1. Strona główna
  2. Dobre praktyki sieci sklepów ALDI
  3. ALDI w raporcie "Odpowiedzialny biznes w Polsce 2019"

ALDI w raporcie "Odpowiedzialny biznes w Polsce 2019"

ALDI kolejny raz w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2019. Dobre praktyki”.

ALDI we współpracy z Greenpeace do końca 2020 roku zrezygnuje z określonych chemikaliów przy produkcji tekstyliów i obuwia marki własnej. Sieć obniży także emisję gazów cieplarnianych do 2021 r. o 40 procent względem roku 2015, a do końca 2025 wycofa jaja z chowu klatkowego w produktach marek własnych. To tylko niektóre działania zgłoszone przez ALDI do raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2019. Dobre Praktyki”.

W tym roku ALDI do raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2019. Dobre Praktyki” zgłosiło 20 praktyk, czyli aż o 8 więcej niż w roku poprzednim. Łącznie w tegorocznej edycji znalazło się 1696 praktyk zgłoszonych przez 214 firm.

- Dbałość o środowisko i społeczna odpowiedzialność biznesu są wpisane w DNA marki ALDI, która od lat podejmuje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Cieszymy się, że realizowane przez nas na co dzień działania z zakresu odpowiedzialnego zarządzania przedsiębiorstwem, produktami i relacjami z otoczeniem, zyskały uznanie i ALDI po raz kolejny znalazło się w gronie firm wymienionych w prestiżowym raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu. To utwierdza nas w przekonaniu, że podążamy właściwą drogą i motywuje do dalszego działaniamówi Katarzyna Bawoł, Kierownik Działu Jakości i Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa ALDI Polska.

Po raz kolejny trzonem tegorocznej edycji raportu jest zaproponowany w normie ISO 26000 podział na 7 obszarów społecznej odpowiedzialności biznesu - zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej, praktyki z zakresu pracy, środowisko, zagadnienia konsumenckie, ład organizacyjny, prawa człowieka, uczciwe praktyki operacyjne.

Działania ALDI zostały zauważone w każdym z wymienionych obszarów, a wśród wyróżnionych elementów znalazły się m.in. edukacja klientów z zakresu zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialnej konsumpcji i zakupów poprzez wydawanie cyklicznych gazetek CR oraz podnoszenie świadomości w zakresie zrównoważonego rozwoju wśród pracowników poprzez wydawanie comiesięcznego Newslettera CR (Corporate Responsibility).

Największy wzrost liczby dobrych praktyk w raporcie wystąpił w obszarze środowiska, w którym silnie zauważalne są także działania ALDI. Sieć zobowiązała się do wycofania do 2025 roku jaj z chowu klatkowego ze składu produktów marek własnych, wspierając w ten sposób inicjatywę „Polska bez klatek”. Już teraz jaja w produktach marek własnych ALDI w ponad 30% pochodzą z chowów alternatywnych, a udział ten stale rośnie. Ponadto, oferując produkty marki własnej wykonane z drewna lub drewnopochodne, ALDI zobowiązuje się do stosowania surowców pochodzących z certyfikowanych, zrównoważonych upraw i (lub) materiałów z recyklingu.

Dzięki temu firma przyczynia się do długotrwałej ochrony i zapewnienia trwałości lasom oraz naturalnym ekosystemom.

Dzięki licznym politykom zakupowym, sieć systematycznie poszerza również ofertę produktów spożywczych pochodzących ze zrównoważonych źródeł. ALDI stosuje m.in. międzynarodową politykę zakupową kakao, międzynarodową politykę zakupową kawy, międzynarodową politykę zakupową herbaty, a doskonałym zobrazowaniem tych działań jest obecność w asortymencie sieci artykułów marek własnych opatrzonych certyfikatami takich uznanych organizacji jak UTZ, Rainforest Alliance czy Fairtrade.

Razem z Greenpeace ALDI opracowało też obszerny katalog kryteriów, w którym zdefiniowano wysokie wymagania ekologiczne w obszarze produkcji tekstyliów i obuwia. Celem tych działań jest, by do końca 2020 roku zrezygnować z określonych chemikaliów przy produkcji tekstyliów i obuwia marki własnej.

Jako członek  Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord, sieć przykłada również niezwykle dużą wagę do polityki klimatycznej, w ramach której zakłada obniżenie emisji gazów cieplarnianych do 2021 r. o 40 procent względem roku 2015. Sieć dba również o prawa człowieka i zdefiniowała w tym zakresie własne stanowisko, uwzględniające standardy i wytyczne, a także odpowiednie procedury wdrażania swoich zasad.

18. edycja raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2019. Dobre praktyki”, to kolejna okazja do wymiany doświadczeń i zaprezentowania podejmowanych przez liczne przedsiębiorstwa działań. Tegoroczna edycja cieszyła się jeszcze większą niż poprzednia liczbą praktyk, z którymi zapoznać można się pod linkiem: http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-2019/

Poniżej znaleźć można pełny wykaz praktyk ALDI ujętych w raporcie:

 

Praktyki długoletnie ALDI ujęte w raporcie:

OBSZAR: ŁAD ORGANIZACYJNY

RAPORTOWANIE

•       Grupa Przedsiębiorstw ALDI Nord, w której skład wchodzi ALDI, co roku publikuje raport zrównoważonego rozwoju. Poszczególne działania, wskaźniki oraz dane przedstawiane są szczegółowo dla każdego kraju. Raport za 2018 rok opiera się na 10 zasadach UNGC, tym samym skupia się przede wszystkim na tematach dotyczących praw człowieka i ochrony klimatu.

OBSZAR: PRAWA CZŁOWIEKA

POLITYKI I PROCEDURY

•       ALDI chce zapobiegać rozpoznanym zagrożeniom i je minimalizować, stosując standardy i wytyczne zawarte w deklaracji zasad dot. przestrzegania praw człowieka.

OBSZAR: PRAKTYKI Z ZAKRESU PRACY

SZKOLENIE I ROZWÓJ

•       Co miesiąc Dział Corporate Responsibility przygotowuje i udostępnia wszystkim pracownikom newsletter Działu CR, w którym informuje o bieżących projektach i wdrożeniach z zakresu zrównoważonego rozwoju, a także edukuje pracowników ALDI z różnych zagadnień.

OBSZAR: ŚRODOWISKO

EKOPRODUKTY

•       ALDI wspiera kampanię Detox zainicjowaną przez Greenpeace. Razem z organizacją opracowano katalog ekologicznych kryteriów przy produkcji tekstyliów i obuwia. Firma do 2020 roku chce zrezygnować z określonych chemikaliów przy produkcji tekstyliów i obuwia marki własnej. Od dostawców wymaga transparentności w łańcuchu dostaw, a także odpowiednich wyników badań i analiz.

•       ALDI w ramach praktyki „Z natury odpowiedzialni” oferuje produkty pochodzące ze zrównoważonych źródeł. Umożliwiają to międzynarodowe polityki zakupu kakao, kawy czy herbaty. Produkty marki własnej sieci posiadają certyfikaty Fairtrade, UTZ, Rainforest Alliance czy unijne logo produkcji ekologicznej. Oferta produktów rybnych z certyfikatem MSC oraz produktów wegańskich i wegetariańskich oznaczonych etykietą V-Label jest stale poszerzana.

PROGRAMY PROŚRODOWISKOWE

•       Polityka klimatyczna Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord zakłada obniżenie emisji gazów cieplarnianych do 2021 roku o 40 procent względem roku 2015. Polityka przedstawia jasny harmonogram działań, by cel ten został osiągnięty.

•       ALDI oferując produkty marki własnej wykonane z drewna lub drewnopochodne, zobowiązuje się do stosowania surowców pochodzących z certyfikowanych, zrównoważonych upraw i (lub) materiałów z recyklingu. Stosując się do międzynarodowej polityki zakupu drewna, firma przyczynia się do długotrwałej ochrony i zapewnienia trwałości lasom oraz naturalnym ekosystemom. Dotyczy to również wszystkich opakowań i produktów używanych wewnątrz przedsiębiorstwa.

•       Międzynarodowa polityka zakupowa dotycząca dobrostanu zwierząt odnosi się do wszystkich artykułów Food i Non-Food w marce własnej ALDI, zawierających surowce pochodzenia zwierzęcego. Polityka zakupowa określa wymagania stawiane podczas kształtowania asortymentu ukierunkowanego na dobrostan zwierząt, przejrzystości, identyfikowalności, kontroli i audytów. Określa też zwiększanie zaangażowania w dialog obejmujący całą branżę. Sukcesywnie powiększany jest asortyment wegańskich i wegetariańskich produktów.

•       Międzynarodowa polityka zakupowa oleju palmowego dotyczy wszystkich artykułów marki własnej Food i NonFood. Obowiązuje ona niezależnie od ustawowych obowiązków deklaracyjnych i jest wiążąca dla całej Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord. Celem jest utrzymanie wykorzystania tylko oleju w 100% certyfikowanego przez RSPO.

OBSZAR: UCZCIWE PRAKTYKI OPERACYJNE

RELACJE Z DOSTAWCAMI

•       Firma ALDI jako członek organizacji Amfori przystąpiła do Amfori Business Social Compliance Initiative (BSCI) – Inicjatywy Odpowiedzialności Społecznej Biznesu angażuje się w tworzenie odpowiednich i bezpiecznych warunków pracy. Kodeks Postępowania Amfori BSCI stanowi wiążącą część wszystkich stosunków handlowych firmy i zobowiązuje dostawców towarów marki własnej produkowanych w krajach ryzyka do udziału w programie Amfori BSCI.

OBSZAR: ZAGADNIENIA KONSUMENCKIE

DOSTĘPNOŚĆ PRODUKTÓW I USŁUG

•       Wszystkie sklepy ALDI w Polsce zostały przebudowane według nowego konceptu ALDI Nord Instore Konzept. Sklepy stały się jaśniejsze i bardziej przejrzyste. Ustawienie towarów, specjalne oznaczenia i inne udogodnienia ułatwiają orientację w sklepie oraz komfortowe zakupy. Dzięki modernizacji sieć może oferować więcej produktów świeżych i pochodzących ze zrównoważonych źródeł.

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO KONSUMENTÓW

•       Podnoszenie świadomości klientów w podejmowaniu decyzji zakupowych, które mogą przyczynić się do realizacji celów o charakterze społeczno-ekologicznym, jest ważne dla sieci ALDI. W cotygodniowej gazetce reklamowej i broszurach informacyjnych firma informuje klientów o istocie zrównoważonego rybołówstwa oraz certyfikacie MSC, tłumaczy, czym jest znak Fairtrade, UTZ, czy też co charakteryzuje bawełnę ekologiczną. Zwraca również uwagę na polityki zakupowe i aktywne działania w łańcuchu dostaw non-food, udziela wskazówek, jak nie marnować żywności czy prawidłowo segregować śmieci. Na stronie internetowej sieci zamieszczone są szczegółowe informacje dot. zrównoważonego rozwoju i jakości oraz międzynarodowych standardów.

Nowe praktyki ALDI ujęte w raporcie:

OBSZAR: ŚRODOWISKO

EKOPRODUKTY

•       Sieć sklepów ALDI zobowiązała się do wycofania do 2025 roku jaj z chowu klatkowego ze składu produktów marek własnych, wspierając w ten sposób inicjatywę „Polska bez klatek”. Już teraz jaja w produktach marek własnych ALDI w ponad 30% pochodzą z chowu alternatywnego, a liczba ta stale rośnie.

PROGRAMY PROŚRODOWISKOWE

•       Zgodnie z „Międzynarodową polityką zakupową kwiatów i roślin” obowiązującą w ALDI spółka nawiązuje współpracę wyłącznie z takimi partnerami handlowymi, którzy spełniają wiążące międzynarodowe wymagania dla uprawy kwiatów i roślin. Celem spółki była zamiana do końca 2019 roku wszystkich kwiatów i roślin na towary certyfikowane, o ile takowy będzie dostępny w danym kraju pochodzenia i w danej jakości, oraz wprowadzenie do końca 2019 roku na opakowaniach wszystkich kwiatów i roślin logo GLOBALG.A.P. w celu zwiększenia transparentności i identyfikowalności.

OBSZAR: ZAGADNIENIA KONSUMENCKIE

EDUKACJA KOSUMENTÓW

•       W 2019 roku ALDI przygotował w każdym kwartale gazetki CR, w całości poświęcone tematyce CSR i działaniom firmy. Gazetki były dostępne dla klientów w sklepie, a także online. W artykułach firma zwracała uwagę na tematy BIO, fairtrade, świadomego wyboru, dobrostanu zwierząt, etycznego łańcucha dostaw, surowców pochodzących ze zrównoważonych źródeł itp. W sumie ukazały się cztery gazetki.

OBSZAR: ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE I ROZWÓJ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

DOBRY SĄSIAD

•       W trakcie budowy nowego sklepu ALDI w Rybniku odkryto schron bojowy. Bunkier został bezpiecznie przesunięty, aby nie kolidował z załadunkiem dostaw. Zabytkowy schron o wadze około 220 t podniesiono za pomocą dźwigów, a następnie przesunięto o 2,5 m. Prowadzono na ten temat dialog społeczny, a także komunikację z mediami lokalnymi, a nawet ogólnopolskimi. W miejscu odkrycia schronu firma ALDI postawiła w konsultacji z organizacjami Zapomniany Rybnik i Grupą Operacyjną Bielsko gablotę informacyjno-edukacyjną o zabytku.

DZIAŁANIA CHARYTATYWNE I FILANTROPIJNE

•       ALDI jako partner programu Spiżarnia Caritas, przeciwdziała marnowaniu żywności i przekazuje na rzecz Caritas produkty z krótkim terminem przydatności do spożycia, które organizacja rozdysponowuje wśród potrzebujących. Ponad połowa sklepów ALDI jest zaangażowana w przekazywanie żywności potrzebującym. Ponadto w gazetkach firma edukuje klientów na temat odpowiedzialnych zakupów oraz odpowiedniego przetwarzania żywności.

•       Sieć ALDI wsparła rozbudowę ogrodu polisensorycznego służącego uczniom szkoły specjalnej w Sosnowcu oraz okolicznym mieszkańcom do rehabilitacji i wypoczynku. Firma ufundowała sadzonki, a także materiały do budowy domków dla zapylaczy. We współpracy z Klubem Gaja i wspólnie z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodzicami oraz personelem szkoły posadzono 50 krzewów umożliwiających późniejszą rehabilitację. Ponadto zbudowano pięć schronień dla dzikich owadów zapylających.

WSPARCIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

•       Pracownicy ALDI wzięli udział w Katowice Business Run. Firma dokonała opłat za ich uczestnictwo, które przekazywane są przez organizatorów biegu na cele charytatywne. Ponadto firma wspiera i motywuje pracowników podczas biegu. Wystartowało 147 osób tworzących 34 drużyny ALDI. Jako sponsor główny firma rozdała 3350 pakietów dla biegaczy.

KULTURA I SZTUKA

•       Spektakl na dachu w ramach projektu „Widokowisko” był częścią Festiwalu Dotknij Teatru i obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru. ALDI włączył się w nią, udostępniając parking i dach sklepu, a także jako partner strategiczny i sponsor wydarzenia. Publiczność stanowili mieszkańcy okolicznych wieżowców, którzy współtworzyli spektakl za pomocą świetlistych balonów. Jednym z elementów przygotowań był również osiedlowy piknik z okazji Pierwszego Dnia Wiosny. Po spektaklu sklep zaprosił uczestników na poczęstunek.

Przypomnienie o
Błąd! Przepraszamy, wystąpił błąd. Spróbuj ponownie później.

Czy chcesz aby Cię powiadomić, kiedy przedmiot będzie dostępny?

Potwierdzenie przypomnienia

Dzień przypomnienia
Dwa dni wcześniej
Jeden dzień wcześniej
W dniu oferty
Godzina
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Uwagi
  • Aby skorzystać z naszej bezpłatnej usługi przypominania, prosimy najpierw o Twoje potwierdzenie. W tym celu prosimy podać adres e-mail i / lub numer telefonu i kliknąć „Aktywuj przypominanie". W zależności od wybranej formy kontaktu (e-mail, SMS), otrzymasz link aktywacyjny. Aby aktywować usługę przypominania, prosimy kliknąć w link w otrzymanej wiadomości. Potwierdzenie to nie będzie wymagane ponownie w przyszłości.
  • Prosimy uzupełnić pola oznaczone *.
  • Aby przesłać ten formularz, prosimy zaakceptować pliki cookie w ustawieniach zabezpieczeń przeglądarki.
  • Wysyłanie SMS-ów jest możliwe tylko w krajowej sieci komórkowej.
  • Przypomnienie może być wysłane tylko wtedy, gdy wybrana data jest w przyszłości i po pomyślnym uwierzytelnieniu Twojego adresu e-mail lub numeru telefonu.
  • Twój adres e-mail i numer telefonu komórkowego są wykorzystywane w celu wysłania powiadomienia o wybranym artykule i przechowywane, aby zachować potwierdzone uwierzytelnienie przy korzystaniu z tej usługi przez Ciebie w przyszłości. W dowolnym momencie możesz zrezygnować z subskrypcji / usunąć dane poprzez „ formularz rezygnacji z usługi przypominania”. Pamiętaj, że aktywacja usługi przypominania jest dozwolona tylko w przypadku, gdy sam jesteś odbiorcą.

Niedostępne

Oferta już wygasła

Aktywacja przypominania!

Potwierdzenie przypomnienia

Otrzymasz przypomnienie w dniu ${date} o godzinie ${time}.

Wymagana aktywacja wiadomości (e-mail)

Wymagana aktywacja wiadomości (SMS)

Wymagana aktywacja wiadomości (e-mail / SMS)

Na podany adres e-mail została wysłana wiadomość, aby potwierdzić Twój adres e-mail. Prosimy kliknąć w link w wiadomości.

Na podany numer został wysłany SMS, aby potwierdzić Twój numer telefonu. Prosimy kliknąć w link w wiadomości.

Na podany adres e-mail i numer zostały wysłane wiadomości, aby potwierdzić Twój adres e-mail i numer telefonu. Prosimy kliknąć w link w wiadomości. Jeśli strona z potwierdzeniem się nie otworzy, prosimy skopiować link i wkleić go w przeglądarce.

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch