Aplikacja ALDI - Polityka prywatności

  1. Strona główna
  2. Aplikacja ALDI - Polityka prywatności

Polityka prywatności

Nasza aplikacja ALDI pozwala na korzystanie z różnych usług i ofert. Umożliwia między innymi podgląd ofert tygodniowych lub sporządzanie listy zakupów w mobilnym, poręcznym formacie. Poniżej przedstawiamy Państwu zasady dotyczące polityki prywatności.

1.     Administrator danych

Odpowiedzialność za przetwarzanie danych w związku z korzystaniem z naszej aplikacji ALDI ponosi:

ALDI Sp. z o.o.

ul. Niedźwiedziniec 10, 41-506 Chorzów

Podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 249820

Numer Identyfikacji Podatkowej: PL1070002973

Kapitał zakładowy: 1 250 000 000,00 zł

 

Dane kontaktowe:

W przypadku pytań dotyczących strony internetowej, sklepu internetowego  albo w celu skorzystania ze swoich praw związanych z przetwarzaniem Państwa danych (prawo do ochrony danych) mogą się Państwo zwrócić do naszego Biura Obsługi Klienta pod wskazanym powyżej adresem korespondencyjnym lub adresem e-mail: biuroprasowe@aldi.pl, a także poprzez formularz na stronie internetowej: https://www.aldi.pl/narzedzia/kontakt.html.

 

Osoba kontaktowa w zakresie ochrony danych:

W razie dalszych pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem korespondencyjnym podanym powyżej (z dopiskiem „do rąk inspektora ochrony danych osobowych”) lub adresem e-mail: iodo@aldi.pl

 

Dokładamy wszelkich starań, aby prawa użytkowników aplikacji, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności, były szanowane.

 

Poniżej znajdziecie Państwo informacje, w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy informacje o użytkownikach aplikacji oraz w jaki sposób dbamy o ochronę prywatności użytkowników, stosując odpowiednie rozwiązania technologiczne.

 

Użytkownikiem określamy każdego, kto poprzez aplikację ALDI zainstalowaną na urządzeniu mobilnym np. telefonie komórkowym, tablecie, korzysta z dostępnych w niej funkcjonalności. Instalując aplikację, użytkownik jednocześnie akceptuje zasady opisane w niniejszym dokumencie. W przypadku gdy użytkownik nie wyraża zgody na poniższe zasady, prosimy o niezatwierdzanie zgody na instalację aplikacji lub odinstalowanie aplikacji.

 

 

 

2.     Podstawa prawna

Dane osobowe chronione są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).  "Dane osobowe" oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej – poszczególne informacje, które są bezpośrednio lub pośrednio przyporządkowane albo możliwe do przyporządkowania do konkretnej osoby (np. nazwisko w połączeniu z numerem telefonu lub adresem e-mail); nie dotyczy to informacji, których nie można przypisać do konkretnej osoby (wyświetlony artykuł). Dane osobowe to wyłącznie dane osób fizycznych.


Dane osobowe przetwarzane są albo na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), w związku wypełnianiem obowiązku prawnego (zgodnie z art. 6 ust. 1. lit c) RODO)  albo ochrony uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 

3.     Co się dzieje w związku z instalacją aplikacji ALDI?

Aplikacja ALDI dostępna jest w sklepach internetowych podmiotów trzecich – sklepów z aplikacjami (Apple App Store i Google Play Store). Pobranie aplikacji ALDI wymaga wcześniejszej rejestracji u danego usługodawcy i wiąże się z automatycznym przetwarzaniem przez te podmioty danych, w szczególności:

·         nazwy użytkownika w tym sklepie;

·         adresu e-mail użytkownika,

·         indywidualnego numeru identyfikacyjnego urządzenia końcowego.

 

ALDI nie ma wpływu na gromadzenie i przetwarzanie danych przez sklepy z aplikacjami. Administratorem danych jest wyłącznie operator danego sklepu lub wskazany przez niego podmiot – ALDI nie jest odpowiedzialny za przekazywane dane. Więcej informacji udzielić może Państwu bezpośrednio dany sklep z aplikacjami, zalecamy zapoznać się z Politykami prywatności tych sklepów:

Google Play Store: https://policies.google.com/privacy?hl=pl
Apple App Store: https://www.apple.com/legal/privacy/pl/

 

4.     Jakie dane osobowe mogą być przetwarzane podczas korzystania z aplikacji?

4.1.      Ogólne korzystanie z aplikacji

Podczas korzystania z aplikacji pobieramy następujące dane osobowe w celach statystycznych i poprawy funkcjonalności aplikacji:

·          adres IP urządzenia końcowego,

·          kraj,

·          nazwa pobranego pliku,

·          data i godzina pobrania,

·          przeniesiona ilość danych,

·          komunikat, czy udało się pobrać dane,

·          komunikat, dlaczego nie udało się pobrać danych,

·          typ systemu operacyjnego.

 

W ramach procesu dane mogą być zapisywane na serwerach w pliku protokołu (plik dziennika), w tym na serwerach dostawcy hostingu. Następnie przy użyciu narzędzia Uptrends Real User Monitoring mogą być analizowane pliki dziennika w sposób zanonimizowany. W celu ochrony Państwa strefy prywatnej stosowane jest ustawienie Uptrends, które pozwala na zanonimizowanie adresu IP przed jego przetwarzaniem, przez co nie są przetwarzane dane osobowe.

Po analizie statystycznej usuwany jest plik protokołu. Nie mamy możliwości przyporządkowania do Państwa zapisanych danych. Również nie przekazujemy danych osobowych osobom trzecim. Wyłącznie w przypadku naruszenia naszych praw zastrzegamy sobie możliwość przekazania poszczególnych rejestrów danych do organu właściwego w celu dochodzenia naruszenia prawa.

 

4.2.      Funkcja przypomnień

Aplikacja ALDI oferuje usługi w zakresie przypomnień o wybranych artykułach objętych promocją. Mają Państwo możliwość otrzymania przypomnienia o ofercie za pośrednictwem komunikatu push. W celu świadczenia tych usług z jednej strony w bazie danych zapisywane są powiązane wyszukiwane frazy, a z drugiej nadany, pseudonimizowany identyfikator push urządzenia końcowego. Dane wysyłane są przy użyciu serwisu push Apple (dla systemu iOS) lub Google (dla systemu Android). ALDI nie może uzyskać żadnych danych osobowych przy użyciu identyfikatora push lub przyporządkować ich do urządzenia końcowego.

Przetwarzanie danych osobowych trwa przez okres korzystania przez Państwa z aplikacji i opiera się na udzielonej przez Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, którą w każdej chwili można wycofać ze skutkiem na przyszłość. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do momentu wycofania zgody. W każdej chwili można wycofać zgodę, wyłączając w ustawieniach systemu operacyjnego odbiór wiadomości push.

 

4.3.      Lista zakupów

Dzięki tej funkcji zawsze mają Państwo pod ręką listę zakupów w formacie mobilnym. Listę można udostępnić w najbliższym otoczeniu lub zaprosić osoby do jej wspólnej edycji. Do momentu zaproszenia innych osób do listy jest ona zapisywana lokalnie na urządzeniu końcowym. ALDI nie ma dostępu do lokalnie zapisanych danych.

Korzystając z funkcji zaproszenia lista zakupów zostanie zapisana w bazie danych i przekazana uczestnikom z jednoznacznym identyfikatorem. Identyfikator służy do identyfikacji listy zakupów do pobrania. W celu aktualizacji listy zakupów i związanego z nią dostępu do naszych serwerów przetwarzamy Państwa adres IP. Nie przeprowadza się analizy listy zakupów. Lista zakupów udostępniona za pośrednictwem funkcji zaproszenia usuwana jest poprzez usunięcie zawartych w niej produktów lub po sześciu miesiącach po ostatnim użyciu. Lista zakupów udostępniona za pośrednictwem funkcji zaproszenia zostanie usunięta poprzez usunięcie produktów zawartych na liście lub sześć miesięcy po ostatnim użyciu. Adres IP usuwany jest wraz z opuszczeniem naszego serwera.

Dane przetwarzane są w oparciu o nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w celu udostępnienia klientowi żądanych, poszerzonych funkcji listy zakupów oraz wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

 

4.4.      Wyszukiwanie sklepu

Wyszukiwarka ta umożliwia znalezienie sklepów w pobliżu lub w wybranej lokalizacji. Wprowadzone dane (kod pocztowy, oznaczenie miasta i/lub oznaczenie ulicy) lub podaną lokalizację GPS przekazujemy podmiotowi przetwarzającemu (YellowMap-AG, Casweg 1-5, 76131 Karlsruhe, Niemcy). Przetwarzanie lokalizacji GPS opiera się na udzielonej przez Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), którą w każdej chwili można wycofać ze skutkiem na przyszłość. Wycofanie zgody nie narusza zgodności z prawem przetwarzania do momentu wycofania zgody. W każdej chwili można wycofać zgodę w ustawieniach aplikacji. Ponadto w ustawieniach systemu operacyjnego można w każdym momencie wyłączyć przekazywanie informacji o danych lokalizacyjnych.

Dane lokalizacyjne przetwarzane są przez okres korzystania z aplikacji.

W celu przetworzenia zapytania o wyszukanie oddziału jest ono udostępniane usługodawcy YellowMap, a adres IP urządzenia końcowego zapisywany w dzienniku serwera.

 

4.5.      Adobe Analytics

W aplikacji stosowane jest narzędzie do analizy Adobe Analytics. Adobe Analytics jest bezpośrednio zintegrowany z aplikacją i za zgodą użytkownika umożliwia analizę korzystania z aplikacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Uzyskane dane pozwalają na sporządzenie zanonimizowanego profilu użytkownika; nie pozwalają one na zidentyfikowanie osoby, gdyż adres IP jest zanonimizowany.

Przetwarzane są następujące dane:

·       adres IP urządzenia końcowego (anonimizowany),

·       kraj, województwo, miasto,

·       rodzaj urządzenia,

·       system operacyjny,

·       rozdzielczość ekranu,

·       głębia koloru,

·       wersja aplikacji,

·       data i godzina,

·       pobrane treści i funkcje,

·       czas sesji.

Informacje generowane w aplikacji zasadniczo przenoszone są na serwer Adobe w USA i tam zapisywane. W związku z tym, że aktywowaliśmy w aplikacji anonimizację, wprowadzone przez nas ustawienia gwarantują, że adres IP zostanie zanonimizowany przed geolokalizacją. Ostatni oktet Państwa adresu IP zastępują zera. Przed zapisaniem wygenerowanych informacji adres IP zastępują poszczególne generyczne adresy IP. Adobe korzysta z tych informacji, aby dokonać analizy korzystania z aplikacji przez użytkowników, sporządzić sprawozdanie z działań aplikacji oraz świadczyć dla nas pozostałe usługi związane z korzystaniem z aplikacji.

Możliwe jest wyłączenie przetwarzania danych przez Adobe w związku ze sposobem korzystania, poprzez rezygnację z gromadzenia i przechowywania danych w ustawieniach aplikacji. Wycofanie zgody nie narusza zgodności z prawem przetwarzania do momentu wycofania zgody.

 

5.     Uprawnienie aplikacji do korzystania z wybranych funkcji urządzeń mobilnych

W celu umożliwienia korzystania z naszych usług i ofert należy zezwolić aplikacji ALDI na dostęp do wymaganych funkcji w urządzeniu mobilnym, na którym zainstalowano aplikację.  

Aby zapewnić ochronę danych osobowych, zapewniamy dwuetapowy proces potwierdzania. Aplikacja ALDI korzysta z określonych funkcji urządzenia mobilnego wyłącznie wtedy, gdy wyrażono zgodę na przetwarzanie danych w procesie rejestracji lub podczas pierwszego korzystania z wyszukiwarki sklepów oraz udzielono aplikacji ALDI odpowiednich uprawnień w ustawieniach urządzenia mobilnego.

Za podstawę prawną służy zatem Państwa akceptacja zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 litera a) RODO).

 

Dane lokalizacji

Podczas korzystania z wyszukiwarki sklepów w aplikacji ALDI rejestrujemy i przetwarzamy za Państwa zgodą informacje dotyczące rzeczywistej lokalizacji (geolokalizacja). W celu ustalenia lokalizacji i w ramach wyszukiwarki sklepów korzystamy z różnych technologii, jak przykładowo adresy IP, GPS lub inne czujniki.

Po zakończeniu korzystania z aplikacji ALDI Państwa dane są usuwane.

 

Transfer danych

Aplikacja ALDI korzysta z łącza Wi-Fi urządzenia mobilnego lub połączenia z siecią bezprzewodową, aby uzyskać połączenie z Internetem. Aplikacja ALDI poprzez swoje ustawienia i funkcje uzyskuje możliwość pobierania danych z Internetu i przetwarzania komunikatów o błędach.

W każdej chwili można wycofać zgodę w ustawieniach aplikacji. Ponadto w ustawieniach urządzenia można odwołać wcześniej udzielone uprawnienia aplikacji.

 

Powiadomienia push

W przypadku aktywacji usługi powiadomień (np. w ramach funkcji przypomnienia) w aplikacji, na mobilne urządzenie końcowe przesyłane są powiadomienia push. Powiadomienia push są to wiadomości, które są przesyłane na urządzenie mobilne i wyświetlane na nim zgodnie ze stopniem ważności. W celu świadczenia tych usług z jednej strony w bazie danych zapisywane są powiązane, wyszukiwane frazy, a z drugiej identyfikator push urządzenia końcowego. Dane wysyłane są przy użyciu serwisu push Apple (dla systemu iOS) lub Google (dla systemu Android).

 

6.     Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Dane osobowe przechowujemy tak długo, na ile jest to konieczne do osiągnięcia celów przetwarzania lub zgodnie z terminami przechowywania i zapisywania danych wynikającymi z przepisów prawa.

Wraz z korzystaniem z aplikacji ALDI przechowujemy zgodę do momentu usunięcia aplikacji, chyba że zostanie ona wycofana w ustawieniach aplikacji.

Lista zakupów udostępniona za pośrednictwem funkcji zaproszenia zostanie usunięta poprzez usunięcie produktów zawartych na liście lub sześć miesięcy po ostatnim użyciu. Adres IP usuwany jest wraz z opuszczeniem naszego serwera. W przypadku udzielenia zgody na optymalizację naszej oferty aplikacji za pośrednictwem Adobe Analytics, Państwa dane osobowe zostaną niezwłocznie zanonimizowane.

W przypadku korzystania z wyszukiwarki sklepów, dane przekazane do YellowMap zostaną usunięte po zakończeniu sesji.

 

7.     Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim

Nie przekazujemy danych osobowych osobom trzecim za wyjątkiem podmiotów przetwarzających, o których mowa w punkcie 4 niniejszej Polityki oraz podmiotów grupy ALDI NORD (w tym ALDI Einkauf GmbH & Co. OHG Eckenbergstraße 16, 45307 Essen, Niemcy, jako podmiotowi rozwijającemu aplikację, który w ramach tych prac może uzyskać dostęp do przekazanych i przetwarzanych danych).

 

8.       Jakie są możliwości w zakresie przechowywania lub dalszego wykorzystywania danych osobowych?

W przypadku przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą (w rozumieniu RODO), osobie tej przysługują następujące prawa względem administratora, który pobrał jej dane osobowe:

 

·        Prawo dostępu (art. 15 RODO).

Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, w jakim celu i na jaki czas, jakich kategorii danych to dotyczy, jakim odbiorcom lub kategoriom odbiorców dane są przekazywane.

 

·        Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)

·        Prawo do uzupełnienia, ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania sprostowania lub uzupełnienia nieprawdziwych lub niekompletnych danych, które jej dotyczą. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadku, kiedy kwestionuje prawidłowość tych danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się ich usunięcia, administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów, w jakich były przetwarzane, ale są one potrzebne osobie, której dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, a także gdy osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

 

·        Prawo do usunięcia danych – „bycia zapomnianym” (art. 17 RODO).

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać niezwłocznego usunięcia danych, które jej dotyczą, poprzez wycofanie swojej zgody na ich przetwarzanie, w każdym momencie, o ile zajdzie jeden z powodów:

a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;

d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;

f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO

Jeżeli Państwa dane osobowe zostały ujawnione, a jesteśmy zobowiązani do ich usunięcia, to z uwzględnieniem dostępnych technologii i kosztów implementacji podejmujemy stosowne działania, aby poinformować osoby trzecie przetwarzające Państwa dane o tym, że również od nich żądają Państwo usunięcia wszystkich łączy do tych danych osobowych lub kopii albo replikacji tych danych osobowych.

 

·        Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać udostępnienia danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi - w formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Należy mieć na uwadze, iż wykonanie tego prawa nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

 

·        Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO).

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w każdym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych i wycofać udzieloną zgodę – jeśli jej dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie danych wykorzystywanych na te potrzeby i w jakim przetwarzanie jest z nimi związane. 

W pozostałych przypadkach, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów.

 

9.     Uprawnienia nadzorcze - skarga do organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych

 

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych. Właściwym organem nadzorczym na terenie Polski jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Przypomnienie o

Błąd! Przepraszamy, wystąpił błąd. Spróbuj ponownie później.

Czy chcesz aby Cię powiadomić, kiedy przedmiot będzie dostępny? *

Potwierdzenie przypomnienia *

Dzień przypomnienia
Dwa dni wcześniej
Jeden dzień wcześniej
W dniu oferty
Godzina
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

Uwagi
  • Aby skorzystać z naszej bezpłatnej usługi przypominania, prosimy najpierw o Twoje potwierdzenie. W tym celu prosimy podać adres e-mail i / lub numer telefonu i kliknąć „Aktywuj przypominanie". W zależności od wybranej formy kontaktu (e-mail, SMS), otrzymasz link aktywacyjny. Aby aktywować usługę przypominania, prosimy kliknąć w link w otrzymanej wiadomości. Potwierdzenie to nie będzie wymagane ponownie w przyszłości.
  • Prosimy uzupełnić pola oznaczone *.
  • Aby przesłać ten formularz, prosimy zaakceptować pliki cookie w ustawieniach zabezpieczeń przeglądarki.
  • Wysyłanie SMS-ów jest możliwe tylko w krajowej sieci komórkowej.
  • Przypomnienie może być wysłane tylko wtedy, gdy wybrana data jest w przyszłości i po pomyślnym uwierzytelnieniu Twojego adresu e-mail lub numeru telefonu.
  • Twój adres e-mail i numer telefonu komórkowego są wykorzystywane w celu wysłania powiadomienia o wybranym artykule i przechowywane, aby zachować potwierdzone uwierzytelnienie przy korzystaniu z tej usługi przez Ciebie w przyszłości. W dowolnym momencie możesz zrezygnować z subskrypcji / usunąć dane poprzez „ formularz rezygnacji z usługi przypominania”. Pamiętaj, że aktywacja usługi przypominania jest dozwolona tylko w przypadku, gdy sam jesteś odbiorcą.
div>

Niedostępne

Oferta już wygasła

Aktywacja przypominania!

Potwierdzenie przypomnienia

Otrzymasz przypomnienie w dniu ${date} o godzinie ${time}.

Wymagana aktywacja wiadomości (e-mail)

Wymagana aktywacja wiadomości (SMS)

Wymagana aktywacja wiadomości (e-mail / SMS)

Na podany adres e-mail została wysłana wiadomość, aby potwierdzić Twój adres e-mail. Prosimy kliknąć w link w wiadomości.

Na podany numer został wysłany SMS, aby potwierdzić Twój numer telefonu. Prosimy kliknąć w link w wiadomości.

Na podany adres e-mail i numer zostały wysłane wiadomości, aby potwierdzić Twój adres e-mail i numer telefonu. Prosimy kliknąć w link w wiadomości. Jeśli strona z potwierdzeniem się nie otworzy, prosimy skopiować link i wkleić go w przeglądarce.