25 572

725

24 053

23 254

799

17 909

16 822

1 087

ALDI Nord

113 593

99 455

14 138

93 983

59 462

34 521

86 449

40 881

45 568

1 Torby mniej trwałe: Są to torby z uchwytem wycinanym, torby papierowe i plastikowe.
2
Torby bardziej trwałe: Są to torby wykonane z bawełny, juty, torby wielokrotnego użytku, torby kolorowe, torby trwałe, torby do mrożonek i skrzynki plastikowe.
3 Informacje dotyczące niezależnych prawnie spółek ALDI Belgia i ALDI Luksemburg zostały połączone w celu uproszczenia prezentacji (patrz „Więcej informacji”).

[306-2] Żywność przekazywana w formie darowizn

Liczba sklepów, które przekazują żywność zdatną do spożycia, ale nienadającą się do sprzedaży organizacjom charytatywnym jako udział w łącznej liczbie sklepów (w procentach)

Zasadniczo zarządzamy towarami w taki sposób, aby w maksymalnym stopniu eliminować straty. Gdy to możliwe, nadwyżki przekazujemy na cele charytatywne. Niestety, nie wszystkie placówki mają dostęp do partnerów przyjmujących darowizny tego rodzaju.

2017

2018

2019

Check Icon – Nachhaltigkeit bei ALDI Nord

Belgia/Luksemburg1

100,0

100,0

100,0

Dania

18,1

56,3

72,9

Francja2

23,4

23,9

36,8

Niemcy

99,0

98,9

99,1

Holandia

74,2

76,2

81,9

Polska

38,7

30,3

41,3

Portugalia

31,6

100,0

100,0

Hiszpania

76,1

68,4

64,0

ALDI Nord

75,4

77,3

81,0

1 Informacje dotyczące niezależnych prawnie spółek ALDI Belgia i ALDI Luksemburg zostały połączone w celu uproszczenia prezentacji (patrz „Więcej informacji”).
2
Wszystkie sklepy francuskie obejmuje krajowe porozumienie Restos du Coeur.

[GRI FP2] Udział produktów ekologicznych (BIO) i z certyfikatem Fairtrade

Liczba produktów marek własnych z logiem produkcji ekologicznej UE i liczba produktów marek własnych z certyfikatem Fairtrade w asortymencie stałym i akcyjnym1

Produkty organiczne

Produkty Fairtrade

Produkty organiczne

Produkty Fairtrade

Produkty organiczne

Produkty Fairtrade

Belgia/Luksemburg2

101

16

113

16

121

41

Dania

150

19

213

22

169

75

Francja

103

14

151

15

223

42

Niemcy

188

30

258

42

305

160

Holandia

112

29

114

34

128

82

Polska

45

6

105

17

134

87

Portugalia

76

19

165

22

244

97

Hiszpania

225

4

345

7

322

64

ALDI Nord

803

73

1 024

90

1 178

265


1 Ponieważ niektóre produkty są kupowane zbiorczo dla kilku krajów, łączna liczba produktów może być niższa od łącznej wartości sum częściowych w poszczególnych krajach.
2 Informacje dotyczące niezależnych prawnie spółek ALDI Belgia i ALDI Luksemburg zostały połączone w celu uproszczenia prezentacji (patrz „Więcej informacji”).

Oznakowane produkty wegetariańskie i wegańskie

Liczba produktów spożywczych i niespożywczych oznaczonych jako wegetariańskie i/lub wegańskie w ofercie standardowej i akcyjnej1

Oprócz produktów opatrzonych etykietami, ALDI Nord oferuje szeroki wybór nieoznakowanych produktów wegetariańskich i/lub wegańskich.

2017

2018

2019

Belgia/Luksemburg2

14

36

37

Dania

14

15

68

Francja

4

8

23

Niemcy

129

169

246

Holandia

13

16

27

Polska

19

9

73

Portugalia

21

17

54

Hiszpania

24

37

66

ALDI Nord

185

271

497

1 Ponieważ niektóre produkty są kupowane zbiorczo dla kilku krajów, łączna liczba produktów może być niższa od łącznej wartości sum częściowych w poszczególnych krajach.
2
Informacje dotyczące niezależnych prawnie spółek ALDI Belgia i ALDI Luksemburg zostały połączone w celu uproszczenia prezentacji (patrz „Więcej informacji”).

Owoce i warzywa

Średnia liczba owoców i warzyw w ofercie produktowej

 

 

2017

2018

2019

Belgia/Luksemburg1

95

105

106

Dania

107

110

107

Francja

75

100

105

Niemcy

97

102

110

Holandia

104

122

124

Polska

109

123

115

Portugalia

93

104

111

Hiszpania

111

140

150

ALDI Nord (średnio)

99

113

116

1 Informacje dotyczące niezależnych prawnie spółek ALDI Belgia i ALDI Luksemburg zostały połączone w celu uproszczenia prezentacji (patrz „Więcej informacji”).

Produkty wycofane ze sprzedaży

Liczba produktów wycofanych ze sprzedaży w podziale na Food i Non-Food

Razem

wycofane Food

wycofane Non-Food

Razem

wycofane Food

wycofane Non-Food

Razem

wycofane Food

wycofane Non-Food

Belgia/Luksemburg1

4

4


9

8

1

9

7

2

Dania

3

3


4

3

1

11

9

2

Francja

11

10

1

13

13


9

8

1

Niemcy

9

8

1

10

8

2

18

16

2

Holandia

4

4


2

1

1

8

6

2

Polska

1

1


1


1

4

3

1

Portugalia

1

1

1

1


Hiszpania

5

2

3

7

6

1

8

7

1

ALDI Nord

38

33

5

46

39

7

68

57

11

1 Informacje dotyczące niezależnych prawnie spółek ALDI Belgia i ALDI Luksemburg zostały połączone w celu uproszczenia prezentacji (patrz „Więcej informacji”).

Produkty promowane wyróżnieniem testów Stiftung Warentest lub ÖKO-TEST

Liczba produktów, do reklamy których wykorzystano wyniki testów przeprowadzonych przez zrzeszenie konsumentów Stiftung Warentest lub magazyn konsumentów ÖKO-TEST1

Products promoted with Stiftung Warentest or ÖKO-TEST

1 Produkty mogą być znakowane wynikami badań wyłącznie w Niemczech; dlatego podane dane dotyczą wyłącznie Niemiec.

[GRI 417-1] Udział produktów objętych Kodem Transparentności ALDI (ATC) w Niemczech

Udział produktów mięsnych oraz zawierających mięso własnych marek w asortymencie stałym i akcyjnym w Niemczech opatrzonych kodem ATC (w procentach)

Zakres danych zostanie rozszerzony oraz obejmie pozostałe kraje w nadchodzących latach w związku z wprowadzeniem ATC dla dodatkowych grup produktów i w dodatkowych krajach.

Proportion of products with ALDI Transparency Code in Germany – Sustainability at ALDI North

Łańcuch dostaw & zasoby

[GRI FP2] Udział certyfikowanych produktów rybnych

Liczba produktów marek własnych z certyfikatami MSC, ASC, GLOBALG.A.P. lub logo produktu organicznego UE jako udział w łącznej liczbie produktów rybnych wg rodzaju certyfikatu (w procentach)1

W roku 2019, około 57 procent naszych produktów rybnych sprzedawanych pod markami własnymi posiadało certyfikaty zgodne z jednym z poniższych standardów zrównoważonego rozwoju: Najwięcej było wśród nich produktów z certyfikatem MSC (około 66 procent), na drugim miejscu znalazły się certyfikaty ASC (około 27 procent), a na dalszych – certyfikaty GLOBALG.A.P. (około 9 procent) i wyroby z logo produktu organicznego UE (około 1 procenta).

Razem

w tym  MSC

w tym ASC

w tym GLOBAL G.A.P.

w tym EU organic

Razem

w tym  MSC

w tym ASC

w tym GLOBAL G.A.P.

w tym EU organic

Razem

w tym  MSC

w tym ASC

w tym GLOBAL G.A.P.

w tym EU organic

Belgia/Luksemburg3

51,8

56,1

24,7

17,8

1,4

72,8

67,3

24,3

14,0

1,9

76,9

66,7

27,6

8,9

0,8

Dania

75,4

74,4

16,3

4,7

4,6

77,4

76,9

18,5

13,9

4,6

86,8

66,1

18,6

11,9

5,1

Francja

36,9

66,1

18,6

11,9

8,5

43,9

74,7

20,3

5,1

1,3

49,1

72,5

22,9

5,5

3,7

Niemcy

71,1

64,1

10,4

19,8

5,7

78,0

62,3

18,8

21,7

3,6

80,5

58,8

22,2

24,2

3,3

Holandia

61,5

66,1

28,8

11,9

3,4

76,4

60,0

37,5

5,0

0,8

82,7

56,5

43,5

2,6

Polska

42,3

66,7

15,2

15,1

3,0

44,8

76,8

10,7

10,7

5,4

46,6

78,9

6,6

11,8

1,3

Portugalia

27,6

71,9

9,4

12,5

6,2

40,2

62,2

18,9

18,9

5,4

51,8

70,2

15,8

15,8

3,5

Hiszpania

12,9

65,0

15,0

5,0

15,0

19,3

75,0

7,1

10,7

7,1

28,2

81,7

10,0

6,7

5,0

ALDI Nord

39,5

66,3

18,8

13,3

4,2

53,9

68,1

24,4

10,5

1,9

56,5

66,4

26,6

8,9

1,4

Produkty z więcej niż jednym certyfikatem zostały wymienione we wszystkich kategoriach, do których należą, ale uwzględniono je tylko jednokrotnie przy obliczaniu sumy wszystkich produktów. Dlatego suma wartości częściowych może przekraczać 100 procent.
2 Metoda i podstawa badań uległy zmianie w stosunku do roku poprzedniego.
3
Informacje dotyczące niezależnych prawnie spółek ALDI Belgia i ALDI Luksemburg zostały połączone w celu uproszczenia prezentacji (patrz „Więcej informacji”).

[GRI FP2] Udział produktów z certyfikatem FSC®- lub PEFC™

Liczba produktów marek własnych z certyfikatami FSC‏® lub PEFC™ jako udział w łącznej liczbie produktów marek własnych z asortymentu stałego i akcyjnego, zawierających elementy wykonane z drewna, kartonu, papieru, wiskozy i włókniny oraz bambusa, w podziale wg rodzaju certyfikatu (w procentach)

FSC® 100%, FSC® MIX i PEFC™ uznaje się za standardy certyfikacji. W roku 2019, najwięcej mieliśmy produktów z certyfikacją FSC® MIX (około 43 procent), a także FSC® 100% (około 34 procent), na trzecim miejscu zaś znalazła się certyfikacja PEFC™ (około 22 procent).

Razem

w tym FSC® 100%

w tym FSC® MIX

w tym PEFC™

Razem

w tym FSC® 100%

w tym FSC® MIX

w tym PEFC™

Razem

w tym FSC® 100%

w tym FSC® MIX

w tym PEFC™

Belgia/Luksemburg1

52,1

32,8

45,1

22,1

79,3

34,8

41,5

23,7

97,8

37,4

38,9

23,8

Dania

93,2

45,7

39,1

15,2

93,1

43,6

42,6

13,8

94,5

40,6

42,6

16,8

Francja

65,7

35,0

40,8

24,2

85,2

35,0

45,8

19,2

91,2

37,5

43,1

19,4

Niemcy

88,2

28,6

55,1

16,3

92,5

33,4

51,2

15,4

95,3

41,8

44,8

13,4

Holandia

68,5

36,9

33,6

29,5

83,1

41,5

35,7

22,7

89,8

30,7

38,1

31,3

Polska

65,4

37,0

42,0

21,0

75,7

46,7

40,0

13,3

71,4

52,9

30,3

16,8

Portugalia

86,3

42,1

43,7

14,3

92,3

43,1

41,9

15,0

94,5

47,7

35,5

16,9

Hiszpania

74,5

41,0

37,1

21,9

76,3

43,0

36,1

20,9

93,0

53,5

30,8

15,7

ALDI Nord

62,8

30,0

47,9

22,1

76,4

31,3

43,8

24,9

87,9

35,0

42,8

22,2

1 Informacje dotyczące niezależnych prawnie spółek ALDI Belgia i ALDI Luksemburg zostały połączone w celu uproszczenia prezentacji (patrz „Więcej informacji”).

[GRI FP2] Udział certyfikowanego oleju palmowego

Proporcja łącznej ilości oleju palmowego wykorzystywanego do produkcji naszych wyrobów Food i Non-Food w asortymencie stałym i akcyjnym, objętego certyfikatem zgodności z systemem łańcucha dostaw RSPO (w procentach)1

Razem

Food

Non-Food

Razem

Food

Non-Food

Razem

Food

Non-Food

Belgia/Luksemburg2

92,8

99,8

20,1

91,9

99,7

41,2

99,8

99,8

99,3

Dania

96,1

99,4

46,0

94,0

100,0

78,0

96,2

99,9

81,8

Francja

87,4

100,0

26,8

87,5

100,0

43,2

100,0

100,0

100,0

Niemcy

91,9

100,0

46,8

92,9

99,9

65,6

99,1

99,9

94,4

Holandia

85,4

91,3

15,2

85,1

90,5

37,4

98,6

99,6

89,4

Polska

75,1

76,5

53,0

79,2

79,5

76,4

78,0

93,9

38,1

Portugalia

80,5

90,9

20,2

90,1

93,7

86,9

97,4

99,0

83,9

Hiszpania

63,2

72,2

36,3

76,8

95,8

20,7

85,6

97,6

33,8

ALDI Nord

89,2

97,4

35,8

90,0

97,9

55,1

98,6

99,7

92,5

1 Część danych bazuje na ekstrapolacji.
2 Informacje dotyczące niezależnych prawnie spółek ALDI Belgia i ALDI Luksemburg zostały połączone w celu uproszczenia prezentacji (patrz „Więcej informacji”).  

