1. Home
  2. Więcej informacji

Więcej informacji

ALDI Einkauf GmbH & Co. oHG

Tel.: +49 (0) 201 8593-0
Fax: +49 (0) 201 8593-425
Email: cr-reporting@aldi-nord.de

Osoba odpowiedzialna

Rolf Buyle
Dyrektor Zarządzający Międzynarodowego Działu Zakupów
ALDI Einkauf GmbH & Co. oHG

Zarządzanie projektem

Dr. Nora Verfürth
Dr Nora Verfürth Dyrektor Międzynarodowego Działu Jakości i Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa (CRQA)
ALDI Einkauf GmbH & Co. oHG

Judith Hochköppeler
Kierownik Międzynarodowego Działu Jakości i Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa (CRQA)
ALDI Einkauf GmbH & Co. oHG

Daria Kurczyk
Specjalista  Międzynarodowego Działu Jakości i Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa (CRQA)
ALDI Einkauf GmbH & Co. oHG

[GRI 102-53] Contact

Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania lub uwagi, możecie skontaktować się z nami przy pomocy formularza kontaktowego. Z przyjemnością zapoznamy się z informacjami zwrotnymi od Państwa i rozpatrzymy wszelkie wnioski w jak najszybszym terminie.

Koncepcja/redakcja/Projekt

Autorzy zdjęć

Getty Images: /\/\itul Patel; Stock illustration ID: 975457248; Header picture landing page
Shutterstock: Juergen Faelchle; Stock illustration ID: 150935621; Country profile Germany
Shutterstock: JaySi; Stock illustration ID: 1533347249; Country profile Netherlands

Termin publikacji

31 marca 2020 

Chcielibyśmy podziękować wszystkim naszym współpracownikom w szczególności Julii Rose i innym osobom, które połączyły siły w celu opracowania niniejszego raportu.

Język raportu

Raport jest dostępny w formacie pliku PDF w języku angielskim i innych. W przypadku różnic pomiędzy wersjami, znaczenie nadrzędne ma wersja w języku angielskim. Dla zwiększenia czytelności nie określono w nim struktury prawnej spółek. Raport zrównoważonego rozwoju za rok 2019 (PDF) jest dostępny w następujących językach: angielski, niemiecki, francuski, polski, portugalski i hiszpański.

Nota dodatkowa dotycząca zakresu raportu

Zakup towarów dla ALDI Luksemburg realizuje właściwy w tym zakresie Dział Zakupów i Logistyki należący do ALDI Belgia. ALDI Luksemburg i ALDI Belgia są jednak niezależnymi prawnie spółkami, których dane są sumowane w tabelach niniejszego raportu dla uproszczenia.

Zastrzeżenie

Niniejszy raport zawiera oświadczenia dotyczące przyszłych działań Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord. Oświadczenia te zawierają wyniki oceny przeprowadzonej na podstawie informacji, którymi obecnie dysponuje Grupa Przedsiębiorstw ALDI Nord. Zdarzenia faktyczne mogą odbiegać od bieżących oszacowań. Dlatego też Grupa Przedsiębiorstw ALDI Nord nie ponosi odpowiedzialności za ww. oświadczenia.

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

 

     

 

     

 

     

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch