wielka loteria ALDI
  1. Strona główna
  2. Wielka Loteria ALDI
Trwa Wielka Loteria
Nagrody

Jak działa Wielka Loteria ALDI?

Jak dziala loteria?

Promocja trwa od 30.04. do 30.06.2021

Szczegóły i regulamin na stronie organizatora www.smolar.pl oraz www.aldi.pl

Nadal masz pytania? Poszukaj odpowiedzi:

1. KIEDY MOŻNA DOKONYWAĆ ZAKUPU ORAZ ZGŁOSZENIA DO LOTERII?

Zakupu oraz zgłoszenia należy dokonać między 30 kwietnia a 30 czerwca 2021 roku.

2. CZY W LOTERII BIORĄ UDZIAŁ WSZYSTKIE SKLEPY ALDI?

W loterii biorą udział sklepy sieci ALDI na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w których można dokonać zakupu promocyjnego.

3. KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W LOTERII?

W loterii mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będąca użytkownikiem sieci komórkowej GSM.

4. CZY W LOTERII MOGĄ BRAĆ UDZIAŁ PRACOWNICY ALDI?

W loterii nie mogą uczestniczyć pracownicy ALDI (bez względu na podstawę zatrudnienia. Zakaz dotyczy także członków rodzin ww. osób. Przez „członków rodzin” rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.

5. W JAKI SPOSÓB MOŻNA PRZYSTĄPIĆ DO LOTERII?

Do loterii można przystąpić poprzez wypełnienie formularza na stronie www.promocja.aldi.pl

6. JAKI ZAKUP PROMOCYJNY UPRAWNIA DO UDZIAŁU W LOTERII?

Do udziału w loterii uprawnia każdy jednorazowy zakup dowolnych produktów za minimum 50,00 zł.

 

Z loterii wyłączone są zakupy następujących produktów dostępnych w sklepach promocyjnych:

a)         napojów alkoholowych (z wyłączeniem piwa, które bierze udział w loterii)

b)         wszelkich wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych lub rekwizytów tytoniowych oraz produkty imitujące powyższe wyroby

c)         produktów leczniczych

d)         preparatów do początkowego żywienia niemowląt w rozumieniu

W przypadku dowodów zakupów, na których widnieją zakupy produktów wyłączonych

z loterii, podstawą do wzięcia udziału w loterii będzie kwota dowodu zakupu, pomniejszona

o wartość zakupu produktów wyłączonych.

Każdy jednorazowy zakup promocyjny uprawnia do otrzymania jednego losu w loterii. Uczestnik, który w ramach jednej transakcji udokumentowanej jednym dowodem zakupu promocyjnego dokonał wielokrotności zakupu promocyjnego, ma prawo do otrzymania za każde kolejne 50,00 zł brutto jednego losu (tj. losu za zakup promocyjny), z zastrzeżeniem spełnienia pozostałych warunków wskazanych w regulaminie.

7. ILE RAZY MOGĘ SIĘ ZGŁOSIĆ DO LOTERII?

Liczba zgłoszeń do loterii jest nieograniczona, jednakże każdy zakup produktów promocyjnych musi być udokumentowany odrębnym dowodem zakupu i odrębnym zgłoszeniem do loterii. Jednorazowy zakup promocyjny uprawnia do wysłania tylko jednego zgłoszenia udziału w loterii.

8. DLACZEGO MUSZĘ ZACHOWAĆ PARAGON?

Paragon potrzebny jest w celu przystąpienia do loterii, jednocześnie stanowi dowód potwierdzający zakup produktów biorących udział w loterii. Jeśli otrzymasz informację o wygranej, konieczne jest przesłanie paragonu w celu weryfikacji przez Komisję Twojego zwycięskiego zgłoszenia.

9. ZGUBIŁEM/ZGUBIŁAM PARAGON. CO MOGĘ ZROBIĆ?

Niestety w takim przypadku przepada prawo do wygranej.

10. GDZIE ZNAJDUJE SIĘ NR PARAGONU, KTÓRY NALEŻY WPISAĆ W ZGŁOSZENIU?

Numer paragonu znajduje się po prawej stronie, naprzeciwko daty dokonania zakupu.

11. KIEDY ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ LOSOWANIA NAGRÓD DZIENNYCH?

Losowania laureatów nagród dziennych odbywać się będą wg harmonogramu losowań w Regulaminie punkt 13.4.

12. KIEDY ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE LOSOWANIE LAUREATÓW NAGRÓD TYGODNIOWYCH?

Losowania laureatów nagród tygodniowych odbywać się będą wg harmonogramu losowań w Regulaminie punkt 14.3.

13. KIEDY ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE LOSOWANIE LAUREATÓW NAGRÓD MIESIĘCZNYCH?

Losowania laureatów nagród miesięcznych odbywać się będą wg harmonogramu losowań w Regulaminie punkt 15.3.

14. KIEDY ODBĘDZIE SIĘ LOSOWANIE LAUREATÓW NAGRÓD GŁÓWNYCH?

Wielki finał, czyli losowanie nagród głównych odbędzie się w dniu 06.07.2021r.

15. KIEDY LAUREACI ZOSTANĄ POWIADOMIENI O WYGRANEJ?

Wszyscy laureaci loterii zostaną powiadomieni o wygranej, najpóźniej w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia przeprowadzenia danego losowania.

16. JAKĄ DROGĄ LAUREACI ZOSTANĄ POWIADOMIENI O WYGRANEJ?

Laureaci nagród dziennych, tygodniowych, miesięcznych, głównych zostaną poinformowani o wygranej za pomocą SMS Premium wysłanego na numer telefonu podany w zgłoszeniu. Laureaci nagród głównych dodatkowo zostaną poinformowani o wygranej telefonicznie.

17. CO ZROBIĆ W PRZYPADKU BRAKU POTWIERDZENIA PRZEZ OPERATORA PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA?

Może to oznaczać, że Twój numer ma włączoną blokadę na SMS Premium. Przed przystąpieniem do loterii skontaktuj się ze swoim operatorem i sprawdź czy posiadasz taką blokadę.

18. DOSTAŁEM INFORMACJĘ O WYGRANEJ NAGRODZIE. CO ZROBIĆ?

Warunkiem wydania nagrody dziennej jest prawidłowe wypełnienie i wysłanie formularza dla laureatów ww. nagród, który będzie dostępny na stronie internetowej pod adresem: www.laureaci.smolar.pl, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od momentu wysłania przez organizatora wiadomości SMS

 

Warunkiem wydania nagrody głównej I-go i II-go stopnia, nagrody miesięcznej oraz nagrody tygodniowej jest przesłanie na adres organizatora w ciągu 7 dni kalendarzowych oświadczenia laureata, które będzie dostępne do pobrania na stronie www.smolar.pl w zakładce aktualności oraz oryginału paragonu który został zgłoszony do loterii. Dokumenty można dostarczyć osobiście do siedziby organizatora.

19. JAK ZOSTANĄ PRZEKAZANE NAGRODY?

Nagrody rzeczowe zostaną przekazane za  pomocą poczty kurierskiej Inpost, a nagrody pieniężne zostaną przekazane na rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu.

20. CZY NA LAUREACIE NARODY SPOCZYWA OBOWIĄZEK PODATKOWY WYNIKAJĄCY Z OTRZYMANIA NAGRODY?

Na laureacie nagrody nie spoczywa obowiązek podatkowy wynikający z otrzymania nagrody. Organizator dodatkowo do nagrody przygotował część pieniężna nagrody, która zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej. Podatek, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie odprowadzony na konto właściwego urzędu skarbowego przez organizatora.

21. CO W SYTUACJI, KIEDY BĘDĘ CHCIAŁ/-A REKLAMOWAĆ WYGRANY PRODUKT?

Reklamacje dotyczące niniejszej loterii, uczestnicy mogą zgłaszać wyłącznie
w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej lub poprzez doręczenie osobiste, na adres biura organizatora: Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa,
ul. Inżynierska 15, 93 – 569 Łódź, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
e-mail organizatora: reklamacja@smolar.pl. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż do dnia 17.09.2021r.

Chcesz być stale na bieżąco z informacjami o loterii?
Nie zwlekaj:

ALDI Newsletter

Nie przegap żadnej oferty!

Przypomnienie o

Błąd! Przepraszamy, wystąpił błąd. Spróbuj ponownie później.

Czy chcesz aby Cię powiadomić, kiedy przedmiot będzie dostępny? *

Potwierdzenie przypomnienia *

Dzień przypomnienia
Dwa dni wcześniej
Jeden dzień wcześniej
W dniu oferty
Godzina
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

Uwagi
  • Aby skorzystać z naszej bezpłatnej usługi przypominania, prosimy najpierw o Twoje potwierdzenie. W tym celu prosimy podać adres e-mail i / lub numer telefonu i kliknąć „Aktywuj przypominanie". W zależności od wybranej formy kontaktu (e-mail, SMS), otrzymasz link aktywacyjny. Aby aktywować usługę przypominania, prosimy kliknąć w link w otrzymanej wiadomości. Potwierdzenie to nie będzie wymagane ponownie w przyszłości.
  • Prosimy uzupełnić pola oznaczone *.
  • Aby przesłać ten formularz, prosimy zaakceptować pliki cookie w ustawieniach zabezpieczeń przeglądarki.
  • Wysyłanie SMS-ów jest możliwe tylko w krajowej sieci komórkowej.
  • Przypomnienie może być wysłane tylko wtedy, gdy wybrana data jest w przyszłości i po pomyślnym uwierzytelnieniu Twojego adresu e-mail lub numeru telefonu.
  • Twój adres e-mail i numer telefonu komórkowego są wykorzystywane w celu wysłania powiadomienia o wybranym artykule i przechowywane, aby zachować potwierdzone uwierzytelnienie przy korzystaniu z tej usługi przez Ciebie w przyszłości. W dowolnym momencie możesz zrezygnować z subskrypcji / usunąć dane poprzez „ formularz rezygnacji z usługi przypominania”. Pamiętaj, że aktywacja usługi przypominania jest dozwolona tylko w przypadku, gdy sam jesteś odbiorcą.
div>

Niedostępne

Oferta już wygasła

Aktywacja przypominania!

Potwierdzenie przypomnienia

Otrzymasz przypomnienie w dniu ${date} o godzinie ${time}.

Wymagana aktywacja wiadomości (e-mail)

Wymagana aktywacja wiadomości (SMS)

Wymagana aktywacja wiadomości (e-mail / SMS)

Na podany adres e-mail została wysłana wiadomość, aby potwierdzić Twój adres e-mail. Prosimy kliknąć w link w wiadomości.

Na podany numer został wysłany SMS, aby potwierdzić Twój numer telefonu. Prosimy kliknąć w link w wiadomości.

Na podany adres e-mail i numer zostały wysłane wiadomości, aby potwierdzić Twój adres e-mail i numer telefonu. Prosimy kliknąć w link w wiadomości. Jeśli strona z potwierdzeniem się nie otworzy, prosimy skopiować link i wkleić go w przeglądarce.