[GRI FP2] Udział certyfikowanej bawełny

Ilość bawełny pozyskiwanej z certyfikowanych źródeł jako proporcja łącznej ilości bawełny pozyskiwanej w grupie wyrobów odzieżowych i tekstyliów domowych w asortymencie stałym i akcyjnym wg standardu certyfikacji (w procentach)

Razem

w tym  OCS

w tym  GOTS

w tym CmiA

w tym BCI

w tym z recyklingu bez certyfikatu

w tym Produkty  Fairtrade

w tym  Produkty organiczne

Razem

w tym  OCS

w tym  GOTS

w tym  CmiA

w tym  BCI

w tym z recyklingu bez certyfikatu

w tym Produkty Fairtrade

w tym Produkty organiczne

Razem

w tym  OCS

w tym GOTS

w tym  CmiA

w tym  BCI

w tym z recyklingu bez certyfikatu

w tym  Fairtrade

w tym Produkty organiczne

Belgia/Luksemburg1

9,6

60,5

20,2

11,4

7,9

33,8

7,3

83,5

3,6

2,3

3,2

54,7

18,0

64,5

1,6

2,3

5,3

1,4

6,9

Dania

19,1

0,4

76,7

3,3

14,2

5,4

32,9

18,5

73,7

2,6

5,2

37,8

52,0

18,5

5,3

11,8

10,9

1,5

Francja

19,0

0,9

72,6

16,9

6,7

2,8

24,5

22,3

68,3

7,3

2,1

24,9

48,5

22,3

4,2

9,2

15,7

Niemcy

22,8

1,4

82,8

3,4

11,0

1,4

35,5

21,3

71,7

1,9

5,1

35,3

52,7

22,2

10,9

9,4

1,8

3,0

Holandia2

b/d

b/d

b/d

b/d

b/d

b/d

b/d

b/d

21,0

25,3

71,5

1,7

1,5

25,3

45,3

23,2

6,9

9,0

10,2

5,4

Polska

11,3

2,0

61,3

5,1

1,8

29,9

30,9

19,7

76,3

1,2

0,5

1,5

0,9

37,1

53,5

24,5

7,8

11,4

0,5

1,3

0,9

Portugalia

19,6

1,4

83,9

4,2

8,7

1,8

37,7

14,4

78,8

2,4

4,5

38,6

50,2

26,5

5,0

3,5

13,4

1,2

0,2

Hiszpania

17,2

1,5

81,5

15,1

1,9

32,6

17,2

76,0

2,7

1,3

2,9

42,6

47,5

31,4

5,8

2,6

10,2

2,5

ALDI Nord

20,6

1,3

80,5

5,6

10,4

2,2

33,2

20,0

72,8

0,02

2,4

4,3

0,4

36,2

46,2

29,6

8,3

8,0

4,3

2,6

1,1

1 Informacje dotyczące niezależnych prawnie spółek ALDI Belgia i ALDI Luksemburg zostały połączone w celu uproszczenia prezentacji  (patrz „Więcej informacji”).
2 Nie mamy danych na temat wolumenu sprzedanej bawełny (b/d = brak danych) dla ALDI Holandia za rok 2017.

Zakłady produkcyjne wytwarzające produkty Non-Food wg krajów
Non-food product group production facilities by country in 2017 – Sustainability at ALDI North

Udział zakładów produkujących wyroby Non-Food wg krajów w roku 2019 (w procentach)

System Ocen Socjalnych ALDI (ASAs)

2017

2018

2019

Liczba krajów, w których przeprowadzono ASAs

8

6

9

Liczba ASAs
   w tym w Chinach

199
135

327
240

348
242

Udział zakładów produkujących artykuły Non-Food w krajach wysokiego ryzyka, w których wykryto ryzyko społeczne, w łącznej liczbie przeprowadzonych ASAs (w procentach)

12,6

30,61

22,4

1 Ze względu na zmianę metody przeprowadzania obliczeń, wartość za rok 2018 została skorygowana w porównaniu z danymi opublikowanymi w raporcie za poprzedni rok.

[GRI FP2] Udział certyfikowanych produktów zawierających kakao

Liczba produktów marek własnych z asortymentu stałego i akcyjnego, zawierających certyfikowane kakao jako część łącznej liczby pozyskiwanych produktów zawierających kakao wg standardu certyfikacji (w procentach)

W roku 2019, około 97 procent produktów marek własnych zawierających kakao wytwarzano przy użyciu certyfikowanego kakao. Największy udział ma tu standard certyfikacji UTZ/Rainforest Alliance (około 90 procent), a na drugim miejscu znalazła się certyfikacja Fairtrade (około 8 procent, w tym 1 procent artykułów z certyfikatem Fairtrade i logo produktu organicznego UE) oraz logo produktu organicznego UE (około 0,5 procent).

Razem

w tym
UTZ

w tym Fairtrade

Razem

w tym
UTZ

w tym Fairtrade

Razem

w tym
UTZ

w tym Fairtrade

Belgia/Luksemburg1

98,2

97,5

2,2

99,4

94,1

2,7

100,0

95,1

2,5

Dania

82,6

97,8

1,1

99,0

88,2

10,3

98,6

83,2

11,7

Francja

88,0

97,8

1,4

87,8

95,8

2,4

94,0

91,4

6,1

Niemcy

93,8

97,8

0,2

97,3

90,5

8,2

95,4

81,9

16,0

Holandia

95,3

98,4

1,6

97,1

96,7

3,0

9,9

88,5

10,9

Polska

80,0

98,4

-

95,7

91,8

5,9

94,1

81,6

16,1

Portugalia

88,5

97,3

0,9

98,4

89,2

6,3

96,8

82,6

14,6

Hiszpania

88,9

96,7

0,5

96,3

87,2

7,7

97,4

80,6

14,1

ALDI Nord

87,6

97,9

1,4

94,9

93,8

3,6

97,1

89,6

7,7

1 Informacje dotyczące niezależnych prawnie spółek ALDI Belgia i ALDI Luksemburg zostały połączone w celu uproszczenia prezentacji (patrz „Więcej informacji”).

[GRI FP2] Udział zakupionej kawy certyfikowanej i pochodzącej z certyfikowanych źródeł

Ilość certyfikowanej kawy jako proporcja łącznej ilości kawy pozyskiwanej dla potrzeb produktów marek własnych w asortymencie stałym i akcyjnym, wg standardu certyfikacji (w procentach)

W roku 2019, około 53 procent kawy sprzedawanej pod markami własnymi posiadało certyfikaty zgodne z jednym z poniższych standardów zrównoważonego rozwoju: Fairtrade, UTZ/Rainforest Alliance i logo produktu organicznego UE. Największy udział przypadł certyfikatom UTZ/Rainforest Alliance (około 88 procent), natomiast około 12 procent produktów miało certyfikaty Fairtrade lub logo produktu organicznego UE.

Razem

w tym  UTZ

w tym Fairtrade/ logo produktu organicznego UE

w tym  Rainforest Alliance

Razem

w tym  UTZ

w tym Fairtrade/ logo produktu organicznego UE

w tym  Rainforest Alliance

Razem

w tym  UTZ

w tym Fairtrade/ logo produktu organicznego UE

w tym  Rainforest Alliance

Belgia/Luksemburg1

44,1

83,7

3,3

11,1

54,2

86,6

2,7

10,8

54,4

85,2

2,5

12,3

Dania

49,0

79,0

11,6

7,3

81,7

84,0

7,5

8,1

54,8

67,0

13,6

5,9

Francja

43,9

88,6

3,3

58,3

92,9

2,6

58,1

92,4

4,7

2,9

Niemcy

50,0

76,6

14,1

6,9

43,1

53,0

13,4

6,5

47,0

72,1

19,0

8,9

Holandia

44,8

85,0

7,8

5,2

57,5

90,0

5,0

5,0

60,2

88,6

5,9

5,5

Polska

43,5

90,8

5,7

46,6

89,4

4,2

5,7

58,2

91,1

4,8

4,1

Portugalia

60,6

66,4

20,0

62,6

70,4

19,3

66,0

70,3

8,3

21,0

Hiszpania

61,6

62,5

19,7

67,3

70,3

15,9

73,4

68,7

15,2

16,2

ALDI Nord

47,8

79,9

9,3

7,2

50,12

69,8

8,2

6,7

52,5

79,9

11,5

8,1

1 Informacje dotyczące niezależnych prawnie spółek ALDI Belgia i ALDI Luksemburg zostały połączone w celu uproszczenia prezentacji (patrz „Więcej informacji”).
2
Wartość za rok 2018 została skorygowana w porównaniu z danymi opublikowanymi w raporcie za poprzedni rok.

[GRI FP2] Udział zakupionej herbaty certyfikowanej i pochodzącej z certyfikowanych źródeł

Ilość certyfikowanej herbaty jako proporcja łącznej ilości herbaty pozyskiwanej dla potrzeb produktów marek własnych w asortymencie stałym i akcyjnym, wg standardu certyfikacji (w procentach)1

W roku 2019, około 63 procent herbaty sprzedawanej pod markami własnymi posiadało certyfikaty zgodne z jednym z poniższych standardów zrównoważonego rozwoju: Fairtrade, UTZ/Rainforest Alliance, EU organic, Ethical Tea Partnership (ETP). Największy był udział produktów z certyfikatem UTZ/Rainforest Alliance (około 79 procent), na drugim miejscu znalazły się natomiast produkty z logo produktu organicznego UE (około 18 procent).

Razem

w tym  Rainforest Alliance

w tym  UTZ

w tym logo produkcji organicznego UE

Razem

w tym Rainforest Alliance

w tym  UTZ

w tym logo produkcji organicznego UE

Razem

w tym Rainforest Alliance

w tym  UTZ

w tym logo produkcji organicznego UE

Belgia/Luksemburg2

38,9

32,5

11,0

45,9

65,3

39,2

8,6

52,2

67,2

50,0

8,8

32,2

Dania

49,8

55,1

2,6

24,4

64,9

54,0

23,7

16,3

40,4

61,7

11,6

21,2

Francja

50,6

55,6

2,6

24,1

82,7

44,6

1,9

53,5

71,6

75,8

24,2

Niemcy

55,4

55,9

2,6

23,9

61,6

51,1

23,7

21,4

61,9

52,8

24,5

18,7

Holandia

44,0

48,1

3,0

33,2

70,4

78,3

0,8

17,9

74,1

86,6

3,2

7,3

Polska

48,4

55,1

2,6

24,4

46,7

57,4

33,1

7,6

52,4

61,4

30,3

7,1

Portugalia

53,3

55,5

2,6

24,2

49,4

34,0

35,3

30,7

49,3

53,3

34,2

12,5

Hiszpania

56,8

55,3

2,6

24,2

49,1

27,8

35,8

36,5

50,5

58,9

27,9

13,2

ALDI Nord

52,9

54,4

2,9

25,6

62,7

53,8

19,5

23,5

62,7

59,2

19,6

17,6

1 Zakres danych uwzględnia produkty sprzedawane pod własnymi markami, zawierające herbatę (artykuły zawierające produkty krzewu herbacianego, takie, jak herbata czarna i zielona), jak również produkty marek własnych zawierające napary herbaciane (np. herbatki ziołowe i owocowe).
2 Informacje dotyczące niezależnych prawnie spółek ALDI Belgia i ALDI Luksemburg zostały połączone w celu uproszczenia prezentacji (patrz „Więcej informacji”).

Udział świeżych jaj z certyfikatem KAT

Udział świeżych jaj z certyfikatem KAT w łącznej liczbie zakupionych jaj świeżych w asortymencie stałym i akcyjnym (w procentach)1

2017

2018

2019

Belgia/Luksemburg2

84,9

89,3

94,9

Niemcy

100,0

100,0

100,0

Holandia

100,0

100,0

100,0

Polska

26,9

34,7

35,5

Razem

96,9

97,6

98,1

1 Nie we wszystkich krajach stosowana jest certyfikacja KAT. Niektóre kraje stosują ekwiwalentne certyfikaty, które zostały tutaj uwzględnione.
2 Informacje dotyczące niezależnych prawnie spółek ALDI Belgia i ALDI Luksemburg zostały połączone w celu uproszczenia prezentacji (patrz „Więcej informacji”).

Klimat & środowisko

[GRI 302-1] Bezpośrednie zużycie energii

 Bezpośrednie zużycie energii w budynkach i procesach logistycznych wg kraju (w MWh)1

2017

2018

2019

Check Icon – Nachhaltigkeit bei ALDI Nord

Belgia/Luksemburg2

111 286

110 758

112 820

Dania

19 766

19 658

19 471

Francja

147 787

143 871

143 908

Niemcy

397 3813

394 921

391 645

Holandia

80 058

79 812

80 503

Polska

16 639

18 949

21 373

Portugalia

1 206

1 427

1 560

Hiszpania

4 731

5 081

5 314

ALDI Nord

778 854

774 478

776 593

1 Dane opracowano częściowo na podstawie szacunków i ekstrapolacji.
2
Informacje dotyczące niezależnych prawnie spółek ALDI Belgia i ALDI Luksemburg zostały połączone w celu uproszczenia prezentacji (patrz „Więcej informacji”).
3 Wartość za rok 2017 została skorygowana w porównaniu z danymi opublikowanymi w raporcie za poprzedni rok.

[GRI 302-1] Bezpośrednie zużycie energii wg źródła

Bezpośrednie zużycie energii w budynkach i procesach logistycznych wg źródła energii (w MWh)1

2017

2018

2019

Gaz ziemny

418 921

399 292

398 953

Olej opałowy

25 509

26 925

28 889

Biogaz

67

116

131

Olej napędowy (w tym generatory dieslowe)

333 8712

347 637

347 894

Benzyna

18

11

338

Gaz płynny

466

498

389

1 Dane opracowano częściowo na podstawie szacunków i ekstrapolacji.
2 Wartość za rok 2017 skorygowano w stosunku do informacji opublikowanych w raporcie za rok poprzedni.

[GRI 302-1] Pośrednie zużycie energii

Zużycie energii elektrycznej i ogrzewania (w MWh)1

Zużycie energii elektrycznej na poziomie prawie 1 067 GWh stanowi najistotniejszą pozycję w ogólnym zapotrzebowaniu energetycznym naszych placówek. Wartość ta wzrosła o około dwa procent. Wynika to z szeregu czynników, m.in. dłuższych godzin otwarcia, a także zainstalowania w sklepach dodatkowych lodówek i pieców.

Razem

Elektryczność

Ogrzewanie

Razem

Elektryczność

Ogrzewanie

Razem

Elektryczność

Ogrzewanie

Belgia/Luksemburg2

101 354

101 354


96 325

96 325


103 691

103 691


Dania

50 470

39 855

10 615

47 769

36 545

11 224

49 875

37 921

11 954

Francja

180 752

180 752


 

199 372

195 753

3 619

201 323

196 093

5 230

Niemcy

472 279

454 553

17 726

495 474

476 032

19 442

502 003

482 154

19 849

Holandia

84 669

83 716

953

90 922

89 947

975

106 734

105 810

924

Polska

25 334

22 173

3 162

28 588

25 027

3 561

32 993

29 106

3 887

Portugalia

17 720

17 720


21 621

21 621


24 183

24 183


Hiszpania

89 029

89 029


108 441

108 441


87 274

87 274


ALDI Nord

1 021 608

989 151

32 456

1 088 512

1 049 691

38 821

1 108 076

1 066 232

41 844

1 Dane opracowano częściowo na podstawie szacunków i ekstrapolacji.
2
Informacje dotyczące niezależnych prawnie spółek ALDI Belgia i ALDI Luksemburg zostały połączone w celu uproszczenia prezentacji (patrz „Więcej informacji”).

[GRI 305-1/2] Emisje gazów cieplarnianych z zakresu 1 i 2

Emisje gazów cieplarnianych z zakresu 1 i 2 (w ekwiwalencie ton CO2)

Emisje gazów cieplarnianych obliczano na podstawie zużycia energii i paliwa oraz strat środków chłodniczych. Obliczenia prowadzono zgodnie z wymaganiami Protokołu Gazów Cieplarnianych (GHG) przy zastosowaniu czynników emisji DEFRA lub GEMIS w przypadku emisji związanych z siecią grzewczą. Zgodnie z Protokołem GHG, wartość emisji Zakresu 2 związaną ze zużyciem energii elektrycznej wyliczano oddzielnie dla czynników emisji związanych z daną lokalizacją i związanych z rynkiem działalności. W przypadku emisji związanej z lokalizacją wykorzystywano czynniki właściwe dla danego obszaru geograficznego (np. kraju), natomiast charakterystykę konsumpcji energii elektrycznej sporządzono – gdy było to możliwe – na bazie czynników rynkowych, biorąc pod uwagę emisję generowaną przez producenta energii. Obliczenia w zakresie emisji gazów cieplarnianych wg lokalizacji przeprowadzono na podstawie czynników wskazanych przez Międzynarodową Agencję Energetyczną (International Energy Agency – IEA).

Zakres 12

Zakres 23
„wg lokalizacji“

Zakres 23
„wg rynku“

Zakres 12

Zakres 23
„wg lokalizacji“

Zakres 23
„wg rynku“

Zakres 12

Zakres 23
„wg lokalizacji“

Zakres 23
„wg rynku“

Belgia/Luksemburg4

38 653

22 674

14 859

37 445

16 200

22 312

34 338

17 093

17 136

Dania

14 942

8 119

18 585

 9 297

8 784

15 472

8 849

7 153

16 208

Francja

67 101

8 364

6 756

67 738

10 948

10 499

65 975

14 305

10 620

Niemcy

108 179

203 918

223 790

114 111

209 197

196 088

108 556

195 328

203 684

Holandia

28 147

40 984

124

25 961

41 730

126

28 867

45 964

120

Polska

6 931

17 295

18 441

8 727

19 253

18 558

7 138

22 986

24 603

Portugalia

5 728

5 695

5 080

3 455

5 674

5 711

2 858

7 675

5 316

Hiszpania

10 980

25 718

29 854

8 376

26 202

169

11 295

24 102

44

ALDI Nord

280 662

332 767

317 490

275 110

337 988

268 935

267 876

334 605

277 731

1 W związku z udostępnieniem nowych danych, wartości za lata 2017 i 2018 skorygowano w stosunku do informacji opublikowanych w raporcie za rok poprzedni.
2 Zakres 1: Zakres 1: Emisja generowana przez bezpośrednie zużycie energii w budynkach, zużycie paliwa do celów logistycznych i straty czynników chłodniczych.
3 Zakres 2: Emisja wynikająca ze zużycia energii elektrycznej i cieplnej, według lokalizacji i rynku.
4 Informacje dotyczące niezależnych prawnie spółek ALDI Belgia i ALDI Luksemburg zostały połączone w celu uproszczenia prezentacji (patrz „Więcej informacji”).

[GRI 305-1/2] Emisje gazów cieplarnianych z zakresu 1 i 2 wg źródła
Greenhouse gas emissions Scope 1 and 2 by sources

Łączny poziom emisji gazów cieplarnianych z zakresu 1 i 2 proporcjonalnie do źródła pochodzenia w roku 2019 (w procentach, na podstawie emisji wg lokalizacji)

Liczba pojazdów

Liczba pojazdów na dzień 31 grudnia 2019 wg typu pojazdu

Liczba ciężarówek

Liczba samochodów

Liczba pozostałych pojazdów1

Liczba ciężarówek

Liczba samochodów

Liczba pozostałych pojazdów1

Liczba ciężarówek

Liczba samochodów

Liczba pozostałych pojazdów1

Belgia/Luksemburg2

223

226

7

226

236

8

230

259

8

Dania

52

100

4

52

128

5

48

140

5

Francja

227

349

22

223

392

18

225

438

20

Niemcy

736

1 125

74

710

1 104

72

690

1 197

71

Holandia

173

211

8

165

238

8

166

276

9

Polska


76

2


91

2


165

2

Portugalia


55

1


66

1


61

1

Hiszpania


165

2


204

5


203

5

ALDI Nord

1 411

2 307

120

1 376

2 459

119

1 359

2 739

121

1 Do tej kategorii zaliczają się wózki przemysłowe (wózki widłowe) oraz pojazdy z napędem LPG.
2 Informacje dotyczące niezależnych prawnie spółek ALDI Belgia i ALDI Luksemburg zostały połączone w celu uproszczenia prezentacji (patrz „Więcej informacji”).

[GRI 302-1] Zużycie paliwa

Zużycie paliwa przez ciężarówki, samochody i inne pojazdy (w litrach lub kilogramach LPG)

Olej napędowy1 (l)

Benzyna (l)

LPG (kg)

Olej napędowy1 (l)

Benzyna (l)

LPG (kg)

Olej napędowy1 (l)

Benzyna (l)

LPG (kg)

Belgia/Luksemburg2

4 407 1714 520 0974 570 082Dania

1 412 919

339

66

1 418 630

1 068

63

1 446 716

3 901

45

Francja

5 913 078


10 116

6 427 933


11 058

6 600 170

9 955

Niemcy

17 419 921

1 698

20 655

17 735 451

107

24 030

17 442 870

572

17 584

Holandia

3 526 6013 823 6733 740 935

19 068


Polska

180 340


1 331

227 094


1 188

287 321

13 895


Portugalia

120 112


300

142 393


66

156 477


66

Hiszpania

423 613


4 059

450 342


2 560

485 950


2 778

ALDI Nord

33 403 755

2 037

36 527

34 745 613

1 175

38 965

34 730 521

37 436

30 428

W tym zużycie oleju grzewczego do obsługi silników chłodzących (poza obszarem Niemiec)
2
Informacje dotyczące niezależnych prawnie spółek ALDI Belgia i ALDI Luksemburg zostały połączone w celu uproszczenia prezentacji (patrz „Więcej informacji”).

Liczba systemów fotowoltaicznych i moc

Liczba1 i zainstalowana moc instalacji fotowoltaicznych (w kWp)

Liczba systemów FW1

Zainstalowana moc

Liczba systemów FW

Zainstalowana moc

Liczba systemów FW

Zainstalowana moc

Belgia/Luksemburg2

b/d

2 594

44

3 128

65

6 578

Dania

b/d

45

6

84

11

145

Francja

b/d

273

15

1 275

41

3 125

Niemcy

b/d

26 708

289

36 655

380

52 190

Holandia

b/d

209

7

580

19

1 500

Polska

b/d
1

50

Portugalia

b/d

1 466

21

2 291

24

2 643

Hiszpania

b/d

850

30

1 733

40

2 224

ALDI Nord

b/d

32 145

412

45 746

581

68 455

1 Dane na temat liczby instalacji fotowoltaicznych są gromadzone od roku 2018
2 Informacje dotyczące niezależnych prawnie spółek ALDI Belgia i ALDI Luksemburg zostały połączone w celu uproszczenia prezentacji (patrz „Więcej informacji”).
 

[GRI 302-1] Produkcja własna energii elektrycznej

Energia elektryczna generowana przez instalacje fotowoltaiczne i zużycie własne (w MWh)

Wytworzona energia elektryczna

Własne zużycie

Wytworzona energia elektryczna

Własne zużycie

Wytworzona energia elektryczna

Własne zużycie

Belgia/Luksemburg1

1 809

1 629

3 152

2 576

4 222

3 479

Dania

41

29

75

75

100

100

Francja

125

102

921

562

3 512

2 118

Niemcy

18 261

11 967

27 703

19 281

36 477

25 511

Holandia

156

123

376

322

1 072

903

Polska

18

18

Portugalia

1 537

1 285

2 193

1 831

3 250

2 793

Hiszpania

1 224

1 224

2 023

1 843

3 791

3 674

ALDI Nord

23 153

16 358

36 443

26 490

52 442

38 596

1 Informacje dotyczące niezależnych prawnie spółek ALDI Belgia i ALDI Luksemburg zostały połączone w celu uproszczenia prezentacji (patrz „Więcej informacji”).
 

Ilość odpadów w Niemczech

Ilość odpadów wg typu (w tonach metrycznych)1

Ilość odpadów w Niemczech wzrosła nieznacznie w porównaniu z rokiem 2018. Najistotniejszą część odpadów generowały opakowania. Substancje niebezpieczne w ilości 382 ton metrycznych stanowiły jedynie 0,1 procenta łącznej ilości odpadów. Do tej kategorii należą: zużyty olej, filtry oleju, akumulatory pojazdów i świetlówki zawierające rtęć. Jak dotąd udało się zgromadzić dane na temat ilości odpadów jedynie dla placówek niemieckich. Międzynarodowe standardy rejestracji zostaną wdrożone w nadchodzących latach.

2017

2018

2019

Odpady niebezpieczne

420

448

382

Papier/karton

400

6 032

10 452

Odpady komunalne2

24 550

38 5913

47 692

Odpady pochodzące z produkcji i przetwarzania żywności4

11 343

34 464

38 530

Odpady opakowaniowe

164 001

168 074

165 489

w tym tworzywa sztuczne

3 432

2 852

1 804

w tym karton

128 549

133 264

134 249

w tym PET

31 864

31 522

31 864

w tym inne odpady opakowaniowe5

155

436

492

Zużyty sprzęt

52

858

63

Łączny wolumen odpadów

200 765

248 467

262 608

1 Dane opracowano częściowo na podstawie szacunków i ekstrapolacji
2 Odpady przemysłowe. Do tej kategorii należą „odpady resztkowe”: żywność pakowana, odpady wielkogabarytowe, drewno i złom metalowy.
3 Metoda dokonywania obliczeń została zmieniona w stosunku do poprzedniego roku.
4
W tym odpady z prowadzenia stołówek i piekarni.
5 W tym inne odpady opakowaniowe, np. doniczki po roślinach czy misy.

[GRI 306-2] Odpady wg metody utylizacji

Ilość odpadów w Niemczech proporcjonalnie wg sposobu utylizacji (w procentach)1

Większość – około 97 procent – odpadów innych niż niebezpieczne odzyskano lub poddano recyklingowi (m.in. poprzez kompostowanie) w roku 2019.

Waste by methods of disposal

1 Przypisanie do grup bazuje częściowo na oszacowaniach.
2
W tym spalanie w celu odzyskiwania energii.

Zużycie wody

Zużycie wody (w metrach sześciennych)1

Wzrost zużycia w różnych krajach w roku 2019 był spowodowany głównie niezwykle gorącym latem, które zmusiło nas do płukania instalacji chłodniczych / urządzeń zewnętrznych, aby zapobiec ich awariom, a także do napełniania i utrzymywania systemów zraszaczy.

2017

2018

2019

Belgia/Luksemburg2

47 995

50 419

51 048

Dania

16 310

12 031

14 726

Francja

151 269

151 072

179 848

Niemcy

232 644

260 258

264 138

Holandia

38 472

51 504

62 527

Polska

23 532

24 295

25 578

Portugalia

60 649

54 381

87 838

Hiszpania

87 619

127 306

136 858

ALDI Nord

658 490

731 267

822 561

1 Dane opracowano częściowo na podstawie szacunków i ekstrapolacji.
2
Informacje dotyczące niezależnych prawnie spółek ALDI Belgia i ALDI Luksemburg zostały połączone w celu uproszczenia prezentacji (patrz „Więcej informacji”).

Dystrybucja gazetek dla klientów

Dystrybucja gazetek dla klientów (średnia roczna) wg gazetki1

Razem

ALDI  Aktualności

ALDI Podróże

ALDI Usługi

Inne2

Razem

ALDI  Aktualności

ALDI Podróże

ALDI Usługi

Inne2

Razem

ALDI  Aktualności

ALDI Podróże

ALDI Usługi

Inne2

Belgia/Luksemburg3

4 650 273

4 650 273

5 764 573

4 618 936

1 053 157

6 418 293

4 584 102

1 834 191

Dania

1 320 458

1 320 458

1 083 033

983 033

100 000

957 982

957 982

Francja

9 034 767

9 034 767

8 919 764

8 919 764

9 486 964

9 082 542

404 422

Niemcy

45 539 205

22 210 748

1 335 392

21 993 065

68 831 500

22 500 000

1 250 000

2 501 500

42 580 000

30 217 364

22 127 016

1 093 587

206 250

6 790 511

Holandia

15 330 870

4 998 835

10 332 035

20 515 919

4 930 995

12 893 320

20 893 450

4 988 170

155 280

15 750 000

Poland

2 216 535

2 216 535

6 345 456

2 419 505

1 902 000

3 457 413

2 513 889

943 524

Portugalia

530 807

530 807

727 650

727 650

871 050

871 050

Hiszpania

2 281 478

511 853

1 769 625

4 022 370

448 820

2 913 550

945 829

686 014

259 815

ALDI Nord

80 904 393

45 474 276

1 335 392

34 094 725

116 210 265

45 537 703

1 250 000

2 501 500

61 442 027

73 248 345

45 810 765

1 093 587

361 530

25 982 463

1 Dane opracowano częściowo na podstawie szacunków i ekstrapolacji.
Kategoria ta obejmuje publikacje tematyczne, np. dla koneserów dobrej kuchni i wina czy gazetki bożonarodzeniowe, a także publikacje specjalne, wydawane z okazji otwarcia nowego sklepu.
3
Informacje dotyczące niezależnych prawnie spółek ALDI Belgia i ALDI Luksemburg zostały połączone w celu uproszczenia prezentacji (patrz „Więcej informacji”).

[GRI 301-1] Gazetki dla klientów wg wagi

Waga papieru wykorzystywanego rocznie do produkcji gazetek dla klientów (w tonach)1

Razem

ALDI  Aktualności

ALDI Podróże

ALDI Usługi

Inne2

Razem

ALDI  Aktualności

ALDI Podróże

ALDI Usługi

Inne2

Razem

ALDI  Aktualności

ALDI Podróże

ALDI Usługi

Inne2

Belgia/Luksemburg3

10 823

10 823

13 614

13 451

163

13 075

12 852

223

Dania

3 419

3 419

2 884

2 879

5

2 827

2 827

Francja

21 516

21 516

21 238

21 238

21 284

21 153

131

Niemcy

81 314

78 485

874

1 955

93 598

89 000

800

101

3 697

87 900

80 695

1 571

143

5 491

Holandia

11 032

10 550

482

13 266

12 665

601

14 150

13 257

5

888

Polska

5 279

5 279

7 931

7 913

18

8 229

8 221

8

Portugalia

1 543

1 543

2 153

2 153

2 596

2 596

Hiszpania

1 674

1 448

226

1 719

1 323

396

2 139

1 916

223

ALDI Nord

136 600

133 063

874

2 663

156 403

150 622

800

101

4 880

152 200

143 517

1 571

148

6 964

1 Dane opracowano częściowo na podstawie szacunków i ekstrapolacji.
2
Kategoria ta obejmuje publikacje tematyczne, np. dla koneserów dobrej kuchni i wina czy gazetki bożonarodzeniowe, a także publikacje specjalne, wydawane z okazji otwarcia nowego sklepu.
3
Informacje dotyczące niezależnych prawnie spółek ALDI Belgia i ALDI Luksemburg zostały połączone w celu uproszczenia prezentacji (patrz „Więcej informacji”).

Pracownicy & społeczność

[GRI 405-1] Pracownicy wg obszaru zatrudnienia

Liczba pracowników ALDI wg obszaru zatrudnienia i płci na dzień 31 grudnia 2019

 

ALDI Nord

w tym kobiety

ALDI Nord

w tym kobiety

ALDI Nord

w tym kobiety

Sprzedaż

55 901

42 495

59 620

44 891

61 970

45 561

Magazyny

5 466

1 288

5 903

1 359

6 251

1 414

Flota pojazdów

2 722

54

2 796

58

2 867

63

Biura

2 704

2 419

2 829

2 483

3 379

2 848

Kierownictwo wyższego szczebla

631

155

646

165

732

198

Kierownictwo niższego szczebla

1 322

403

1 360

420

1 693

595

Inne1

621

28

780

72

769

61

Razem

69 367

46 842

73 934

49 448

77 661

50 740

1 Kategoria ta obejmuje także pracowników pełniących funkcje w radach pracowniczych i personel utrzymania.

[GRI 102-8] Pracownicy wg typu zatrudnienia

Liczba pracowników ALDI wg typu zatrudnienia i płci na dzień 31 grudnia 2019  

Pełen etat

w tym kobiety

Częściowy etat

w tym kobiety

Pełen etat

w tym kobiety

Częściowy etat

w tym kobiety

Pełen etat

w tym kobiety

Częściowy etat

w tym kobiety

Belgia/Luksemburg1

2 325

1 099

4 402

3 705

2 649

1 168

4 585

3 992

2 735

1 152

4 609

3 931

Dania

1 098

413

1 179

686

1 093

438

1 274

782

1 145

489

1 544

967

Francja

5 993

2 794

3 225

2 798

6 156

3 054

3 370

2 920

6 278

3 161

3 792

3 129

Niemcy

7 370

2 994

28 466

22 517

7 375

3 015

28 937

22 400

8 093

3 062

29 695

22 235

Holandia

1 775

363

6 879

4 736

2 004

383

8 929

5 904

2 120

462

8 966

5 982

Polska

1 334

1 134

572

572

1 640

1 346

502

499

2 210

1 769

484

437

Portugalia

333

157

845

611

432

230

1 064

757

475

241

1 158

853

Hiszpania

1 427

708

2 144

1 555

1 590

770

2 334

1 790

1 878

977

2 479

1 893

ALDI Nord

21 655

9 662

47 712

37 180

22 939

10 404

50 995

39 044

24 934

11 313

52 727

39 427

1 Informacje dotyczące niezależnych prawnie spółek ALDI Belgia i ALDI Luksemburg zostały połączone w celu uproszczenia prezentacji (patrz „Więcej informacji”).

[GRI 102-41] Pracownicy objęci porozumieniami zbiorowymi

Część pracowników ALDI objętych porozumieniami zbiorowymi na dzień 31 grudnia 2019 (w procentach)1

Employees covered by collective bargaining agreements

1 Udział pracowników obliczono z wyłączeniem Polski, ponieważ w kraju tym nie zawarto jak dotąd żadnych układów zbiorowych.

[GRI 404-1] Praktykanci i studenci pracujący

Liczba praktykantów i studentów pracujących na dzień 31 grudnia 2019

Model szkolenia zawodowego bazujący na wzorcu niemieckim nie jest stosowany we wszystkich krajach, dlatego dane na temat liczby praktykantów dotyczą wyłącznie Danii, Niemiec i Francji. System wdrażany w Holandii i Hiszpanii nie jest obecnie uwzględniany dla potrzeb rejestrowania wskaźników efektywności, ponieważ modele szkolenia zawodowego nie są identyczne. W Niemczech oferowany jest także dwutorowy program pracy i nauki z możliwością odbycia stażu.

Praktykanci

Studenci pracujący

Praktykanci

Studenci pracujący

Praktykanci

Studenci pracujący

Dania

59


46


48


Francja

189


221


241


Niemcy

2 084

123

1 684

143

1 759

179

Holandia


54


53

Razem

2 332

123

2 005

143

2 101

179

[GRI 403-9] Liczba chorych pracowników

Liczba osób chorych (pobierających wynagrodzenie) (w procentach)

2017

2018

2019

Belgia/Luksemburg1

4,2

4,2

4,1

Dania

3,3

4,8

2,7

Francja

5,1

10,4

5,6

Niemcy

4,4

8,6

9,4

Holandia

4,3

8,7

4,1

Polska

3,2

3,2

2,7

Portugalia2

b/d

b/d

b/d

Hiszpania

3,2

3,3

3,6

ALDI Nord

4,0

7,2

8,1

1 Informacje dotyczące niezależnych prawnie spółek ALDI Belgia i ALDI Luksemburg zostały połączone w celu uproszczenia prezentacji (patrz „Więcej informacji”).
2 W Portugalii nie ma płatnych urlopów zdrowotnych (b/d = brak danych).

[GRI 405-1, 102-8] Pracownicy wg typu umowy o pracę

Struktura pracowników Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord wg typu umowy o pracę na dzień 31 grudnia 2019 (w procentach)

na czas określony

w tym kobiety

na stałe

w tym kobiety

na czas określony

w tym kobiety

na stałe

w tym kobiety

na czas określony

w tym kobiety

na stałe

w tym kobiety

Belgia/Luksemburg1

11,7

64,5

88,3

74,3

14,9

66,1

85,1

74,3

10,5

62,7

89,5

67,0

Dania

6,8

50,6

93,2

48,3

7,1

52,7

92,9

52,4

1,2

67,7

98,8

54,3

Francja

10,2

65,8

89,8

64,6

11,7

68,1

88,3

65,1

10,6

66,6

89,4

64,8

Niemcy

19,5

64,6

80,5

72,4

17,3

60,3

82,7

71,4

18,7

61,1

81,3

72,5

Holandia

42,3

49,8

57,7

64,1

53,5

53,7

46,5

61,1

50,4

53,4

49,6

61,3

Polska

63,4

83,5

36,6

84,8

59,1

85,0

40,9

84,3

61,2

76,0

38,8

81,9

Portugalia

66,2

66,4

33,8

70,1

53,0

64,4

47,0

57,3

58,6

64,5

41,4

70,6

Hiszpania

4,5

53,6

95,5

65,1

7,0

57,2

93,0

65,2

4,6

69,2

95,4

65,2

ALDI Nord

21,3

62,6

78,7

69,5

22,9

61,0

77,1

68,8

22,5

60,9

77,5

68,7

1 Informacje dotyczące niezależnych prawnie spółek ALDI Belgia i ALDI Luksemburg zostały połączone w celu uproszczenia prezentacji (patrz „Więcej informacji”).

Staż pracy w grupie przedsiębiorstw

Średni staż pracy w grupie przedsiębiorstw (w latach)

2017

2018

2019

Belgia/Luksemburg1

12

12

12

Dania

4

4

4

Francja

5

6

6

Niemcy

10

10

10

Holandia

8

7

6

Polska

3

2

2

Portugalia

2

2

2

Hiszpania

4

3

4

ALDI Nord

9

8

8

1 Informacje dotyczące niezależnych prawnie spółek ALDI Belgia i ALDI Luksemburg zostały połączone w celu uproszczenia prezentacji (patrz „Więcej informacji”).

[GRI 405-1] Udział kobiet na stanowiskach kierowniczych

Udział kobiet wśród pracowników Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord na stanowiskach kierowniczych na dzień 31 grudnia 2019 (w procentach)

2017

2018

2019

Belgia/Luksemburg1

29,5

31,1

33,1

Dania

21,3

27,0

30,9

Francja

23,1

21,7

29,3

Niemcy

27,8

28,4

31,8

Holandia

17,9

17,7

19,2

Polska

36,7

33,7

37,2

Portugalia

48,0

50,0

41,8

Hiszpania

34,0

36,3

42,0

ALDI Nord

27,3

28,0

31,7

1 Informacje dotyczące niezależnych prawnie spółek ALDI Belgia i ALDI Luksemburg zostały połączone w celu uproszczenia prezentacji (patrz „Więcej informacji”).

[GRI 405-1] Pracownicy wg grup wiekowych

Struktura wiekowa pracowników Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord na dzień 31 grudnia 2019 (w procentach)

Employees by age group

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

 

     

 

     

 

     

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch