Zadowoleni klienci w wyniku zrównoważonego rozwoju – ALDI Dania

Zadowoleni klienci w wyniku zrównoważonego rozwoju – ALDI Dania

Skupiając się na zagadnieniach zrównoważonego rozwoju głównie z punktu widzenia obsługi klienta, ALDI Dania skoncentrowała wysiłki w obszarach zdrowia dzieci i dobrostanu zwierząt, ograniczenia wylesiania i zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi.

Klienci duńscy przywiązują coraz większą wagę do skutków zanieczyszczenia środowiska tworzywami sztucznymi. Dlatego w roku 2019 ALDI Dania zdecydowała się wyeliminować jednorazowe torby plastikowe, zastępując je torbami wielokrotnego użytku. Naszym celem jest uzyskanie 100% opakowań nadających się do recyklingu do roku 2025. 

Zgodnie z duńskim trendem zrównoważonego stylu życia, nieustannie ulepszamy nasze produkty, a w roku 2019 położyliśmy szczególny nacisk na pozyskiwanie jaj z chowu na wolnym wybiegu i soi pochodzącej ze równoważonych źródeł. Jako, że dla klientów duńskich dobrostan zwierząt ma kluczowe znaczenie, wykluczyliśmy z oferty jaja z chowu klatkowego, także jako składnik produktów własnych marek. W roku 2019 dołączyliśmy także do organizacji Danish Alliance for Sustainable Soy, aby wspierać produkcję i import certyfikowanej soi, a tym samym zapobiegać wylesianiu. 

Kolejnym istotnym obszarem jest odpowiedzialność społeczna. Rozpoczęliśmy współpracę z organizacją Save the Children Denmark, aby wspierać bezbronne dzieci w Danii. Zwracając butelki do sklepów ALDI, klienci mogą zdecydować się na przekazanie otrzymanych w zamian pieniędzy organizacji Save the Children Denmark. Współpraca pomiędzy ALDI Dania i Save the Children Denmark obejmuje także sponsorowanie obozów letnich oraz sprzedaż żetonów na wózki sklepowe – dochody są przeznaczane na cele charytatywne.

Dodatkowo, dołączyliśmy także do partnerstwa Smoke-free Future, którego celem jest znaczące ograniczenie liczby palących wśród dzieci i młodzieży do roku 2030. Wszystkie produkty tytoniowe w sklepach umieściliśmy w szafkach, w miejscach niewidocznych dla klientów. W związku z tą inicjatywą, ALDI Dania oraz cztery inne sieci detaliczne otrzymały wyróżnienie od organizacji Cancer DK.

Nasze osiągnięcia

95000 Euro

na rzecz organizacji Save the Children

W ciągu ostatniego roku wspieraliśmy liczne działania organizacji Save the Children Denmark. Zbieraliśmy pieniądze poprzez organizację kampanii oraz wyposażyliśmy nasze automaty do zwrotu butelek w przycisk umożliwiający przekazanie darowizny. Łączna kwota darowizny wyniosła 95 000 EUR.

Wzrost o

29 %

żywności przekazywanej charytatywnie przez sklepy

Ograniczanie marnowania żywności to temat ważny zarówno ze społecznego, jak i ekologicznego punktu widzenia. Możemy powiedzieć z dumą, że 73 procent naszych sklepów przekazuje żywność niezdatną do sprzedaży, jednak wciąż nadającą się do spożycia, organizacjom charytatywnym.

Profil ALDI Dania

Spółki regionalne 3
Sklepy 182
Łączna liczba pracowników ALDI 2 689
Rok wejścia na rynek 1977
Strona internetowa
www.aldi.dk

Postępy w realizacji celów krajowych na rok 2019

Klienci & produkty

Cel

Opis i zakres celów 

Stan na rok 2019 i dalsze kroki

SDG

100% opakowań nadających się do recyklingu do końca roku 2025

Zwiększenie udziału opakowań duńskich produktów marek własnych, nadających się do recyklingu: 100% wielorazowych, nadających się do recyklingu lub kompostowania materiałów opakowaniowych do końca roku 2025

Nowy cel.

  • Rozpoczęcie analizy środowiskowej opakowań w roku 2020
  • Wdrożenie standardowej procedury gromadzenia danych dotyczących opakowań dla nowych produktów
  • Element międzynarodowej oceny możliwości współdzielenia danych z innymi krajami ALDI
SDG 12

15% mniej opakowań do końca roku 2025

 

Do końca roku 2025, obniżenie łącznego wolumenu opakowań w Danii o 15% w odniesieniu do łącznej ich masy (rok bazowy: 2020)

Nowy cel.
Monitoring sytuacji po osiągnięciu celu. Stan przejściowy: wykluczono już z użytku jednorazowe sztućce, słomki, kubeczki i tacki. Zwiększone zużycie tworzyw sztucznych z recyklingu w produkcji opakowań.

SDG 12

50 produktów wegańskich / wegetariańskich do końca roku 2021

 

Do końca roku 2021, oferta produktów oznakowanych jako wegańskie lub wegetariańskie w Danii wzrośnie co najmniej do 50.

Cel osiągnięty.
Na koniec roku 2019, 68 produktów wegańskich / wegetariańskich w sprzedaży (2017: 14)

Wprowadzenie programu przekazywania żywności na cele charytatywne do końca roku 2020

Do końca roku 2020, wszystkie sklepy w Danii muszą realizować program przeciwdziałania marnowaniu żywności, sprzedaż „magicznych toreb” z żywnością, która w przeciwnym razie zostałaby wyrzucona, za pośrednictwem zewnętrznego partnera lub przekazanie żywności organizacjom społecznym.

Nowy cel.
73% naszych sklepów przekazywało żywność regularnie lub sporadycznie w roku 2019

SDG 12

80% mniej marnowanej żywności do końca roku 2030

-/-

Nowy cel.
Środki w trakcie opracowania.

SDG 12
Łańcuch dostaw & zasoby

Cel

Opis i zakres celów  

Stan na rok 2019 i dalsze kroki

SDG

Wycofanie jaj z chowu klatkowego w roku 2018

Zakończenie sprzedaży jaj z chowu klatkowego w Danii, zarówno w postaci świeżych jaj, jak i składników przetwarzanych produktów, w roku 2018

Cel osiągnięty w roku 2019

100% certyfikowanego drewna do końca roku 2020

 

Do końca 2020 roku, zastąpienie 100% drewna i produktów na bazie drewna marek własnych w Danii produktami spełniającymi wymogi zrównoważonego rozwoju, posiadającymi certyfikaty

Projekt w toku.
Do końca roku 2019 osiągnięto udział tych produktów na poziomie 94,5%.

SDG 15

100% certyfikowanej soi dla określonych produktów marek własnych do końca roku 2025

 

Naszym celem jest osiągnięcie 100% soi wytwarzanej w drodze zrównoważonego rozwoju, zarówno w sprzedaży bezpośredniej, jak i pośredniej, w kategoriach produktów marek własnych, takich jak: świeże mięso, nabiał, w tym jaja, produkty mrożone i chłodnicze zawierające mięso, do końca roku 2025. W pierwszej kolejności skompensujemy ilość soi w roku 2020, kupując kredyty w ramach programu Round Table on Responsible Soy (RTRS).

Nowy cel.

  • Członkostwo w organizacji Danish Alliance for Responsible Soy (Duński Sojusz na Rzecz Odpowiedzialnej Soi) od roku 2019
  • Współpraca z dostawcami, aby wyeliminować deforestację w procesie pozyskiwania soi
Klimat & środowisko

Cel

Opis i zakres celów   

Stan na rok 2019 i dalsze kroki

SDG

100% zielonej energii do końca roku 2021

Zakup 100% zielonej energii elektrycznej do końca roku 2021

Projekt w toku:

  • 11 paneli słonecznych
  • 3% zielonej energii elektrycznej z paneli PV
  • 0% zakupów bezpośrednich

 

SDG 07

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

 

     

 

     

 

     

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch