Wspólna praca na rzecz zrównoważonego rozwoju – ALDI Nord Niemcy

Wspólna praca na rzecz zrównoważonego rozwoju – ALDI Nord Niemcy

Zrównoważony rozwój dzięki współpracy – wytwarzanie opakowań przyjaznych środowisku, aby promować gospodarkę obiegową i poprawiać dobrostan zwierząt we współpracy z rolnikami.

ALDI Nord Niemcy pracuje intensywnie na rzecz zrównoważonego rozwoju na terenie całego kraju. W roku 2018, ALDI Niemcy opracowała i opublikowała Misję Opakowaniową dla marek własnych: „ALDI Verpackungsmission”. Od tego czasu trwa intensywna współpraca z naszymi partnerami, w tym dostawcami i start-upami, w celu identyfikacji i optymalizacji koncepcji opakowań i produktów zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju. Naszym celem jest, aby do końca roku 2022, 100 procent naszych opakowań nadawało się do recyklingu; chcemy także do końca roku 2025 ograniczyć o 30% ilość materiałów opakowaniowych w odniesieniu do sprzedaży. W roku 2020 wprowadzimy „ALDI waste sorting symbol” - „symbol sortowania odpadów ALDI” dla wszystkich opakowań marek własnych, aby informować klientów o prawidłowych metodach recyklingu.

Obywatele Niemiec, podobnie jak ALDI Nord Niemcy, kładą duży nacisk na kwestię dobrostanu zwierząt. Naszym celem jest zapewnienie klientom szerokiej oferty produktów, oferujących dodatkowe korzyści pod względem dobrostanu zwierząt. W roku 2018 ALDI wprowadziła własną markę wyrobów produkowanych zgodnie z zasadami ochrony dobrostanu zwierząt – Fair & Gut, jako uzupełnienie oferty produktów konwencjonalnych i organicznych. Ponad 240 rolników dostarcza obecnie świeże mięso, kiełbasy, jaja i nabiał dla potrzeb marki Fair & Gut. Aby zapewnić klientom większą przejrzystość oznakowań, przyjęliśmy ogólnokrajowy system etykietowania wyrobów zgodnych z zasadami ochrony dobrostanu zwierząt „Haltungsform” wskazując sposób hodowli zwierząt.

Oprócz działań własnych, współpracujemy także z innymi organizacjami w ramach inicjatyw ogólnobranżowych w rodzaju Initative Tierwohl czy Partnerstwa na Rzecz Tekstyliów Wytwarzanych zgodnie z Zasadami Zrównoważonego Rozwoju. Od początku roku 2020, nasi klienci mogą znaleźć w sklepach produkty z oznakowaniem „Grüner Knopf”, co pozwala im lepiej zorientować się w naszej ofercie produktów spełniających założenia zrównoważonego rozwoju.

Nasze osiągnięcia

177 ton

mniej plastiku w każdym roku

W całych Niemczech oszczędzamy rocznie 177 ton plastiku dzięki sprzedaży patyczków do czyszczenia uszu niezawierających tworzyw sztucznych, w opakowaniach, które także ich nie zawierają. To jedna z wielu inicjatyw, które przyczyniły się do zmniejszenia ilości opakowań z tworzyw sztucznych od roku 2015 o ponad 11 000 ton.

 

1 miejsce

przyjazne weganom

W roku 2019, ALDI Nord Niemcy otrzymała tytuł dyskontu najbardziej przyjaznego weganom, przyznany przez Fundację Alberta Schweitzera. Fundacja zwróciła uwagę na duży udział produktów wegańskich, rozszerzoną ofertę napojów, a także na naszą inicjatywę „Tydzień z Weganizmem”.

Profil ALDI Nord Niemcy

Spółki regionalne 32
Sklepy
2 206
Łączna liczba pracowników ALDI 37 788
Rok wejścia na rynek 1961
Strona internetowa
www.aldi-nord.de

Postępy w realizacji celów krajowych na rok 2019

Klienci & produkty

Cel

Opis i zakres celów   

Stan na rok 2019 i dalsze kroki

SDG

30% mniej opakowań do końca roku 2025

Obniżenie łącznej masy opakowań produktów marek własnych w Niemczech o 30% – proporcjonalnie do poziomu sprzedaży – do końca roku 2025 (rok bazowy: 2015).

Projekt w toku.
-14,6 oszczędności w materiałach opakowaniowych w Niemczech na koniec 2019 roku w porównaniu z 2015 r.

 

SDG 12

100% opakowań nadających się do recyklingu do końca roku 2022

100% opakowań naszych produktów marek własnych nadających się do recyklingu do końca roku 2022

Projekt w toku.
Według wyników wstępnych badań, około dwie trzecie naszych opakowań już dziś kwalifikują się jako zdatne do recyklingu.

SDG 12

Wyeliminowanie jednorazowych produktów z tworzyw sztucznych z początkiem roku 2019

Zakończyliśmy sprzedaż jednorazowych wyrobów plastikowych z naszymi produktami marek własnych, a także sprzedaż artykułów dedykowanych z tego zakresu (z wyłączeniem słomek do picia przy kartonikach z napojami) w Niemczech z początkiem roku 2019

Cel osiągnięty.

SDG 12

Wyeliminowanie mikroplastiku w produktach kosmetycznych do końca roku 2022

Zastąpienie wszystkich kosmetyków marek własnych zawierających stałe lub ciekłe mikrogranulki tworzyw sztucznych w Niemczech produktami alternatywnymi, przyjaznymi dla środowiska, do końca roku 2022

Projekt w toku. Od roku 2014 trwa stopniowa eliminacja mikroplastiku z kosmetyków, produktów do pielęgnacji osobistej i detergentów, 2019: 180 produktów niezawierających stałych mikrogranulek i ciekłych cząsteczek syntetycznych tworzyw sztucznych w ALDI.

SDG 12

Rozszerzenie marki własnej promującej dobrostan zwierząt Fair & Gut do końca roku 2020

Zwiększenie dostępności świeżych produktów drobiowych w Niemczech, sprzedawanych pod marką promująca dobrostan zwierząt Fair & Gut do końca roku 2020

Cel osiągnięty.
W roku 2018 zostało dodanych sześć rodzajów świeżych produktów drobiowych. Tymczasem marka Fair & Gut objęła także świeże mięso (wołowe i wieprzowe), wędliny, jaja oraz nabiał. W przyszłości ma ona na celu rozszerzenie działalności na inne regiony, ponieważ artykuły te nie są jeszcze dostępne we wszystkich spółkach regionalnych prowadzących działalność w Niemczech.

Rozwój systemu etykiet informujących o ochronie dobrostanu zwierząt (Haltungsform)

Rozwój systemu etykiet informujących o ochronie dobrostanu zwierząt na inne produkty i grupy produktów w Niemczech

Nowy cel.

SDG 12

Wycofanie świeżych mięs z etykietą Haltungsform 1

Wycofanie świeżych mięs z etykietą Haltungsform 1 ze sklepów niemieckich i zwiększanie udziału świeżych mięs marek własnych z etykietą Haltungsform 2, 3 lub 4

Projekt w toku.
Większość naszych produktów ma obecnie etykiety Haltungsform 1 i 2. Dalsze zaangażowanie w działalność na rzecz ochrony dobrostanu zwierząt przyczyni się do znacznego zwiększenia udziału produktów z etykietą Haltungsform 2 w połowie roku 2021.

Ekspansja ATC do końca roku 2019

Wprowadzenie Kodu Transparentności ALDI (ATC) w Niemczech dla produktów marek własnych w co najmniej jednej grupie produktów oraz zwiększenie liczby produktów rybnych oraz zawierających ryby objętych ATC do końca roku 2019

Cel osiągnięty.
Wprowadzenie w grupie wyrobów tekstylnych zrealizowano; liczba produktów rybnych i zawierających ryby objętych ATC do końca roku 2019: 190 zakupionych artykułów rybnych i 112 artykułów z ATC, pokrycie ATC na poziomie 59%

 

Łańcuch dostaw & zasoby

Cel

Opis i zakres celów 

Stan na rok 2019 i dalsze kroki

SDG

Zaprzestanie usuwania kurcząt płci męskiej podczas produkcji świeżych jaj do końca 2022 roku

Znacząca zmiana całego łańcucha dostaw dla jaj z chowu ściółkowego, z chowu na wolnym wybiegu oraz z chowu ekologicznego w Niemczech do końca roku 2022 w celu zaprzestania usuwania kurcząt płci męskiej podczas produkcji świeżych jaj.

Nowy cel.
Mamy już w ofercie jaja z projektu Bruderhahn pod marką własną Henne & Hahn od roku 2017.

50% certyfikowanej kawy do końca roku 2020

Przejście na certyfikowaną kawę (UTZ, Fairtrade, Rainforest Alliance oraz BIO) dla kawy sprzedawanej pod markami własnymi w Niemczech

Projekt w toku.
W roku 2019 osiągnięto poziom 47%.

SDG 12
Klimat & środowisko

Cel

Opis i zakres celów   

Stan na rok 2019 i dalsze kroki

SDG

Zwiększenie wskaźnika produkcji energii własnej

 

Zwiększenie wskaźnika produkcji energii własnej przy pomocy systemów fotowoltaicznych w sklepach niemieckich poprzez połączenie z koncepcjami zintegrowanych systemów chłodzenia i ogrzewania oraz dostosowania systemów fotowoltaicznych do ich potrzeb

Projekt w toku.
Stosunek zużycia energii do produkcji za rok 2019 wynosi 69.9% (2018 69.6%).

SDG 07

100% wykorzystania propanu jako chłodziwa 

 

Stopniowa wymiana chłodziarek i zamrażarek elektrycznych w Niemczech na chłodzone propanem (R290) o bardzo niskim współczynniku ocieplenia globalnego (GWP)

Cel osiągnięty.

SDG 12

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

 

     

 

     

 

     

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch