Odpowiednie i bezpieczne warunki pracy

 1. Strona główna
 2. Łańcuch dostaw Non-Food
 3. Odpowiednie i bezpieczne warunki pracy

Zobowiązanie do przestrzegania międzynarodowo uznanego Kodeksu Postępowania.

Od 2008 r. Grupa Przedsiębiorstw ALDI Nord jest członkiem amfori (dawniej Foreign Trade Association (FTA)), wiodącej organizacji gospodarczej handlu europejskiego i międzynarodowego. Jako członek amfori przystąpiliśmy do amfori Business Social Compliance Initiative (BSCI) - Inicjatywy Odpowiedzialności Społecznej Biznesu i we współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi na rynku angażujemy się w tworzenie odpowiednich i bezpiecznych warunków pracy.

Kodeks Postępowania amfori BSCI

 

Nasze pojęcie odpowiednich i bezpiecznych warunków pracy jest zgodne z Kodeksem Postępowania amfori BSCI. Kodeks ten stanowi wiążącą część wszystkich naszych stosunków handlowych.

Jesteśmy przekonani, że amfori BSCI wraz ze swoją polityką prorozwojową przyczynia się do przejmowania społecznej odpowiedzialności. Dlatego zobowiązaliśmy wszystkich naszych dostawców dostarczających Grupie Przedsiębiorstw ALDI Nord towary wyprodukowane w tak zwanych krajach ryzyka do udziału w programie amfori BSCI.

Kodeks Postępowania amfori BSCI opiera się na międzynarodowych porozumieniach, takich jak Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, wytyczne dotyczące praw dziecka i działalności przedsiębiorstw, wytyczne Organizacji Narodów Zjednoczonych d/s Gospodarki i Praw Człowieka, wytyczne OECD, a także United Nations Global Compact oraz konwencje i zalecenia Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO), mających zasadnicze znaczenie dla poprawy warunków pracy w łańcuchu dostaw.

 

 

Podstawy amfori BSCI

 

Kodeks Postępowania zawiera przepisy dotyczące:

 •     wolności zrzeszania się oraz prawa do rokowań zbiorowych;
 •     zakazu dyskryminacji;
 •     godziwego wynagradzania;
 •     rozsądnego czasu pracy;
 •     ochrony pracowników;
 •     zakazu zatrudniania dzieci i szczególnej ochrony pracowników młodocianych;
 •     zakazu nietrwałych form zatrudniania oraz zakazu pracy przymusowej;
 •     ochrony środowiska naturalnego;
 •     etycznego gospodarowania.

Kontrole na miejscu

Przestrzeganie zasad Kodeksu Postępowania jest weryfikowane i oceniane poprzez kontrole na miejscu, tzw. audyty. Amfori BSCI opracowała listę kryteriów, według których akredytowane przedsiębiorstwa audytowe przeprowadzają audyty w zdefiniowanych okresach. W przypadku stwierdzenia uchybień tworzony jest plan koniecznych działań korygujących. Ostatecznie nie tylko my, ale również i nasi dostawcy towarzyszą zakładom produkcyjnym podczas wdrażania niezbędnych działań korygujących.

Dalsze informacje na temat amfori i amfori BSCI znajdą Państwo na:

Przypomnienie o
Błąd! Przepraszamy, wystąpił błąd. Spróbuj ponownie później.

Czy chcesz aby Cię powiadomić, kiedy przedmiot będzie dostępny?

Potwierdzenie przypomnienia

Dzień przypomnienia
Dwa dni wcześniej
Jeden dzień wcześniej
W dniu oferty
Godzina
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Uwagi
 • Aby skorzystać z naszej bezpłatnej usługi przypominania, prosimy najpierw o Twoje potwierdzenie. W tym celu prosimy podać adres e-mail i / lub numer telefonu i kliknąć „Aktywuj przypominanie". W zależności od wybranej formy kontaktu (e-mail, SMS), otrzymasz link aktywacyjny. Aby aktywować usługę przypominania, prosimy kliknąć w link w otrzymanej wiadomości. Potwierdzenie to nie będzie wymagane ponownie w przyszłości.
 • Prosimy uzupełnić pola oznaczone *.
 • Aby przesłać ten formularz, prosimy zaakceptować pliki cookie w ustawieniach zabezpieczeń przeglądarki.
 • Wysyłanie SMS-ów jest możliwe tylko w krajowej sieci komórkowej.
 • Przypomnienie może być wysłane tylko wtedy, gdy wybrana data jest w przyszłości i po pomyślnym uwierzytelnieniu Twojego adresu e-mail lub numeru telefonu.
 • Twój adres e-mail i numer telefonu komórkowego są wykorzystywane w celu wysłania powiadomienia o wybranym artykule i przechowywane, aby zachować potwierdzone uwierzytelnienie przy korzystaniu z tej usługi przez Ciebie w przyszłości. W dowolnym momencie możesz zrezygnować z subskrypcji / usunąć dane poprzez „ formularz rezygnacji z usługi przypominania”. Pamiętaj, że aktywacja usługi przypominania jest dozwolona tylko w przypadku, gdy sam jesteś odbiorcą.

Niedostępne

Oferta już wygasła

Aktywacja przypominania!

Potwierdzenie przypomnienia

Otrzymasz przypomnienie w dniu ${date} o godzinie ${time}.

Wymagana aktywacja wiadomości (e-mail)

Wymagana aktywacja wiadomości (SMS)

Wymagana aktywacja wiadomości (e-mail / SMS)

Na podany adres e-mail została wysłana wiadomość, aby potwierdzić Twój adres e-mail. Prosimy kliknąć w link w wiadomości.

Na podany numer został wysłany SMS, aby potwierdzić Twój numer telefonu. Prosimy kliknąć w link w wiadomości.

Na podany adres e-mail i numer zostały wysłane wiadomości, aby potwierdzić Twój adres e-mail i numer telefonu. Prosimy kliknąć w link w wiadomości. Jeśli strona z potwierdzeniem się nie otworzy, prosimy skopiować link i wkleić go w przeglądarce.

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch