1. Home
  2. Kraje
  3. Portugalia

Zrównoważony rozwój lokalny na przestrzeni całego kraju – ALDI Portugalia

Zrównoważony rozwój lokalny na przestrzeni całego kraju – ALDI Portugalia

Od Algarve po najdalej wysunięte na północ zakątki kraju, ALDI Portugalia stawia na zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej i oczekiwań klientów w realizacji działań z zakresu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

ALDI Portugalia wspiera potrzebujących w wielu lokalizacjach poprzez darowizny w formie żywności oraz w innych formach. W tym celu współpracujemy z ponad 40 miejscowymi organizacjami dobroczynnymi. Ta strategia regionalna jest dla nas szczególnie istotna. Podkreśla ona związek pomiędzy ALDI Portugalia, pracownikami i społecznością lokalną.

Nieustająco doskonalimy obszar obsługi klienta, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom. W 2019 roku zaangażowaliśmy się mocniej w szereg przedsięwzięć z zakresu promocji jakości i świadomości. Uczestniczyliśmy w konkursie Sabor do Ano (Smak Roku), udowadniając w ten sposób nasze zaangażowanie w produkcję wyrobów wysokiej jakości w korzystnych cenach oferowanych przez ALDI. 27 naszych produktów zostało wyróżnionych. Za pośrednictwem nowej strony internetowej, kanałów mediów społecznościowych, takich jak YouTube czy LinkedIn, a także naszego magazynu dla klientów, dostarczaliśmy odbiorcom informacje na temat różnych zagadnień z dziedziny zrównoważonego rozwoju. Za przykład może tu posłużyć misja dotycząca opakowań ALDI Portugalia „Compromisso ALDI”, uruchomiona w roku 2019, bazująca na zasadzie „Ograniczaj. Używaj ponownie. Odzyskuj.”. Jej celem jest wyeliminowanie opakowań, gdy tylko to możliwe, a także wprowadzenie nowych symboli sortowania odpadów na wszystkich naszych produktach marek własnych.

Nasze sklepy zyskały świeży wygląd dzięki najnowszej koncepcji designu ANIKo, dzięki której zakupy staną się dla klientów większą atrakcją. W ramach zmiany wystroju wprowadzono także szereg środków oszczędności energii, jak choćby instalacja na dachach systemów fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej czy chłodziarek wykorzystujących CO2 jako naturalny czynnik chłodzący. W lutym 2020 r. podpisaliśmy zobowiązanie „Lizbona Eurpoejską Zieloną Stolicą – Akcja Klimatyczna 2030” w celu wdrożenia szeregu narzędzi ochrony środowiska we wszystkich sklepach ALDI w rejonie Lizbony.

Nasze osiągnięcia

100 %

sklepów ALDI uczestniczących w akcjach charytatywnych

Dotyczy to wszystkich naszych sklepów: Przekazujemy żywność nadającą się do spożycia, ale wycofaną ze sprzedaży, ponad 40 organizacjom lokalnym i regionalnym, które wspierają potrzebujących w całym kraju.

100 %

dorsza z certyfikatem MSC

Oferujemy naszym klientom tradycyjne portugalskie danie – suszonego dorsza – z certyfikatem MSC. Nieustająco działamy na rzecz zrównoważonego rybołówstwa i stopniowo zapełniamy naszą ofertę produktami rybnymi spełniającymi wymagania w tym zakresie.

Profil ALDI Portugalia

Spółki regionalne 1
Sklepy
73
Łączna liczba pracowników ALDI 1 633
Rok wejścia na rynek 2006
Strona internetowa
www.aldi.pt

Postępy w realizacji celów krajowych na rok 2019

Klienci & produkty

Cel

Opis i zakres celów 

Stan na rok 2019 i dalsze kroki

SDG

Certyfikacja MSC dla wszystkich produktów z dorsza do końca roku 2018

Przejście na certyfikację MSC dla wszystkich produktów z dorsza w Portugalii do końca roku 2018

 

Cel osiągnięty.

SDG 14

Przekazywanie żywności na cele charytatywne przez wszystkie sklepy do końca roku 2018

Przekazywanie nadającej się do spożycia żywności wycofanej ze sprzedaży na cele charytatywne przez wszystkie sklepy w Portugalii, w ramach zwalczania marnowania żywności, do końca roku 2018

Cel osiągnięty.

 

SDG 12
Łańcuch dostaw & zasoby

Cel

Opis i zakres celów   

Stan na rok 2019 i dalsze kroki

SDG

Wycofanie jaj z chowu klatkowego od roku 2020

Koniec sprzedaży jaj świeżych z chowu klatkowego w Portugalii do końca roku 2020.

Cel osiągnięty w roku 2020.
Od stycznia 2020 r. nie sprzedajemy jaj świeżych z chowu klatkowego.

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

 

     

 

     

 

     

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch