Regionalne produkty na rzecz zrównoważonego rozwoju – ALDI Polska

Regionalne produkty na rzecz zrównoważonego rozwoju – ALDI Polska

ALDI Polska zapewnia klientom coraz większy wybór produktów regionalnych i wytworzonych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju w myśl naszego motto – RAZ ALDI, ZAWSZE ALDI.

Najnowsze badania wskazują, że w Polsce rośnie świadomość konsumentów w obszarze zrównoważonego rozwoju. Co za tym idzie, wciąż rozwijamy ofertę produktów zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju, aby zwiększać świadomość klientów i przekazywać im obszerne informacje na temat naszej działalności w zakresie odpowiedzialności przedsiębiorstwa (CR). Co trzy miesiące wydajemy newsletter CR, dostępny w naszych sklepach oraz w Internecie. Informujemy klientów, w jaki sposób mogą chronić środowisko w codziennym życiu, podejmując decyzje zgodne z założeniami zrównoważonego rozwoju, takie jak bezpieczna utylizacja baterii, segregacja odpadów i zapobieganie marnowaniu żywności. Kładąc nacisk na znaczenie produkcji lokalnej w Polsce, przeprowadziliśmy osiem kampanii tygodniowych, promujących typowe produkty z różnych polskich regionów.

W roku 2019, w raporcie „Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2018: Dobre Praktyki”, przedstawiającym najszerzej zakrojoną krajową analizę działań CSR, znalazła się po raz pierwszy informacja, że ALDI Polska to spółka odpowiedzialna społecznie. W raporcie opisano dwanaście obszarów działań ALDI, w tym międzynarodową politykę zakupową, Koncept Sklepów (ALDI Nord Instore Konzept – ANIKo), naszą Politykę Klimatyczną oraz Społeczny Program Zgodności. W roku 2018, MSC Poland przyznała ALDI Polska nagrodę za niezwykłe zaangażowanie w kwestie zrównoważonego rybołówstwa i wkład we wdrażanie programu MSC w Polsce.

W roku 2019 opublikowaliśmy w Internecie deklarację wyeliminowania jaj z chowu klatkowego w przetworzonych produktach marek własnych do końca roku 2025. To nasze pierwsze zobowiązanie krajowe, które wykracza poza zakres międzynarodowej polityki zakupowej, dzięki któremu do roku 2025, jako trzecia sieć sprzedaży detalicznej w Polsce, wycofamy ze sprzedaży zarówno świeże, jak i przetworzone, jaja z chowu klatkowego.

Nasze osiągnięcia

73

produkty wegańskie i wegetariańskie

ALDI Polska sprzedawała w 2019 roku 73 produkty opatrzone etykietą V-Label, oznaczającą produkty wegańskie, w przypadku których gwarantujemy brak składników pochodzenia zwierzęcego, a także produkty wegetariańskie.

31 razy

PRODUKT POLSKI

Oprócz zorganizowania ośmiu tygodni regionalnych, postanowiliśmy także wesprzeć klientów w identyfikowaniu lokalnych produktów polskich. Oprócz logo PRODUKT POLSKI używamy także oznaczeń Dziedzictwo Kulinarne oraz Jakość Tradycja dla produktów lokalnych.

Profil ALDI Polska

Spółki regionalne 1
Sklepy
138
Łączna liczba pracowników ALDI 2 694
Rok wejścia na rynek 2008
Strona internetowa
www.aldi.pl

Postępy w realizacji celów krajowych na rok 2019

Klienci & produkty

Cel

Opis i zakres celów   

Stan na rok 2019 i dalsze kroki

SDG

Strategia w zakresie opakowań do roku 2020

Publikacja Krajowej Strategii Opakowań do końca roku 2020

W przygotowaniu.

SDG 12

Przekazywanie żywności na cele charytatywne przez wszystkie sklepy do końca roku 2020

100% polskich sklepów ma przekazywać niezdatne do sprzedaży, ale nadające się do spożycia produkty żywnościowe instytucjom charytatywnym do końca roku 2020

Projekt w toku.
Udział sklepów w roku 2019: 41%.

SDG 12
Łańcuch dostaw & zasoby

Cel

Opis i zakres celów   

Stan na rok 2019 i dalsze kroki

SDG

Krajowa Polityka Zakupowa dot. Dobrostanu Zwierząt do końca roku 2020

Publikacja Krajowej Polityki Zakupowej dot. Dobrostanu Zwierząt, do końca roku 2020

W przygotowaniu.

Klimat & środowisko

Cel

Opis i zakres celów   

Stan na rok 2019 i dalsze kroki

SDG

Program szkolenia kierownictwa w roku 2019

Opracowanie programu szkoleniowego dla pracowników ALDI Polska w celu kształtowania umiejętności zarządczych w roku 2019

 

Cel osiągnięty.

  • Utworzenie Akademii ALDI dla wszystkich pracowników ALDI w roku 2019
  • Program rozwoju zespołu kierownictwa
  • Program szkoleniowy rozwoju kompetencji (realizowany przez szkoleniowców zewnętrznych i wewnętrznych)

Cele na rok 2020 – Szkolenie w zakresie rynków – 100% kierowników sklepów, co najmniej 50% asystentów kierownika sklepu, minimum 30-50% pracowników (sklepy)

SDG 04

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

 

     

 

     

 

     

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch