1. OŚWIADCZENIE ALDI W SPRAWIE ODKRYCIA SCHRONU W RYBNIKU W MIEJSCU BUDOWY SKLEPU

OŚWIADCZENIE ALDI W SPRAWIE ODKRYCIA SCHRONU W RYBNIKU W MIEJSCU BUDOWY SKLEPU

17.01.2019

Komunikaty prasowe

OŚWIADCZENIE ALDI W SPRAWIE ODKRYCIA SCHRONU W RYBNIKU W MIEJSCU BUDOWY SKLEPU

Planując lokalizacje naszych obiektów każdorazowo konsultujemy je z właściwymi instytucjami, dbamy o to, aby nasze sklepy wpisywały się w historyczną i architektoniczną strukturę miasta, a także spełniały wszelkie wymogi budowlane i zagospodarowania przestrzennego. Tak też było w przypadku planowanej budowy sklepu ALDI w Rybniku. Po dopełnieniu niezbędnych formalności, przed rozpoczęciem prac związanych z przygotowaniem placu budowy nie istniały żadne przesłanki, że w tym miejscu możemy odkryć obiekt o znaczeniu historycznym. Schron nie był naniesiony na miejskie dokumenty ani na inne, związane z pozwoleniem na budowę. Na etapie występowania przez nas o pozwolenie na budowę nie pojawiły się żadne informacje, które wskazywałyby na istnienie podobnego obiektu na tym terenie. Zapewniamy, że w swoich działaniach dokładamy wszelkich starań o dbałość i poszanowanie tradycji, w tym szczególnie miejsc godnych pamięci historycznej. ALDI wypełnił wszystkie niezbędne formalności obowiązujące w trakcie procesu starania się o pozwolenie na budowę nowego sklepu w Rybniku.

O istnieniu schronu dowiedzieliśmy się dopiero w momencie przygotowywania placu budowy, tj. w okolicy 7 stycznia, o czym niezwłocznie poinformowaliśmy Prezydenta Miasta Rybnika oraz Miejską Konserwator Zabytków. Kilka dni później, tj. w piątek 11 stycznia zwołano oględziny obiektu, w których uczestniczyliśmy razem z przedstawicielem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Miejską Konserwator Zabytków, Dyrektor Muzeum w Rybniku oraz przedstawicielami Stowarzyszeń Zapomniany Rybnik oraz Pro Fortulicium.

Niezwłocznie po dokonaniu tego odkrycia, wstrzymaliśmy prace budowlane w obrębie schronu. Ponadto, schron został przez nas zabezpieczony. Jesteśmy również w kontakcie z grupą Zapomniany Rybnik, który wyraził chęć roztoczenia opieki nad tym obiektem, jeśli jego przeniesienie lub przesunięcie nie będzie zagrażało życiu lub zdrowiu ludzi.

Nie bierzemy pod uwagę wyburzenia schronu. Podczas spotkania z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, które odbyło się 16 stycznia 2019 roku, dowiedzieliśmy się o decyzji wpisania schronu do gminnej ewidencji zabytków ze względu na jego uznane walory historyczne. Wobec powyższego faktu ustalono, że obiekt należy przesunąć lub przenieść na wskazaną przez Urząd Miasta działkę. Aby to było możliwe, konieczna jest dokładna analiza stanu technicznego obiektu, która między innymi potwierdzi, czy obiekt nie stanowi zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi. Analiza potrwa co najmniej kilka tygodni i wówczas w konsultacji ze stosownymi organami, tj.  z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Miejską Konserwator Zabytków, Prezydentem Miasta, Dyrektorem Muzeum w Rybniku oraz przedstawicielami grupy Zapomniany Rybnik i stowarzyszenia Pro Fortulicium, a także Grupy Operacyjnej Bielsko-Biała zostaną podjęte wiążące decyzje.

Przypomnienie o
Błąd! Przepraszamy, wystąpił błąd. Spróbuj ponownie później.

Czy chcesz aby Cię powiadomić, kiedy przedmiot będzie dostępny?

Potwierdzenie przypomnienia

Dzień przypomnienia
Dwa dni wcześniej
Jeden dzień wcześniej
W dniu oferty
Godzina
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Uwagi
  • Aby skorzystać z naszej bezpłatnej usługi przypominania, prosimy najpierw o Twoje potwierdzenie. W tym celu prosimy podać adres e-mail i / lub numer telefonu i kliknąć „Aktywuj przypominanie". W zależności od wybranej formy kontaktu (e-mail, SMS), otrzymasz link aktywacyjny. Aby aktywować usługę przypominania, prosimy kliknąć w link w otrzymanej wiadomości. Potwierdzenie to nie będzie wymagane ponownie w przyszłości.
  • Prosimy uzupełnić pola oznaczone *.
  • Aby przesłać ten formularz, prosimy zaakceptować pliki cookie w ustawieniach zabezpieczeń przeglądarki.
  • Wysyłanie SMS-ów jest możliwe tylko w krajowej sieci komórkowej.
  • Przypomnienie może być wysłane tylko wtedy, gdy wybrana data jest w przyszłości i po pomyślnym uwierzytelnieniu Twojego adresu e-mail lub numeru telefonu.
  • Twój adres e-mail i numer telefonu komórkowego są wykorzystywane w celu wysłania powiadomienia o wybranym artykule i przechowywane, aby zachować potwierdzone uwierzytelnienie przy korzystaniu z tej usługi przez Ciebie w przyszłości. W dowolnym momencie możesz zrezygnować z subskrypcji / usunąć dane poprzez „ formularz rezygnacji z usługi przypominania”. Pamiętaj, że aktywacja usługi przypominania jest dozwolona tylko w przypadku, gdy sam jesteś odbiorcą.

Niedostępne

Oferta już wygasła

Aktywacja przypominania!

Potwierdzenie przypomnienia

Otrzymasz przypomnienie w dniu ${date} o godzinie ${time}.

Wymagana aktywacja wiadomości (e-mail)

Wymagana aktywacja wiadomości (SMS)

Wymagana aktywacja wiadomości (e-mail / SMS)

Na podany adres e-mail została wysłana wiadomość, aby potwierdzić Twój adres e-mail. Prosimy kliknąć w link w wiadomości.

Na podany numer został wysłany SMS, aby potwierdzić Twój numer telefonu. Prosimy kliknąć w link w wiadomości.

Na podany adres e-mail i numer zostały wysłane wiadomości, aby potwierdzić Twój adres e-mail i numer telefonu. Prosimy kliknąć w link w wiadomości. Jeśli strona z potwierdzeniem się nie otworzy, prosimy skopiować link i wkleić go w przeglądarce.

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch