Ochrona lasów

Nasze zobowiązanie do wyeliminowania wylesiania

Lasy to różnorodne i złożone ekosystemy, które zapewniają środowisko życia roślinom, zwierzętom i ludziom. Dotyczy to w szczególności lasów tropikalnych, w których znajduje się większość bioróżnorodności naszej planety i źródeł naszego zaopatrzenia w świeżą wodę. Ekosystemy te są zagrożone, ponieważ wylesianie postępuje w alarmującym tempie, przyczyniając się do znacznego procentu globalnej emisji CO2. Jednym z głównych powodów globalnego wylesiania jest w szczególności produkcja rolna na skalę przemysłową.

Nasz cel

Dlatego ALDI Nord postawiło sobie za cel wyeliminowanie wylesiania z naszych priorytetowych globalnych łańcuchów dostaw do 31 grudnia 2030 r. Dla poszczególnych surowców określane są tzw. daty graniczne w zależności od sytuacji rynkowej i dostępnych programów certyfikacji. Najnowszą zaakceptowaną przez nas datą graniczną jest rok 2020 dla wszystkich odpowiednich surowców.

k

Nasze działania

W ostatnim czasie ALDI Nord wyznaczyło nowe cele i plany dla towarów, które zidentyfikowaliśmy jako zagrożone wylesianiem w naszych łańcuchach dostaw. W ten sposób podjęto ocenę pozwalającą na zidentyfikowanie kluczowych zagrożeń, możliwości i ścieżek opracowania wiarygodnego planu w celu złagodzenia możliwości wystąpienia wylesiania do znikomego poziomu.

Aby przedstawić wyniki oceny, opublikowano międzynarodowe oświadczenie o stanowisku w sprawie wylesiania zawierające wyniki. Oświadczenie określa również, w jaki sposób zamierzamy osiągnąć nasz cel, jakim jest wyeliminowanie wylesiania z naszych priorytetowych łańcuchów dostaw do 2030 r.

Nasze podejście zostało opracowane we współpracy z ekspertami i organizacjami ekologicznymi i opiera się na wytycznych inicjatywy Accountability Framework (AFi). Inicjatywa AFi to globalna koalicja organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony lasów, innych ekosystemów i praw człowieka.

Narzędzia

Nasze główne obszary działania w celu przeciwdziałania wylesianiu w naszych priorytetowych łańcuchach dostaw to:

Normy i przejrzystość: Gdzie to możliwe surowce certyfikowane przez niezależne strony trzecie odgrywają kluczową rolę dla sprzedawców w zapewnieniu, że bezpośrednio wdrożyliśmy wymogi zrównoważonego rozwoju. W tym kontekście dobrym rozwiązaniem są fizyczne łańcuchy dostaw. W przypadku ograniczonej dostępności uznajemy wpływ wskazania źródła na zminimalizowanie wylesiania jako pierwszy krok. Ponadto, aby zwiększyć wpływ naszych środków, w ramach możliwości, staramy się maksymalizować przejrzystość.

Dialog i współpraca z interesariuszami: Szczególnie w przypadku złożonych łańcuchów dostaw współpraca między interesariuszami jest niezbędna do wdrożenia zmian rynkowych. Współpracujemy z:

·        Organami normalizacyjnymi w celu wzmocnienia kryteriów certyfikacji.

·        Naszym łańcuchem dostaw: bezpośrednimi dostawcami i handlowcami.

·        Grupami branżowymi: organizacjami ogólnosektorowymi, takimi jak Retail Soy Group (RSG).

Budowanie zdolności: Angażujemy się w pochodzenie surowców naszych produktów, co pozwala nam wywierać bezpośredni wpływ. Jako uzupełnienie certyfikacji i współpracy rozważamy wspieranie projektów lub metodyki ochrony krajobrazu, które mają największy wpływ i minimalizują wylesianie.

 

Wsparcie europejskich ram prawnych

Aby sprostać wyzwaniom systemowym, potrzebna jest współpraca międzysektorowa obejmująca wszystkich odpowiednich interesariuszy politycznych, gospodarczych i społecznych.

Nasze wieloletnie partnerstwa i współpraca z różnymi interesariuszami okazały się najlepszym sposobem na próbę osiągnięcia zerowego wylesiania w ramach złożonych łańcuchów dostaw naszych towarów.

Dlatego ALDI Nord popiera wprowadzenie inteligentnych i solidnych europejskich ram prawnych w celu zmniejszenia udziału UE w globalnych legalnych i nielegalnych procesach wylesiania i degradacji lasów.

Działania ustawodawcze w sprawie wylesiania podejmowane przez Unię Europejską mają zasadnicze znaczenie dla stworzenia równych warunków działania i stymulowania zmian w całym sektorze. Może to znacząco przyczynić się do zapobiegania wylesianiu i redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz do zapobiegania utracie różnorodności biologicznej.

 

Nasze priorytety

 

Olej palmowy*

Aby zapewnić, że olej palmowy używany w naszych produktach marki własnej jest wolny od wylesiania, musi być on certyfikowany zgodnie ze normą łańcucha dostaw RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil).

Udział certyfikowanego oleju palmowego (kernelowego) wykorzystywanego przez ALDI Nord do produkcji artykułów spożywczych i niespożywczych na koniec 2019 r. wyniósł 98,6%. Oznacza to, że olej palmowy stosowany w produktach ALDI pochodzi wyłącznie od producentów spełniających określone wytyczne i specyfikacje. Ma to na celu zrównoważenie uprawy palm olejowych i zapobieżenie wylesianiu, wycinaniu i wypalaniu obszarów oraz łamaniu praw człowieka przy uprawie oleju palmowego.

Oprócz zakupu certyfikowanego oleju palmowego ALDI Nord wsparło projekt rolniczy na Wybrzeżu Kości Słoniowej w latach 2017–2021 we współpracy z organizacją pozarządową „Solidaridad International”. Celem projektu było promowanie dobrych praktyk rolniczych wśród drobnych producentów rolnych. Od początku projektu zasadzono łącznie 17 500 sadzonek drzew i odtworzono 250 hektarów lasu.

Soja *

Uprawa soi do produkcji paszy dla zwierząt jest jednym z największych czynników wylesiania. Jesteśmy przekonani, że wszyscy uczestnicy łańcucha wartości muszą wziąć tutaj na siebie część odpowiedzialności.

Poprzez nasze wymagania dotyczące stosowania wyłącznie zrównoważonej soi w paszach do hodowli drobiu, wołowiny, wieprzowiny i jaj w skorupkach od lata 2021 r., chcemy sprostać naszej odpowiedzialności za zrównoważone, wolne od wylesiania łańcuchy dostaw (ALDI Nord Niemcy).

Do 2025 r. zamierzamy również wykorzystywać soję wolną od wylesiania we wszystkich innych odpowiednich łańcuchach dostaw (akwakultura, produkty mleczne). Ponadto do końca 2025 r. chcemy, aby co najmniej połowa całkowitej paszy sojowej pochodziła z fizycznie certyfikowanych łańcuchów dostaw.

Aby zweryfikować nasze wymagania i zmierzyć nasz wpływ, od 2021 r. wspólnie z naszymi dostawcami i usługodawcą zewnętrznym określamy nasz ślad soi. W przyszłości opublikujemy to w ramach naszego członkostwa w RTRS i tym samym będziemy informować o naszych postępach.

 

Wyroby z drewna i papieru *

Naszym celem jest zamiana naszych produktów drewnianych i drewnopochodnych oraz stosowanych do nich opakowań drewnianych lub drewnopochodnych na materiały pochodzące z recyklingu lub materiały certyfikowane w sposób zrównoważony. O ile tylko to możliwe, używamy materiałów pochodzących z recyklingu. Dążymy również do zamiany drewnianych artykułów marki własnej z naszych standardowych i promocyjnych asortymentów oraz artykułów biurowych na własny użytek na certyfikowane surowce — na przykład według Forest Stewardship Council (FSC®).

95,2% drewnianych i drewnopochodnych produktów marki własnej ALDI Nord w Niemczech w 2020 r. uzyskało certyfikat zrównoważonego rozwoju. W 2017 r. udział certyfikowanych produktów wyniósł 88,2%. Ponadto w całej Europie dążymy do konwersji wszystkich produktów drewnianych i drewnopochodnych do końca 2020 r.

W 2020 r. otrzymaliśmy nagrodę Sustainability Heroes Award za nasze wyjątkowe zaangażowanie społeczne w Namibii. Wspólnie z ALDI SÜD i FSC® od 2019 roku wspieramy projekt zrównoważonej produkcji węgla drzewnego, jednocześnie tworząc miejsca pracy na obszarach wiejskich.

 

 

Wołowina*

Przemysł hodowli bydła w Brazylii to jeden z głównych determinantów wylesiania tamtych obszarów. Dzieje się tak, ponieważ zwiększa się obszar pastwisk i często dochodzi do nielegalnego wyrębu lasów. Ponadto brazylijskie łańcuchy dostaw wołowiny są bardzo złożone i trudne do monitorowania. Z tych powodów ALDI Nord rezygnuje z brazylijskiej wołowiny w swoich łańcuchach dostaw. Rezygnacja z brazylijskiej wołowiny będzie miała zastosowanie do wszystkich nowych umów z dostawcami świeżego i mrożonego mięsa od lata 2022 r. W kolejnym kroku dokonamy przeglądu pochodzenia przetworzonego mięsa.

Przypomnienie o
Błąd! Przepraszamy, wystąpił błąd. Spróbuj ponownie później.

Czy chcesz aby Cię powiadomić, kiedy przedmiot będzie dostępny?

Potwierdzenie przypomnienia

Dzień przypomnienia
Dwa dni wcześniej
Jeden dzień wcześniej
W dniu oferty
Godzina
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Uwagi
  • Aby skorzystać z naszej bezpłatnej usługi przypominania, prosimy najpierw o Twoje potwierdzenie. W tym celu prosimy podać adres e-mail i / lub numer telefonu i kliknąć „Aktywuj przypominanie". W zależności od wybranej formy kontaktu (e-mail, SMS), otrzymasz link aktywacyjny. Aby aktywować usługę przypominania, prosimy kliknąć w link w otrzymanej wiadomości. Potwierdzenie to nie będzie wymagane ponownie w przyszłości.
  • Prosimy uzupełnić pola oznaczone *.
  • Aby przesłać ten formularz, prosimy zaakceptować pliki cookie w ustawieniach zabezpieczeń przeglądarki.
  • Wysyłanie SMS-ów jest możliwe tylko w krajowej sieci komórkowej.
  • Przypomnienie może być wysłane tylko wtedy, gdy wybrana data jest w przyszłości i po pomyślnym uwierzytelnieniu Twojego adresu e-mail lub numeru telefonu.
  • Twój adres e-mail i numer telefonu komórkowego są wykorzystywane w celu wysłania powiadomienia o wybranym artykule i przechowywane, aby zachować potwierdzone uwierzytelnienie przy korzystaniu z tej usługi przez Ciebie w przyszłości. W dowolnym momencie możesz zrezygnować z subskrypcji / usunąć dane poprzez „ formularz rezygnacji z usługi przypominania”. Pamiętaj, że aktywacja usługi przypominania jest dozwolona tylko w przypadku, gdy sam jesteś odbiorcą.

Niedostępne

Oferta już wygasła

Aktywacja przypominania!

Potwierdzenie przypomnienia

Otrzymasz przypomnienie w dniu ${date} o godzinie ${time}.

Wymagana aktywacja wiadomości (e-mail)

Wymagana aktywacja wiadomości (SMS)

Wymagana aktywacja wiadomości (e-mail / SMS)

Na podany adres e-mail została wysłana wiadomość, aby potwierdzić Twój adres e-mail. Prosimy kliknąć w link w wiadomości.

Na podany numer został wysłany SMS, aby potwierdzić Twój numer telefonu. Prosimy kliknąć w link w wiadomości.

Na podany adres e-mail i numer zostały wysłane wiadomości, aby potwierdzić Twój adres e-mail i numer telefonu. Prosimy kliknąć w link w wiadomości. Jeśli strona z potwierdzeniem się nie otworzy, prosimy skopiować link i wkleić go w przeglądarce.

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch