Nowe godziny otwarcia sklepów ALDI

Prawa człowieka

Brokuł i prawa człowieka Baner

Deklaracja zasad dotyczących przestrzegania praw człowieka

ALDI Nord jako członek globalnych łańcuchów wartości dodanej jest świadome swojej odpowiedzialności w zakresie ochrony praw człowieka. Jesteśmy przekonani, iż trwały sukces przedsiębiorstwa jest możliwy tylko wtedy, gdy respektowane i chronione są prawa człowieka. W związku z tym uchwalenie przez rząd federalny Niemiec Krajowego Planu Działania „Biznes i prawa człowieka”, czy też opublikowanie przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych Krajowego Planu Działania na rzecz wdrażania Wytycznych ONZ dot. biznesu i praw człowieka to naszym zdaniem kolejny bardzo ważny, przełomowy moment.

Deklaracja zasad

By jako przedsiębiorstwo móc dochować należytej staranności, potrzebne jest jasne ukierunkowanie oraz umocowanie na poziomie zarządu przedsiębiorstwa. Dlatego wspólnie z ALDI Süd sporządziliśmy deklarację zasad dotyczących przestrzegania praw człowieka, za pomocą której chcemy jasno dać do zrozumienia, iż naszą odpowiedzialność w tym temacie traktujemy bardzo poważnie.

Ponadto nasza wiążąca polityka odpowiedzialności przedsiębiorstwa (CR-Policy) jak również nasze porozumienie dodatkowe dot. standardów socjalnych od lat stanowią dla nas oraz naszych partnerów handlowych podstawowe wytyczne dot. tworzenia zrównoważonego łańcucha dostaw. Definiują one m.in. nasze oczekiwania względem warunków socjalnych oraz warunków pracy jak również respektowania praw człowieka w obrębie procesów produkcyjnych naszych produktów. Dodatkowo wskazujemy tam też na obowiązujące międzynarodowe oraz krajowe dokumenty dot. praw człowieka oraz informujemy o naszych zobowiązaniach.

Ustalanie negatywnych skutków

Jesteśmy świadomi, iż nasze działania mogą potencjalnie źle skutkować wobec praw człowieka. Dlatego nieustannie identyfikujemy w tym obszarze zagrożenia, m.in. poprzez nieustanne przeprowadzanie badań oraz analizy hotspot. Za pomocą przeprowadzanych przez zewnętrznych usługodawców rozległych audytów socjalnych, jak również własnych ocen zakładów produkcyjnych, tzw. ALDI Social Assessments (ASAs), regularnie poddajemy analizie potencjalne zagrożenia związane z warunkami pracy, w szczególności podczas produkcji artykułów z grupy asortymentowej Non-Food, produkowanych w krajach ryzyka.

Będąc przedsiębiorstwem handlowym oferującym w sprzedaży artykuły spożywcze również w obszarze Food kładziemy nacisk na identyfikowanie  zagrożeń dot. łamania praw człowieka. Z tego względu wspólnie z zewnętrznym usługodawcą systematycznie przeanalizowaliśmy zagrożenia łamania praw człowieka w łańcuchach dostaw z grupy asortymentowej Food. Podstawę klasyfikacji zagrożeń tworzyły takie wskaźniki jak: kodeks pracy, nierówne traktowanie płci, zatrudnianie nieletnich, praca przymusowa, zanieczyszczenie środowiska, deficyt wody, podatność na skutki zmian klimatu, jak również wylesianie. Informacje dot. powyższych wskaźników zostały zebrane na podstawie różnych analiz, przykładowo za pomocą Global Savery Index lub Corruption Perceptions Index organizacji Transparency International.
Na podstawie naszej analizy ryzyka szeregujemy priorytetowo zidentyfikowane problemy. Dialog przeprowadzany na miejscu z interesariuszami oraz uprawnionymi podmiotami pomaga nam podczas dogłębnej kontroli zagrożeń dot. łamania praw człowieka. Coraz częściej sami podróżujemy do krajów produkcji i krajów pochodzenia towarów, które oferujemy w naszych sklepach.

Działania oraz kontrola efektywności

Tam, gdzie identyfikujemy istotne potencjalnie niekorzystne oddziaływania na prawa człowieka, wdrażamy odpowiednie środki do naszej działalności, by zminimalizować zagrożenia lub je załagodzić. Przykładowo do tego zalicza się:

 • Szkolenia istotnych pracowników
 • Posługiwanie się standardami certyfikującymi oraz zdefiniowanie celów m.in. w politykach zakupowych
 • Kwalifikacja zakładów produkcyjnych w ramach projektu AFAP
 • Szkolenia dostawców
 • Ocenianie dostawców, względnie wykluczanie dostawców lub producentów
 • Intensyfikacja współpracy z dostawcami również w kwestii działań dot. przestrzegania aspektów związanych z prawami człowieka
 • Realizowanie projektów w krajach pochodzenia, np. projekt kawowy w Hondurasie czy też projekt ProPlanteurs, jak również wspieranie drobnych rolników trudniących się uprawą palm olejowych

Nasze doświadczenie pokazuje, iż warunki pracy w obrębie łańcuchów dostaw mogą ulec poprawie dzięki złożoności działań, najlepiej w ramach wspólnych inicjatyw i podjętych partnerstw, w szczególności jeśli problemy są systemowo uwarunkowane, a łańcuchy dostaw dzielone są z wieloma innymi przedsiębiorstwami. Dlatego ALDI Nord angażuje się w odnoszące się do określonych towarów inicjatywy zrzeszające wielu interesariuszy, jak np.:

 • Forum Nachhaltiger Kakao (Forum Zrównoważonego Kakao)
 • Global Coffe Platform
 • Fruit Juice CSR Platform
 • World Banana Forum (Światowe Forum Bananowe)
 • Textilbündnis (Sojusz na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Przemysłu Tekstylnego)

Mechanizmy składania skarg i zażaleń

Mechanizmy składania skarg i zażaleń są odpowiednim środkiem do przedwczesnego identyfikowania negatywnych skutków. Jako ostatni etap po części złożonych łańcuchów dostaw widzimy szczególne wyzwania dot. indywidualnej implementacji w krajach produkcji towarów przez nas oferowanych w sprzedaży. Chcemy podjąć się tego zadania poprzez rozwijanie koncepcji, które w istotnych łańcuchach dostaw poprawią dostęp do mechanizmów składania skarg i zażaleń. Dodatkowo wspólnie z innymi uczestnikami angażujemy się w ustanawianie mechanizmów składania skarg i zażaleń, przykładowo w ramach naszego członkostwa w Textilbündnis (Sojusz na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Przemysłu Tekstylnego).

Sprawozdawczość

Transparentność stanowi istotny element dochowania należytej staranności w obszarze praw człowieka. Już dziś komunikujemy konkretne działania, np. w ramach naszego raportu zrównoważonego rozwoju lub naszej strony internetowej. W przyszłości chcemy w jeszcze bardziej otwarty sposób komunikować o zagrożeniach dot. praw człowieka.

Ciągła poprawa

Jesteśmy świadomi, iż wdrażanie należytej staranności w obszarze praw człowieka stanowi ciągły proces rozwoju. Dlatego regularnie sprawdzamy nasze odpowiednie procedury oraz narzędzia.

ALDI Newsletter

Nie przegap żadnej oferty!

Przypomnienie o

Błąd! Przepraszamy, wystąpił błąd. Spróbuj ponownie później.

Czy chcesz aby Cię powiadomić, kiedy przedmiot będzie dostępny? *

Potwierdzenie przypomnienia *

Dzień przypomnienia
Dwa dni wcześniej
Jeden dzień wcześniej
W dniu oferty
Godzina
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

Uwagi
 • Aby skorzystać z naszej bezpłatnej usługi przypominania, prosimy najpierw o Twoje potwierdzenie. W tym celu prosimy podać adres e-mail i / lub numer telefonu i kliknąć „Aktywuj przypominanie". W zależności od wybranej formy kontaktu (e-mail, SMS), otrzymasz link aktywacyjny. Aby aktywować usługę przypominania, prosimy kliknąć w link w otrzymanej wiadomości. Potwierdzenie to nie będzie wymagane ponownie w przyszłości.
 • Prosimy uzupełnić pola oznaczone *.
 • Aby przesłać ten formularz, prosimy zaakceptować pliki cookie w ustawieniach zabezpieczeń przeglądarki.
 • Wysyłanie SMS-ów jest możliwe tylko w krajowej sieci komórkowej.
 • Przypomnienie może być wysłane tylko wtedy, gdy wybrana data jest w przyszłości i po pomyślnym uwierzytelnieniu Twojego adresu e-mail lub numeru telefonu.
 • Twój adres e-mail i numer telefonu komórkowego są wykorzystywane w celu wysłania powiadomienia o wybranym artykule i przechowywane, aby zachować potwierdzone uwierzytelnienie przy korzystaniu z tej usługi przez Ciebie w przyszłości. W dowolnym momencie możesz zrezygnować z subskrypcji / usunąć dane poprzez „ formularz rezygnacji z usługi przypominania”. Pamiętaj, że aktywacja usługi przypominania jest dozwolona tylko w przypadku, gdy sam jesteś odbiorcą.

Niedostępne

Oferta już wygasła

Aktywacja przypominania!

Potwierdzenie przypomnienia

Otrzymasz przypomnienie w dniu ${date} o godzinie ${time}.

Wymagana aktywacja wiadomości (e-mail)

Wymagana aktywacja wiadomości (SMS)

Wymagana aktywacja wiadomości (e-mail / SMS)

Na podany adres e-mail została wysłana wiadomość, aby potwierdzić Twój adres e-mail. Prosimy kliknąć w link w wiadomości.

Na podany numer został wysłany SMS, aby potwierdzić Twój numer telefonu. Prosimy kliknąć w link w wiadomości.

Na podany adres e-mail i numer zostały wysłane wiadomości, aby potwierdzić Twój adres e-mail i numer telefonu. Prosimy kliknąć w link w wiadomości. Jeśli strona z potwierdzeniem się nie otworzy, prosimy skopiować link i wkleić go w przeglądarce.