1. Strona główna
  2. Inspiracje
  3. Certyfikat Fairtrade
fairtrade

Fairtrade - Co to jest certyfikat Fairtrade i dlaczego warto kupować produkty z tym znakiem?

Określeniem Fairtrade nazywamy jeden z systemów certyfikacji Sprawiedliwego Handlu, mającego wpływ na sytuację rolników produkujących żywność w państwach położonych na obszarach takich jak: Ameryka Łacińska i Karaiby, Afryka, Azja Południowo-Wschodnia i Oceania. Fairtrade umożliwia im wyższe ceny skupu, godziwe warunki pracy i lepsze warunki handlowe oraz ochronę praw.

d
c

Fair trade a Fairtrade

Przeglądając literaturę, często mamy do czynienia z dwoma terminami związanymi ze sprawiedliwym handlem, albowiem spotkać się możemy z dwoma zapisami „Fairtrade” albo „Fair Trade”. Warto jest dowiedzieć się, jaka jest między nimi różnica. Otóż Fairtrade to system certyfikacji produktów będący własnością organizacji Fairtrade International (FLO Int. – Fairtrade Labelling Organizations International, e.V.). Z kolei Fair Trade to pojęcie szersze znaczeniowo i odnoszące się do całego ruchu Sprawiedliwego Handlu, również poszczególnych organizacji oraz ich systemów certyfikacji produktów wpływających na ideę rozwoju globalnego Południa poprzez wymianę handlową na zasadach korzystniejszych niż zasady na rynku międzynarodowym.

Zasady sprawiedliwego handlu

Fair Trade bazuje na kilku wspólnych zasadach, na których kanwie opracowano zestawy weryfikowalnych standardów. Aby polepszyć sytuację producentów pochodzących z krajów Trzeciego Świata, organizacja IFAT wypracowała bowiem standardy, konieczne do spełnienia przez organizacje Sprawiedliwego Handlu. Z kolei FLO Int. utworzyło system certyfikacji zwany Fairtrade.
Do najważniejszych zasad Sprawiedliwego Handlu należy uczciwa cena, jaką rolnicy otrzymują za swoje produkty, której wysokość musi być ustalana z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań, z udziałem producentów, i która pokrywałaby koszty zrównoważonej ekologicznie i społecznie produkcji.
Ponadto podstawą tej idei są również bezpieczne i oparte na zasadach szacunku praktyki handlowe, które zawierają relatywnie krótki czas oczekiwania na zapłatę, możliwość prefinansowania, bezpośrednie relacje pomiędzy producentami a organizacjami handlowymi oraz skracanie łańcucha pomiędzy poszczególnymi pośrednikami.
Oprócz tego do zasad Fair Trade należą również odpowiednie płace i warunki socjalne zapewniające pracownikom i ich rodzinom wystarczające środki na utrzymanie, równe płace dla kobiet i mężczyzn, bezpieczne warunki pracy oraz niewykorzystywanie pracy dzieci.
Jednocześnie, do długofalowych celów Fair Trade należy również wsparcie drobnych producentów, pozwalające im w przyszłości prowadzić opłacalną działalność i być konkurencyjnymi na rynku krajowym bądź światowym oraz edukacja i zwiększanie świadomości konsumentów co do ich wyborów zakupowych.

c

Czym jest certyfikat Fairtrade?

Fairtrade International (FLO) opracowała międzynarodowy znak certyfikacyjny Fairtrade, aby ujednolicić oznaczenia nadawane produktom. Ich audytu dokonuje niezależna organizacja FLO-CERT GmbH.

W niektórych krajach międzynarodowy znak Fartrade wprowadza się stopniowo i można go również spotkać w połączeniu z nazwą Max Havelaar.

Znak Fairtrade można znaleźć na produktach wytworzonych zgodnie z międzynarodowymi standardami Fairtrade, a produkty mogą być nim, oznaczone tylko wówczas, jeżeli firma podpisze umowę licencyjną z Fairtrade International lub krajową organizacją Fairtrade, a produkty zostaną przez nie zatwierdzone.

c

Korzyści, jakie daje certyfikat Fairtrade.

Certyfikat Fairtrade oferuje producentom zabezpieczenie w postaci ceny minimalnej na wszystkie główne produkty, dodając system premii w postaci dodatkowych środków, o których przeznaczeniu samodzielnie decydują. Od roku 2014 wypłacono producentom i pracownikom ponad 791 milionów euro premii. Korzystniejsze ceny skupu oraz zapewniona premia Fairtrade przyznawana na konkretne projekty rozwojowe, oraz poprawa warunków pracy dają społecznościom rolniczym z krajów globalnego Południa szansę na lepsze życie i bardziej stabilną przyszłość.

Ponadto pracowników w systemie certyfikacji Fairtrade chronią silne, transparentne standardy. Wspierają one również kobiety i pomagają im w zakładaniu własnych organizacji i szkoląc je do roli przedsiębiorców i lokalnych liderek.

Producenci Fairtrade zobowiązani są do wspólnego działania w spółdzielniach lub organizacjach pracowników o demokratycznej strukturze, co pozwala im zyskać lepszą pozycję negocjacyjną i większą kontrolę nad prowadzoną działalnością.

Fairtrade zmieniając handel, zmienia również  życie, rolników i pracowników z krajów rozwijających się, którzy zasługują na godziwą zapłatę i pracę w godziwych warunkach, przyczyniając się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w postaci likwidowania ubóstwa.

Dla konsumentów, którzy wybierają pomiędzy tysiącami produktów, certyfikat Fairtrade oznacza zaufanie i pewność podczas odpowiedzialnych zakupów.

Według badania GlobeScan znak Fairtrade jest najbardziej rozpoznawalnym na świecie znakiem certyfikacji.

c

Jak oznakowane są produkty Fairtrade?

Produktem Fairtrade staje się jedynie produkt oznaczony certyfikatem, który potwierdza, że jego wytwórca spełnia przy jego produkcji standardy weryfikowane w ramach systemów certyfikacji FairTrade, Naturland Fair, Fair for Life lub EcoCert Fair Trade, lub jest dostarczany przez certyfikowane Organizacje Sprawiedliwego Handlu należące do World FairTrade Organization.
Logo Fairtrade na czarnym tle umieszczane zostaje na produktach jednoskładnikowych. Mogą to być banany, kawa, czy orzechy, które otrzymały certyfikat Fairtrade. Z kolei znak Fairtrade ze strzałką umieszcza się na produktach wieloskładnikowych, takich jak czekolada czy płatki śniadaniowe. Wszystkie składniki produktu oznakowanego jako Fairtrade muszą być pozyskane na zasadach Fairtrade.

Symbol certyfikatu Fairtrade dla bawełny umieszcza sie na produktach składających się w co najmniej 50 proc z bawełny, która ma certyfikat Fairtrade i jest fizycznie identyfikowalna.

Czym różni się certyfikat Fairtrade od innych certyfikatów?

Na całym świecie używa się trzech podstawowych certyfikatów, które potwierdzają odpowiedzialność społeczną marki i dbałość o środowisko. Należą do nich Fairtrade, Rainforest Alliance i UTZ CERTIFIED. Każda z tych trzech organizacji skupia się na innym podejściu.
Fairtrade koncentruje się przede wszystkim na pomaganiu drobnym producentom w najbiedniejszych rejonach świata, chroniąc je przed wyzyskiem dużych światowych korporacji. Certyfikat Fairtrade gwarantuje, że produkty pochodzące z krajów południowych powstały zgodnie ze standardami, organizacji międzynarodowej Fairtrade Labelling Organisationi, i że kupując je, konsumenci mają gwarancję, że przy ich produkcji nie brały udziału dzieci, a producenci otrzymali uczciwe wynagrodzenie i nie pracowali w szkodliwych warunkach.

Dodatkowym elementem standardu Fairtrade są również normy środowiskowe, zapewniające, iż certyfikowane produkty są wytwarzane z poszanowaniem środowiska naturalnego.
Natomiast zadaniem Rainforest Alliance jest ochrona lasów deszczowych i środowiska stąd skupia się ona na obszarach, zagrożonych, kładąc tez nacisk na relacji pomiędzy producentami a środowiskiem.

Z kolei UTZ CERTIFIED przeznacza się dla produktów, wysokiej jakości, dbając o to, by były one wytwarzane w sposób zrównoważony, a firmy dzieliły się sprawiedliwie zyskiem z miejscowymi rolnikami.

d

Wybieranie produktów ze znakiem Fairtrade pozwala wpłynąć na poprawę życia osób wytwarzających je. Fairtrade daje szansę rozwoju i godnego życia producentom w krajach Trzeciego Świata, a konsumentom gwarancję produkcji z poszanowaniem ich praw oraz szacunku dla środowiska naturalnego.

Ponadto, jeśli popyt na produkty ze znakiem Fairtrade jest duży, dostawcy mogą zmniejszyć swoje marże, co wpływa na obniżenie ich cen w sklepach.  W krajach, w których rynek na produkty oznaczone jako Fairtrade rozwinął się i jest wysoka świadomość społeczna — jak chociażby w Wielkiej Brytanii, gdzie np. 40 proc. rynku kawy to produkty z certyfikatem Fairtrade, ich ceny są zbliżone do cen produktów bez tego znaku.

Produkty i składniki z certyfikatem Fairtrade

Najbardziej rozpoznawalnymi produktami Fairtrade są bez wątpienia banany, kawa, herbata i czekolada, ale należą do nich również, kakao, tekstylia, kosmetyki czy słodycze.
W ostatnich latach, rosnące zainteresowanie konsumentów produktami Fairtrade, spowodowało ich rozszerzenie. Obecnie w sprzedaży można znaleźć certyfikowane tym znakiem płatki zbożowe, warzywa, orzechy, świeże i suszone owoce, soki, oleje, zioła, przyprawy, a nawet piłki. Dzięki czemu kolejne grupy rolników i pracowników uzyskało dostęp do związanych ze sprzedażą na zasadach Fairtrade.

Przypomnienie o
Błąd! Przepraszamy, wystąpił błąd. Spróbuj ponownie później.

Czy chcesz aby Cię powiadomić, kiedy przedmiot będzie dostępny?

Potwierdzenie przypomnienia

Dzień przypomnienia
Dwa dni wcześniej
Jeden dzień wcześniej
W dniu oferty
Godzina
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Uwagi
  • Aby skorzystać z naszej bezpłatnej usługi przypominania, prosimy najpierw o Twoje potwierdzenie. W tym celu prosimy podać adres e-mail i / lub numer telefonu i kliknąć „Aktywuj przypominanie". W zależności od wybranej formy kontaktu (e-mail, SMS), otrzymasz link aktywacyjny. Aby aktywować usługę przypominania, prosimy kliknąć w link w otrzymanej wiadomości. Potwierdzenie to nie będzie wymagane ponownie w przyszłości.
  • Prosimy uzupełnić pola oznaczone *.
  • Aby przesłać ten formularz, prosimy zaakceptować pliki cookie w ustawieniach zabezpieczeń przeglądarki.
  • Wysyłanie SMS-ów jest możliwe tylko w krajowej sieci komórkowej.
  • Przypomnienie może być wysłane tylko wtedy, gdy wybrana data jest w przyszłości i po pomyślnym uwierzytelnieniu Twojego adresu e-mail lub numeru telefonu.
  • Twój adres e-mail i numer telefonu komórkowego są wykorzystywane w celu wysłania powiadomienia o wybranym artykule i przechowywane, aby zachować potwierdzone uwierzytelnienie przy korzystaniu z tej usługi przez Ciebie w przyszłości. W dowolnym momencie możesz zrezygnować z subskrypcji / usunąć dane poprzez „ formularz rezygnacji z usługi przypominania”. Pamiętaj, że aktywacja usługi przypominania jest dozwolona tylko w przypadku, gdy sam jesteś odbiorcą.

Niedostępne

Oferta już wygasła

Aktywacja przypominania!

Potwierdzenie przypomnienia

Otrzymasz przypomnienie w dniu ${date} o godzinie ${time}.

Wymagana aktywacja wiadomości (e-mail)

Wymagana aktywacja wiadomości (SMS)

Wymagana aktywacja wiadomości (e-mail / SMS)

Na podany adres e-mail została wysłana wiadomość, aby potwierdzić Twój adres e-mail. Prosimy kliknąć w link w wiadomości.

Na podany numer został wysłany SMS, aby potwierdzić Twój numer telefonu. Prosimy kliknąć w link w wiadomości.

Na podany adres e-mail i numer zostały wysłane wiadomości, aby potwierdzić Twój adres e-mail i numer telefonu. Prosimy kliknąć w link w wiadomości. Jeśli strona z potwierdzeniem się nie otworzy, prosimy skopiować link i wkleić go w przeglądarce.

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch